CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Pasākumi

Bibliotēka svētku noskaņās

Latvijas krāsu ceļš ved pie grāmatas par Latviju. Tikai atšķir un aplūko un Tu uzzināsi daudz interesanta. Piemēram, par cilvēkiem Latvijā, kuri atstājuši zelta nospiedumu mūsu dzīvē.

9. klašu skolēni vēstures stundās piedalījās projektā „Izzini un godini”. Tā ietvaros, darbojoties komandās, skolēni izzināja, apkopoja, prezentēja izcilākās latviešu personības: Jāni Čaksti, Daini Īvānu, Renāru Kauperu, Imantu Ziedoni u.c. Vēstures stundas notika skolas bibliotēkā.

„Laikraksti un žurnāli – Latvijas spogulis 100 gados”. Izstādē redzami laikmeta vēstneši žurnāli – Atpūta, Sievietes Pasaule, Zvaigzne, Liesma, Draugs, Dadzis, Rīgas Modes, Avots, Atmoda u.c., kurus uz laiku uzticējuši skolēni un pedagogi. Preses izdevumi rada interesi un sniedz zināšanas par laiku no 1918. gada līdz 2018. gadam Latvijā.

 

 Sarmīte Balabāne

Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili

17. septembrī, sadarbojoties ar Cēsu Centrālo bibliotēku, skolas lasītavā viesojās literāte Inga Gaile. Elīza, iepazīstinot klausītājus ar autori, uzsvēra, ka CVĢ ir radoši jaunieši, kuri izpaužas dzejā, prozā, mūzikā un vizuālajā mākslā, un viņu darbi ir apkopoti skolas literārajā žurnālā. Klausītāji izteica apbrīnu par skolēniem, kuri lasīja savus darbus. Arī dzejniece bija pārsteigta par dzirdēto.

Inga Gaile pastāstīja par savu dzīvi, uzskatiem un literāro darbību. Viņa sevi uzskata vairāk kā dzejnieci, tāpēc lasīja dzeju no dažādiem krājumiem.

Pēc tikšanās jaunieši atzina, ka Ingas Gailes dzeja esot pārsteigusi. Viņas personīgajā lasījumā tā likusies daudz saprotamāka un interesantāka.
Šādas tikšanās esot nepieciešamas, jo dodot iedvesmu un pārdomas, un zināšanas par to, kā rodas daiļdarbs.

Informāciju apkopoja Sarmīte Balabāne

Balsojam par draudzību!

2017.gadā lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija`17” aicināja iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā. Šo piedāvājumu izbaudīja un aizpildīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskās anketas, un saņēma dāvaniņas CVĢ lasītāji: Kalniņa Katrīna, Saliniece Alise, Lapiņa Ance, Ķirsone Rūta, Baķe Māra, Suharževska Erna, Biezbārdis Maksis, Lorna Ērla Barbara, Liepiņš Rodrigo, Sudraba Estere, Baltiņa Dace, Jonina Evelīna, Balabāne Sarmīte, Grundīza Ella Kristiāna, Kricka Ilze.

Grāmatu autori savos darbos uzdeva lasītājiem mūžīgo jautājumu: ”Kas ir draudzība?” Atbildes bija visdažādākās, ko sniedza meitene tīmeklī, krītošais zēns Lūka, vācu zēns Matsa, meitene Marēsi Sarkanajā klosterī, dažādu paaudžu sievietes „ledus okeāna” skavās  u.c.

CVĢ lasītājiem vislabāk patika E.Silēna un P.Beorna grāmata „14-14” par diviem zēniem Adriēnu un Adrianu, kurus šķir un vieno gadsimta notikumi. Grāmata ir smeldzīgs un pārsteidzošs stāsts par draudzību – spēju uzklausīt, just līdzi, pašaizliedzīgi palīdzēt, glābt dzīvību, neskatoties uz 100 gadu attālumu gan vēsturē, gan notikumu izpratnē.

Galda spēles Latvijai

2017.gada novembrī Patriotu nedēļā skolas bibliotēka aicināja jauniešus izspēlēt faktu spēli „Latvija”. To izvēlējās 7.A, 8.B, 11.B1, 12.A2.

Katra klase sadalījās sešās komandās. Lai atbildētu uz jautājumiem par Latviju, jaunieši izvēlējās vienu no 4 atbildēm. Ceļu tālāk varēja paiet tikai pareizās atbildes autori.

Īsti azartiski spēlētāji jutās brīdī, kad atpalicējiem tika dota iespēja pārvietoties spēlē par trī ceļiem uz priekšu, ja atbildēja pareizo mīklas varianu.

Spēlētājiem tika dota iespēja papildināt spēli ar saviem jautājumiem. Uzvarētāji saņēma svētku sveicienu.

Skola iegādājās arī cēsnieku izveidoto galda spēli par Latvijas vēsturi.

Dzejas mēnesis

2017.gada septembrī skolas bibliotēkā tika radīta vide dzejas lasīšanai. Pie lielā galda varēja izvēlēties dzejoli un ar to iepazīties vientulībā īpašos sēžamajos vai pilnīgi pretēji – atklāti kāpt tribīnē un visiem nolasīt dzejoli, kurā izteiktā doma vai tēli likās tuvi.

Literārās dzejas stundas novadīt skolas bibliotēkā izvēlējās skolotājas Vineta Bērziņa un Sandra Nagle.
Vietas citātiem aizpildījās lēnām, toties saturiski daudzveidīgi.
Lūk domu graudi:

Es saku jums jau dienas simt un piecas –
lai puķi dabūtu, ir jānoliecas. (I.Ziedonis)

 

Sev pašai izgudrot riteni tādu, kas braucot izgudro tiltu,
tiltu, zem kura upe neaizsalst nākamā ziemā. ((I. Balode)

Afišas, afišas – jūs manas dvēseles labākā pavāra grāmata. (A.Čaks)

 

Vai tur kāds brīnums, ja, ieraugot tevi,
Sirds man skanēt un gavilēt sāks?
kaut spētu tik valdīt es sirdi un sevi,
kad pūpolu kurpēs reiz pavasar`s nāks! (Z.Ozoliņa)

 

...jo kas gan ir dažas izsistas rūtis pret visu manas dzīves kvadratūru... (A.Krūklis)

 

Bet, ja reiz tavas rokas manu atzveltni noglāstīs,
tad es vairs neapsolu, ka būšu parkā par solu. (K.Skujenieks)

 

Cilvēks nepazīst brīvību, ja viņš kādu pārāk mīl.(O.A.Olafsdotira)

 

Mēs esam teikumi pagātnes izteiksmē
Neveiklās skolēnu esejās,
Kurās neviens vēl nav zaudējis
Vairāk par nulli (A.Foma)

 

Viņai vajadzēja tik daudz drosmes,
 lai aizietu prom, cik mums –
būt par palicējiem. (I.Gaile)

Projekts "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Cēsu Valsts ģimnāzija piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".

2016.gadā to atbalstīja un piedāvātās grāmatas izvērtēja Zane Vaska, Evelīna Jonina, Dāvis Jansons, Sindija Kubliņa, Arta Grazdiņa, Diāna Kukore, Dārta Amantova, Lorna Barbara Ērla, Rūta Ķirsone, Elīna Dzene, Maruta Vēvere, Ilze Kricka, Ieva Radzobe

Ar īkšķīti uz augšu, leju vai sāniem tika novērtēts, vai grāmata patika vai nē. Ar zvaigznīti atzīmētas grāmatas, kuras mūsu skolas lasītāji elektroniskajā anketā ierindoja 1.vietā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas konkurss

Sindija Kubliņa un Elīza Eiduka no 7.B klases 2016.gada novembrī ar labiem panākumiem piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā konkursā „Nindzja Timijs mūsu vidū” un par ierunāto filmiņu „Ir pazudis Timijs” saņēma ielūgumu uz tikšanos ar zviedru rakstnieku un ilustratoru Henriku Tammu Rīgā.

Meitenes saņēma diplomu par veiksmīgu dalību – 3.vietu  konkursā.

Sindiju un Elīzu atbalstīja klasesbiedri, uzzīmējot zīmējumus.

Izstāde "Karogs kā simbols"

KAROGS  KĀ  SIMBOLS

VAI  KAROGS  IR  VIENS,
KAS  PRET  VĒJU  KO  SPĒJ?

PADOMĀ, VĒROJOT
IZSTĀDI  SKOLAS  BIBLIOTĒKĀ!