CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras izglītība

Dabaszinātņu karjeras ekskursija

30. maijā skolēni devās uz Rīgas HES - otru lielāko spēkstaciju uz Daugavas, kura kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni, kura stiepjas no Salaspils līdz Ogrei. Izglītojamie ieguva informāciju par dabaszinātņu profesiju daudzveidību, kas saistīta ar enerģētikas jomām, par izglītības iestādēm, kurās iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību. Profesionāls darbinieks iepazīstināja ar hidroelektrostacijas darbības principiem, skaidroja  to atkarību no klimatiskajiem apstākļiem un situācijas elektroenerģijas tirgū, kā arī lomu Latvijas enerģētikas sistēmā un darbību lielākā Latvijas enerģētikas uzņēmuma AS “Latvenergo” ietvaros. Izglītojamie tika iepazīstināti ar hidroelektrostacijas uzbūvi, izbūves procesu un attīstības plāniem. Enerģētikas jomas darbiniekam jābūt vispusīgi izglītotam dabaszinātņu jomā, matemātikā, jāpārzina modernas, mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Skolēni iepazinās ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) - modernāko medicīnas izglītības centru Baltijā. Izglītojamie guva  informāciju, kā augstskolā tiek organizētas studijas, kādi ir uzņemšanas noteikumi un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība mācoties vidusskolā.

Meistarklasi vadīja mūsu skolas 2011. gada absolvente Anete Ogriņa. Izglītojamie iepazinās ar profesionāļu  demonstrējumiem uz   manekeniem un simulācijas ierīcēm, piemēram, Sim Man 3G, kas  ir paredzēts neatliekamās medicīnas un traumu situāciju apmācībai un nodrošina izglītojamajiem  praktisku prasmju izmēģināšanu. Skolēni izmēģināja, kā ņemt asinis no vēnas, kā rīkoties ekstremālās situācijās, kā apieties ar jaundzimušo.

Vispusīgā prezentācijā skolēni tika iepazīstināti ar specialitātēm medicīnā, īpaši tām, kuras vairāk būs nepieciešamas nākotnē, augstskolas uzņemšanas noteikumu prasībām, un profesijai nepieciešamajām prasmēm. Vairāki izglītojamie izrādīja interesi par studijām RSU.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Dreijalte

Darba pasaules iepazīšana "Profesiju daudzveidība 5"

25.03.2019. skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, kurā piedalījās 7. – 11. klašu skolēni.
Skolēni ieguva jaunas zināšanas par profesijām planetārijā, iepazinās ar profesiju specifiku, ka tās dod iespēju darboties dažādās projekcijās, datoru tehnoloģijās, astronomijā, dabaszinātnēs.
Skolēni guva  priekšstatu par digitālajām un nanotehnoloģijām, to darbību.
Nodarbības laikā tika demonstrētas mācību un uzziņas programmas 3D krāsainā formātā – sfēriskajā kinoteātrī.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Baltijas Filmu un Mediju skola

27.03.2019. skolā viesojās mūsu absolvents Armands Kaņepe  ar savu kursa biedru Kasparu Grabovski, lai prezentētu Tallinas Universitāti un Baltijas Filmu skolu. Dalījās ar studenta pieredzi  un dzīvi Igaunijā.

"Baltijas Filmu un Mediju skola” (BFM) ir viens no lielākajiem kompetenču centriem, kas piedāvā izglītību audiovizuālo mediju un komunikācijas nozarē. Studiju programmas piedāvā plašas iespējas tālākai attīstībai un karjeras iespējām filmu, televīzijas, jauno mediju, komunikācijas, mākslas un mediju profesijās. Programmas īpaši izceļas ar to, ka teorētiskās zināšanas tiek aktīvi izmantotas arī praktiski studiju procesā.

Baltijas Filmu un Mediju skola piedāvā iespēju studēt angļu valodā divās bakalaura programmās: Audiovizuālie mediji un “Crossmedia”.

Prezentācijas laikā notika studentu filmu seanss, kurā tika parādītas šī gada labākās BFM filmas.

Papildus informācija par Baltijas Filmu un Mediju skolu pieejama www.tlu.ee/bfm
Informācija par studijām Igaunijā pieejama: http://www.studyinestonia.ee/en
Pieteikšanās studijām Igaunijā: https://estonia.dreamapply.com/ 


Paldies Armandam Kaņepem un Kasparam Grabovskim par īpaši interesanto stāstījumu!

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Izstāde Skola 2019

3. martā 11. un 12. klašu skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Izstāde Skola 2019" (projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai).
Skolēni apmeklēja gada nozīmīgāko izglītības pasākumu Latvijā un saņēma visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs.


Paldies skolotājām Sandrai Naglei, Ingai Ivanovai, Solveigai Upītei, Ilzei Krickai un Sarmītei Balabānei!

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies

11. februārī notika lekcija divpadsmito klašu skolēniem  "Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies".
Lekciju vadīja lektore ar lielu starptautisko pieredzi sabiedrisko pasākumu organizācijas, etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos Kristīna Sprūdža.
12. klašu skolēnus lekcijas laikā lektore rosināja aizdomāties par to, ka veiksme personīgajā un profesionālajā dzīvē ir tieši atkarīga no tā, kādu iespaidu par sevi radām un cik labi pārzinām labas uzvedības nerakstītos likumus, ka to ievērošana palīdzēs izprast un risināt dažādus saskarsmes, izaugsmes un konfliktu risināšanas jautājumus, uzlabos jūsu tēlu, mikroklimatu darbā, ģimenē un savstarpējās attiecībās.

Paldies par sadarbību un īpaši noderīgo lekciju Kristīnai Sprūdžai!


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Ēnu dienas norise

Mūsu skolā Junior Achievement Latvia  Ēnu dienā piedalījās vairāk nekā četrdesmit 10. – 12.klašu skolēni, kuri iepazinās ar:
 • sabiedrisko attiecību speciālista,
 • Satversmes tiesas priekšsēdētāja,
 • automobiļu tirdzniecības,
 • jurista,
 • komunikācijas un mārketinga vadītāja,
 • domes priekšsēdētāja,
 • fizioterapeita,
 • vecākā inspektora,
 • LMT valdes priekšsēdētāja,
 • tekstu autora,
 • personāla speciālista un vadītāja,
 • valsts policijas priekšnieka,
 • dzīvnieku kopēja,
 • pirmsskolas skolotāja,
 • bērnudārza audzinātājas,
 • skolas direktora,
 • ķirurga,
 • saeimas deputāta,
 • senatora palīga,
 • personāla atlases,
 • pilota un stjuarta,
 • restauratora,
 • traumatologa,
 • juridiskās pētniecības konsultanta,
 • bibliotekāra,
 • elektrotīklu dispečera,
 • konditora,
 • dekoratora un vides stilista,
 • psihologa pašvaldības policijas priekšnieka,
 • ārsta – ortodonta profesijām.
Pēc Ēnu dienas apliecinājumu kopvērtējuma varam secināt, ka skolēni  aktīvi un mērķtiecīgi iesaistījās visās speciālistu aktivitātēs, izzinot izvēlētās profesijas, darba specifiku un nepieciešamās prasmes.  Uzzināja kādas prasmes jāattīsta, lai nākotnē kļūtu par attiecīgās profesijas  profesionāli.
 
Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences

7. janvārī Cēsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, karjeras lēmumu pieņemšana un pašnovērtējuma veikšana "Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences". Lektors, apmācību vadītājs bija Aleksis Daume (SIA “Nordic Training International”), kurš ir vadījis seminārus un treniņus Baltijā, Krievijā un Ukrainā.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tajā piedalījās  7. – 12. klašu  skolēni.

Skolēni guva vērtīgas atziņas dzīvei par iniciācijas nozīmi cilvēka dzīvē, par to, ka sabiedrība arvien vairāk piekāpjas stereotipu diktātam, kura iespaidā rodas "klišejisks" domāšanas formāts un tiek iznīcināta katras personības unikalitāte, ka ir svarīgi atgriezties pie vispārcilvēciskām patiesībām, kas aicina domāt par sevi, apkārtējiem, savstarpēju komunikāciju, savu vietu un resursiem un apzināties, dzīvē viss nenotiek pēc standarta, ir svarīgi rast personisko ceļu uz individuālo attīstību un mērķu sasniegšanu.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece

Tikšanās ar Agati Krieviņu

Mūsu skolas absolvente Agate, kura studē medicīnu Latvijas Universitātē, kopā ar studiju kolēģi Danielu viesojās skolā un tikās ar 10. un 11. klašu ģimnāzistiem, lai stāstītu par medicīnas studijām Latvijas Universitātē.

Meitenes ar lepnumu stāstīja par jauno Zinātnes māju, par mūsdienīgām iespējām, ko tā piedāvā studentiem.

Studentes  īpaši uzsvēra, ka liela nozīme ir tam, ka ģimnāzijā viņas iemācījās mācīties un plānot savu laiku, labā līmenī apguva eksaktos priekšmetus. Šobrīd tas palīdz studijās, jo jāmācās ir ļoti daudz, jāplāno savs laiks, lai varētu visu izdarīt. Viņas mudināja ģimnāzistus nopietni apgūt gan angļu valodu, gan krievu valodu, jo medicīnas literatūra ir angļu valodā, bet praksē klīnikās svarīgi zināt gan angļu, gan krievu valodu, lai varētu sazināties ar slimniekiem.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Domājiet, tas palīdz!

Arī šogad 11. klašu skolēniem alternatīvo stundu Swedbank praktisko mācībstundu programmas „Dzīvei gatavs” ietvaros aktualizēja Swedbank darbinieks.  13.novembrī ar vispusīgas informācijas bagātinātu prezentāciju nodarbības vadīja Henrijs Romans, kurš izklāstīja jautājumus par drošības pasākumiem interneta vidē, analizēja krāpšanas mēģinājuma pazīmes tās konkretizējot kopīgi ar skolēniem. Tika skaidrotas arī finanšu drošības eksperta profesijas specifikācijas. H. Romans uzsvēra: „Jo mēs vairāk paaugstinām savu riska apzināšanās līmeni, jo drošākā vidē dzīvojam.” Lai konstruktīvi ievērotu drošības faktoru interneta vidē un personīgajos saziņas rīkos un izvairītos no krāpšanas, manipulācijas u.c. riskiem, nepieciešams: prasme sadarboties, prasme savu domu formulēt rakstiski, kritiskā  un analītiskā domāšana. Vienmēr jāatceras, ka publicētais sociālajos tīklos paliek tur mūžīgi.

H. Romans nodarbību laikā kopīgi ar ģimnāzistiem analizēja dažādus praktiskos piemērus, testus un videosižetus par drošības jautājumiem.

Interesanti bija uzdevumi, ko kopīgi ar Swedbank darbinieku analizēja arī informātikas skolotāji D. Siliņa un S. Siliņš, fizikas skolotājs R. Lazdiņš un D. Baltiņa.

H. Romans detalizēti atbildēja uz skolēnu un pedagogu jautājumiem un konkretizēja tos ar piemēriem.

 

Paldies H. Romanam par augsti profesionāli vadītajām nodarbībām 11.b1 klases ģimnāzistiem saka arī Karjeras konsultante D. Baltiņa

Start Strong programmas pasākums

Start Strong ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru pasniedz dažādu jomu profesionāļi.

Arī CVĢ atsaucās piedāvājumam sadarbībai ar Start Strong komandu  - organizēt tikšanos ar kādu no diplomātiskā dienesta profesionāļiem. Tādējādi pie 10.a, 10.b1, 10.b2 klašu skolēniem viesojās diplomātiskā dienesta darbinieks un attīstības personības un karjeras treneris Andris Arhomkins, kuram ir 15 gadu pieredze diplomātiskajā  darbā Eiropā un ASV, miera uzturēšanas misijās Tuvajos Austrumos u.c.

A. Arhomkins uzstāšanās laikā attīstīja tēmu: „kā izveidot veiksmīgu karjeru darot to, ko mīli darīt”, sākot no rotaļām bērnībā līdz pat nobriedušas personības profesionālās darbības laikam. Sadarbībā starp cilvēkiem, organizācijām,valstīm (piem. Latvijas un ASV savstarpējās attiecības drošības, ekonomikas, zinātnes, izglītības, kultūras, sporta u.c.jomās) pats svarīgākais ir diplomātiskā formula: „win-win”. Nerealizējot šo principu, dialogs apstājas...

Sarunas laikā ar jauniešiem A. Arhomkins arī skaidroja diplomāta ikdienu, raksturoja nepieciešamās prasmes, kas mērķtiecīgi jāattīsta nepārtraukti pašpilnveidojoties.

Kā atzina 10.klašu audzinātājas I. Gaiķe, A. Bartušēvica un I. Ozola: „A. Arhomkins ir vērtējams kā viens no spilgtākajiem un saturiski kvalitatīvākajiem vieslektoriem, kurš vadījis karjeras stundu ģimnāzijas klašu skolēniem”.

Paldies Andrim Arhomkinam par sadarbību ar CVĢ saka arī D.Baltiņa un klausītāji.

Latvijas Universitātes mācībspēki viesos pie ģimnāzistiem

Sadarbībā ar LU Cēsu nodaļas vadītāju Mārīti Raudziņu un LU Karjeras centru vienā no novembra 11. un 12. klašu skolēnu Klases stundām viesojās LU Karjeras centra psiholoģe, karjeras konsultante Līga Valinka. L.Valinkas kdzes prezentācijas „Profesijas izvēles labirinti” mērķis bija palīdzēt jauniešiem saprast, kādas izvēles veikt sava karjeras ceļa veidošanā, pēc kādiem principiem vadīties, lai veiksmīgi izvēlētos savu profesionālo karjeru. Seminārā tika izskatītas tēmas: karjeras izvēles principi, karjeras izvēles kļūdainie kritēriji, profesijas piemērotība personībai, kolāžas metode pašnovērtējumā u.c. jautājumi.

LU Karjeras konsultante arī demonstrēja īsfilmu par Latvijas Universitāti, piedāvājumu vidusskolēniem „Studenta kurpēs”, atgādināja par līdzdalību Ēnu dienā un Atvērto durvju dienā uzņēmumos, kā arī atbildēja uz ģimnāzistu jautājumiem par LU studiju programmām.

Paldies Mārītei Raudziņai par ilggadīgo atbalstu Karjeras izglītības jomā Cēsu Valsts ģimnāzijai!

Karjeras konsultante Dace Baltiņa

Ķīmijas zinātni popularizē ģimnāzijas absolvents

CVĢ gadadienas svinību kontekstā ceļu uz savu bijušo skolu arī mēroja ģimnāzijas absolvents Eduards Baķis. Atsaucoties 8.a klases audzinātājas Karīnas Rutmanes uzaicinājumam vadīt alternatīvo mācību stundu, 8.a un 8.b klasēs, Londonas Imperiālās koledžas absolvents, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieks Eduards Baķis  ar prieku demonstrēja krāšņu prezentāciju par enerģijas ieguves un pielietojuma zinātniskajām aktualitātēm  8.klasēm saprotamā tekstā, sarunājoties ar skolēniem gan par elektromobīļiem, gan vēja ģeneratoriem, „zaļo ķīmiju”, atmosfēras piesārņojumu u.t.t.

 „Mans ceļojums” atklāja Eduarda karjeras ceļu no pirmajiem skolas gadiem līdz šim brīdim, kad tiek rakstīta disertācija. Eduards ar prieku un pateicību atceras kīmijas skolotājas Sarmītes Dreijaltes būtisko - izšķirošo lomu, kura motivēja padziļināti pievērsties tieši ķīmijas zinātnei. Absolvents arī atcerējās vairākus projektus, kuros viņš aktīvi organizēja un līdzdarbojās studiju laikā, piem. Starptautiskājā muzeju nakts pasākumā, Staro Rīga u.c. plašās zinātniskās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.

Studiju laikā Londonā Eduardam paplašinājās paziņu loks daudzās pasaules valstīs, kas palīdz arī pētniecībā LU, bet kā būtisku vērtību viņš uzsvēra savus senos skolas un studiju biedrus.

Paldies Eduardam par viesošanos ģimnāzijā un iedrošinājumu skolēniem apgūt ķīmiju kā vienu no visinteresantākajām zinātnes jomām.

E. Baķa nodarbību ar interesei vēroja arī Karjeras konsultante Dace Baltiņa

Karjeras nedēļa 2018

2018. gadā Karjeras nedēļa norisinājās no 8. - 13. oktobrim 47 Latvijas pilsētās un novados, t.sk.arī Cēsu Valsts ģimnāzijā.


2018. gada Karjeras nedēļas pasākumu cikls aizsākās ar ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēnu tikšanos ar Cēsu novada domes Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Ati Egliņu- Eglīti. „No dzīves riteņa izkrīt tikai slaisti”- ar šo pārliecību Atis pieņēma uzaicinājumu pārcelties no Liepājas uz dzīvi Cēsīs, lai uzņemtos jaunizveidotas pārvaldes vadību. Liepājas periods bijis ļoti ražens gan realizējot interesantus projektus, gan strādājot biznesa inkubatorā un Liepājas Universitātē. Iepriekšējā darba pieredze tika demonstrēta prezentācijā.  Uzrunājot jauniešus, A.Egliņš- Eglītis definēja vairākas tēmas, kas saistītas ar katra jaunieša karjeru, piem.:  Kāda ir karjeras virzība? - atbildība, disciplīna, labsajūta, pozitīvu argumentu realizēšana, mērķtiecība, drosme kreatīvu ideju realizēšanā u.c. argumentēti faktori būtiski ietekmē šo procesu. Svarīgi ir sev atbildēt uz jautājumiem Kāpēc jā? un Kāpēc nē? Būtiski ir saprast, ka arī negatīva pieredze ir laba un vērtīga pieredze. Atis akcentēja arī to, ko nozīmē apzināties, ka:  „šis ir labākais laiks priekš Tevis; nebaidies no sevis, arī vismuļķīgākā ideja var kļūt par vērtīgu ideju; nav svarīgi, ko par Tevi domā citi; jo ātrāk sāksi, jo ātrāk sapratīsi..”  Otrajā prezentācijas daļā pārvaldes vadītājs iepazīstināja klātesošos ar ģimnāzijas piebūves projektu, kā arī atbildēja uz ģimnāzistu jautājumiem.
Paldies Atim Egliņam- Eglītim par ieinteresētību sadarbības veicināšanā un CVĢ vadīto prezentācijas pasākumu ģimnāzistiem.

9. oktobrī pēc Cēsu novada domes Izglītības nodaļas metodiķes Dz. Kozakas iniciatīvas Cēsu Valsts ģimnāzijas zālē tika realizēts eksperiments ar nosaukumu „Tikšanās ar darba devēju”, kurā piedalījās  2 skolu - Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu grupas. Improvizētās 20 minūšu garās darba intervijās Cēsu Valsts ģimnāzisti tikās ar  iespējami potenciālajiem darba devējiem: Cēsu novada pašvaldības administrācijas,  A/S „Cēsu alus”, Cēsu novada domes Izglītības nodaļas, Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests", NVA Cēsu nodaļas, Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu novada domes Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes, Cēsu Valsts ģimnāzijas. Darba ņēmēju lomās iejutās Ieva Goba, Sindija Seipule, Skaidrīte Astahovska - Eglīte, Iveta Sietiņsone, Liene Cekula, Dzintra Kozaka, Kārlis Pots un Dace Baltiņa. Eksperti/darba devēji iepazinās ar konkrētā jaunieša vīziju par nākotnes profesiju, darba specifikācijām, individuālajām vēlmēm un sniedza atbildes uz ģimnāzistu jautājumiem par konkrēto darba jomu. Kā atzina ģimnāzisti, pasākums ir ļoti vērtīgs, izglītojošs un šādu aktivitāti noteikti var atkārtot un piedāvāt vēl lielākai skolēnu grupai ar plašāku darba devēju  Drosminieki, kuri izspēlēja potenciālo darba ņēmēju lomas bija Skovgārda-Rasmussena Elizabete, Niklase Paula Patrīcija,  Nadziņa Anna Elizabete, Anete Cīrule no 12.a klases, Liepiņa Madara, Gulbe Alise Ance, Kalniņa Keita no 11.a klases, Agris Ratniks, Krūmiņš Edgars  no 11.b1 klases, Stangaine Elīza Marta, Upmale Diāna Paula, Kozlovska Adele, Līce Alise, Kronberga Krista no 12.b1 klases, Gradovskis Artūrs no 11.b2 klases. Arī eksperti slavēja jauniešus par iniciatīvu, spēju komunicēt, paust savu viedokli un uzdod interesantus jautājumus. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja  Ieva Goba noslēgumā pateicās ekspertiem un pasākuma organizatorēm Dz.Kozakai un D.Baltiņai par teicamo darbu.  Paldies Guntaram Kazakam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.


Trešdien, 10. oktobrī plkst.14.-tos uz Atvērto durvju dienu tika aicināti 6. klašu skolēni, kuri no 7. klases iecerējuši mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā. Pasākuma vadītājs Kristiāns Potašovs (12.b1) dzīvā sarunā ar sestklasniekiem iesaistīja direktori Guntu Bērziņu,  direktora vietnieci mācību darbā Ilgu Šķesteri, ģimnāzijas skolēnu domes vadītāju Agri Ratniku (11.b1) un piedāvāja klātesošo uzmanībai  ģimnāzijas ansambļa muzikālo sveicienu.
Tradicionāli 9.a, 9.b klašu pārstāvji pastāstīja par izglītības programmām, kuras skolēni apgūst proģimnāzijā. 12.1 klases skolēnu kopīgi veidotajā prezentācijā bija apkopoti paši interesantākie mācību un ārpusstundu pasākumu momenti triju ģimnāzijā pavadīto gadu laikā. 
Savukārt Trīne Žagare un Emīlija Kate Tomsone (12.b1) vadīja jautru erudīcijas konkursu, kurā piedalījās visi skolēni. Daudziem atbildes uz testu jautājumiem raisīja prieku, citiem bija iespēja apliecināt savas teicamās zināšanas dažādu zinību jomās. Pēc tam Trīne un Emīlija pavadīja 6. klašu skolēnu grupas uz darbnīcu telpām.
Skolotāja Sarmīte Dreijalte piedāvāja ķīmijas darbnīcā katram skolēnam savā darba vietā pilnā ķīmiķa ekipējumā kļūt par eksperimentētāju/ jaunradītāju. Skolotāja Karīna Rutmane angļu valodas darbnīcā rosināja grupās vienoties par pareizajām atbildēm interaktīvā spēlē.
Bibliotekāres Sarmītes Balabānes vadītajā draudzīgajā čukčukbānī apceļoja bibliotēkas „skursteņus” un dārgumu glabātuves.

Neskatoties uz to, ka pasākums ilga vairāk nekā divas stundas, daudzi sesto klašu skolēni izteica vēlēšanos padarboties vēl kādā aktivitātē.

Paldies skolēnu darba grupai un skolotājām S. Dreijaltei, K. Rutmanei, S. Balabānei par Atvērto durvju dienu pasākuma sagatavošanu.

Ceturtdien, 11. oktobrī direktores vietnieces mācību darbā I.Šķesteres organizētajā lekciju ciklā 7. - 12. klasēm skolēniem laikā no plkst. 9.00 līdz trijiem pēcpusdienā uzstājās SIA „AS KURSI” studijas direktore Aija Strautmane, kura klašu grupām prezentēja tēmas par savstarpējo komunikāciju , ģērbšanās stilu un etiķeti.


Karjeras nedēļas noslēgums norisinājās Cēsu Bērnu un Jauniešu centrā, kurā no CVĢ aktīvi līdzdarbojās 8.a klases skolēni Karīna U., Tīna Marija Z., Rodrigo S., Patriks Mātiņš M, Anna V., Līga L., kuriem bija iespēja iepazīties ar konditora, scenārista, policista, uzņēmēja, bērnudārza skolotāja, elektrotehniķa, karavīra profesijām darba grupās, kuras vadīja konkrētās nozares profesionāļi. Kā atzina 8.a klases skolēni, pasākums bija vērtīgs, varēja radoši izpaust savas idejas, uzdot dažādus jautājumus un brīvi darboties katrai profesijai atvēlētajā teritorijā.
KN laikā arī saglabājās tradīcija kādai no klasēm doties mācību ekskursijā. Šogad par labāko šo laiku izvēlējās 11.b1 klase (audzinātāja I.Gaile), kura izbaudīja Ķemeru burvību un rosināja arī citām klasēm apmeklēt slaveno Ķemeru purvu.

Attēli no Karjeras nedēļas galerijā.


KN aktivitātes ieskicēja Dace Baltiņa

12. klašu ģimnāzisti gatavojas studijām augstskolās

Septembra beigās Cēsu Valsts ģimnāzijā bija ieradusies starptautisko angļu valodas eksāmenu pilnvarotā centra BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION un izglītības aģentūras MERIDIAN GROUP pārstāve Olga Šancovaja, kura 12.klašu skolēniem vadīja semināru par iespējām iegūt augstāko izglītību ārzemēs.


Nodarbības laikā ģimnāzisti ieguva informāciju par augstākās izglītības iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē, Šveicē, Dānijā un Zviedrijā. Prezentācijas laikā Šancovajas kundze pastāstīja par konkrētu augstskolu piedāvātajām mācību programmām, mācību maksu, studentu sadzīves apstākļiem, kreditēšanās iespējām, darba iespējām pēc augstskolu beigšanas u.c. klātesošo interesējošajiem jautājumiem.


Sakarā ar to, ka BALTIC COUNCIL ir vienīgais starptautisko eksāmenu IELTS un Cambridge English centrs Latvijā, kas atzīts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, ģimnāzistus iepazīstināja arī ar IELTS kārtošanas nosacījumiem un termiņiem. Nodarbības noslēgumā ģimnāzisti saņēma gan materiālus par augstākās izglītības iegūšanas iespējām un IELTS, gan ielūgumus uz Ārzemju izglītības izstādi “Days of International Education” 13. oktobrī Rīgā Radisson Blu hotel Latvija.


Paldies Olgai Šancovajai par profesionāli augstā līmeni vadīto semināru angļu valodā Cēsu Valsts ģimnāzijā.


Informāciju sagatavoja Dace Baltiņa

Evitas Simsones viesošanās

Evitas Simsones viesošanās Cēsu Valsts ģimnāzijā 14. maijā

Klases stundas laikā visiem interesentiem bija iespēja klausīties Nodarbinātības valsts aģentūras direktores Evitas Simsones prezentācijā par darba tirgus aktivitātēm Latvijā. Tika stāstīts par aktuālāko darba tirgū, nepieciešamajām profesijām, mūsdienu un nākotnes darbiniekam piemītošajām īpašībām un cilvēka vietu pasaules attīstības procesos.
Vienmēr bijis aktuāls jautājums: kur iet studēt, kādu profesiju izvēlēties? Dzirdamas dažādas hipotēzes par to, ka pēc desmit vai divdesmit gadiem vairs nepastāvēs, nebūs vajadzīgas konkrētas profesijas, savukārt radīsies lielāks pieprasījums, piemēram, pēc IT un zinātņu nozarēs strādājošajiem. Katrā valstī pieprasījums pēc darbaspēka dažādās jomās atšķiras atkarībā no valstī attīstītajiem saimniecības sektoriem, tādēļ vajadzīgs redzēt datus no veiktajiem pētījumiem Latvijā. Šo datu kopsavilkums tika izskaidrots prezentācijā. 
Šobrīd darba tirgū vislielākais skaits bezdarbnieku – 82 000 – ir starp tiem, kuri ieguvuši tikai vidējo vai pamatskolas izglītību, taču lielākais pieprasījums ir pēc darbiniekiem ar profesionālo vidējo izglītību, kas apstiprinās arī citā pētījumā - tādās nozarēs kā kravas automobiļa vadītājs, betonētājs, ēku celtnieks, pavārs, namdaris, kā arī elektriķis, programmētājs ir visvairāk brīvo vakanču. Lai arī šīs profesijas bieži uzskatītas par zemāk kvalificētām, ne tik intelektuālām, to darbs nodrošina primāro cilvēka ikdienā. Valstij jādomā, kā samazināt darbinieku iztrūkumu šajās jomās, kā piesaistīt. Zinātņu un tehnoloģiju attīstības dēļ pietrūkst cilvēku (~16 000) ar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) augstāko izglītību, taču humanitāro un sociālo zinātņu studentu vidū ir aptuveni 10 000 bezdarbnieku. Tas nebūt nenozīmē, ka ikviens, kurš pēc skolas aizies studēt kādā no minētajām nozarēm, būs pakļauts līdzīgam liktenim. Ne velti Eiropas Savienības pētījuma dati liecina, ka bezdarbnieku skaits samazinās un cilvēka karjeras „veiksmes atslēga” ir laba veselība, izglītība, spēja un vēlme strādāt, kā arī attiecīgie sakari. Jāpiemin arī, ka cilvēkā augstu vērtēta spēja sadarboties, komunicēt un būt līdzjūtīgam, saprotošam, kā arī būt radošam, ar nestandarta domāšanu, idejām. Arvien svarīgākas kļūst kritiskās domāšanas spējas, izsvēršana un attiecīga lēmuma pieņemšana. Kvantitatīvo darbu spēj darīt roboti, dažādas ierīces, taču tikai cilvēka prāts ir jaunu, inovatīvu ideju aizsācējs. Bieži galvenais ir nebaidīties būt ārpus standarta, ārpus iepriekš nospraustām normām, parādīt savu pieeju situācijai.

Pēc stāstījuma un prezentācijas radušās var atmiņā atausušas dažas atziņas. Pirmkārt, ir jānovērtē katru, kas ar entuziasmu darbojas sevis izvēlētajā nozarē, jo ikviens mazais zobratiņš ir vajadzīgs, lai turpinātu griezties  viss lielais mehānisms. Otrkārt, ir jāturpina mācīties, nav svarīgi izdarīt daudz un uzreiz, jo tāpat visam notiekošajam līdzi neizskriesi, bet labāk palēnām, lai ātri nenogurtu, neapjuktu visā informācijas daudzumā, apgūt jaunas un jaunas prasmes. Skaidrs, ka uztraukties par to, kas būs pēc 20 gadiem un vai spēsim atrast sev atbilstošu profesiju, nav vajadzības. Pasaules temps nepārtraukti palielinās, ir tikai jāspēj pieņemt jaunais kā pašsaprotams, vajadzīgs lielums, ar kuru jāmācās sadzīvot, to iepazīstot. Katrs pats jūt vēlamo ātrumu, kādā virzīties uz priekšu, tieši individualitāte un personība ir svarīgākais.

Trīne Žagare, 11.b1

Akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

A.Priedītes viesošanās akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

Laikā no 19.marta līdz 11.maijam Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” jaunatne vienotai Eiropai” rīkoja akciju „Atpakaļ uz skolu 2018”. Cēsu Valsts ģimnāzija šajā akcijā piedalās ceturto gadu pēc kārtas. Šogad aicinājumam apmeklēt savu bijušo skolu atsaucās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas valsts inspektore Antra Priedīte. Klases stundā 7.-9 klasēs absolvente ne tikai demonstrēja prezentāciju par  VKPAI darba specifiku un darbības aktualitātēm, bet arī izspēlēja konkursiņus, kuros tikšanās dalībniekiem bija iespēja nopelnīt balvas. Savukārt Klases stundā 10.-11.klašu skolēniem absolvente demonstrēja prezentāciju un pastāstīja gan  par inspekcijas darbību, gan uzmanības centrā vidusskolēniem izvirzot Kultūras mantojuma tēmu, sakarā ar to, ka 2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.

Paldies par Antrai Priedītei par interesantajām nodarbībām un sadarbību ar Cēsu Valsts ģimnāzju!

Latvijas Universitātes Atvērto durvju diena

Sadarbībā ar LU Cēsu filiāles vadītāju Mārīti Raudziņu, 11.-12.klašu skolēniem tika organizēta informatīva nodarbība par studiju iespējām Latvijas Universitātē.

Tikšanos ar interesentiem  vadīja LU Uzņemšanas nodaļas vadītāja Laila Jansone. Par studiju piedāvājumu Cēsu filiālē pastāstīja M.Raudziņa.

Abas vadītājas atbildēja uz klātesošo jautājumiem, kā arī sniedza individuālas konsultācijas.

Skolēni prezentācijas laikā saņēma krāšņus izdales informatīvos materiālus.

Jaunietis darba tirgū

Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv arī šī mācību gada martā viesojās ģimnāzijas 10.klasēs ar semināru par profesijas un augstskolas izvēles iespējām. Portālu pārstāvēja Prakse.lv Klientu vadītājs Kristaps Bērziņš, kurš uzsvēra par piedāvājumu dot jauniešiem instrumentu savā tālākizglītībā un karjeras attīstībā.

Kristaps iepazīstina jauniešus ar "Virtuālo praksi", kur jauniešiem iespējams izmēģināt vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā reālie darba devēji. Kā īpaši vērtīgu piedāvājumu Kristaps uzsvēra projektu „Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos”, kas šogad norisinās no 9.-13.aprīlim. Tika demonstrēta videofilmiņa kā reklāma par šo tradicionāli labi apmeklēto pasākumu. Jaunieši tika  iepazīstināti ar Skolu un studiju TOPa 2017 rezultātiem un īsumā analizēti kritēriji, pēc kuriem izvēlēties nākotnes profesiju vai arī karjeras virzienu.

Katrā no 10.klasēm viens brīvprātīgais skolēns piedalījās darba intervijas simulācijas spēlē, pēc kuras kopīgi izanalizēja interviju un ieteica dažādus priekšlikumus tās uzlabošanai, kā arī kādā veidā intervijai labāk sagatavoties. Lai palīdzētu klientiem, portālā Prakse.lv ir pieejami arī 6 karjeras testi. Kristaps rekomendēja jauniešiem enerģiski iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un vasaras brīvlaikos strādāt tādēļ, lai iegūtu jaunus kontaktus un darba pieredzi. Semināra laikā vairāki ģimnāzisti pastāstīja par savu pozitīvo pieredzi , strādājot vasarā.

Noslēgumā jaunieši noskatījās videosižetu par portāla Prakse.lv sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība piedāvātajām studiju iespējām.

Paldies Kristapam par interesantajām nodarbībām CVĢ 10.klasēs.

   

Informāciju sagatavoja D.Baltiņa.

Swedbankas praktiskās mācībstundas

Swedbankas praktiskās mācībstundas „Dzīvei gatavs” 11.klasēs

Swedbankas profesionāļu piedāvājums vadīt alternatīvās mācību stundas bija lieliska dāvana CVĢ 11.klašu ekonomikas un klases stundās.
Pie skolēniem nodarbības vadīt bija ieradušies Ilze Indrēvica - līderības un vadības attīstības karjeras koučs un Reinis Jansons - Swedbankas Finanšu institūta vadītājs.Vispirms jāsaka paldies par atsaucību lektoriem, kuri uz mācībstundu pieteikumu atsaucās nekavējoties un izrādīja pozitīvu ieinteresētību strādāt ar mūsu skolas jauniešiem.
Gan ekonomikas, gan audzināšanas stundas metodiski bija sadalīta divās daļās: teorētiskā un praktiskā, t.i. grupu darba rezultātu analīze. Ekonomikas stundu tēma bija kredīti, to veidi, bankas kredītpolitika. Skolēnus iepazīstināja ar kredītu piešķiršanas principiem. Jauniešu uzmanība tika vērsta arī uz izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību cilvēka dzīvē. Grupu darba uzdevums bija izspēlēt kredītkomitejas sapulci, kurā izvērtēja kredīta piešķiršanu vai noraidīšanu divos dažādos pieprasījumos. Pēc apspriešanās komiteju pārstāvji aizstāvēja savus „par” un „pret” argumentus. Nodarbības noslēgumā R.Jansons pārrunāja ar jauniešiem rezultātus un izskaidroja, kādu lēmumu pieņēma banka konkrētajā situācijā.

Klases stundu „Kā tērēt naudu?” 11.klasē vadīja Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Ilze Indrēvica, kurai bija liels prieks atgriezties savā bijušajā skolā. Ilzes stundas teorētiskajā daļā analizēja finanšu plānošanas piecus soļus: uzskaiti, analīzi, mērķi, plānošanu, realizēšanu, kā arī iepazīstināja ar statistikajiem rādītājiem par to, kā Latvijas iedzīvotāji tērē savu  naudu. Ieskicējot Saimona Sineksa piedāvātās teorijas, piem. shēmu: „kas? kā? kapēc?”, CVĢ absolvente aktualizēja jauniešos finanšu pratības. Stundas turpinājumā divām komandām tika dots uzdevums izstrādāt klientu profila kvalitatīvu prioritāšu maiņu, iesakot klientam veikt noteiktas darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Diskusijas laikā katra grupa analizēja savus klientam piedāvātos ieteikumus.

Abu Swedbankas mācībspēku nodarbību beigās jauniešiem tika sniegtas arī individuālās konsultācijas par interesējošiem jautājumiem bankas darba kontekstā. Padies par Swedbankas ekspertu darbu mūsu skolas 11.klašu skolēnu profesionālās apmācības pilnveidē.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa