CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Andrejam Ķīlim sudraba medaļa pasaules ģeogrāfijas olimpiādē

No 30. jūlija līdz 5. augustam Honkongā, Ķīnā norisinājās 16. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde “iGeo 2019”.


Pasaules ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 166 dalībnieki, kuri pārstāvēja 43 valstis. Olimpiādes dalībnieki nedēļu risināja dažādus uzdevumus, piemēram, par seismiskajām aktivitātēm, ūdens trūkuma problēmām, okeāna straumēm, lauka darba uzdevumos, piedāvājot pilsētvides uzlabošanas aktivitātes Sai Kung pilsētā, kā arī atbildot uz virkni testa jautājumiem.


Olimpiādes norisi nedaudz ietekmēja taifūns, kura dēļ nācās pārcelt pat lauku darbu uzdevumus dienu vēlāk un demonstrācijas Honkongā olimpiādes noslēguma dienā.


Andrejs uzrādīja izcilas zināšanas un ieguva sudraba medaļu! 

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Gailei!

Andrejam Ķīlim bronzas medaļa Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē

Tūlīt pēc vasaras saulgriežiem Kaļiņingradā, Krievijā notika Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas jaunie ģeogrāfi.

Latviju pārstāvēja 8 jauniešu komanda, tajā skaitā arī Cēsu Valsts ģimnāzijas 12. b1 klases skolēns Andrejs Ķīlis.

Ģeogrāfija ir kompleksa zinātne, tādēļ arī zināšanām jābūt plašām un vispusīgām. Šogad olimpiādes tēmas vairāk bija saistītas ar pilsētu un lauksaimniecības attīstību, gaisa piesārņojumu, etniskajiem konfliktiem un pasaules okeāna krastu erozijas procesiem.

Andrejs uzrādīja bronzas medaļas cienīgu sniegumu! Pieredze starptautiska mēroga olimpiādē dos lielāku motivāciju startam pasaules ģeogrāfijas olimpiādei, kura augusta mēnesī norisināsies Ķīnas pilsētā Honkongā.


Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Gailei!

Atzinība Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem

Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa Atzinības raksts 12. klašu izlaidumā tika pasniegts Diānai Paulai Upmalei par izciliem mācību sasniegumiem. Diāna Paula saņēma arī Izglītības ministrijas un Finanšu ministrijas balvu – Latvijas Simtgades stipendiju.

Ģimnāzijas 2004. gada absolventa Edgara Vimbas stipendiju saņēma Emīlija Kate Tomsone, Renāts Jurševskis, Anastasija Skribe un Elīza Marta Stangaine. Stipendijas mērķis ir atbalsts studiju uzsākšanai.

Vācijas Federatīvās Republikas Kultūras ministrijas Diplomu par ļoti augstām vācu valodas prasmēm, nokārtojot starptautisko vācu valodas prasmju DSD eksāmenu, saņēma Elīna Laura Maļugina, Sindija Loze, Kristiāna Loze, Kitija Šūlmeistere un Paula Patrīcija Niklase. Diploms sniedz iespēju studēt vāciski runājošās valstīs.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Ata Kronvalda fonda skolu reitingā līderos Cēsu Valsts ģimnāzija

Skolu reitings veidots, ņemot vērā sasniegumus valsts olimpiādēs un Skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.

Rezultāti grupēti trīs nominācijās – "Lielās skolas", "Mazās skolas" un "Ģimnāzijas".

Grupā „Ģimnāzijas” mūsu skola sasniegusi ceturto labāko rezultātu starp 28 valsts ģimnāzijām. 2018./2019. mācību gada skolu reitinga rezultāti publicēti Ata Kronvalda fonda mājas lapā.

 

Pateicība mūsu ģimnāzistiem un pedagogiem par neatlaidīgu un godprātīgu darbu!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu, motivēšanu un iedvesmošanu!

Pēdējā skolas diena

31. maijs Cēsu Valsts ģimnāzijā ir svētku diena.


Pēdējā skolas dienā tiek teikts paldies skolēniem, kuri 2018./2019. mācību gadā ir sasnieguši augstus mācību rezultātus.


Šogad pateicības par labām un teicamām sekmēm saņēma 129 skolēni. No tiem 20 skolēniem vidējā atzīme ir virs 9 ballēm.  
Augstākā skolas vidējā atzīme ir 9,9 balles.

 

Cēsu novada pašvaldības stipendiju (8. un 11. klasēs) saņems 23 mūsu skolas skolēni.

 

Fotogrāfijas līdz 2019. gada 4. augustam ir pieejamas https://failiem.lv/u/fvjjckkk

ZZ Čempionāta fināls

Maija beigās vairākas Cēsu Valsts ģimnāzijas klases piedalījās ZZ Čempionāta finālā.

Šajā gadā pasākuma norisē iesaistījās ap 30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

Panākumi eseju konkursā

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā eseju konkursā „Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem” 1. vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.b klases skolnieks Nauris Šodnaks un atzinību Matīss Zaļaiskalns.

Sveicam ar panākumiem!

Paldies skolotājai Vinetai Bērziņai!

Pēdējais zvans

Pavisam nesen, 17. maijā, mēs - divpadsmitie un devītie svinējām sava pēdējā zvana svētkus “Ābeļziedos sapņi durvis ver”.

Jutāmies mīlēti, jo skolotāji, skolasbiedri bija parūpējušies gan par to, lai mūs līdz zālei aizvestu gudrā pūce, gan par skaistu koncertu, gan īstajiem uzmundrinājuma vārdiem eksāmenu priekšvakarā.

Šie tomēr nav tikai divpadsmito un devīto svētki, bet gan visa skolas kolektīva, jo pagājis vēl viens gads. Dažiem šī diena nozīmē silta, gaiša pavasara, gandrīz jau vasaras, sākšanos, bet citiem - 12 gadus ilga posma beigas.

Teicām pateicības runas, personīgi uzrunājot katru skolotāju, kā arī pasakoties klases un skolasbiedriem, skolai par mūsu pašu veidošanu un paveikto mācībās.

Astotajiem un vienpadsmitajiem tradicionāli ir jāsveic topošos absolventus ar priekšnesumu, šogad vieni dziedāja pašsacerētu dziesmu, otri zīlēja nākotni, trešie piešķīra titulus katram skolēnam, atzīmējot viņa īpašās iezīmes, talantus. Varējām gan pasmieties, gan padomāt par pagājušo, gan noskaņoties nākamajiem soļiem, kas jāveic pirms un pēc absolvēšanas.

Pēc tam tikām gaidīti turpināt svinības mums īpaši iekārtotās vietās ar ziedu pušķiem uz galda, picām, kūkām vai mazām dāvaniņām, par ko parūpējušies astotie un vienpadsmitie. Tur arī samīļojām audzinātājas un mīļi aprunājāmies, zinot, ka nu vairs palicis tikai īss, īss mirklis līdz izlaidumam.

Pie skolas mēs katrs - katra klase - iestādījām rozi. Tad nu lai ir kā dziesmā - gadi nāk un gadi iet, bet viņa zied un zied.


Paldies visiem, kas radīja mums šos svētkus, jutāmies patiesi novērtēti!

 

Trīne Žagare 12.b1

Pasākuma fotogrāfijas ir apskatāmas galerijā, bet pilna apjoma faili līdz 2019. gada 28. jūlijam pieejami https://failiem.lv/u/fnbqmdjg

Izcili sasniegumi Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē

Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem 18 apbalvojumi!

1. vieta
Kārlis Driba (7. kl.),
Mārtiņš Driba (7. kl.),
Ralfs Trofimovs (8. kl.).

2. vieta
Sandra Siliņa (11. kl.).

3. vieta
Amēlija Čeiča (7. kl.),
Katrīna Anna Pelša (7. kl.),
Estere Aploka (8. kl.),
Diāna Namniece (10. kl.).

Atzinība
Marta Kristiāna Antonova (7. kl.),
Roberts Gūtmanis (7. kl.),
Eduards Jānis Žideļuns (7. kl.),
Katrīna Kalniņa (8. kl.),
Aleksis Ķirsis (8. kl.),
Keita Silgale (8. kl.),
Kate Anete Jansone (10. kl.),
Rūdolfs Zvejs (10. kl.),
Kristīna Vinogradova (11. kl.),
Diāna Paula Upmale (12. kl.).


Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un skolotājām Anitai Slaidiņai, Ligitai Neimanei, Lailai Ruķei un Agritai Bartušēvicai par ieguldīto darbu!

Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē

Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 9. klašu absolventus iegūt vidējo izglītību:
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā;
- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.


Dokumentu iesniegšana no 17. līdz 20. jūnijam skolas lietvedībā.

Rezultātu paziņošana 21. jūnijā.

 


Iesniedzamie dokumenti:
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),
- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
- dzimšanas apliecības vai pases kopija,
- medicīnas dokumenti.

Lietvedības darba laiks no plkst. 8.00 – 16.00.

 

Dokumentu iesniegšana mācībām 7. klasē

Vecāki, kuru bērni saņēma ieteikumu uzņemšanai 7. klasē 2019./2020. m.g., aicināti iesniegt dokumentus skolas lietvedībā no 3. līdz 7. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:
- 6. klases liecība,
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi).

Lietvedības darba laiks no 8.00 - 16.00

 

Uzvara pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Vidzemē

Sestdien, 12. maijā norisinājās Latvijas Sarkanais Krusts Cēsu komiteja organizētās Vidzemes pirmās palīdzības sacensībās Raiskumā.

Sacensībās sešos etapos bija jāpierāda savas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā - jāizvelk cilvēks no mašīnas, jārīkojas insulta un citu slimību gadījumā, jāaprūpē un jāmierina cietušie utml.

Proģimnāzijas komanda guva 2. vietu, bet ģimnāzijas komanda - 1. vietu un jaunu ceļojošo kausu!

Paldies 12.b2 klases meitenēm un skolas medmāsai Amandai Baltajai, kas palīdzēja sagatavot komandas sacensībām!


Paldies skolotājai Initai Kriškānei par palīdzību sacensību norisē!

Pasaules čempionāts orientēšanās sportā skolēniem

No 29. aprīļa līdz 5. maijam Otepē, Igaunijā aizvadīts Pasaules skolēnu čempionāts orientēšanās sportā.

Skolu grupā Latviju savā vecuma grupā pārstāvēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Komandā startēja Tomass Abzalons no 9.a klases, Matīss Timermanis, Mārcis Jansons, Renārs Šķesteris no 9.b klases.

Informāciju sagatavoja Marta Tutiņa

Komandu sacensības informātikā un matemātikā (KSIM)

KSIM fināls jau ceturto gadu notiek Cēsu Valsts ģimnāzijā. Finālā startēja 15 skolu komandas no visas Latvijas. 

Izcilus sasniegumus parādīja mūsu skolas komanda, iegūstot 1. vietu valstī. Komandā startēja Renāts Jurševskis, Sandra Siliņa un Edgars Krūmiņš. 

Fināla sacensībās 2. vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komandai, 3. vieta Programmēšanas skolai "Progmeistars", atzinība RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandām „KSaites” un „Alagars”, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komandai „It compiles”. 

Paldies par dalību Daugavpils Krievu vidusskolai – licejam, Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, Purvciema vidusskolai, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai, Siguldas Valsts ģimnāzijai, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai un Rīgas 40. vidusskolai.

Paldies Diānai Siliņai, Ilmāram Siliņam un Agritai Bartušēvicai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!

Pasākuma fotogrāfijas ir apskatāmas galerijā, bet pilna apjoma faili līdz 2019. gada 9. jūlijam pieejami https://failiem.lv/u/dtya8v2n  

Renātam Jurševskim bronzas medaļa Baltijas informātikas olimpiādē

No 27. aprīļa līdz 1. maijam Igaunijas pilsētā Tartu norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde. Piedaloties 64 skolēniem no 11 valstīm.

Renāts Jurševskis olimpiādē izcīnīja bronzas medaļu.


Olimpiādes uzdevumu risināšana notika divas dienas, katrā no tām dalībniekiem vairāku stundu laikā bija jāatrisina organizatoru sagatavotie uzdevumi. Sacensībās programmētāji varēja izmantot programmēšanas valodas C++, Java, Pascal un Python.

Paldies informātikas skolotājai Diānai Siliņai!

Muzikāli izglītojoša programma "Manuskripti"

Latviešu literārajā mantojumā ir daudz dzejas, par kuru tik maz esam dzirdējuši, un daudz autoru, kuru vārdi un darbi iegūluši un apputējuši grāmatplauktu tumšākajos stūros.

Mūsu skolēniem 29. aprīļa pēcpusdienā bija iespēja iepazīt šos aizmirstos dzejas meistarus caur muzikāli izglītojošo programmu "Manuskripti".

Pie mums viesojās, dziedāja un spēlēja Valmieras teātra aktieris Ģirts Rāviņš un muzikālās daļas vadītājs Emīls Zilberts.

Īpašs paldies jāsaka aktrisei Ilzei Lieckalniņai!

Panākumi Cēsu novada lietišķās informātikas olimpiādē

Priecājamies par 7.b klases skolēnu rezultātiem novada lietišķās informātikas olimpiādē!


1. vieta Mārtiņam Reinim Tropam.

2. vieta Kārlim Dribam un Matīsam Zaļaiskalnam.

3. vieta Mārtiņam Dribam un Eduardam Jānim Žideļunam.

Atzinība Tomam Kristiānam Okrašinskim.


Paldies skolotājai Diānai Siliņai!

Vidzemes koru konkursā augstākās pakāpes

25. aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Latvijas izglītības iestāžu Vidzemes jaukto koru konkurss.

Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Tomēr" (45,18 punkti) un meiteņu koris "Volante" (45,25 punkti) ieguva augstākās pakāpes.


Paldies diriģentei Ilgai Šķenderei un koncertmeistarei Ilvai Līnei!

Lepojamies ar mūsu skolas absolventiem!

SIA “Cēsu klīnika” galvenajai ārstei, traumatoloģei, ortopēdei Andai Skrastiņai un Dailes teātra aktierim, uzņēmējam Jurim Žagaram ir piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras apbalvojums un viņi ir iecelti par ordeņa virsniekiem.

Skolotājai Anitai Slaidiņai piešķirts Atzinības krusts

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku skolotāju Anitu Slaidiņu.

Priecājamies, ka mūsu mīļā matemātikas skolotāja novērtēta ne tikai savu audzēkņu un kolēģu vidū, bet arī valsts līmenī.

Pirmās stundas un pirmais Tests pie viņas katram liek sajust savu zināšanu griestus. Taču trīs pamatskolas gadu laikā notiek tik strauja šo zināšanu apjoma ģeometriskā progresija, ka pat nespēj attapties, kad visas piecas trijstūra formulas skaiti no galvas, raksti Vjeta teorēmas un diskriminantus reaktīvā ātrumā. Lai arī tie ir tikai trīs gadi, vidusskolā, jo īpaši mēnesi pirms eksāmena, justos daudz nepārliecinātāka un nemierīgāka. Bet mums ir bāze. Ja skolotājas uzdevums bija ielikt mums stingrus pamatus, tad sanācis, ka mums vidusskolā atliek tikai uzcelt jumtu šai mājai.


Mums ir gods, ka skolotāja Anita bija mūsu klases audzinātāja. Ar savu diplomātisko, taču ļoti sirsnīgo attieksmi viņa joprojām vēro mūs, to zinām. Mēs viņu arī. Gan vārda vai dzimšanas dienās, gan tāpat vien, kad redzam viņu smaidīgu ejam pa gaiteni. Varbūt kādreiz šķiet – tūlīt ienāks klasē, saplaukšķinās rokas un visiem kļūs skaidrs - mājasdarbiņus, lūdzu! Disciplīnai jābūt. Tikai tā var no katra skolēna gūt maksimālo atdevi. Tie ir vairāk nekā 100%, ko viņai izdodas pielietot no mūsu prāta spējām, pašai no sevis ieguldot divtik, taču būtu nekorekti minēt lielāku skaitli. Neapgāžama matemātiska patiesība, kā nekā.


Ar komplimentiem skolotāja nemētājas, zināms – ja uzslavē, esi izdarījis ko patiesi labu. Tad ir liels gandarījums. Arī kritika vienmēr ir īstajā vietā. Viņa ir ne tikai zelts, bet arī nerūsējošais tērauds, ar lielu, lielu spēku, mīlestību pret savu darbu un viedu dvēseli.


Paldies Jums, skolotāj, no visas sirds! Esam lepni!


12.b1 klases (2013. gada 7.b) vārdā Trīne Žagare

Starptautiskā projekta Erasmus+ „Mācīšanās kultūra” dalībnieki gūst pieredzi Cēsu Valsts ģimnāzijā

Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogiem un ģimnāzistiem tika dota iespēja dalīties pieredzē Erasmus + projektā "Mācīšanās kultūra". Krakovas un Dienvidvelsas universitātes pasniedzēji, Latvijas universitātes maģistranti, Islandes skolu pedagogi, Gulbenes un Lizuma vidusskolas pedagogi iepazinās ar mūsu ģimnāzijas pedagogu un ģimnāzistu pieredzi. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ina Gaiķe dalījās pieredzē par radošo metožu izmantošanu mācību stundās, rosinot skolēnos interesi par priekšmetu, veicinot skolēnu lasīšanu un attīstot radošo domāšanu.

Inguna Gaile demonstrēja interneta resursu izmantošanu ģeogrāfiskajā izglītībā, parādot viesiem, kā pārbaudīt un nostiprināt skolēnu zināšanas ar interesantiem paņēmieniem.

Par Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu un darbību stāstīja un produkciju demonstrēja 11.b1 klases skolniece Linda Podniece un 11.a klases skolniece Jana Eglīte. Uzņēmums „Lai-jau-lej” ražo ekoloģiskas vannas bumbas un sveces. Meitenes ar panākumiem piedalījušās Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos. Viesi bija priecīgi par iespēju iegādāties meiteņu ražotās vannas bumbas un sveces.


Diāna Kukore (11.b1) iepazīstināja ar savu uzņēmumu "Skrible". Diāna zīmē interesantas karikatūras – smieklīgas un nopietnas. Diāna saņēma pasūtījumus no ārzemju viesiem.
Meitenes ar aizrautību stāstīja par savu uzņēmumu darbību.

Ar patiesu interesi ārzemju viesi devās ekskursijā pa sporta halli un bija patīkami pārsteigti par ģimnāzijas audzēkņu iespējām sporta stundās. Pārsteigums viņiem bija arī plašā sportisko uzvaru kausu vitrīna.


Paldies Mārcim Strazdiņam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu!