CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skolotāji

Skolas darbinieki

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

 • Gunta Bērziņa - skolas direktore
 • Ilga Šķestere - direktores vietniece izglītības jomā
 • Vineta Stīpniece - direktores vietniece audzināšanas jomā
 • Ilmārs Siliņš - direktores vietnieks informātikas jomā
 • Ieva Lapsiņa - direktores vietniece informātikas jomā
 • Guntars Kazaks - direktores vietnieks saimnieciskajā darbā p.i.

 

 

EKSAKTO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Sarmīte Dreijalte - ķīmija
 • Mārīte Tijāre - ķīmija, bioloģija
 • Inita Kriškāne - bioloģija
 • Reinis Lazdiņš - fizika
 • Ligita Neimane - fizika, matemātika
 • Diāna Siliņa - informātika, datorika
 • Ilmārs Siliņš - informātika, programmēšanas pamati
 • Ieva Lapsiņa - informātika
 • Anita Slaidiņa - matemātika
 • Agrita Bartušēvica - matemātika
 • Laila Ruķe - matemātika
 • Inese Lazdiņa - matemātika

SOCIĀLO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Inguna Gaile - ģeogrāfija, vizuālā māksla
 • Inga Ozola - ekonomika
 • Inese Sīmane - vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības
 • Solveiga Upīte - vēsture

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Anita Alhimova - krievu valoda
 • Melānija Artimoviča - angļu valoda
 • Ineta Ābola - angļu valoda
 • Selga Goldmane - angļu valoda
 • Karīna Rutmane - angļu valoda
 • Natālija Volkova - angļu valoda
 • Vineta Bērziņa - latviešu valoda, literatūra
 • Ina Gaiķe - latviešu valoda, literatūra
 • Sandra Nagle - latviešu valoda, literatūra
 • Ruta Amoliņa - vācu valoda
 • Erna Suharževska - krievu valoda
 • Maruta Vēvere - vācu valoda
 • Jutta Medne - krievu valoda

KULTŪRIZGLĪTOJOŠO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Elza Strazdiņa - kulturoloģija
 • Inga Ivanova - mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības
 • Aivars Lamberts - mājturība un tehnoloģijas
 • Jānis Zārdiņš - tehniskā grafika
 • Ilga Sķendere - mūzika, koris
 • Andis Kozaks - deju kolektīvs
 • Ēero Rass - vizuālā māksla
 • Emma Rass - vizuālā māksla
 • Ruta Priedīte - sports
 • Aivars Krickis - sports
 • Marta Tutiņa - sports

SKOLAS ATBALSTA PERSONĀLS

 • Ilze Kricka - psihologs
 • Amanda Baltā - medmāsa
 • Sarmīte Balabāne - bibliotekāre
 • Dace Baltiņa - karjeras konsultante
 • Māra Baķe - metodiķe