CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Atzinība Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem

Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa Atzinības raksts 12. klašu izlaidumā tika pasniegts Diānai Paulai Upmalei par izciliem mācību sasniegumiem. Diāna Paula saņēma arī Izglītības ministrijas un Finanšu ministrijas balvu – Latvijas Simtgades stipendiju.

Ģimnāzijas 2004. gada absolventa Edgara Vimbas stipendiju saņēma Emīlija Kate Tomsone, Renāts Jurševskis, Anastasija Skribe un Elīza Marta Stangaine. Stipendijas mērķis ir atbalsts studiju uzsākšanai.

Vācijas Federatīvās Republikas Kultūras ministrijas Diplomu par ļoti augstām vācu valodas prasmēm, nokārtojot starptautisko vācu valodas prasmju DSD eksāmenu, saņēma Elīna Laura Maļugina, Sindija Loze, Kristiāna Loze, Kitija Šūlmeistere un Paula Patrīcija Niklase. Diploms sniedz iespēju studēt vāciski runājošās valstīs.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere