CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tīmekļa vietnes

Angļu valoda

Angļu valoda

Ekonomika

Ekonomika

 • Centrālā Statistikas pārvalde (statistikas datubāzes dažādās tautsaimniecības nozarēs) - http://www.csb.gov.lv
 • Naudas skola (filmas, prezentācijas, infografikas, diskusijas, spēles, konkursi par naudu) - http://www.naudasskola.lv
 • Latvijas Banka (monetārā politika, banknotes un monētas, statistika, jaunumi) - http://www.bank.lv
 • Makroekonomika.lv (cenas un izmaksas, reālais un ārējais sektors, darba tirgus, valsts finanses, finanšu un monetārās izmaksas, analītiskā informācija) - http://www.makroekonomika.lv
 • Eurostat. Your key to Euorepean statistic (statistika pa nozarēm) - http://ec.europa.eu/eurostat
 • JA Latvia (skolēnu mācību uzņēmumi, biznesa stratēģiskā spēle TITAN, konkursi) - http://www.jal.lv
 • LU Ekonomikas un vadības fakultāte (nodarbības, konkursi, pētnieciskie darbi) - http://www.evf.lu.lv/skoleniem/
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija (budžets, finanses, nodokļi, muita, grāmatvedība, tautsaimniecība) - http://www.fm.gov.lv/

Krievu valoda

Krievu valoda

Справочно-информационные ресурсы

 • Русское слово – портал Российского общества преподавателей русского языка и литературы: - http://www.ropryal.ru
 • Русские словари – справочно-информационный портал: - http://www.slovari.ru
 • Русский биографический словарь: сетевая репринтная версия / Под ред. А.А. Половцева: - http://www.rulex.ru/xPol/index.htm
 • RusWord – справочно-информационный сайт по русскому языку: - http://www.rusword.org
 • Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники – справочно-информационный портал: - http://www.rubricon.com/default.asp
 • Русская виртуальная библиотека: - http://www.rvb.ru
 • Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова: - http://lib.ru
 • Библиогид: - http://www.bibliogid.ru
 • Справочно-информационный и образовательный портал: - http://www.gramota.ru
 • Культура письменной речи: - http://www.gramma.ru
 • Русский язык для делового человека: - http://www.mylanguage.ru
 • Портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии, тестирование: - http://www.russianforall.ru
 • Национальный корпус русского языка - информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме: - http://www.ruscorpora.ru
 • Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): - http://fcior.edu.ru
 • Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ): - http://www.mapryal.org/
 • Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы: - http://www.lapryal.org

Дистанционные курсы

Программы для создания компьютерных упражнений в Интернете

Методические материалы

Фильмы

Музеи

Журналы

Конкурсы

Сайты прогноза погоды

Общества, организации

Kulturoloģija

Kulturoloģija

 • Latviešu Radošo savienību padome (mākslinieku reģistrs) - http://www.makslinieki.lv
 • Virtuālās mākslas galerija (glezniecība, grafika, tēlniecība, interjers, tekstils, keramika, rotas, klasika) - http://www.gallery.lv
 • Latvijas Kultūras kanons (tautas tradīcijas, vizuālā māksla, skatuves māksla, mūzika, literatūra, kino, arhitektūra un dizains) - http://www.kulturaskanons.lv
 • Bībele un tās izpētes materiāli (Bībeles teksts, Bībeles zemes fotogrāfijās) - http://www.bibele.lv
 • Latvijas piļu un muižu asociācija (Latvijas pilis un muižas, kartes) - http://www.pilis.lv

Ķīmija

Ķīmija

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu literatūra

Latviešu literatūra