CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skolas vērtības un uzdevumi

SKOLAS VĪZIJA

Izglītības iestāde - pilnveidoties motivētu, intelektuālu, radošu, atvērtu inovācijām un pilsoniski atbildīgu personību attīstītāja.

SKOLAS VĒRTĪBAS

  • Mērķtiecība, izaugsme.
  • Cieņpilnas savstarpējās attiecības.
  • Sadarbība.

 

 

SKOLAS UZDEVUMI 2018./2019. M.G.:

  • Mācīšanas un mācīšanās efektivitātes paaugstināšana, izmantojot starpdisciplināro sadarbību lasītprasmes un pētniecisko prasmju attīstīšanai.
  • Stiprināt nacionālās identitātes un valstiskuma apzināšanos.