CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ata Kronvalda fonda skolu reitingā līderos Cēsu Valsts ģimnāzija

Skolu reitings veidots, ņemot vērā sasniegumus valsts olimpiādēs un Skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.

Rezultāti grupēti trīs nominācijās – "Lielās skolas", "Mazās skolas" un "Ģimnāzijas".

Grupā „Ģimnāzijas” mūsu skola sasniegusi ceturto labāko rezultātu starp 28 valsts ģimnāzijām. 2018./2019. mācību gada skolu reitinga rezultāti publicēti Ata Kronvalda fonda mājas lapā.

 

Pateicība mūsu ģimnāzistiem un pedagogiem par neatlaidīgu un godprātīgu darbu!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu, motivēšanu un iedvesmošanu!