CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (7. - 9. KLASE)

  •     Humanitārā un sociālā (valodu) virziena programma - (programmas kods 23012111).
  •     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas (matemātika) virziena programma - (programmas kods 23013111).

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (10. - 12. KLASE)

  •     Vispārizglītojoša virziena programma (programmas kods 31011011).
  •     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (programmas kods 31013011).

 

Proģimnāzijas programmas

A klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) humanitārā un sociālā virziena izglītības programma

Skolēni apgūst trīs svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

B klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma.

Skolēni padziļināti apgūst matemātiku, informātiku.

 

Ģimnāzijas programmas

A klase Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

Piedāvājam apgūt trīs svešvalodas – angļu valodu, krievu valodu un vācu valodu. Pēc izvēles skolēnam jāapgūst mūzika vai vizuālā māksla (viens no šiem priekšmetiem). Piedāvājam iespēju apgūt tehnisko grafiku. Ir iespēja iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu, nokārtojot vācu valodas prasmes eksāmenu D1 vai D2 līmenī.

B klase Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

Piedāvājam padziļināti apgūt matemātiku, programmēšanu, bioloģiju, fiziku, ķīmiju. Ir iespēja iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu, nokārtojot vācu valodas prasmes eksāmenu D1 vai D2 līmenī. Pēc izvēles skolēnam jāapgūst mūzika vai vizuālā māksla (vien no šiem priekšmetiem). Piedāvājam iespēju apgūt tehnisko grafiku.