CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Par skolu mēdijos

Par skolu medijos 2019. gadā

Marts/2019

 • Kaņepe, Mairita (28.03.2019). Pasaule nebeidzas Latvijā: [par starptautiska mēroga pedagogu mācībām Austrijā Grācā stāsta CVĢ skolotājas Ruta Amoliņa un Ilga Šķendere (redzamas foto)]. Druva, Nr.49, 2019, 28.marts, 4.lpp.
 • la.lv (27.03.2019). Kariņš sveic konkursa „Euroskills 2018” laureātus un viņu pasniedzējus: [par Ministru kabineta Diplomu pasniegšanu Latvijas izcilākajiem skolēniem, viņu pedagogiem, kā arī Latvijas jaunajiem profesionāļiem un darba devēju pārstāvjiem par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un iegūtajām medaļām Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā “EuroSkills 2018”; Diplomus saņēma arī CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis un viņa skolotāja Diāna Siliņa (redzams foto)]. Pieejams: http://www.la.lv/foto-karins-sveic-konkursa-euroskills-2018-laureatus-un-vinu-pasniedzejus Pieejams: https://www.cvg.edu.lv/index.php/notikumi  
 • e-klase.lv (25.03.2019). Piešķirta šogad otrā E-klases stipendija: [par E-klases un „Vītolu fonda” stipendiju izaugsmei raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” fināla uzvarētājiem, kuru 11.klašu grupā (500€) ieguva CVĢ skolnieks Andrejs Ķīlis, kura audzinātāja ir Inguna Gaile]. Pieejams: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/pieskirta-sogad-otra-e-klases-stipendija?id=17422   Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolens-uzvar----gudrs--vel-gudraks----fin        
 • Kaņepe, Mairita (21.03.2019). Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: [par skolēnu ZPD tapšanu no idejas līdz teorijas apguvei un pētījuma, un aizstāvēšanu reģionā Vidzemes augstskolā, kur izvirzīti arī no CVĢ, par CVĢ skolnieces Madaras Liepiņas darba „Cēsu jauniešu izpratne vardarbībā pret bērnu” tapšanu stāsta skolotāja Inese Sīmane]. Druva, Nr.45, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/skolenu-zinatniski-petnieciskie-darbi/
 • Kaņepe, Mairita (21.03.2019). Skolotāji pieprasa taisnīgumu: [par skolotāju piketu pie Saeimas, kurā piedalījās arī CVĢ pārstāvji, par skolas arodbiedrības līderes Amandas Baltās pārdomām pēc pasākuma]. Druva, Nr.45, 2019, 21.marts, 1.lpp.
 • cesis.lv (15.03.2019). Cēsu skolēni piedalās valsts mācību olimpiādēs: [par rezultātiem olimpiādēs, kurās ar labiem panākumiem piedalījās arī CVĢ skolēni: bioloģijas 9.-12.kl. – Anda Upane un Viktorija Vildiņa piedalījās, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe, Sandrai Siliņai atzinība, Diānai Paulai Upmalei atzinība; vēstures 10.-12.kl. – Agrim Ratnikam 2.pakāpe, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe; informātikas (programmēšanas) 8.-12.kl. – Renātam Jurševskim 1.pakāpe, Sandrai Siliņai 2.pakāpe, Gvido Jaunzems un Rūdolfs Zvejs, un Andrejs Ķīlis piedalījās; latviešu valodas 11.-12.kl. – Trīnei Žagarei atzinība, Arta Soboļeva un Emīlija Kate Tomsone piedalījās; ekonomikas 10.-12.kl. – Diānai Paulai Upmalei 2.pakāpe, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe, Renāts Jurševskis piedalījās; matemātikas 9.-12.kl. – Sandrai Siliņai 1.pakāpe, Mišelai Vinogradovai atzinība, Renāts Šķesteris un Matīss Timermanis, un Diāna Namniece, un Elīna Skrodere, un Renāts Jurševskis, un Elīza Marta Stangaine piedalījās]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-skoleni-piedalas-valsts-macibu-olimpiad
 • Feldmane, Sarmīte (13.03.2019). „Sadancis” sadanco jubilejā: [par Liepas vidējās paaudzes deju kolektīvu, kurā dejo arī CVĢ skolotāja Ligita Neimane un Selga Goldmane, kura „kolektīvu satur kopā”]. Druva, Nr.40, 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (12.03.2019]. Ģimnāziju statusi Cēsīs un Valmierā: [par valsts ģimnāzijas statusa iegūšanu un saglabāšanu konkurences apstākļos, par Cēsu pašvaldības ieinteresētību organizēt ģimnāzijās tālākizglītības centrus, par būvniecību arī CVĢ, lai taptu centrs eksakto mācību priekšmetu pedagogu izglītībai]. Druva, nr. 39, 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (12.03.2019). Teicami apliecina runas mākslu: [par vēsturiskā Cēsu rajona Skatuves runas konkursu, kurā uz nākošo kārtu tika izvirzītas arī  CVĢ skolnieces Dārta Amantova (redzama foto) un Trīne Žagare (redzama foto)  (skolotājas Vineta Stīpniece, Ina Gaiķe, Sandra Nagle), kā arī Guntas Bērziņas sagatavotās Mūzikas skolas audzēknes]. Druva, Nr.39, 7.lpp.
 • Bartušēvica, Agrita (11.03.2019). Zelts valsts matemātikas olimpiādē: [par CVĢ panākumiem valsts matemātikas olimpiādē, kurā skola kopvērtējumā ierindojās valstī 3.vietā, Sandra Siliņa (redzama foto) ieguva zelta medaļu, Mišela Vinogradova atzinību; piedalījās Matīss Timermanis (9.b), Renārs Šķesteris (9.b), Elīna Skrodere (10.B1), Diāna Namniece (10.b1), Elīza Marta Stangaine (12.B1), Renāts Jurševskis (12.b)]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/465-zelts-valsts-matematikas-olimpiade   Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-panakumi-valsts-matematikas-olim
 • Šķestere, Ilga (11.03.2019). Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumi: [par CVĢ jauniešu panākumiem Valmierā un uz Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti 12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: Zemes zinātnē Niklāvs Alberts Ozoliņš (11.b1) un Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1); Valodniecībā un literatūrzinātnē Agnese Riekstiņa (12.b2); Ķīmijas zinātnē Andrejs Ķīlis (11.b1); Veselības zinātnē Patrīcija Stapulone (11.b2), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2); Bioloģijas zinātnē Ance Lapiņa (11.a); Elektrotehnikas, elektronikas un IKT zinātnē Mārcis Strazdiņš (11.b2, redzams foto), Markuss Ļaskovskis – Brangals (11.b2), Artūrs Gradovskis (11.b2), Klāvs Malcenieks (11.b2). Paldies skolotājiem Inai Gaiķei, Sarmītei Dreijaltei, Initai Kriškānei, Ingunai Gailei, Ilmāram Siliņam (redzams foto), Inesei Sīmanei, Eero Rasam, Ingai Ozolai ]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/464-vidzemes-regiona-skolenu-zinatniski-petnieciskie-lasijumi  
 • cesis.lv (11.03.2019). CVĢ skolēnu panākumi valsts ekonomikas olimpiādē: [par CVĢ skolēnu sasniegumiem: Diānai Paulai Upmalei sudraba medaļa un Andrejam Ķīlim bronzas medaļa (skolotāja Inga Ozola)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenu-panakumi-valsts-ekonomikas-olimpia
 • LTV.lv (08.03.2019). Gudrs, vēl gudrāks: [video par 11.klašu finālistu, CVĢ skolnieku Andreju Ķīli, video redzama 11.b1 klase un audzinātāja Inguna Gaile]. Pieejams: facebook.com/gudrsvelgudraks/videos/1164786367027056/
 • Baķe, Māra (08.03.2019). Latviešu valodas skolotājs: [par CVĢ latviešu valodas skolotāju Aleksandru Skuju, kurš tajā strādāja no 1920. līdz 1950.gadam]. Druva. Novadnieks, Nr. 38, 2019, 8.marts, 8.lpp.
 • Dene, Lāsma (07.03.2019). Noslēgusies skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo Skolēnu skatuves runas konkursu, kurā uz 2.kārtu tika izvirzītas arī CVĢ jaunietes Dārta Amantova un Trīne Žagare]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noslegusies-skolenu-skatuves-runas-konkursa-1-k-
 • cesis.lv (07.03.2019). Novada olimpiāžu rezultāti: [par Cēsu novada skolēnu mācību olimpiāžu rezultātiem 10.-12.klašu grupā, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ jaunieši: latviešu valoda un literatūra 11.kl. – Arta Soboļeva un Agris Ratniks 1.vietā, Andrejs Ķīlis 2.vietā, Annija Krivjonoka, Gustavs Dravants, Anete Kalniņa 3.vietā, Elizabetei Ulmanei, Diānai Kukorei, Martai Kļaviņai atzinība (skolotāja Ina Gaiķe); latviešu valoda un literatūra 12.kl. – Trīne Žagare un Emīlija Kate Tomsone 1.vietā, Elīze Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā, Anetei Cīrulei atzinība (skolotāja Sandra Nagle); ekonomika 10.kl. – Marta Reinsone un Gvido Jaunzems 1.vietā, Emīlija Gārša un Artūrs Lazdiņš 2.vietā, Artūrs Smiltiņš un Kristiāns Kociņš 3.vietā, Elzai Pūpei atzinība (skolotāja Inga Ozola), ekonomika 11.kl. – Andrejs Ķīlis 1.vietā, Kristīna Vinogradova un Rihards Voldemārs Vaivods, un Mišela Vinogradova 2.vietā, Agrim Ratnikam un Edgaram Krūmiņam, un Anetei Kalniņai atzinība (skolotāja Inga Ozola), ekonomika 12.kl. – Diāna Paula Upmale un Renāts Jurševskis 1.vietā, Sofija Novicka 3.vietā, Anastasijai Skribei un Elzai Martai Stangainei, un Kristiānam Zelčam atzinība (skolotāja Inga Ozola), Kārlis Ogliņš 3.vietā (skolotājs Reinis Lazdiņš); ķīmija 9.kl. – Matīss Timmermanis 1.vietā, Ance Valnere un Renārs Šķesteris, un Ilze Kampenusa 2.vietā, Kārlis Kide un Tīna Krastiņa 3.vietā, Igoram Vinogradovam atzinība (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 10.kl. -  Rūdolfs Zveja 1.vietā, Kristiāns Kociņš un Artūrs Smiltiņš 2.vietā, Kate Anete Jansone un Anda Upane 3.vietā (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 11.kl. – Sandra Siliņa 1.vietā, Rihards Voldemārs Vaivods 2.vietā, Andrejs Ķīlis 3.vietā, Anetei Kalniņai atzinība (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 12.kl. – Renāts Jurševskis 1.vietā, Elīza Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ģeogrāfija 10.kl. – Viktorija Vildiņa 1.vietā, Gustavs Gailišs 2.vietā, Kārlim Dieviņam atzinība (skolotāja Inguna Gaile), ģeogrāfija 11.kl. – Andrejs Ķīlis 1.vietā, Agris Ratniks 2.vietā, Gustavs Dravants un Edvards Jurģis Auzāns 2.vietā, Patrīcijai Loginai un Asnātei Luīzei Podniecei atzinība (skolotāja Inguna Gaile); ģeogrāfija 12.kl. – Renāts Jurševskis 1.vietā, Elīza Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā, Sofijai Novickai atzinība (skolotāja Inguna Gaile)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/novada-olimpiazu-rezultati1
 • Gabrāns, Jānis (05.03.2019). Medaļu birums Ērgļos: [par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu Ērgļos, kurā CVĢ medaļu kopvērtējumā ieguva 4.vietu un individuālajos startos brīvajā stilā individuālajā distancē Elzai Bleidelei 1.vieta un Esterei Volfai 3.vieta, un Rūdim Bišeram 4.vieta, un Martai Priedei 5.vieta, un Reinim Upenam 3.vieta; slēpošanas krosā Elzai Bleidelei 2.vieta un Esterei Volfai 3.vieta, un Rūdim Bišeram 2.vieta, un Reinim Upenam 1.vieta; biatlonā Elzai Bleidelei 1.vieta un Esterei Volfai 2.vieta (redzamas foto); frīstaila slēpošanā Dārtai Purmalei 1.vieta]. Druva, Nr.35, 2019, 5.marts, 6.lpp.
 • cesis.lv (04.03.2019). CVĢ skolēnu panākumi olimpiādēs: [par CVĢ skolēnu rezultātiem valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē – Renātam Jurševskim zelta medaļa, Sandrai Siliņai sudraba medaļa, piedalījās Rūdolfs Zvejs, Gvido Jaunzems, Andrejs Ķīlis (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenu-panakumi-olimpiades
 • Bērziņa, Vineta  (04.03.2019). CVĢ skolēni piedalās Erasmus+ projekta sanāksmē Sicīlijā: [par CVĢ skolēnu Esteres Annas Aplokas, Katrīnas Kalniņas, Jasmīnas Poras, Elīzas Ropšas, Keitas Karlīnas Silgales, Betijas Annas Silgales un skolotāju Selgas Goldmanes un Vinetas Bērziņas (redzamas foto) piedalīšanos projekta „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos” sanāksmē Sicīlijas pilsētā Avotā Itālijā]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-erasmus--projekta-sanaksm   Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekt  
 • cvg.edu.lv (04.04.2019). Ir ierakstītas vēstules mūsos: [par CVĢ Žetonvakaru, kura ideju autore bija CVĢ skolniece Trīne Žagare]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi 
 • Gudrs, vēl gudrāks (02.03.2019).  Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks: [video (2min 18sek) redzams CVĢ 11.b1 skolnieks, spēles „Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālists 11.klašu grupā Agris Ratniks, viņa klase, ansamblis „Grēki”, skolotājs Ilmārs Siliņš] Pieejams: https://www.facebook.com/gudrsvelgudraks/photos/rpp.1392682997665171/2187520741514722/?type=3&theater

 

Februāris/2019

 

 • cesis.lv (25.02.2019). CVĢ skolēniem panākumi vēstures olimpiādē: [par valsts vēstures olimpiādi, kurā CVĢ skolniekiem Agrim Ratnikam (redzams foto) – sudraba medaļa un Andrejam Ķīlim (redzams foto) – bronzas medaļa (skolotāja Inese Sīmane)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-panakumi-vestures-olimpiade  
 • cesis.lv (25.02.2019). Cēsniekam bronzas medaļa Valsts 41.bioloģijas olimpiādē: [par valsts bioloģijas olimpiādi, kurā CVĢ skolēni startēja ar izcilību: Andrejam Ķīlim (redzams foto) bronzas medaļa, Gustavam Dravantam (redzams foto), Sandrai Siliņai (redzama foto)  , Diānai Paulai Upmalei (redzama foto)  atzinība (skolotāja Inita Kriškāne)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesniekam-bronzas-medala-valsts-41-biologijas-o 
 • Lapsiņa, Ieva (12.02.2019). CVĢ notika Erasmus+ projekta „Inovācija=Motivācija”  sanāksme: [par projekta partneru no Horvātijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-notika-erasmus--projekta--inovacija---motiv- Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekti/440-erasmus-projekta-inovacija-motivacija-viesi-cesu-valsts-gimnazija
 • cesis.lv (07.02.2019). Novada olimpiāžu rezultāti: [par skolēnu panākumiem Cēsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: vēstures 9.klasēm – 2.vietā Evelīna Jonina, Renārs Šķesteris, 3.vietā Ilze Kampenusa, Kārlis Kide, atzinība Renātam Lācim (skolotāja Inese Sīmane); vēstures 10.-12.klasēm: 1.vietā Andrejs Ķīlis, Agris Ratniks, 3.vietā Mairis Teteris, atzinība Sofijai Novickai, Trīnei Žagarei, Rihardam Voldemāram Vaivodam (skolotājas Inese Sīmane, Solveiga Upīte); fizikas 9.klasēm - Kārlis Kide, Matīss Timermanis, 3.vietā Renārs Šķesteris, Ilze Kampenusa, Igors Vinogradovs (skolotāja Ligita Neimane); fizikas 10.klasēm – 1.vietā Rūdolfs Zvejs, 2.vietā Alexander Boytsov, Marta Reinsone, 3.vietā Kristiāns Kociņš, Emīlija Gārša, atzinība Viktorijai Vildiņai, Artūram Smiltiņam (skolotājs Reinis Lazdiņš); fizikas 11.klasēm – 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Andrejs Ķīlis, atzinība Rihardam Voldemāram Vaivodam (skolotājs Reinis Lazdiņš); fizika 12.klasēm – 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Anastasija Skribe, 3.vietā Kārlis Ogliņš, atzinība Tomasam Parandjukam (skolotājs Reinis Lazdiņš); matemātikas 9.klasēm – 1.vietā Matīss Timermanis, Ketija Puņeiko, 2.vietā Kristiāns Ozols, Renārs Šķesteris, Igors Vinogradovs, 3.vietā Kārlis Kide, Artūrs Tinuss, atzinība Renātam Lācim, Katrīnai Valdmanei, Ilzei Kampenusai (skolotāja Anita Slaidiņa); matemātikas 10.klasēm – 1.vietā Elīna Skrodere, Diāna Namsone, Kate Anete Jansone, Anete Sniedze, 2.vietā Kristiāns Kociņš, Gvido Jaunzems, Viktorija Vildiņa, Emīlija Zelme Gārša, 3.vietā Raivis Rudzītis, Marta Reinsone, Markuss Martinsons, atzinība Alexander Boytsovam (skolotājas Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe); matemātikas 11.klasēm – 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Agris Ratniks, 3.vietā Mišela Vinogradova, Arta Soboļeva, atzinība Edgaram Krūmiņam, Rihardam Voldemāram Vaivodam, Laurai Eglītei, Lindai Podniecei (skolotāja Agrita Bartušēvica); matemātikas 12.klasēm – 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Elza Marta Stangaine, 3.vietā Justīne Liene Laumane, atzinība Anastasijai Skribei (skolotājas Laila Ruķe, Agrita Bartušēvica). Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/novada-olimpiazu-rezultati

 

Janvāris/2019

 

 • Eglīte, Dace (29.01.2019). Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļas pasniegšanas ceremonija DACVĢ: [par pasākumu DACVĢ, kurā apbalvojumu saņēma arī CVĢ ekonomikas skolotāja Inga Ozola (redzama foto)]. Pieejams: http://www.dacvg.lv/draudziga-aicinajuma-fonda-medalas-pasniegsanas-ceremonija-dacvg/
 • Gabrāns, Jānis (28.01.2019). Vieglatlētiem medaļām bagāts gada sākums: [par Cēsu Sporta skolas un sporta kluba „Ašais” vieglatlētu panākumiem, kuru vidū arī CVĢ skolniekam Kārlim Dieviņam U18 vecuma grupā 6.vieta 1000 m skrējienā un Tomasam Kvastam 4.vieta 600 m skrējienā]. Pieejams: http://edruva.lv/vieglatletiem-medalam-bagats-gada-sakums/
 • e-klase.lv (28.01.2019). E-klase sadarbībā ar „Vītolu fondu” arī šogad piešķirs 3 stipendijas kopā 3000 eiro vērtībā: [par Vītolu fondu sadarbību ar TV raidījumu „Gudrs, vēl gudrāks”, kura vidusskolas posma fināla uzvarētāji saņems naudas balvas (foto redzama skolotāja Inese Sīmane)]. Pieejams: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/e-klase-sadarbiba-ar-vitolu-fondu-pieskirs-3-stipendijas-3000-eiro-vertiba?id=17018 
 • dacvg.lv (27.01.2019). Draudzīgā aicinājuma dienas pasākums „Mīļie skolotāji”: [par DA CVĢ pasākumu, uz kuru tika uzaicināti arī CVĢ skolotāji Ligita Neimane (redzama foto) un Aivars Lamberts (redzams foto)]. Pieejams: http://www.dacvg.lv/gallery/draudziga-aicinajuma-dienas-pasakums-milie-skolotaji-3/
 • Dene, Lāsma (24.01.2019). Noslēgusies latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības 1.kārta: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensību starp skolu jauniešiem „Lakstīgala 2019”, kuru vēroja un vērtēja arī Cēsu un apvienoto novadu mūzikas skolotāju MA vadītāja un CVĢ skolotāja Ilga Šķendere]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noslegusies-latviesu-tautasdziesmu-dziedasanas
 • Kaņepe, Mairita (11.01.2019). Vai ziemas prieki var sākties: [par iedzīvotāju sportisko atpūtu slidojot vai slēpojot, par skolēnu ziemas atpūtu Žagarkalnā stāsta CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica]. Druva, Nr.6, 2019, 11.janv., 2.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (08.01.2019). Biatlona sezona sākusies: [par Latvijas kausa izcīņas sacensībām biatlonā Alūksnē, kurās ar labiem rezultātiem startēja Cēsu Sporta skolas audzēkņi arī no CVĢ – zelta medaļa sprintā Esterei Volfai un 5.vieta jauniešiem C grupā Rūdim Bišeram]. Druva, nr.3, 2018, 8.janv., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/biatlona-sezona-sakusies-2/
 • LTV.LV (04.01.2019). Gudrs vēl gudrāks: 9.klašu pirmais pusfināls: [raidījumā piedalījās arī CVĢ skolniece Sintija Kubuliņa un skolotāja Ligita Neimane]
 • Žagare, Trīne (04.01.2019). Ziemassvētku pasākums: [par Ziemassvētku tirdziņu, izrādi „Putnubiedēkļu Ziemassvētki” un balli CVĢ]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/429-ziemassvetku-pasakums

Par skolu medijos 2018. gadā

Decembris/2018 

 • cesis.lv (28.12.2018). Turpinās Cēsu novada skolu modernizācija : [par Cēsu novada pašvaldības projektu ”Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”, kura ietvaros CVĢ cels piebūvi un reorganizēs cokolstāvu]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/turpinas-cesu-skolu-modernizacija
 • Feldmane, Sarmīte (27.12.2018). Atvērti ziedojumiem : [par labdarības maratona „Dod pieci!” īpašā aģenta Čiekurmena viesošanos Cēsīs un aicinājumu ziedot naudu, kuram atsaucās arī CVĢ skolnieces Beatrise Reiziņa, Elīza Eiduka, Elizabete Anna Vīņaude, Sindija Kubliņa]. Druva, Nr.197, 2018, 27.dec., 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (21.12.2018). Priekuļu kluba futbolistes pārbauda spēkus : [par futbola kluba „Priekuļi” dāmu komandu panākumiem izsakās arī treneris, CVĢ skolotājs Aivars Krickis]. Druva, Nr.196, 2018, 21.dec., 10.lpp.
 • Sproģe, Monika (18.12.2018). „Gada cilvēku” godinot : [par SIA „Cēsu Druva” organizēto lasītāju aptaujas  „Gada cilvēks” noslēguma pasākumu un laureātiem, kuru vidū CVĢ skolotāja, kora „Tomēr” diriģente Ilga Šķendere (redzama foto) nominācijā - par iespēju skolēniem dziesmās izdziedāt Latvijas gadsimtus un sveicēju – CVĢ direktores Guntas Bērziņas (redzama foto)  vēlējumiem]. Druva, Nr.193, 2018, 18.dec., 1., 4., 5.lpp.
 • Druva (18.12.2018). Laikraksta „Druva” lasītāju aptauja 1997. – 2017. : [visi laureāti, kuru vidū CVĢ direktora vietniece Inese Lāce – 2005.gadā par emocionāli piesātinātu režiju izglītojošos sarīkojumos, CVĢ skolnieks Tomass Kozlovskis – 2008.gadā par starptautiskiem panākumiem mūzikā, pensionēta skolotāja Mirdza Lībiete – 2012.gadā par literāro talantu raisīšanu jauniešos, CVĢ direktore Gunta Bērziņa – 2013.gadā par spējām iedvesmot un motivēt pedagogus un audzēkņus]. Druva, Nr.193, 2018, 18.dec., 4.- 5.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (14.12.2018). Katrs koncerts – esmu šeit! : [par laikraksta „Druva” Gada cilvēku-2018 CVĢ skolotāju Ilgu Šķenderi nominācijā „Par iespēju skolēniem dziesmās izdzīvot Latvijas gadsimtus”]. Druva, Nr.192, 2018, 14.dec., 7.lpp.
 • Šķestere, Ilga (13.12.2018). Mazā Pūce Cēsu Valsts ģimnāzijai : [par CVĢ sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2017./2018.mācību gadā iegūto 1.vietu  nominācijā „Ģimnāzijas” mazo pilsētu skolu grupā, īpaši, matemātikā, kuras eksāmenam sagatavoja skolotājas Inese Lazdiņa, Laila Ruķe, angļu valodā – skolotājas Melānija Artimoviča, Ineta Ābola, Selga Goldmane, dabas zinībās – skolotāji Inita Kriškāne, Sarmīte Dreijalte, Reinis Lazdiņš]. Pieejams :  http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/426-maza-puce-cesu-valsts-gimnazijai
 • cesis.lv (13.12.2018). CVĢ atzīta par labāko pilsētu ģimnāziju Latvijā : [par Draudzīgā Aicinājuma fonda reitingu, kurš tiek veidots pēc valsts eksāmenu rezultātiem, kuros CVĢ uzrādīja augstus panākumus, īpaši, matemātikā, angļu valodā un dabaszinībās]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cvg-atzita-par-labako-pilsetu-gimnaziju-latv
 • Žagare, Trīne (10.12.2018). Pasaule bez drukātām grāmatām : eseja skolēnu konkursam projekta „Bibliotēka” ietvaros. Pieejams: https://www.manabiblioteka.lv/trine-zagare-pasaule-bez-drukatam-gramatam/?fbclid=IwAR21HtfU07deqMQ1TTWvzU0gbzayUh-MNPuX1UADBaP3zRPTq38eDGeuyWU
 • Lapsiņa, Ieva (06.12.2018). Erasmus+ projekti Cēsu Valsts ģimnāzijā : [par CVĢ uzsākto dalību četros Erasmus+ projektos: „Mana skola, mana dzīve” Vācijā – dalībnieki Elza Strazdiņa, Ina Gaiķe un 10.klases skolēni; „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos” Vācijā – dalībnieki Ineta Ābola, Ilze Kricka, Paula Miķelsone, Linda Zārdiņa, Līga Lāce-Sējāne, Elīze Ropša, Betija Anna Skrastiņa, Estere Anna Aploka; „Piecelies, runā!” Spānijā – dalībnieki Elza Strazdiņa, Ilmārs Siliņš; „Inovācija ir motivācija” Anglijā – dalībnieki Karīna Rutmane, Inga Ivanova, Dārta Purmale, Ralfs Reinsons, Emija Vītola, Madara Vildere]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/erasmus--projekti-cesu-valsts-gimnazija
 • Strazdiņa, Siliņš, Ilmārs (05.12.2018). Erasmus+ projekts „Štand up, speak out!” : [par CVĢ skolotāju Elzas Strazdiņas un Ilmāra Siliņa piedalīšanos starptautiskā projekta plānošanā un skolotāju apmācībā Castro Urdiales pilsētā Spānijā]. http://cvg.edu.lv/index.php/projekti/421-erasmus-projekts-stand-up-speak-out
 • Rutmane, Karīna, Ivanova, Inga (04.12.2018). Erasmus+ projekta „Innovation = Motivation” sanāksme : [par CVĢ skolēnu Dārtas Purmales, Ralfa Reinsona, Emijas Vītolas, Madaras Vilderes un skolotāju Karīna Rutmane, Inga Ivanova piedalīšanos starptautiskā projektā Anglijā Springvudas vidusskolā]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekti/420-erasmus-projekta-innovation-motivation-sanaksme-anglija

Novembris/2018 

 

 • Ozoliņa, Madara (30.11.2018). Ir mērķis un idejas : [par Cēsu novada jauniešu domes priekšsēdētājas, CVĢ skolnieces Elizabetes Ulmanes (redzama foto) aktīvo darbošanos  jauniešu domē, vietēja mēroga un starptautiskās aktivitātēs, par jaunietes nākotnes iecerēm]. Druva, nr.184, 2018, 30.nov., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/ir-merki-un-idejas/
 • Kaņepe, Mairita (30.11.2018). Mīlestībā un cieņā pret Latviju : [par CVĢ audzēkņu uzstāšanos Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā, kur uzveduma veidotājas bija skolotājas Vineta Stīpniece un Ilga Šķendere, par jauktā kora „Tomēr” piedalīšanos „Arēnas Rīga” koncertā „Latvijas gadsimts” un muzicēšanu Krimuldas tautas namā Jāņa Lūsēna autorkoncertā, kā arī skolas valsts svētku pasākumā stāsta CVĢ skolniece Trīne Žagare]. Druva, nr.184, 2018, 30.nov., 6.lpp.
 • Potašovs, Kristiāns (28.11.2018). Uzvara starpnovadu skolu sacensībās basketbolā : [par CVĢ A grupas basketbola komandas spēļu norisi un uzvaru Starpnovadu skolu basketbola sacensībās]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/sports/416-uzvara-starpnovadu-skolu-sacensibas-basketbola
 • Abramsone, Lauma (redzama foto) (25.11.2018). Uzvara Nacionālajā debašu turnīrā : [par Iecavas vidusskolā notikušo Nacionālo debašu turnīru, kurā no CVĢ piedalījās divas komandas; uzvaru izcīnīja Konstance Krieviņa, Agris Ratniks, Edgars Krūmiņš (redzami foto)]. Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/415-nacionala-debasu-turnira-1-vieta   
 • Bitēna, Daiga (23.11.2018). Konkursā par 100 grāmatām skolas bibliotēkai uzvarējusi Ērgļu vidusskola : [par Baltic Internacional Bank projektu „Bibliotēka” organizēto skolēnu radošo darbu konkursu, uz kura noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 31 dalībnieku skolas piedalījās arī CVĢ (Trīne Žagare redzama foto)]. Pieejams : http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=47275&type=0
 • Žagare, Trīne (21.11.2018). Valsts svētku koncerts Cēsu Valsts ģimnāzijā : [par skolas koncertu, tēvzemi un vēsturi pārdomās dalās 12.klases skolniece Trīne Žagare]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi    
 • Rutmane, Karīna (21.11.2018). Viesošanās Ahimā : [par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju viesošanos sadraudzības skolā Ahimā GamMa ģimnāzijā]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekti  Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-ahima
 • Ābola, Ineta, Kricka, Ilze (21.11.2018). Erasmus+ projekts „Dzimumu atšķirības: saprast vienam ortu dažādos līmeņos” : [par CVĢ skolnieču Paulas Miķelsones, Lindas Zārdiņas, Līgas Lāces-Sējānes, Elīzes Ropšas, Betijas Annas Skarastiņas, Esteres Annas Aplokas un skolotāju Inetas Ābolas un Ilzes Krickas projekta īstenošanu Vācijas pilsētā Fīrzenā Erasmus fon Rotterdam ģimnāzijā un ekskursijām projekta ietvaros]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekti 
 • Krimulda.lv (18.11.2018). Svētku koncerts „Labvakar, Latvija!” : [par svētku koncertu Krimuldas Tautas namā, kurā piedalījās arī CVĢ koris „Tomēr”, diriģente Ilga Šķendere]. Pieejams : http://www.krimulda.lv/notikumi/svetku-koncerts-labvakar-latvija/   Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/412-koncerts-krimuldas-tautas-nama     
 • Kaņepe, Mairita (15.11.2018). Prasme debatēt : [par debatēšanas mākslu un piedalīšanos starptautiskā forumā Grieķijas pilsētā Atēnas stāsta CVĢ skolniece Konstance Krieviņa]. Druva, Nr,176, 2018, 15.nov., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/prasme-debatet/
 • Kaņepe, Mairita (13.11.2018). Jāmācās remonta apstākļos : [par Cēsu novada pašvaldības ES projektu „Cēsu novada mācību iestāžu modernizācija”, kuru vidū arī CVĢ]. Druva, Nr.174, 2018, 13.nov., 3.lpp.
 • cesis.lv (12.11.2018). Elza Strazdiņa un Ina Gaiķe piedalījās Rasmus+ projekta „Mana skola, mana dzīve”.. : [par CVĢ skolotāju (redzamas foto) piedalīšanos projekta plānošanā Vācijas pilsētā Freiburgā]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/elza-strazdina-un-ina-gaike-piedalijas-erasmus
 • Baķe, Māra (09.11.2018). Kas ir patriotisms? : [par patriotismu 1938.gada CVĢ audzēkņa Imanta Lāča dienasgrāmatās un mūsdienās Lielbritānijā studējošo dažādu valstu jauniešu teiktajā]. Druva. Novadnieks, Nr.173, 8.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte (09.11.2018). Viss sākās ar dāvanu no „Druvas” : [par hobiju krāt pildspalvas stāsta CVĢ skolotājas Vineta Bērziņa (redzama foto)]. Druva, Nr.173, 7.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/dzivesstils/viss-sakas-ar-davanu-no-druvas/
 • Ozoliņa, Madara (09.11.2018). Loka sarkanbaltsarkanās lentītes : [par lentīšu locīšanu sagaidot valsts svētkus stāsta arī Cēsu novada Jauniešu domes vadītāja, CVĢ skolniec Elizabete Ulmane (redzama foto) un Jauniešu domes sabiedrisko attiecību  speciālists, CVĢ skolnieks Agris Ratniks (redzams foto)]. Druva, Nr.173, 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (08.11.2018). Nepārspētā pirmās palīdzības komanda : [par CVĢ audzēkņu komandas (redzama foto), kuru sagatavoja medmāsa Amanda Baltā, startēšanu Sarkanā Krusta rīkotajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās jauniešiem Rīgā un atkārtoti iegūto 1.vietu stāsta dalībnieki Roberts Puriņš un Dita Keiša]. Druva, Nr.172, 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/neparspeta-pirmas-palidzibas-komanda/
 • Žagare, Trīne (01.11.2018). Mūsu skolas radošajiem prātiem.. : [par CVĢ radošo kolektīvu - TDA „Kande”, dziedātājiem, jauktā ansambļa dalībnieku, runātāju – sniegto koncertu Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolas 18.dzimšanas dienas pasākumā, kura goda viesis – Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis]. Pieejams: ww.facebook.com/Cēsu-Valsts-ģimnāzija-447320475464145/

  Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/393-koncerts-nacionalo-brunoto-speku-instruktoru-skola

 • Cēsu Vēstis (01.11.2018). Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiāti : [informācija par 10 Cēsu pilsētas skolu 10.-12.klašu skolēniem DA fonda stipendiātiem, kuru vidū CVĢ skolēni Diāna Paula Upmale, Renāts Jurševskis, Elīza Marta Stangaine, Anastasija Skribe, Sandra Siliņa, Dita Keiša]. Cēsu Vēstis, Nr.10, 2018, 1.nov., 3.lpp.

Oktobris/2018 

 • cesis.lv (31.10.2018). Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece piedalās starptautisko debašu projektā : [informācija par CVĢ skolnieces Konstances Rutes Krieviņas (redzama foto) piedalīšanos starptautiskajā debašu projektā „Creating Critical Minds and Voices in Europe” Atēnās, Grieķijā]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolniece-piedalas-star
 • Ratniks, Agris (redzams foto). (31.10.2018). Svētki Cēsu Valsts ģimnāzijā : [par CVĢ tradīciju oktobrī svinēt skolas jubileju, par skolas absolventu paneļdiskusiju]. Druva, nr.167, 2018, 31.okt., 7.lpp.
 • Kļanska, Daiga (25.10.2018). Rīgas pilī apsveikti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki. Renāts Jurševskis - mērķtiecīgs un ieinteresēts : [par CVĢ skolnieku – Starptautiskās informātikas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēju – Renātu Jurševski stāsta skolotāja Diāna Siliņa]. Izglītība un Kultūra, Nr.18, 2018, 25.okt., 4.lpp.  
 • Feldmane, Sarmīte (24.10.2018). Ko vēlēt Latvijai 100. Radošums rada nākotni : [vēlējumu Latvijai izsaka mākslinieks un CVĢ skolotājs Ēro Rass]. Druva, Nr.163, 2018, 24.okt., 2.lpp.  
 • Kaņepe, Mairita (23.10.2018). Buksē paaudžu maiņa fizikas mācīšanā : [par Latvijas fizikas skolotāju 20.konferenci Līgatnē, kur piedalījās arī CVĢ skolotājs Reinis Lazdiņš (redzams foto), kurš izsakās par konferences norisi, par darba slodzi skolā, kuru komentē CVĢ direktore Gunta Bērziņa un direktores vietniece Ilga Šķestere]. Druva, Nr.162, 2018, 23. okt., 1., 3.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/bukse-paaudzu-maina-fizikas-macisana/
 • Gabrāns, Jānis (23.10.2018). „Ašie” labo rekordus : [par skrējēju trīs dienu ralliju Sāremā, kurā trešo vietu P16 grupā izcīnīja CVĢ skolnieks Kārlis Dieviņš]. Druva, Nr.162, 2018, 23.okt., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/asie-labo-rekordus/  
 • Stīpniece, Vineta (22.10.2018). Skolas dzimšanas diena : [par CVĢ ēkas 80-tās un skolas 93-šās dzimšanas dienas pasākumu, kurā piedalījās skolas absolventi; pateicības vārdi organizatorēm Mārai Baķei un Ilgai Šķenderei, Indulim Jirgensonam un skolēniem]. Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/389-cesu-valsts-gimnazijas-ekai-80
 • Bartušēvica, Agrita (redzama foto)  (22.10.2018). Matemātikas skolotāju konference Cēsīs pulcē vairāk nekā simts dalībnieku ; [par CVĢ skolotāju organizēto Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konferenci „Caur matemātiku uz...”, kurā meistarklases vadīja CVĢ skolotāja Inese Lazdiņa (redzama foto) un Lailas Ruķes skolēni]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/matematikas-skolotaju-konference-cesis-pulce-  Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/390-latvijas-matematikas-skolotaju-apvienibas-konference-caur-matematiku-uz  
 • Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (19.10.2018). Valsts prezidents Rīgas pilī sveic starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus : [fotogrāfijās redzami CVĢ skolas skolēni Diāna Paula Upmale, Renāts Jurševskis un viņu skolotājas Inga Ozola un Diāna Siliņa]. Pieejams : https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-rigas-pili-sveic-starptautisko-macibu-prieksmetu-olimpiazu-dalibniekus-25598 Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/prezeidents-sveic-cvg-skolenus---starptautisko-o 
 • Kaņepe, Mairita (18.10.2018). Matemātikas skolotājiem ir, par ko lauzīt galvas : [par CVĢ notikušo Latvijas Matemātikas skolotāju asociācijas konferenci, par kuras organizāciju izsakās skolotāja Agrita Bartušēvica]. Druva, Nr.160, 2018, 18.okt., 4.lpp.
 • Šķestere, Ilga (inf.sagat.) (17.10.2018). Skolēni saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendijas : [informācija par Jāņa Endeles realizēto Draudzīgā Aicinājuma ideju apbalvot izcilākos Cēsu novada skolēnus, kuru vidū CVĢ jaunieši Diāna Paula Upmale, Renāts Jurševskis, Elīza Marta Stangaine, Anastasija Skribe, Sandra Siliņa, Dita Keiša]. Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/387-skoleni-sanem-draudziga-aicinajuma-fonda-stipendijas
 • Drule, Džeina Laura (CVĢ 10.klases skolniece) (16.10.2018). Vācu jauniešu simfoniskā orķestra koncerts Cēsīs : [par Zārlandes jauniešu simfoniskā orķestra dalībnieku viesošanos Cēsīs, pa kurām ekskursiju vadīja CVĢ 10.a klases vācu valodas grupa, skolotāja Ruta Amoliņa]. Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/386-vacijas-jauniesu-simfoniska-orkestra-koncerts-cesis
 • Dreijalte, Sarmīte (14.10.2018). Zinātnes centrā AHHAA : [par dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju Sarmītes Dreijaltes (redzama foto), Initas Kriškānes (redzama foto) un Reiņa Lazdiņa organizēto pateicības braucienu CVĢ jauniešiem, kuri piedalījušies olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos u.c. pasākumos, uz Tartu zinātnes centru AHHAA Igaunijā]. Pieejams : http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/385-zinatnes-centra-ahhaa
 • Gabrāns, Jānis (04.10.2018). Sacensības vieglatlētikā : [par vidusskolu grupā notikušajām starpnovadu vieglatlētikas sacensībām, kurās CVĢ komandas ieguva godalgotas vietas - jaunietēm 2. vietu, jauniešiem1.vietu, 4x100m stafetē 1.vietu; atsevišķās distancēs godalgotas vietas ieguva CVĢ skolēni – Ance Ravina, Diāna Namniece, Beāte Urbanoviča, Anete Sniedze, Sofija Novicka, Edgars Skrastiņš (redzams foto), Kārlis Dieviņš, Reinis Upens, Rūdis Jermacāns, Aleksandrs Volkovs, Jānis Gruzdiņš, Didzis Mališevs]. Druva, Nr.152, 6.lpp.  
 • Kaņepe, Mairita (04.10.2018). Pasaulē no vienas dzimtas : [par Starptautiskās ekonomikas olimpiādes laureātes CVĢ skolnieces Diānas Paulas Upmales un Starptautiskās informātikas olimpiādes laureāta CVĢ skolnieka Renāta Jurševska, viņu vecāku un kopējās vecmāmiņas, kā arī pedagogu Diānas Siliņas un Ingas Ozolas peņemšanas svinībām direktores Guntas Bērziņas kabinetā]. Druva, Nr.152, 3.lpp.
 • Cēsu Vēstis (03.10.2018). Ģimnāzistiem starptautiski panākumi: [informācija par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumiem starptautiskajās olimpiādēs: Renātam Jurševskim (skolotāja Diāna Siliņa) informātikas olimpiādē Japānā un Diānai Paulai Upmalei ekonomikas olimpiādē Maskavā (skolotāja Inga Ozola) iegūtas bronzas medaļas]. Cēsu Vēstis, Nr.9, 2018, 3.okt., 2.lpp.

Septembris/2018 

Augusts/2018 

 • Baķe, Māra ( 31.08.2018). Skola kalnā: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas celtniecību 30.gados un tās likteni kara laikā, stāsts par Kārļa Melbārzda gleznu „Priedes”, fotogrāfijas]. Druva. Novadnieks, Nr.134, 31.08.2018, 8.lpp.
 • Cēsu Vēstis (29.08.2018). Cēsu ģimnāzijas sasniegumi: [informācija par CVĢ otro vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā „Zvaigžņu reitingā”, kurā vērtē skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus, šoreiz laika periodā 01.06.-01.06.2018.]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 4.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/188CV.pdf
 • Kaņepe, Mairita (21.08.2018). Ar bioloģiju – Zvaigžņu reitingā: [par sabiedriskās organizācijas „Ata Kronvalda fonds” skolu reitingu, kurā CVĢ ir vadošā skola Latvijā, par starptautisko olimpiāžu uzvarētājām, CVĢ skolniecēm Martu Rudzīti un Elzu Gāršu un skolotāju Initu Kriškāni, kura pastāsta par ieguldīto darbu un sadarbību, un pēctecību mācību procesā]. Druva, Nr.127, 21.08.2018, 1.,3.lpp.
 • Baķe, Māra (03.08.2018). Ticība Dziesmai: [par pirmajiem Cēsu apriņķa Dziesmusvētkiem 1948.gadā]. Druva. Novadnieks, Nr.118, 03.08.2018, 8.lpp.
 • Cēsu Vēstis (02.08.2018). Īsteno skolu modernizācijas projektu: [par Cēsu pašvaldības ERAF realizējamo projektu „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”, kura gaitā plānots izveidot arī CVĢ reģionālo metodisko centru]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/187CV.pdf

Jūlijs/2018 

 • Kaņepe, Mairita (26.07.2018). Cēsis jaunajā skolu reitingā: [par izveidoto 2018.gada skolu reitingu, apkopojot rezultātus darbā ar talantīgiem skolēniem, kurā CVĢ starp 80 lielajām Latvijas ģimnāzijām un vidusskolām ieņem 8.vietu]. Druva, Nr.113, 26.07.2018, 4.lpp. Pieejams: http://www.skolureitings.lv/?page_id=276
 • Ratniks, Agris (05.07.2018). Aktīvi un veselīgi jaunieši: [par biedrības “Youth for City – City for Youth” realizēto ERASMUS+ apmaiņas projektu “Active Life – Outdoor Drive”, kura galvenās aktivitātes notika Horvātijā, stāsta CVĢ skolnieks Agros Ratniks]. Cēsu Vēstis, Nr. 6, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/186CV.pdf

Jūnijs/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.06.2018). Vieglatlētiem medaļas: [par Saldus stadionā notikušajām valsts spēcīgāko U18 junioru grupu vieglatlētu cīņām valsts čempionātā, kurā labus rezultātus uzrādīja arī CVĢ skolēni – Rihards Serģis, Diāna Namniece, Renāts Lācis, Aleksandrs Volkovs (redzams foto)]. Druva, Nr.99, 29.06.2018, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/vieglatletiem-medalas/
 • Kaņepe, Mairita (27.06.2018). Izvēlas Cēsu ģimnāzijas: [par Cēsu novada pašvaldības politiku izglītības tīkla veidošanā, par skolēnu uzņemšanas principiem 10. klasēs stāsta CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.97, 27.06.2018, 1., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (19.05.2018). Individuālā siltumuzskaite – 21.gadsimta risinājums: [par renovēto māju Viestura ielā 14, kuras pārvaldnieks ir CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto), kurš pastāsta par paveikto un vēl darāmo]. Druva, Nr.92, 19.06.2018, 5.lpp.
 • Baķe, Māra (15.06.2018). Atcerēties vai aizmirst?: [par 1941.gada 14.jūnija izsūtīšanu, kad tika izvesta Vizma Rone-Rass]. Druva. Novadnieks, Nr.91, 15.06.2018, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (08.06.2018). Atvadas no skolas ātrāk: [par 12.klašu izlaidumu – atvadu balli Cēsu ģimnāzijās, par atvadām no CVĢ stāsta direktora vietniece mācību darbā Vineta Stīpniece (redzama foto)]. Druva, Nr.87, 08.06.2018, 1.lpp.
 • Cēsu Vēstis (01.06.02018). Jaunie talanti saņem apbalvojumus: [par Cēsu domes organizēto pateicības pasākumu skolēniem, kuri ar labiem rezultātiem startējuši olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos lasījumos, kuru vidū arī CVĢ skolēni Edgars Krūmiņš, Evelīna Glaudiņa, Lorna Barbara Ērla, Kārlis Kide, Renāts Jurševskis, Kalvis Kronbergs, Andrejs Ķīlis, Madara Liepiņa, Rēzija Veronika Laumane, Alise Līce, Roberts Puriņš, Matīss Timermanis, Emīlija Kate Tomsone, Diāna Paula Upmale, Sandra Siliņa, Anete Cīrule, kā arī skolotājiem – jauno talantu izaugsmes sekmētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolotāji Diāna Siliņa, Ilga Šķendere (viņas vadītais ansamblis radīja labu noskaņu), Agrita Bartušēvica, Selga Goldmane, Sandra Nagle, Ingūna Gaile, Inese Sīmane, Inita Kriškāne, Gunta Bērziņa, Inga Ozola, Sarmīte Dreijalte, Aivars Lamberts]. Cēsu Vēstis, Nr.5, 01.06.2018, 1.lpp. Pieejams:  http://www.cesis.lv/uploads/files/185CV.pdf
 • Gabrāns, Jānis (01.06.2018). Absolventi cīnās par kausu: [par tradicionālo CVĢ Absolventu turnīru – jau 8 reizi, kura sākumā uzrunu teica direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.83, 01.06.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/absolventi-cinas-par-kausu-2/

Maijs/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.05.2018). Cēsu Sporta skolai šoreiz otrā vieta: [par Cēsu Sporta skolas un kluba veiksmīgi noslēgto ziemas sezonu, kurā labus rezultātus ieguva arī CVĢ skolniece Marta Priede – individuālajā sniegumā 5. vieta S16 grupā]. Druva, Nr. 80, 29.05.2018, 6. lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-sporta-skolai-soreiz-otra-vieta/
 • Sproģe, Monika (24.05.2018). Nākotni saista ar medicīnu: [par Jauno mediķu akadēmiju (JMA) un CVĢ skolnieci Kristu Kronbergu (redzama foto), kura apmeklēja nodarbības un erudīcijas konkursā ieguva 1.vietu]. Druva, nr.78, 24.05.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/nakotni-saista-ar-medicinu/
 • Sproģe, Monika (24.05.2018). Jaunie mākslinieki rāda paveikto: [par Cēsu Izstāžu namā atklāto Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādi „Svētki” stāsta skolas projektu vadītājs un pasniedzējs, CVĢ skolotājs Eero Rass]. Druva, nr.78, 24.05.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jaunie-makslinieki-rada-paveikto/
 • Druva (23.05.2018). Īsziņas. Rēķina amerikāņu stilā: [informācija par matemātikas komandu olimpiādi amerikāņu stilā, kas norisinās angļu valodā, kurā CVĢ komanda, kurā startēja Sandra Siliņa, Kristina Vinogradova, Renāts Jurševskis, Mārtiņš Tilaks, Markuss Voldemārs Lancmanis, ieguva 3.vietu]. Druva, nr.77, 23.05.2018, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/komandu-olimpiade-amerikanu-stila
 • Gabrāns, Jānis (22.05.2018). Orientieristu nedēļas: [par orientēšanās sporta aktīvistiem un sacensībām „Ziemeļu divdienas” Carnikavas novadā, kur labāko sportistu vidū arī CVĢ skolēni Dina Palsa, Matīss Timermanis, Renārs Šķesteris, Mārcis Jansons]. Druva, nr.76, 22.05.2018, 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (18.05.2018). Jaunie iemēģina stadionu: [par jaunajā stadionā Cēsu novada atklātajām vieglatlētikas sacensībām, kurās CVĢ komanda – Ance Ravina, Dinārs Alksnītis, Diāna Namniece, Rihards Zanders, Jānis Driļevskis – B grupā ieguva 1.vietu]. Druva, Nr.75, 18.05.2018., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (15.05.2018). Veiksmīgā debija: [par sporta kluba „Ašais” skriešanas startiem Riebiņu novadā, kurā arī CVĢ skolnieks Rihards Serģis ieguva godalgotu vietu – trīs km distancē 2.vieta]. Druva, nr.72, 15.05.2018, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/veiksmiga-debija/
 • Gabrāns, Jānis (15.05.2018). Skolu sacensības futbolā: [par Cēsu stadionā uz jaunuzklātā mākslīgā seguma notikušajām tradicionālajām skolu futbola sacensībām, kurās CVĢ meiteņu komanda – R.Laumane, A.Rutka, A.Gelsberga, L.Tomsone, E.Radziņa, N.Osīte – A grupā (10.-12.klase) ieguva 3.vietu]. Druva, Nr.72, 15.05.2018, 6.lpp. Pieejams:  http://edruva.lv/skolu-sacensibas-futbola/
 • Kaņepe, Mairita (10.05.2018). Jau klausās kā studenti: [par Latvijas Universitātes rīkoto mācību dienu Cēsīs, kurā piedalījās arī CVĢ skolēni un pedagogi (redzami foto)]. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jau-klausas-ka-studenti/
 • Gabrāns, Jānis (02.05.2018). Sāk ar rekordu un medaļām: [par taku skrējiena seriāla „Stirnu buks” pirmā posma sacensībām, kurās godalgotas vietas ieguva arī CVĢ skolēni: Kārlis Dieviņš Redzams foto) – zeltu, Rihards Serģis (redzams foto) – bronzu, Paula Patrīcija Niklase – 10.vieta]. Druva, Nr.66, 2018, 2.maijs, 7.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/sak-ar-rekordu-un-medalam/
 • diena.lv (01.05.2018). Latvijas skolēniem trīs bronzas medaļas Baltijas informātikas olimpiādē: [par Baltijas informātikas olimpiādi Zviedrijā, Stokholmā, kurā Latvijas komandas sastāvā startēja arī CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis (redzams foto) un no 60 dalībniekiem izcīnīja bronzas medaļu]. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-skoleniem-tris-bronzas-medalas-baltijas-informatikas-olimpiade-14196471

Aprīlis/2018 

Marts/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.03.2018). Pilns medaļu komplekts: [par 2018.gada Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem brīvajā cīņā, kurā Cēsu cīņas sporta kluba „Ferrum”, CVĢ skolniece Estere Sudraba izcīnīja zelta medaļu (redzama foto)]. Druva, Nr.50, 2018, 29.marts, 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pilns-medalu-komplekts/
 • Feldmane, Sarmīte (28.03.2018). Literātu darbi novērtēti: [par kultūras biedrības „Harmonija” organizēto īsās prozas konkursu, kurā CVĢ skolniece Lorna Barbara Ērla ieguva atzinību]. Druva, Nr.49, 2018, 28.marts, 4.lpp.
 • Īsziņas (28.03.2018). Ģeogrāfijas olimpiādē: [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi, kurā CVĢ skolēni Andrejs Ķīlis un Renāts Jurševskis (skolotāja Inguna Gaile) 10. un 11.klašu grupās ieguva 1.vietas]. Druva, Nr.49, 2018, 28.marts, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (22.03.2018). Cēsnieku projekts labākais Latvijā: [par nacionāla mēroga projektu konkursu Ādažos „Sabiedrība ar dvēseli”, kurā projektu par Viestura un Turaidas ielas pagalma labiekārtošanu aizstāvēja arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto)]. Druva, Nr.46, 2018, 22.marts, 4.lpp.
 • cesis.lv (21.03.2018). Panākumi valsts ekonomikas olimpiādē: [par CVĢ audzēknes Diānas Paulas Upmales izcīnīto sudraba medaļu valsts ekonomikas olimpiādē (skolotāja Inga Ozola)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi-valsts-ekonomikas-olimpiade
 • TV3 (20.03.2018). Ziņas: [intervija ar CVĢ skolotāju Initu Kriškāni TV3 raidījumā Ziņas par Elzas Gāršas sagatavošanu starptautiskajai bioloģijas olimpiādei]. Pieejams: https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/929087
 • cesis.lv (20.03)2018.) Atzinība Valsts Atklātajā olimpiādē: [par CVĢ audzēkņa Matīsa Timermaņa (skolotāja Sarmīte Dreijalte) iegūto rezultātu olimpiādē]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-atklataja-kimijas-olimpiade
 • Valsts kanceleja (20.03.2018) Ministru prezidents sveic mācību olimpiāžu uzvarētājus: [fotogrāfijā redzami audzēkņi un skolotāji (Inita Kriškāne - pirmā no labās), kuri saņēma Ministru Kabineta Diplomus par sasniegumiem olimpiādēs (CVĢ skolniecei Elzai Gāršai 3.vieta starptautiskajā mācību olimpiādē bioloģijā)]. Izglītība un Kultūra, Nr.6, 2018, 22.marts, 8.lpp.  Pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-prezidents-sveic-macibu-olimpiazu-uzvaretajus
 • CVĢ (18.03.2018). Rēzija Laumane – uz finālu: [informācija par to, ka CVĢ 12.klases skolniece Rēzija Laumane uzvarēja spēles „Gudrs vēl gudrāks” pusfinālā un ieguva iespēju doties uz Eropas Savienības parlamentu un ieguva iespēju piedalīties spēles finālā]. Pieejams:  http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi
 • Eglīte, Līga (16.03.2018.) Cēsīm veltīts mūžs: [intervija ar CVĢ bijušo direktoru un skolotāju Ivaru Zemīti (redzams foto)]. Druva, nr.43, 2018, 16.marts, 5.lpp.
 • Svētkos (foto) (15.03.2018.): [fotogrāfijā redzams Pārgaujas novada sieviešu vokālais ansamblis „Lakstīgalas”, kura dziedātāju vidū arī CVĢ skolniece Emīlija Kate Tomsone]. Druva Nr.42, 2018, 15.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pazistams-sieviesu-ansamblis/
 • cesis.lv (14.03.2018.) Cēsnieku projekts uzvar konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”: [par nacionāla mēroga projektu konkursu Ādažos „Sabiedrība ar dvēseli”, kurā projektu par Viestura un Turaidas ielas pagalma labiekārtošanu aizstāvēja arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesnieku-projekts-uzvar-konkursa-------sabiedri
 • Īsziņas (14.03.2018.) Krievu valodas olimpiādē: [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi 10.-12.klasēm, kurā 1.vietas ieguva CVĢ skolēni: A grupā Linda Ņemikina starp 10.kl., Emīlija Kate Tomsone starp 11.kl., Valērija Mickeviča starp 12.kl.; B grupā Diāna Kukore starp 10.kl., Anastasija Skribe starp 11.kl. (skolotājas Jutta Medne, Anita Alhimova, Erna Suharževska)]. Druva, Nr.41, 2018, 14.marts, 1.lpp.
 • Īsziņas (14.03.2018.) Vācu valodas olimpiādē: [par Cēsu novada vācu valodas olimpiādi 8.kl., kurā 1.vietā CVĢ skolnieces Anete Ravina, Evelīna Jonina (skolotāja Ruta Amoliņa)]. Druva, Nr.41, 2018, 14.marts, 1.lpp.
 • cesis.lv (19.03.2018) Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases rezultāti: [par CVĢ skolēnu rezultātiem olimpiādē: Sandrai Siliņai 1.vieta, Agrim Ratnikam, Gustavam Dravantam, Andrejam Ķīlim 2.vieta, Edgaram Krūmiņam 3.vieta (skolotāja Sarmīte Dreijalte)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/eiropas-savienibas-dabaszinatnu-olimpiades-atl
 • TVNET (13.03.2018.) Pirmo reizi Latvijas informātikas olimpiādes vēsturē sudraba medaļu izcīna meitene: [par Latvijas 31.informātikas (programmēšanas) olimpiādi, kurā sudraba medaļu 8.-10.klašu grupā izcīnīja CVĢ skolniece Sandra Siliņa, 11.-12.klašu grupā sudraba godalgu izcīnīja CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis]. Pieejams: http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/777434-pirmo_reizi_latvijas_informatikas_olimpiades_vesture_sudraba_medalu_izcina_meitene Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-informatikas--programmesanas--olimpiad-
 • Īsziņas (13.03.2018) Fizikas olimpiādē: [par Cēsu novada fizikas olimpiādi, kurā arī CVĢ skolēni ieguva 1.vietas: no 10.kl. Sandra Siliņa, no 11.kl. Renāts Jurševskis, no 12.kl. Kristiāns Gaspersons (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, Nr.40, 2018, 13.marts, 1.lpp.
 • Dene, Lāsma (12.03.2018.) Noskaidroti labākie skatuves runas meistari: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo skatuves runas konkursa 1.kārtu, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: Marta Kļaviņa un Trīne Žagare (skolotājas Vineta Stīpniece, Ina Gaiķe, Sandra Nagle)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noskaidroti-labakie-skatuves-runas-meistari  Pieejams: http://cbjc.lv/index.php?id=1&tx=1213
 • cesis.lv (07.03.2018.) Valsts vēstures olimpiādē – zelts: [par CVĢ skolnieces Rēzijas Veronikas Laumanes iegūto zelta medaļu valsts vēstures olimpiādē]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-vestures-olimpiade---zelts
 • Dambīte, Biruta (08.03.2018) Pedagogi prezentēs inovācijas izglītība: [par Cēsu novada konkursu „Inovatīvs labās prakses piemērs”, kurā piedalīsies arī CVĢ skolotāji Sarmīte Dreijalte, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš ar tēmu „Kompetencēs balstīta inovatīva dabaszinātņu apguve, izmantojot daudzveidīgas metodes” un Pilsētas vidusskolas un CVĢ skolotājs Aivars Lamberts ar tēmu „Maģiskās rūtis”]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogi-prezentes-inovacijas-izglitiba2
 • Īsziņas (07.03.2018.)  Sudraba medaļas: [par Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādi, kurā CVĢ skolēni ieguva sudraba medaļas - 10.kl. skolniece Sandra Siliņa un 11.kl. skolnieks Renāts Jurševskis (skolotāja Diāna Siliņa). Druva, Nr.37, 2018, 7.marts, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (07.03.2018) Ziemas autosporta kausi sadalīti: [par „Vidzemes ziemas autosporta kausa 2017/2018” organizēšanu Raunā, Vecpiebalgā, Cēsīs stāsta arī viens no rīkotājiem, CVĢ skolnieks Māris Millers (redzams foto)].  Druva, Nr.37, 2018, 7.marts, 7.lpp.
 • VISC (06.03.2018.) Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”: konkursa 2.kārtas rezultāti: [par Limbažos notikušo vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2018” Vidzemes novadā, kurā CVĢ 10.-12.klašu vokālais ansamblis (redzams foto) – vadītāja Ilga Šķendere -  ieguva I pakāpi]. Pieejams: http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/muzika/2018_balsis_rezultati.pdf
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja) (02.03.2018) Bija kinoteātris „Vidzeme”: [par kinoteātri „Vidzeme” Cēsīs (1962-2017)]. Druva, Nr.37, 2018, 2.marts, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (01.03.2018) Dejas iepin vainagā: [par deju tautisko deju kolektīvu vadītāja, CVĢ deju kolektīva „Kande” vadītāja Anda Kozaka organizēto koncertu „Deju pinu vainagā” Vidzemes koncertzālē]. Druva, Nr.34, 2018, 1.marts, 4.lpp.
 • Vidzemes TV (01.03.2018) Vidzemes Runa: [raidījumā „Vidzemes Runa” arī par 31.Latvijas informātikas olimpiādi (8:26min -12:42min), kurā piedalījās CVĢ skolēni (Renāts Jurševskis redzams 11:30min), interviju sniedz skolotāja Diāna Siliņa (10:26min – 11:15 min)]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=O5ik0zBnqrc

Februāris/2018 

Janvāris/2018 

 • Druva (31.01.2018.) Īsziņas. Labākie informātikā: [par Cēsu novada skolu informātikas olimpiādi 8.-12. klasēm, kurā CVĢ skolēni ieguva godalgotas vietas: Sandra Siliņa – 1.vieta, Renāts Jurševskis – 1.vieta (skolotāja Diāna Siliņa)]. Druva, Nr. 17, 2018, 31.janv., 1.lpp.
 • Dambīte, Biruta (29.01.2018) Skolēni sacenšas skolēnu informātikas (programmēšanas) olimpiādē: [par Cēsu novada skolu informātikas olimpiādi 8.-12.klasēm, kurā labus rezultātus ieguva CVĢ skolēni: 8.-10.klasēm Sandra Siliņa – 1.vieta, Andrejs Ķīlis, Edgars Krūmiņš – 2.vieta, Mārcis Strazdiņš, Laura Eglīte – 3.vieta, Mārcis Ozoliņš, Roberts Ronins, Mišela Vinogradova; 11.-12.klasēm Renāts Jurševskis – 1.vieta, Elīza Marta Stangaine, Diāna Paula Upmale – 2.vieta, Justīne Liene Laumane, Estere Muceniece, Miks Jānis Olte, Alberts Trucis – 3.vieta, Teodors Tālers, Jānis Jērcēns, Kārlis Ogliņš, Roberts Puriņš, Anita Ilze Gulbe, Mārtiņš Tilaks – atzinība (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-informatikas--programm-
 • Gabrāns, Jānis (24.01.2018.) Slēpotāji izcīna pirmās medaļas: [par Latvijas čempionātu slēpošanā 1.kārtu Madonā, kurā ar labiem rezultātiem S-18 grupā sprintā startēja CVĢ skolniece Rebeka Raiska – sudraba godalga]. Druva, Nr. 13, 2018, 24.janv., 6.lpp.
 • Druva (23.01.2018.) Īsziņas. Labākie latviešu valodā: [par Cēsu novada skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8.-9.klasēm, kurā 1.vietu ieguva  CVĢ skolniece Ilze Kampenusa (skolotāja Sandra Nagle)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 1.lpp.
 • Druva (23.01.2018.) Īsziņas. Labākie vēstures olimpiādē: [par Cēsu novada skolu vēstures  olimpiādi 9.,12.klasēm, kurā starp 9.klasēm 1.vietu ieguva  CVĢ skolniece Evelīna Glaudiņa (skolotāja Inese Sīmane)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 1.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte (23.01.2018.) „Laumām” patīk dziedāt un kopā būt: [par Priekuļu sieviešu kori „Laumas” izsakās arī dziedātāja, CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica (redzama foto)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 5.lpp.
 • Dambīte, Biruta (22.01.2018.) Skolēni sacenšas latviešu valodas un literatūras olimpiādē: [par Cēsu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8., 9.klasēm, kurā CVĢ startēja ar labiem rezultātiem: 8.klasēm Ilze Kampenusa – 1.vieta, Kārlis Kide – 2.vieta, Tīna Krastiņa – 3.vieta; 9.klasēm Kate Anete Jansone – 3.vieta, Dārta Arta Amantova – atzinība (skolotājas Sandra Nagle un Vineta Bērziņa)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-latviesu-valodas-un-literatur1
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja) (12.01.2018.). Cēsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai – 150. Druva, Nr.7, 2018, 12.janv., 8.lpp.
 • Dambīte, Biruta (19.01.2018.) Skolēni sacenšas novada vēstures olimpiādē: [par Cēsu novada vēstures olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 9.klasēm Evelīna Glaudiņa – 1.vieta, Dārta Amantova – 2.vieta, Viktorija Aleksejeva – 3.vieta, Betija Žideļuna, Kate Anete Jansone, Kristiāns Kociņš – atzinība; 12.klasēm Rēzija Veronika Laumane, Andrejs Ķīlis – 2.vieta, Trīne Žagare, Jānis Harijs Gailītis, Agris Ratniks – 3.vieta, Gustavs Dravants, Elīna Radziņa, Alise Blūma, Paula Vīksna – atzinība (skolotājas Inese Sīmane un Solveiga Upīte)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-vestures-olimpiade2
 • Gabrāns, Jānis. Ticu rezultātam, ko iegūst ar darbu: [intervija ar Igaunijas čempionu auto sprintā J16 klasē, CVĢ skolnieku Māri Milleru (redzams foto)]. Druva, Nr.3, 2018, 5.janv., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/ticu-rezultatam-ko-iegust-ar-darbu/

Par skolu medijos 2017.gadā

Decembris/2017

 • jauns.lv (27.12.2017) Gada noslēguma LTV raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” filmēšanas aizkulises: [par raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” 5 gadu jubilejas raidījumu, kurā piedalījās arī CVĢ skolēni un skolotājas Vineta Stīpniece un Inga Ivanova (redzamas foto), kuras atbalstīja Uģi Jokstu] [tiešsaiste]. Pieejams: http://jauns.lv/raksts/izklaide/264730-fotoreportaza-slavenibas-aizraujosa-tv-spele-noskaidro-visgudrako
 • Hallo, „Druva” (21.12.2017) Atsaucība, izpratne un labestība: [par CVĢ skolnieku Niklāvu Ozoliņu, kurš palīdzēja pensionārēm M.S. (Mirdza Siminaite) un viņas kaimiņienei grūtā brīdī]. Druva, Nr.197, 2017, 21.dec., 2.lpp.
 • Spigovskis, Jānis (foto) (15.12.2017) Gada noslēguma LTV raidījuma „Gudrs vēl gudrāks” filmēšana: [fotogrāfijās redzami kadri no 5.gadu jubilejas raidījuma „Gudrs vēl gudrāks” tapšanas, kurā piedalījās arī CVĢ skolēni un skolotājas Vineta Stīpniece un Inga Ivanova] [tiešsaiste]. Skatīts 15.12.2017. Pieejams: http://jauns.lv/foto/izklaide/29006-gada-nosleguma-ltv-raidijuma-gudrs-vel-gudraks-filmesanas-aizkulises#&gid=29006&pid=1
 • Maculēviča, Anita (11.12.2017) Vidusskolēni sacenšas angļu valodas olimpiādē: [par Cēsu novada angļu valodas olimpiādi 10.-12.klašu skolēniem, kuru vidū CVĢ skolēni ieguva labus rezultātus: 10.klasēm Edgaram Krūmiņam 2.vieta, Artūram Gradovskim atzinība (skolotāja Melānija Artimoviča); 11.klasēm Renātam Jurševskim 1.vieta, Lornai Ērlai 2.vieta, Laurim Dedumetam atzinība (skolotāja Selga Goldmane), Annai Katrīnai Goldbergai 3.vieta, Aleksandram Volkovam atzinība (skolotāja Ineta Ābola); 12.klasēm Tomam Vaļkinam 2.vieta, Teodoram Tāleram 2.vieta, Sendijai Beatai Lazdiņai atzinība (skolotāja Selga Goldmane), Alisei Blūmai atzinība (skolotāja Melānija Artimoviča)] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/vidusskoleni-sacensas-anglu-valodas-olimpiade ;Druva, Nr.196, 2017, 20.dec., 1.lpp.
 • Dambīte, Biruta (11.11.2017) Skolēni sacenšas bioloģijas olimpiādē: [par Cēsu novada bioloģijas olimpiādi 9.-12.klasi, kurā labus rezultātus ieguva CVĢ skolēni: 9.klasēm Emīlijai Gāršai un Gustavam Gailišam 2.vieta, Kārlim Dieviņam 3.vieta; 10.klasēm Andrejam Ķīlim un Sandrai Siliņai 1.vieta, Edgaram Krūmiņam, Tomam Kristiānam Robītim, Gustavam Dravantam un Emīlijai Ezeriņai 2.vieta, Artai Soboļevai, Rihardam Voldemāram Vaivodam, Asnātei Luīzei Podniecei, Beatrisei Alisei Ivanovai un Agrim Ratnikam 3.vieta, Annai Rijniecei atzinība; 11.klasēm Sofijai Novickai un Diānai Paulai Upmalei 1.vieta, Aleksandram Volkovam, Elzai Martai Stangainei un Signijai Betimai Baranovskai 2.vieta, Emīlijai Katei Tomsonei 3.vieta, Lizetei Milijai Gobai, Ditai Keišai un Robertam Puriņam atzinība; 12.klasēm Rēzijai Veronikai Laumanei, Pēterim Ronim un Baibai Jermolājevai 2.vieta, Elzai Lotei Bušai, Kristiānam Gaspersonam, Tomam Vaļkinam un Anetei Gelsbergai 3.vieta, Paulai Vīksnai, Uldim Žīguram un Sindijai Samohvalovai atzinība (skolotāja Inita Kriškāne)] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-biologijas-olimpiade ; Druva, Nr.196, 2017, 20.dec., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Māca jauniešus debatēt: [par skolu debašu turnīriem par tēmu” Latvijas sabiedrībā ir vai arī nav pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura”, kuros nacionālā līmeņa turnīrā CVĢ debatētājas Anta Ziediņa, Laura Eglīte, Diāna Kukore ieguva 3.vietu (skolotāja Lauma Abramsone]. Druva, Nr.187, 2017, 5.dec., 3.lpp.

 Novembris/2017

 • Dambīte, Biruta (27.11.2017) Skolēni sacenšas svešvalodu olimpiādēs: [par Cēsu novada vācu valodas olimpiādi 10.-12.klašu skolēniem un Cēsu novada angļu valodas olimpiādi 9.klašu skolēniem, kurā labus rezultātus ieguva arī CVĢ skolēni:  vācu valodā Anetei Gelsbergai 1.vieta, Rūtai Ķirsonei 2.vieta, Karlīnai Eglei 3.vieta (skolotāja Ruta Amoliņa); angļu valodā Kārlim Dieviņam 3.vieta, Zelmai Emīlijai Gāršai atzinība (skolotāja Karīna Rukmane), Anetei Mizei un Martai Jirgensonei atzinība (skolotāja Ineta Ābola)] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-svesvalodu-olimpiades ; Druva, Nr.196, 2017, 20.dec., 1.lpp.
 • cesis.lv (27.11.2017) CVĢ skolēniem Nacionālajā debašu turnīrā – 3.vieta: [par Nacionālo debašu turnīru, kura tēma bija „Latvijas sabiedrībā ir/nav pieprasījuma pēc kvalitatīva mediju satura”, kurā CVĢ skolnieces Anta Ziediņa, Laura Eglīte, Diāna Kukore (redzamas foto) (skolotāja Lauma Abramsone) ieguva 3.vietu] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-nacionalaja-debasu-turnira---
 • Kļanska, Daiga. Apbalvoti DAF skolu reitinga 2017.gada laureāti: [par Draudzīgā aicinājuma fonda organizēto skolu reitinga 2017.gada balvu pasniegšanu Vidzemes koncertzālē „Cēsis” un apbalvotajām Latvijas skolām, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzija mazo pilsētu ģimnāziju grupā]. Izglītība un Kultūra, Nr.20, 2017, 23.nov., 1., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunumi skolām un sabiedrībai: [par CVĢ metodiskā centra un metodiķes Daces Baltiņas (redzama foto) organizēto novada un vēsturiskā Cēsu rajona skolu pedagogiem semināru „Lietpratības nepieciešamība, orientējoties multikulturālās vides vērtību pasaulē”]. Druva, Nr.180, 2017, 22.nov., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Izceļ skolas ar izaugsmi: [par Cēsīs notikušajiem pagodinājuma svētkiem „Draudzīgā aicinājuma skolu reitings”, kurā pasniedza balvas skolā, kurām ir labi rezultāti centralizētajos eksāmenos; CVĢ (direktore Gunta Bērziņa redzama foto) ieguva balvu „Mazā pūce” par 1.vietu Latvijas pilsētu ģimnāziju vidū]. Druva, Nr.178, 2017, 17.nov., 3.lpp.
 • Baķe, Māra. Karogs virs Piebalgas: [par CVĢ skolotājas Diānas Siliņas (redzama foto) tēvu Edvīnu Knāķi]. Druva. Novadnieks, Nr.178, 2017, 17.nov., 8.lpp.
 • cesis.lv (15.11.2017) Cēsu Valsts ģimnāzija saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda balvu „Mazā pūce”: [par Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notikušo DA fonda skolu reitinga balvu pasniegšanas pasākumu Latvijas labākajām skolām, kuru vidū CVĢ ieguvusi 1.vietu pilsētu ģimnāziju grupā] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazija-sanem----draudziga-aic

 Oktobris/2017

 • Kalniņa, Anete, Ceriņa, Signe. Cēsnieks, kurš iedvesmo 2017 – Kristiāns Potašovs [tiešsaiste] : [par CVĢ skolnieku Kristiānu Potašovu konkursam „Cēsnieks, kurš mani iedvesmo”]. [skatīts 2017, 25..okt.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=RTuqZkPxcJA
 • Laumane, Justīne Liene, Hlevicka, Vika Viktorija. Cēsnieks, kurš iedvesmo 2017 – Dace Baltiņa [tiešsaiste] : [par CVĢ skolotāju Daci Baltiņu konkursam „Cēsnieks, kurš mani iedvesmo”]. [skatīts 2017, 25..okt.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=eclBfFK2hw0
 • Baškere, Monta, Ratniks, Agris. Cēsnieks, kurš iedvesmo 2017 – Inguna Gaile [tiešsaiste] : [par CVĢ skolotāju Ingunu Gaili konkursam „Cēsnieks, kurš mani iedvesmo”]. [skatīts 2017, 25..okt.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=wMZ4G30IYe0
 • Amantova, Dārta. Cēsnieks, kurš iedvesmo 2017 – Agrita Bartušēvica [tiešsaiste] : [par CVĢ skolotāju Agritu Bartušēvicu konkursam „Cēsnieks, kurš mani iedvesmo”]. [skatīts 2017, 25..okt.]. Pieejams : https://www.youtube.com/watch?v=r7W1Auda2NI
 • Gabrāns, Jānis. No Sāremā ar godalgām: [par Sāremā ralliju – trīs dienu mačiem, kuros ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolnieki Rihards Serģis, Kristiāns Potašovs (redzams foto), Kārlis Dieviņš]. Druva, Nr.163, 2017, 24.okt., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/no-sarema-ar-godalgam/
 • Gabrāns, Jānis. Pozitīvās emocijas dubļos un lietū: [par Vidzemes reģiona skolu rudens krosu, kurā labus rezultātus uzrādīja CVĢ: komandām A grupā – uzvarētāja, individuāli Rihards Serģis – pirmais, Kristiāns Potašovs – otrais, Reinis Upens – trešais, valerija Mickeviča – pirmā, Arta Jonāse – trešā]. Druva, Nr.159, 2017, 17.okt., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pozitivas-emocijas-dublos-un-lietu/
 • Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas kolektīvs. Aleksis Rubenis: nekrologs. Druva, Nr.158, 2017, 13.okt., 15.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Rudens kross izskriets: [par starpnovadu skolu rudens krosa rezultātiem, arī CVĢ, kurai  B grupā - 1.vieta starp 14 komandām, individuāli labākais – Kārlis Dieviņš; A grupā – 1.vieta strap 7 komandām, individuāli otrais labākais – Kristiāns Potašovs, trešais labākais Rihards Serģis]. Druva, Nr.155, 2017, 10.okt., 6.lpp.
 • Druva (2017, 5.okt.) Iedvesmojošākā skolotāja titulu Vidzemē iegūst Ligita Neimane un Egija Repele: [par mobilo sakaru un interneta operatora „Zelta Zivtiņa” organizēto Vislatvijas iniciatīvu „Iedvesmojošākais skolotājs”, kurā starp 10 laimīgajiem skolotājiem Vidzemes reģionā uzvarēja arī CPV un CVĢ skolotāja Ligita Neimane (redzama foto)]. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/iedvesmojosaka-skolotaja-titulu-vidzeme-iegust-ligita-neimane-un-egita-repele/
 • Gabrāns, Jānis. Uzvarētāji zināmi: [par orientēšanās kluba „Meridiāns”  aizvadītās sezonas uzvarētājiem, kuru vidū  V14 grupā CVĢ skolnieks Mārcis Jansons]. Druva, Nr.151, 2017, 3.okt. 6.lpp.

 Septembris/2017

 • Feldmane, Sarmīte. Latviešu dejas Kostromā: [par Priekuļu vidējās paaudzes deju kolektīva „Miķelis” piedalīšanos festivālā Kostromā, Krievijā stāsta arī dejotāja, CVĢ skolotāja Ina Gaiķe (redzama foto)]. Druva, Nr.150, 2017, 29.sept., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pirmo palīdzību sniedz pārliecinoši: [par CVĢ skolēnu Ivo Auziņa, Baibas Jermolajevas, Martas Lauras Keišas, Andras Evas Riekstiņas, Signijas Betimas Baranovskas, Roberta Puriņa (redzami foto) uzvaru Latvijas Sarkanā Krusta rīkotajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās valstī, kuru gatavošanās posmā padomus sniedza arī skolas medmāsa Amanda Baltā]. Druva, Nr. 149, 2017, 28.sept., 4.lpp. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/245-republikaniskajas-pirmas-palidzibas-sniegsanas-sacensibas-pirmie Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-labakie-valsti-pirmas-palidzibas-sniegs
 • Cesis.lv (2017, 14.sept.) Panākumi J.Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienai veltītajā konkursā: [par CVĢ skolēnu panākumiem Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” organizētajā literārajā un ainavu konkursā valstī: Trīnei Žagarei – 1.vieta, Lornai Barbarai Ērlai – 2.vieta, Tīnai Krastiņai – atzinība (skolotājas Sandra Nagle, Mirdza Lībiete)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/j--jaunsudrabina-140--dzimsanas-dienai-veltits-
 • Druva (2017, 12.sept.) „Turības” Cēsu filiāle atklāj jauno mācību gadu: [par atklāšanas pasākumu CVĢ aktu zālē, pasniedzēju vidū arī CVĢ skolotājs Ilmārs Siliņš (redzams foto)]. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/turibas-cesu-filiale-atklaj-jauno-studiju-gadu/
 • Krieviņš, Indars. Sagaidīšana: [fotogrāfijā redzamas CVĢ skolotājas Agrita Bartušēvica un Anita Slaidiņa, un Anita Alhimova pirms Cēsu novada pedagogu konferences saņem saldumus]. Druva, Nr.137, 2017, 7.sept., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/prasmes-skolotajiem-un-skoleniem/
 • Izglītībā – pārmaiņu gads!: [fotogrāfijā redzami 8. un 11.klašu audzēkņi, arī CVĢ skolēni) – naudas balvu ieguvēji par izciliem sasniegumiem mācību darbā iepriekšējā mācību gadā]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2017, 5.sept., 1.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijai augsts novērtējums: [par Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingu, kurā CVĢ novērtēta kā ceturtā labākā valstī]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2017, 5.sept., 3.lpp.

 Augusts/2017

 • Druva (2017, 28.aug.) Valsts prezidents pasniegs Ata Kronvalda balvas : [par balvu saņēmējiem, kuru vidū CVĢ saņēma diplomu]. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/valsts-prezidents-pasniegs-ata-kronvalda-balvas/
 • Kaņepe, Mairita. Ar pulveriem uz Brazīliju: [par CVĢ skolotājas Sarmītes Dreijaltes skolnieču Junitas Palavinskas un Anetes Gelsbergas (redzamas foto) piedalīšanos „Expo-Sciences International 2017” Brazīlijā ar izstrādāto pētījumu par mazgāšanas līdzekļu ķīmisko sastāvu un īpašībām]. Druva, Nr.129, 2017, 24.aug., 4.lpp.

 Jūlijs/2017

 • Dannhauer, J. u.c. (red.) (2017) Grand Prix of Nations Riga 2017 & 3-rd European Choir games Riga=Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3.Eiropas koru olimpiāde: programma: [par pasākumiem un dalībniekiem, kuru vidū arī CVĢ koris „Tomēr”]. [Rīga] : Interkultur. 103., 124., 167. lpp.
 • Cēsnieki – kordziedāšanas čempioni!: [par Eiropas Koru olimpiādi Rīgā, kurā CVĢ koris „Tomēr”, diriģente Ilga Šķendere, izcīnīja sudraba medaļu un zelta diplomu Jauniešu koru čempionu sacensībās]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 2017, 28.jūl., 3.lpp.
 • Jaunatnes olimpiādes medaļnieki: [par VII Latvijas Jaunatnes olimpiādi Cēsīs, kurā zelta medaļu ieguva orientēšanās stafetes komanda, kurā startēja arī CVĢ jaunieši Rihards Knēts un Gustavs Dravants]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 2017, 28.jūl., 8.lpp.
 • Īsziņas. Starptautiska sāncensība: [informācija par to, ka 24.jūlijā CVĢ skolniece Elza Gārša sāka darbu 28.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā, Koventrijā]. Druva, Nr. 111, 2017, 25.jūl., 1.lpp.
 • Īsziņas. Novērtēti: [informācija par CVĢ kori „Tomēr”(diriģente Ilga Šķendere), kurš startēja 3.Eiropas koru olimpiādes čempionu konkursā un ieguva sudraba medaļu jauniešu koru konkurencē un zelta diplomu jauniešu koru vērtējumā]. Druva, Nr. 110, 2017, 21.jūl., 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Priekuļu futbolisti Latvijā un Pērnavā: [par futbola komandas „FK  Priekuļi” startiem stāsta treneris, CVĢ skolotājs Aivars Krickis]. Druva, Nr. 110, 2017, 21.jūl., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/priekulu-futbolisti-latvija-un-pernava/
 • Kaņepe, Mairita. Uz koru olimpiādi: [par Eiropas koru olimpiādes konkursu, kurā CVĢ koris „Tomēr”, diriģente Ilga Šķendere, piedalīsies ar trīs dziesmām]. Druva, Nr. 106, 2017, 14.jūl., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Ašie papildina medaļu pūru, kas jau pārsniedzis 600: [par sporta kluba „Ašie” skrējēju, kuru vidū arī CVĢ skolnieki Kārlis Dieviņš un Rihards Serģis(čempiona tituls U-20 grupā 5000 m distancē) panākumiem]. Druva, Nr. 99, 2017, 4.jūl., 6.lpp.

Jūnijs/2017

 • Ronis, Kristaps. Piedalīsies starptautiskajā bioloģijas olimpiādē: [par CVĢ absolventi Elzu Gāršu (redzama foto), kura piedalīsies 28.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā]. Druva, Nr. 94, 2017, 22.jūn., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Biatlonisti sacenšas Priekuļos: [par Cēsu balvas sacensībām biatlona šaušanas vingrinājumos, kurās A grupā uzvarēja CVĢ skolnieks Kārlis Liepiņš (redzams foto)]. Druva, nr.92, 2017, 20.jūn. 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/biatlonisti-sacensas-priekulos/
 • Kaņepe, Mairita. Izlaiduma laiks: [par mecenāta, CVĢ ģimnāzijas 2004.gada absolventa Edgara Vimbas naudas balvu studiju uzsākšanai, kuru šogad saņēma CVĢ absolventes Melisa Kaškura, Elza Gārša, Madara Siliņa (redzamas foto)]. Druva, Nr.91, 2017, 16.jūn.
 • Gabrāns, Jānis. Tradīcija turpinās: [par tradicionālajām CVĢ futbola kausa izcīņas spēlēm, kuras notiek jau 7. gadu, direktores Guntas Bērziņas uzrunu, skolēna Kristapa Eglīša atziņām spēlējot kopā ar tēva klasesbiedrim vienā komandā]. Druva, Nr.84, 2017, 6.jūn., 6.lpp.
 • Mežciema, Edīte. Ar skatu uz pieredzi Itālijā: [par CVĢ skolnieku Miku Villerušu (redzams foto), kurš piedalījās nopietnajā UWC (United World Colleges) konkursa atlasē, uzvarēja un mācīsies Adriatic koledžā Itālijā]. Druva, Nr.82, 2017, 1.jūn., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/ar-skatu-uz-pieredzi-italija/

 Maijs/2017

 • Mācību izcilnieki: [par UWC (United World Colleges) Latvijas organizācijas piešķirto ceļazīmi un stipendiju divu gadu vidusskolas mācību programmai UWC koledžā CVĢ skolniekam Mikam Villerušam, kurš mācīsies Adriatic koledžā Itālijā]. Cēsu Vēstis Nr.5, 2017, 31.maijs, 3.lpp.
 • Kaņepe, Maira. Kora dziesmām piepildīts maijs: [par CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes vadīto dziedātāju panākumiem: jauniešu kora „Tomēr” iegūto 3.vietu skolēnu jaukto koru skatē Latvijas mērogā, piedalīšanos III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertā „Kalniem pāri”, kurā Ilga Šķendere bija virsdiriģente un trīs kora jaunieši vadīja pasākumu, viesošanos Sanktpēterburgā, kur  koncertēja par godu Latvijas Neatkarības astjaunošanas dienai  Latvijas ģenerālkonsulātā, jauktā vokālā ansambļa iegūto I pakāpes diplomu skatē]. Druva, Nr.78, 2017, 25.maijs, 4.lpp.
 • Īsziņas. Pārstāvēs valsti: [informācija par CVĢ skolnieces Elzas Gāršas piedalīšanos skolēnu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā, skolotāja Inita Kriškāne]. Druva, Nr.78, 2017, 25.maijs, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/elza-garsa-startes-pasaules-olimpiade Avots: cvg.edu.lv
 • Foto: Valmierā aizvadīts III Latvijas skolu jaukto koru salidojums: [par III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertu „Kalniem pāri” Valmierā, kurā viena no virsdiriģentēm bija CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), koncertu kopā ar dziedātāju Justu vadīja CVĢ jaunieši Trīne Žagare, Melisa Kaškura un Filips Bērziņš (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 22.05.2017. Pieejams : http://www.valmieraszinas.lv/foto-valmiera-aizvadits-iii-latvijas-skolu-jaukto-koru-salidojums/#14
 • Foto: Krāšņā koncertā Valmierā pulcējas Latvijas skolu jauktie kori: [par III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertu „Kalniem pāri” Valmierā, kurā viena no virsdiriģentēm bija CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), koncertu kopā ar dziedātāju Justu vadīja CVĢ jaunieši Trīne Žagare, Melisa Kaškura un Filips Bērziņš (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 22.05.2017. Pieejams: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-krasna-koncerta-valmiera-pulcejas-latvijas-skolu-jauktie-kori.d?id=48868009
 • Pašvaldība sveic Cēsu izcilākos skolēnus: [par Cēsu novada domes organizēto Cēsu novada skolēnu mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursa laureātu un viņu skolotāju godināšanu Cēsu pilī] [tiešsaiste. Skatīts 19.05.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasvaldiba-sveic-cesu-izcilakos-skolenus
 • Latvijas Zaļā partija Cēsu novadam: reklāma: [par Latvijas Zaļās partijas programmu un kandidātiem, kuru vidū CVĢ skolotāja Inese Sīmane]. Druva, Nr.75, 2017, 19.maijs, 11.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skolu futbols: [par rezultātiem 8 novadu skolu futbolā, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ: B grupā (8.-9.kl.) zēni – 3.vieta un meitenes – 3.vietā, A grupā (10.-12.kl.) meiteņu 2.komanda – 2.vietā]. Druva, Nr.75, 2017, 19.maijs, 6.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātiķu sasniegumi Atklātajā matemātikas olimpiādē : [informācija par CVĢ skolēnu panākumiem: 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Renārs Šķesters, Matīss Timermanis, Dāvis Kažemaks, Kristina Vinogradova, Renāts Jurševskis, Alberts Trucis, 3.vietā Ketija Puņeiko, Kate Anete Jansone, Elizabete Ulmane, Liang Jiayi, atzinību ieguva Tīna Krastiņa, Kristiāns Ozols, Laura Eglīte, Mišela Vinogradova, Zane Vaska (skolotājas Anita Slaidiņa, Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe)] [tiešsaiste]. Skatīts 18.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-matematiku-sasniegumi-
 • Kaņepe, Mairita. Laiks skolēnu kopkorim: [par skolu koru koncertiem, arī CVĢ skolotājas, mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītājas Ilgas Šķesteres rosināto koru sadziedāšanos Jaunpiebalgas baznīcā, kur piedalījās arī CVĢ koris un vokālistes no CVĢ Laura Grušina, Anna Rijniece, Annija Krivjonoka]. Druva, Nr.74, 2017, 18.maijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ozoli Latvijas simtgadei: [par CVĢ 12.klašu audzinātāju Ilgas Šķenderes, Ineses Lazdiņas, Agritas Bartušēvicas rosināto ozolu stādīšanas pasākumu pļavā starp Lapsu ielu un Ruckas muižas dīķi, kur  jaunieši atstāja vēstījumu: „Kā ozoli mēs dzenam saknes dziļi zemē, mūsu Latvijai un skaistās pilsētas – Cēsu – izaugsmei un nākotnei.”]. Druva, Nr.74, 2017, 18.maijs, 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/ozoli-latvijas-simtgadei/
 • Gabrāns, Jānis. Pirmie 15 stabilitātes gadi: [par Biznesa augstskolas „Turība” filiāles Cēsīs 15 gadiem, labo sadarbību ar CVĢ un tās skolotājiem Marutu Vēveri, Diānu Siliņu, Ilmāru Siliņu]. Druva, Nr.73, 2017, 17.maijs, 3.lpp.
 • Siliņa, Diāna. Cēsīs komandu sacensību informātikā un matemātikā fināls: [par CVĢ notikušo komandu sacensību informātikā un matemātikā “KSIM Cēsis 2017” finālu, kuru organizēja  Ilmāras Siliņš, Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe, 12.b klases skolnieces Madara Siliņa un Santa Bartušēvica; CVĢ komanda - Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Sandra Siliņa – ieguva Atzinības rakstu par 5.vietu] Skatīts 17.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-komandu-sacensibu-informatika-un-matem-
 • Uzņēmējdarbības skolas izlaidums pulcē jauniešus no lielākajām pilsētām: [par Biznesa augstskolas „Turība” Uzņēmējdarbības skolas izlaidumu, kurā apliecības saņēma arī CVĢ skolēni (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 12.05.2017. Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/uznemejdarbibas-skolas-izlaidums-pulce-jauniesus-no-lielakajam-pilsetam/
 • Baķe, Māra. Par draudzību un skolas gadiem... : [par komponista Jāņa Ozoliņa dziesmu „Skolas gadi”, kura ir CVĢ himna, par Cēsu 1.vidusskolas mūzikas dzīves organizatoru Pāvilu Dreimani (redzams foto)]. Druva, Nr.67, 2017, 3.maijs, 11.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Valsts prezidents viesojas Cēsīs: [par Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs, par viesošanos Cēsu Valsts ģimnāzijā – runa, atbildes uz jautājumiem, grāmatu dāvināšana, direktores Guntas Bērziņas prezentācijas noklausīšanās]. Druva, Nr.66, 2017, 2.maijs, 1.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas koris "Tomēr" piedalās koncertā Sanktpēterburgā : [informācija par CVĢ kora "Tomēr" (mākslinieciskā vadītāja Ilga Šķendere) viesošanos Sanktpēterburgā Jani Kiriki koncertzālē, kur uzstājās koncertā "Draudzīgā tikšanās" kopā ar Valsts elektrotehniskās universitātes Akadēmisko kori "Leti" un viesojās Ğenerālkonsulātā un dziedāja kopā ar Latviešu biedrību] [tiešsaiste]. Skatīts 02.05.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-valsts-gimnazijas-koris--tomer--piedalas
 • Dambīte, Biruta. Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti: [par konkursu, kurā CVĢ skolotāja Inga Ozola ieguva veicināšanas balvu par inovāciju “Praktiskā ekonomika”, akcentējot zināšanu inovatīvu apguvi un to praktisko pielietojumu] [tiešsaiste]. Skatīts 02.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogu-konkursa----inovativs-labas-prakses-pie

 Aprīlis/2017

 • Latvijas Republikas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā: teksts, video: [par CVĢ kora „Tomēr” koncertiem Sanktpēterburgā] [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams: https://www.facebook.com/latvian.consulate.general.spb/
 • Региональная общественная организация Санкт-Петербургское Латышское общество”.  Pēterburga – Tikšanās ar Cēsu kori “Tomēr” Встреча с Цесисским хором «Томэр» [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams:   http://latvia-spb.com/news/29-04-2017-peterburga-cesu-kora-tomer-koncerts-peterburg-kontsert-tsesisskogo-hora-tome-r
 • Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Любителям хоровой музыки [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams: http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/lyubitelyam-horovoy-muzyki
 • Pots, Kārlis. Prezidents sveic cēsniekus valsts svētkos un aicina uz pilsonisko aktivitāti: [par Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs un viesošanos CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/prezidents-sveic-cesniekus-valsts-svetkos-un-aic
 • Valsts prezidents reģionālajā vizītē apmeklē Cēsis: [par Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs un viesošanos CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2017. Pieejams : http://www.president.lv/pk/content/?art_id=24928
 • Galds, dziesmas un danči svētkos: [par 4.maija svētku koncertu Vidzemes koncertzālē stāsta režisore, CVĢ skolotāja Gunita Bārda]. Druva, Nr.65, 2017, 28.apr., 6.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Kopā sanāk 7. Jauniešu Saeima: [par Jauniešu Saeimas  dalībniecēm no vēsturiskā Cēsu rajona, kuru vidū arī CVĢ jaunietes Laura Liene Cūberga, Kerija Broka un Alise Līce]. Druva, Nr.65, 2017, 28.apr., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/kopa-sanak-7-jauniesu-saeima/
 • CVĢ jaunie pētnieki izvirzīti uz pasaules konkursu: [informācija par to, ka CVĢ skolnieces Junita Palavinska un Anete Gelsberga ar darbu "Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības" veiksmīgi startēja atlases kārtā un ieguva tiesības pārstāvēt Latviju pasaules mazo zinātnieku konkursā augustā Brazīlijā (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 27.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-jaunie-petnieki-izvirziti-uz-pasaules-konku
 • CVĢ skolēniem godalgotas vietas valstī: [informācija par CVĢ skolēnu panākumiem: Cēsu Agris Ratniks un Gustavs Dravants ieguvuši 3.vietu valsts vēstures olimpiādē (skolotāja Inese Sīmane); Latvijas 41.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Zemes zinātnes un ģeogrāfijas sekcijā 2.vieta Elzai Liepiņai un Egijai Nežbortei ar darba tēmu "Amatas upes ietekas mainība Gaujā" (skolotāja Inguna Gaile); ķīmijas sekcijā 3.vieta Anetei Gelsbergai un Junitai Palavinskai ar pētnieciskā darba tēmu "Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības" (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 25.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-godalgotas-vietas-valsti
 • CVĢ skolniecei sasniegumi Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē: [informācija par CVĢ 12.b klases skolnieces Ievas Pakalnas panākumiem Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē -  ieguva Atzinību] [tiešsaiste]. Skatīts 21.04.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/sasniegumi-eiropa
 • Dzenža, Anda. Izlādējas uz skejriteņa: [par CVĢ skolnieka Nika Ekerta (redzams foto) vaļasprieku – braukšanu ar skrejriteni, par skeitparkiem, kuru vidū kā labāko izceļ Cēsu parku]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši raksta vēstules gleznotājai: [par CVĢ skolotājas Lūcijas Silvas Suhanovas rosināto uzdevumu jauniešiem rakstīt vēstules gleznotājai Džemmai Skulmei par emocijām skatoties viņas izstādi „Krāsas garša” Cēsu Izstāžu namā, par labākajām vēstulēm, kuru vidū arī CVĢ skolnieces Melisas Kaškuras pārdomas]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 8.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/jauniesi-raksta-vestules-gleznotajai/
 • Abramsone, Lauma (Vidzemes reģiona debašu centra koordinatore). Skolēni debatē pavasara turnīros: [par Vidzemes reģiona debašu turnīru Cēsu Valsts ģimnāzijā] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2017.  Pieejams : http://edruva.lv/skolas/skoleni-debate-pavasara-turniros/
 • Kaņepe, Mairita. Eksperiments turpinās: [par centralizēti rīkoto eksperimentālo eksāmenu dabaszinībās vidusskolu un ģimnāziju skolēniem, par vērtējuma izlikšanu vidusskolas beigšanas sekmju dokumentā stāsta CVĢ direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 3.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/eksperiments-turpinas/
 • Sasniegumi valsts olimpiādēs un konkursos: [informācija par  CVĢ skolēnu izcīnītajām augstajām vietām valsts olimpiādēs un konkursos: fizikas olimpiādē valsts posmā Atzinību izcīnīja Sandra Siliņa (skolotāja Ligita Neimane), mūzikas olimpiādes valsts posmā Zelta medaļa Melisai Kaškurai, Sudraba medaļa Laurai Grušinai un Annai Rijniecei (skolotāja Ilgai Šķenderei), Jauno ķīmiķu konkursā valstī 3. vieta Elvim Pumpuram (12.b). Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!
 • Sasniegumi starptautiskā olimpiādē: [par CVĢ skolnieci Ievu Pakalnu – Eiropas Meiteņu matemātikas olimpiādes dalībnieci Šveicē, kur ieguva atzinību]. Cēsu Vēstis, Nr.4, 2017, apr., 3.lpp.
 • Sproģe, Monika. Dziedās Inesei Galantei: [par CVĢ skolnieci Lauru Grušinu, kura vēlas kļūt par operdziedātāju]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 6.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Zālienu labiekārtošana un uzturēšana – vajadzīga un pieprasīta: [par uzņēmumu SIA „Ladgro”, kurš uztur kārtībā zālienus, arī CVĢ futbola laukumu, kurš ir vienīgā vieta Cēsīs, kur var rīkot futbola spēles]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 5.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem krievu valodā no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm A grupā 2.vietā Bruno Kuļezņovs, atzinība Norai Tauriņai; 9.klasēm B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Alexander Boytsov, Rolands Kristers Gabrāns, 3.vietā Annija Krivjonoka, atzinība Mišelai Vinogradovai (skolotājas Anita Alhimova, Erna Suharževska); 10.klasēm A grupā 2.vietā Samanta Savkina, 3.vietā Mairis Teteris, Kristīne Ločmele, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotājas Anita Alhimova, Jutta Medne); 10.klasēm B grupā 1.vietā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova); 11.klasēm A grupā 1.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča, Natālija Mahņova, atzinība Betai Grimmai (skolotāja Jutta Medne); 11.klasēm B grupā 2.vietā Aļiks Labetovs (skolotāja Jutta Medne); 12.klasēm A grupā atzinība Agnesei Sarkanai (skolotāja Anita Alhimova); 12.klasēm B grupā 1.vietā Ruslana Granovska, 3.vietā Dana Sproģe, atzinība Marikai Žarkovai (skolotājas Anita Alhimova, Jutta Medne)]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 4.lpp.

Marts/2017

 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: vācu valodā 8.klasēm 2.vietā Una Vēvere, Elīza Marija Bogdānova, atzinība Krišjānim Tiltiņam, Elīnai Dzenei (skolotāja Sniedze Stupaka); ģeogrāfijā 9.klasēm 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 10.klasēm 1.vietā Elīza Marta Stangaine, 2.vietā Renāts Jurševskis, 3.vietā Diāna Paula Upmale, Liang Jiayi, atzinība Kristiānam Potašovam, Sofijai Novickai, Anastasijai Skribei, Trīnei Žagarei, Emīlijai Katei Tomsonei, Rūdolfam Dubovam, 11.klasēm 3.vietā Rēzija Veronika Laumane, Stella Bērziņa, atzinība Tomam Vaļkinam, Jānim Harijam Gailītim, 12.klasēm 1.vietā Melisa Kaškura, 2.vietā Elvis Pumpurs, Nikola Serģe, atzinība Ērikam Kūlītim (skolotāja Inguna Gaile); zēnu mājturībā 6.-7.klasēm atzinība Matīsam Timermanim (skolotājs Aivars Lamberts)]. Druva, Nr.50, 2017, 30.marts, 4.lpp.
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja). Tās dienas neaizmirst: [par okupācijas varas represijām]. Druva. Novadnieks, Nr.47, 2017, 24.marts, 4.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Pārliecinoši iegūts sudrabs : [par CVĢ skolnieci Melisu Kaškuri (redzama foto), kura valsts mēroga  latviešu valodas un literatūras olimpiādē izcīnija sudraba medaļu, kuru olimpiādei sagatavoja skolotāja Ina Gaiķe]. Druva, nr.46, 2017, 23.marts, 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/parliecinosi-ieguts-sudrabs/
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem matemātikā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 7.klasēm 1.vietā Kristiāns Ozols, 2.vietā Renārs Šķesteris, Ilze Kampenusa, 3.vietā Ketija Puneiko, atzinība Artūram Tinusam, Igoram Vinogradovam (skolotāja Anita Slaidiņa); 8.klasēm 2.vietā Kristiāns Kociņš, 3.vietā Kate Anete Jansone, atzinība Viktorijai Aleksejevai, Diānai Namniecei (skolotāja Agrita Bartušēvica)]. Druva, nr.46, 2017, 23.marts, 4.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Deju soļi pretī simtgadei: [par XVI Deju svētku deju lieluzvedumam „Māras zeme” repertuāra apguves skati, kurā CVĢ kolektīvs „Kande”, vadītājs Andis Kozaks, B grupā ieguva augstāko pakāpi]. Druva, Nr.44, 2017, 21.marts, 3.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem ķīmijā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Elgars Vaļģis, Mišela Vinogradova, atzinība Antai Ziediņai, Rihardam Voldemāram Vaivodam, Agrim Ratnikam (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 10.klasēm Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, 3.vietā Elza Marta Stangaine, Jiayi Liang, atzinība Lornai Barbarai Ērlai, Anastasijai Skribei (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 11.klasēm 1.vietā Kristiāns Gaspersons, atzinība Pēterim Ronim, Anitai Ilzei Gulbei (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 12.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Emīls Ezeriņš, 3.vietā Elvis Pumpurs, atzinība Alvim Caunītim (skolotāja Sarmīte Dreijalte)]. Druva, Nr.42, 2017, 16.marts, 4.lpp.
 • Dene, Lāsma. Cēsu Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis starp labākajiem Vidzemē : [par Mazsalacā  notikušo vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2017” 2.kārtu, kurā CVĢ jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Ilga Šķendere) ieguva augstākās pakāpes diplomu] [tiešsaiste]. Skatīts 12.03.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-valsts-gimnazijas-vokalais-ansamblis-star
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem matemātikā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Agris Ratniks un Kristīna Vinogradova, 3.vietā Dāvis Kažemaks, Laura Eglīte un Anta Ziediņa, atzinība Mišelai Vinogradovai (skolotāja Anita Slaidiņa); 10.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, Elīza Marta Stangaine, 3.vietā Aleksandrs Volkovs, atzinība Jiayi Liang, Lizetei Milijai Gobai, Jānim Jērcēnam, Justīnei Lienei Laumanei, Mārim Milleram (skolotājas Laila Ruķe, Agrita Bartusēviča); 11.klasēm 1.vietā Anita Ilze Gulbe, 2.vietā Alberts Trucis, Beta Grimma, atzinība Stellai Bērziņai, Pēterim Ronim, Markusam Voldemāram Lancmanim, Anitai Gelsbergai (skolotājas Laila Ruķe, Inese Lazdiņa); 12.klasēm 1.vietā Ieva Pakalna, 2.vietā Artis Skujiņš, 3.vietā Anete Luīze Drevinska, atzinība Alvim Caunītim, Egilam Eglītim, Danielam Pipuram (skolotājas Agrita Bartusēviča, Inese Lazdiņa)]. Druva, Nr.38, 2017, 9.marts, 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. „Pārgauja” soli līdz pusfinālam: [par  spēlēm florbolā, kurās piedalās arī CVĢ skolotājs, komandas „Lekrings” viens no labākajiem spēlētājiem Andris Rajeckis (redzams foto pa labi)]. Druva, Nr.36, 2017, 7.marts, 5.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pargauja-soli-lidz-pusfinalam/
 • Muzikālā konkursa “Balsis 2017” 1.kārtas finālisti Cēsīs: [par vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 1.atlases kārtu Cēsīs, kurā CVĢ jauktais ansamblis (redzams foto) ieguva augstvērtīgo I pakāpi un iespēju pārstāvēt Cēsu vēsturiskā rajona novadus konkursa 2.kārtā] [tiešsaiste]. Skatīts 06.03.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/muzikala-konkursa----balsis-2017----1-kartas-fi 
 • Īsziņas. Vieglatlētika: [par novadnieku panākumiem Latvijas čempionātā telpās, kurā CVĢ skolnieks Kārlis Dieviņš U16 vecuma grupā 1000 m distancē izcīnija 6.vietu]. Druva, Nr.34, 2017, 2.marts, 1.lpp.
 • Aicina cienīt dzimto valodu: [par Latviešu valodas aģentūras organizēto konkursu Dzimtās valodas dienai, kurā laureātes gods tika arī CVĢ skolniecei Lornai Barbarai Ērlai]. Druva, Nr.34, 2017, 2.marts, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Koncerts „Kalniem pāri”: [par CVĢ jauniešu kora, diriģente  Ilga Šķendere, un Rīgas 2.Valsts ģimnāzijas un Rīgas Franču licejas koru pasākumu Cēsīs stāsta kora prezidente Melisa Kaškura]. Druva, Nr.34, 2017, 2.martā, 4.lpp.

Februāris/2017

 • Fizikas olimpiādē: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, Elgars Vaļģis, 2.vietā Mišela Vinogradova, 3.vietā Elizabete Ulmane, atzinība Rihardam Voldemāram Vaivodam, Agrim Ratnikam, Kristīnai Vinogradovai (skolotāja Ligita Neimane); 10.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, 3.vietā Anastasija Skribe, atzinība Jiayi Liang (skolotājs Reinis Lazdiņš); 11.klasēm 2.vietā Estere Muceniece, 3.vietā Stella Bērziņa (skolotājs Reinis Lazdiņš); 12.klasēm 1.vietā Emīls Ezeriņš, 2.vietā Ieva Pakalna, Madara Siliņa, atzinība Annai Tjuminai (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, Nr.22, 2017, 9.febr., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Olimpiskais festivāls: [par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu, kurā ar labiem rezultātiem piedalījās arī CVĢ skolēni: distanču slēpošanā Kārlis Liepiņš, Rebeka Raiska, Marta Priede; biatlonā Artūrs Tinuss]. Druva, Nr.20, 2017, 7.febr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/olimpiskais-festivals/
 • Dzenža, Anda. Brīvbrīži pazūd grāmatās: [par CVĢ skolnieci Artu Soboļevu (redzama foto) – kaislīga grāmatu lasītāju]. Druva, Nr.19, 2017, 3.febr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/brivbrizi-pazud-gramatas/ 
 • Lībiete, Mirdza. Roberta Mūka konkurss otrajā desmitgadē: [par R.Mūkam veltīto literāro konkursu „Es esmu vaļējas durvis”, kurā atzinības ieguva CVĢ skolēni Lorna Barbara Erla un Marta Elīza Stangaine (skolotājas Ina Gaiķe, Sandra Nagle)]. Druva, Nr.18, 2017, 2.febr., 4.lpp.
 • Latviešu valodas olimpiādē: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 8.klasē 2.vietā Dārta Arta Amantova, 3.vietā Una Vēvere, atzinība Viktorijai Aleksejevai; 9.klasē 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Arta Soboļeva, 3.vietā Diāna Zaķe un Anta Ziediņa, atzinība Annijai Krivjonokai, Beatrisei Alisei Ivanovai, Linardam Romkam, Patrīcijai Aļļenai, Diānai Kukorei (skolotāja Vineta Bērziņa); 10.klasē 1 vietā Trīne Žagare, 2.vietā Emīlija Kate Tomsone, 3.vietā Anete Cīrule, Diāna Paula Upmale, Signija Baranovska, atzinība Agnesei Sauskai, Justīnei Malkavai, Elīzai Martai Stangainei (skolotāja Sandra Nagle); 11.klasē 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, atzinība Elīnai Radziņai, Sendijai Beatai Lazdiņai, Anitai Ilzei Gulbei, Paulai Vīksnai, Lienei Freimanei, Markusam Voldemāram Lancmanim (skolotāja Ina Gaiķe); 12.klasē 1.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Ieva Lauka (skolotāja Ina Gaiķe)]. Druva, 18, 2017, 2.febr., 4.lpp. 

Janvāris/2017

 • Pateicības stundā : foto Mairita Kaņepe: [fotogrāfijā redzami proģimnāzisti Varis Hanss un Kārlis Kide, un Dārta Stepiņa, kuri uz savu tagadējo skolu – Cēsu Valsts ģimnāziju – bija aicinājuši ciemos sākumklašu skolotājas no Cēsu 1.pamatskolas, lai pasniegtu ziedus, pateicības dāvaniņas un teiktu labus vārdus]. Druva, Nr.15, 2017, 27.janv., 1.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  angļu valodā no Cēsu novada 9.klasēm 2.vietā Agris Ratniks, 3.vietā Laura Eglīte, Sandra Siliņa, atzinība Keitai Graudiņai, Patrīcijai Loginai, Artai Soboļevai (skolotāja Karīna Rutmane);
  vēsturē no Cēsu novada 9.klasēm 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 3.vietā Linards Romka, Emīlija Ezeriņa, Anna Rijniece, atzinība Alisei Siliņai, Elizabetei Ulmanei (skolotāja Inese Sīmane); 11.-12.klasēm 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, 3.vietā Nikola Serģe, atzinība Elīnai Radziņai (skolotājas Inese Sīmane, Solveiga Upīte);
  informātikā (programmēšanā) no Cēsu novada 8.-10.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Renāts Jurševskis, 3.vietā Diāna Paula Upmale, Justīne Liene Laumane, Lauris Patriks Dedumets, atzinība Jānim Jērcēnam (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš); 11.-12.klasēm 1.vietā Miks Jānis Olte, 2.vietā Anita Ilze Gulbe, 3.vietā Kristiāns Gaspersons, Estere Muceniece, Mārtiņš Tilaks, Uldis Žīgurs, Santa Bartušēvica, Madara Siliņa (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Druva, Nr.14, 2017, 26.janv., 4.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  angļu valodā  Cēsu novadā 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Nikola Serģe, 3.vietā Mārtiņš Gailis, Alise Blūma, atzinība Andim Lazdiņam, Raineram Cirmanim (skolotājas Melānija Artimoviča, Ineta Ābola);
  angļu valodā Vidzemes mērogā 3.vietā Elza Gārša, atzinība Alisei Blūmai, Mārtiņam Gailim]. Druva, Nr.10, 2017, 19.janv., 4.lpp.
 • Cēsu Uzņēmējdarbības skolas audzēkņi apgūst zīmolvadības pamatus: [par Biznesa augstskolas Turība organizēto projektu, sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāziju, lai ieinteresētu 10.-12.klašu skolēnus par uzņēmējdarbību] [tiešsaiste]. Skatīts 16.01.2017. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/cesu-uznemejdarbibas-skolas-audzekni-apgust-zimolvedibas-pamatus/
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  vācu valodā no Cēsu novada 1.vietā Mārtiņš Gailis, 2.vietā Jiayi Liang, 3.vietā Melisa Kaškura, atzinība Anetei Gelsbergai (skolotājas Maruta Vēvere, Sniedze Stupaka);
  bioloģijā no Cēsu novada 9.klasēm1.vietā Gustavs Dravants, 2.vietā Beatrise Alise Ivanova, Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Agris Ratniks, Asnāte Luīze Podniece, Ance Lapiņa (skolotāja Inita Kriškāne); 10.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, Sofija Novicka, 2.vietā Signija Betima Baranovska, Lizete Milija Goba, 3.vietā Aleksandrs Volkovs, Elīza Marta Stangaine, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei, Justīnei Laienei Laumanei (skolotāja Inita Kriškāne); 11.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 2.vietā Rēzija Veronika Laumane, Kristiāns Gaspersons, Toms Vaļkins, 3.vietā Baiba Jermolājeva, Heinrihs Eglīte, Elīna Radziņa, atzinība Anetei Gelsbergai, Tomam Rodinam (skolotāja Inita Kriškāne); 12.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Agnese Sarkane, 3.vietā Beatrise Maija Krieviņa, atzinība Agatei Krieviņai (skolotāja Inita Kriškāne)]. Druva, Nr.6, 2017, 12.janv., 4.lpp.

 

 

Par skolu medijos 2016. gadā

Decembris/2016

 • Siliņa, Diāna. Cēsu novada konkursa „Rēķini galvā 2016” rezultāti: [par CVĢ notikušo konkursu, kurā arī CVĢ skolēni startēja ar labiem rezultātiem: 7.-9.klāsu meiteņu grupā 1.vieta Sandra Siliņa, 3.vieta Mišela Vinogradova, atzinība Kristina Vinogradova (skolotāja Anita Slaidiņa), atzinība Evelīna Meļņika (skolotāja Agrita Bartušēvica); 7.-9. klašu zēnu grupā 2.vieta Elgars Vaļģis, 3.vieta Rihards Voldemārs Vaivods, atzinība Agris Ratniks, Dāvis Kažemaks (skolotāja Anita Slaidiņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-konkursa----rekini-galva-2016----r
 • Dambīte, Biruta. Skolēni sacenšas bioloģijas un vācu valodas mācību priekšmetu olimpiādēs: [par olimpiāžu rezultātiem, kuri atspoguļo arī CVĢ skolēnu panākumus:
  bioloģijā 9.klasēm 2.vietā Beatrise Alise Ivanova un Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Agris Ratniks, Asnāte Luīze Podniece un Ance Lapiņa; 10.klasēm 1.vieta Diāna Paula Upmale un  Sofija Novicka, 2.vieta Signija Betima Baranovska un Lizete Milija Goba, 3.vieta Aleksandrs Volkovs un Elīza Marta Stangaine, atzinība Emīlija Kate Tomsone un Justīne Liene Laumane; 11.klasēm 1.vieta Stella Bērziņa, 2.vieta Rēzija Veronika Laumane, Kristiāns Gaspersons un Toms Vaļkins, 3.vieta Baiba Jermolājeva, Heinrihs Eglīte un Elīna Radziņa; 12.klasēm 1.vieta Elza Gārša, 2.vieta  Agnese Sarkane, 3.vieta Beatrise Maija Krieviņa, atzinība Agate Krieviņa (skolotāja Inita Kriškāne); no viņiem Gustavs Dravants, Diāna Paula Upmale, Sofija Novicka, Stella Bērziņa un Elza Gārša uzaicināti uz valsts olimpiādi; vācu valodā 1.vietā Mārtiņš Gailis, 3.vietā Melisa Kaškura (skolotāja Maruta Vēvere), 2.vietā Jiayi Liang, atzinība Anete Gelsberga (skolotāja Sniedze Stupaka)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-biologijas-un-vacu-valodas--m
 • Sadalītas sporta laureātu balvas: [par nominācijas “Gada sporta skolotājs” laureātu 2016.gadā kļuva CVĢ sporta skolotājs Aivars Krickis (redzams foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.12, 2016, 29.dec., 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/cesuvestis/avize.php?gad=2016&men=decembris2
 • Dzenža, Anda. Drīz atgriezīsies uz skatuves: [par darbošanos Cēsu Jaunatnes teātrī stāsta CVĢ skolēni Emīlija Kate Tomsone un Alberts Trucis]. Druva, Nr. 202, 2016, 30.dec., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Paulu gaidīja 7.klasē…: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas tradicionālo Ziemassvētku tirdziņu, kura laikā tiek vākti ziedojumi – šogad Paulai Bikšei savāca 636,43 euro, fotogrāfijā redzami CVĢ skolnieces Ance Anete Ravina, Dārta Sērmaukša, Patrīcija Briede]. Druva, Nr.198, 2016, 22.dec., 4.lpp.
 • Aicina palīdzēt Paulai no Līgatnes: [par Paulu Bikši un viņas cīņu ar slimību, kurā palīdzēs arī CVĢ skolēni, ziedojot naudu, kuru iegūs, kā skolotāja Agrita Bartušēvica saka “dziedot, dejojot, spēlējot, tirgojoties”] [tiešsaiste]. Skatīts 16.12.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/aicina-palidzet-paulai-no-ligatnes/
 • Mirklis kopā (foto): [fotogrāfijā redzami Līgatnes mūzikas skolas skolotāji, arī CVĢ pedagogs Andis Kozaks, iestādes 25 gadu jubilejā]. Druva, Nr.195, 2016, 16.dec., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Blaumaņa darbu iedvesmoti: [par R.Blaumaņa muzeja “Braki” organizēto literāro konkursu, kurā atzinību ieguva arī CVĢ skolēnu Stellas Bērziņas (skolotāja Ina Gaiķe) un Lornas Barbaras Ērlas (skolotāja Mirdza Lībiete) darbi]. Druva, Nr.194, 2016, 15.dec., 4.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ar panākumiem piedalās O.Vācietim veltītā konkursā: [par Ādažu vidusskolas organizēto Ojāram Vācietim veltīto konkursu “Gaujas prēmija”, kurā CVĢ skolnieces piedalījās ar labiem rezultātiem: 1.vieta Elīzai Martai Stangainei, 2.vieta Melisai Kaškurai, atzinība Līvai Ņizinai (skolotājas Sandra Nagle un Ina Gaiķe] [tiešsaiste]. Skatīts 08.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-daliba-valsts-
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs: [nosaukti novada vācu valodas, bioloģijas un 9.klašu angļu valodas, Vidzemes novada Atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāji no CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 08.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-sasniegumi-mac
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu Sporta laureāts 2016: [par pasākuma norisi un laureātiem, kuru vidū CVĢ skolotājs Aivars Krickis – nominācijas “Gada sporta skolotājs” ieguvējs]. Druva, Nr.188, 2016, 6.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-sporta-laureats-2016/
 • Baķe, Māra. Atmiņu skices Edvarda Treimaņa-Zvārguļa biogrāfijā. Druva. Novadnieks, Nr.187, 2016, 2.dec., 8.lpp.
 • Buholcs, Māris. Pasākumam gatavi (foto): [fotogrāfijā redzams Cēsu Sporta skolas futbola nodaļas treneris, CVĢ skolotājs Aivars Krickis  pasākumā “Cēsu Sporta skolas laureāts”]. Druva, Nr.187, 2016, 2.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/sporta-skolas-laureati-zinami/
 • Video konkursa dalībnieki (foto): [fotogrāfijā redzami Cēsu Kultūras un Tūrisma centra un Cēsu novada Jauniešu domes video konkursa “Cēsnieks, kurš mani iedvesmo” laureāti; viņu vidū arī CVĢ skolnieces Reičela Adele Bišere, Beatrise Krieviņa, Lote Evija Lukjanska]. Druva, Nr.187, 2016, 2.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/cilveki-kuri-jauniesus-iedvesmo/

Novembris/2016

 • Feldmane, Sarmīte. Deputātu kvotas nonāk novados: [par Saemas deputātu piešķirto naudu dažādiem mērķiem Cēsu vēsturiskajam rajonam; CVĢ saņems 2000 eiro skaņu aparatūras iegādei]. Druva, Nr.184, 2016, 29.nov., 3.lpp.
 • Latvijas vīriešu florbola izlases galvenais treneris Normunds Grunckis šodien nosauca tos 20 florbolistus, kuri no 3. līdz 11. decembrim pārstāvēs mūsu valsti pasaules čempionātā, kas notiks Rīgā: [par komandu, kuras sastāvā arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Skatīts 14.11.2016. Pieejams: http://www.floorball.lv/lv/2015/jaunumi/id/4404/nosaukts-latvijas-izlases-sastavs-startam-pasaules-cempionata
 • Latvijas vīriešu florbola izlases spēlētāji: [Rīgā notiekošā Pasaules florbola 11.čempionāta Latvijas komandā spēlēs arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis (Nr.23, uzbrucējs (kreisās nūjas tvēriens), dzimis 1992.gada 11.jūlijā, augums 183 cm, klubs “Lekrings”, Pasaules čempionāti 2012., 2014.g., PČ statistika 13 spēles, 5 punkti (2+3), 2 soda minūtes)]. Sports, Nr.11, 2016, nov., 15.lpp.
 • Erudītākie skolēni satiekas konkursā: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizēto erudīcijas konkursu “Kurš kuru?” 6.-9.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī CVĢ  9.b klases komanda]. Skatīts 25.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/eruditakie-skoleni-satiekas-konkursa Pieejams: http://www.cbjc.lv/index.php?id=1&tx=1101
 • Ločmele, Kitija. Jaunieši izceļ Latvijas vērtības: [par CVĢ skolēnu Rēzijas Veronikas Laumanes, Mārtiņa Tilaka un Alberta Truča izvēlētajām vērtībām un uzvaru konkursā “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” 1.kārtā stāsta skolotāja Lūcija Suhanova]. Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Smelties pieredzi Vācijā: [par futbola kluba “Priekuļi/CPSS” treneru, arī CVĢ skolotāja Aivara Kricka (redzams foto), pieredzes apmaiņu Vācijā].  Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/smelties-pieredzi-vacija/
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu novads – sportiski aktīvs: [par Latvijas Olimpiskās komisijas nosaukto sportiskāko  pilsētu Cēsīm, par infrastruktūru (arī CVĢ stadions), sacensību norisi, sporta aktivitātēm, arī pasākumu “Gada sportists 2016”, kurā nominācijai “Gada sporta skolotājs” izvirzīti arī CVĢ skolotāji Aivars Krickis un Andrejs Rajeckis, nominācijai “Gada populārākais sportists” izvirzīts CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns]. Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-novads-sportiski-aktivs/  Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/nobalso-par-savu-kandidatu-sporta-laureatam-2016
 • Baltiņa, Dace. CVĢ organizē semināru direktoriem, klašu audzinātājiem un citiem mācībspēkiem: [par semināru, kurā uzstāsies lektore LKrA profesore un rektore Skaidrīte Alma Gūtmane, meistarklasi vadīs CVĢ skolotāji Inese Lazdiņa un Reinis Lazdiņš]. Skatīts 16.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-organize-seminaru-direktoriem--klasu-audzi
 • CVĢ komandai 1.vieta konkursā "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei": [pateicība CVĢ jauniešiem Rēzijai Veronikai Laumanei, Mārtiņam Tilakam, Albertam Trucim un skolotājai Lūcijai Suhanovai par uzvaru 1. kārtā Vidzemes reģionā]. Skatīts 10.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-komandai-1-vieta-konkursa--kulturas-kanona-
 • Baķe, Māra. Valsts svētki CVĢ: [par svētku nedēļas pasākumiem Cēsu Valsts ģimnāzijā]. Skatīts 09.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-svetki-cvg
 • Īsziņas. Jaunie uzņēmēji: par biznesa augstskolas “Turība” organizēto Cēsu Uzņēmējdarbības skolu, kurā piedalīsies 35 CVĢ skolēni. Druva, Nr.172, 2016, 4.nov., 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Latvieši pārved Nācijas kausu: par Vācijā notikušo Nācijas kausa izcīņas turnīru florbolā, kurā galveno trofeju izcīnīja Latvijas komanda, kuras viens no spēlētājiem ir CVĢ skolotājs Andris Rajeckis. Druva, Nr.173, 2016, 8.nov., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/latviesi-parved-naciju-kausu/
 • Dzenža, Anda. Zināmi konkursa “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” Vidzemes kārtas uzvarētāji: par Vidzemes koncertzālē “Cēsis notikušo Latvijas kultūras kanona nacionālo un vietējo vērtību prezentēšanu starp 11 Vidzemes viduddkolu komandām, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 1.vietu un iespēju piedalīties radošajā nometnē Rīgā par galda spēļu veidošanu [tiešsaiste]. Skatīts 08.11.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/zinami-konkursa-kulturas-kanona-vertibas-latvijas-simtgadei-vidzemes-kartas-uzvaretaji/
 • Īsziņas. Tiek tālāk: [par Vidzemes koncertzālē “Cēsis notikušo Latvijas kultūras kanona nacionālo un vietējo vērtību prezentēšanu starp 11 Vidzemes vidusskolu komandām, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 1.vietu]. Druva, nr.174, 2016, 9.nov., 1.lpp.

Oktobris/2016

 • Kaņepe, Mairita. Teicams izpildījums: [par Alojas Mūzikas skolas organizēto jaunrades dziesmu konkursu jaunajiem komponistiem “Kas mēs bijām, esam, būsim”, kurā Ilgas Šķenderes diriģētais CVĢ meiteņu koris “Volante” ieguva 1.vietu savā grupā]. Druva, Nr.167, 2016, 27.okt., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Izcils skolas darbs – tātad stipendiāts: [par Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijām daudzpusīgiem un aktīviem skolēniem, kuru vidū arī CVĢ jaunieši Alberts Trucis, Ilze Anita Gulbe, Stella Bērziņa, Rēzija Veronika Laumane, Melisa Kaškura, Madara Siliņa, Elza Gārša (redzamas foto)]. Druva, Nr.166, 2016, 26.okt., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Vidzemes jaunie skrējēji sacenšas rudens krosā: [par Vidzemes reģiona skolēnu sporta spēļu sacensībām rudens krosā, kurās ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: Kārlis Dieviņš, Valērija Mickēviča, Linda Blūma, Kārlis Potašovs, Kārlis Kaminskis un skolu vidū CVĢ komanda uzvarēja A grupā]. Druva, Nr.165, 2016, 25.okt., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. “Lekrings” uzvaru sērija pārtrūkst: [par florbola spēlēm, kurās viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem bija CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.165, 2016, 25.okt., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skriešanas rallijs Sāremā: [par sacensībām, kurās uzvaru savā vecuma grupā ieguva sporta kluba ”Ašais” dalībnieks, CVĢ skolnieks Kristiāns Potašovs]. Druva, Nr.164, 2016, 21.okt., 10.lpp.
 • Īsziņas. Florbols: [par dalībniekiem, kuri dosies uz Nāciju kausa izcīņas turnīru Vācijā, kuru vidū  arī “Lekringa” spēlētājs, CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.163, 2016, 20.okt., 3.lpp.
 • Gandarīti par paveikto (foto): [fotogrāfijā redzams deju kolektīva vadītājs, CVĢ skolotājs Andis Kozaks ar kolektīviem “Tūgadiņš” un “Raitais solis” Pēterburgā]. Druva, Nr.159, 2016, 13.okt., 4.lpp.
 • Atceries Lāčplēšus! (02.10.2016.): ReTVtelevīzija: CVĢ metodiķe un skolas vēstures pētniece Māra Baķe stāsta par CVĢ direktoru, Lāčplēša ordeņa kavalieri Jāni Jansonu: no 8:25 līdz 27:25 . Pieejams : https://www.youtube.com/watch?v=CcOi9KCmEKg
 • Kaņepe, Mairita. Jau gatavojas tiesām: [par darba samaksām pedagogiem pēc reformas izsakās arī CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Dzejnieka mazmazdēls: [intervija ar dzejnieka, publicista Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mazmazdēlu, CVĢ absolventu Mārci Treimani, kurš par savu vislabāko literatūras skolotāju nosauc CVĢ direktori Guntu Bērziņu]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 5.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skolu vieglatlētika: [par vieglatlētikas sacensībām vidusskolām, kurās kopvērtējumā jaunietēm, kā arī jauniešiem CVĢ ieguva pārliecinošu 1.vietu, individuāli labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni Kristiāns Potašovs, Edgars Jurkāns, Kārlis Liepiņš, Oskars Vasmuss, Kristaps Miķilps, Aleksandrs Volkovs, Anete Suharževska, Agnese Čakare, Valerija Mickēviča, Elīna Laura Maļugina, Agate Krieviņa]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 10.lpp.
 • Skolēni mācās zoboties kā Zvārgulis/sagatavojusi Arita Liepiņa: [par E.Treimaņa-Zvārguļa 150.dzimšanas dienai veltītā pasākumu cikla “Zvārguļa festivāls” jauniešu literāro darbu konkursu “Zobojas kā Zvārgulis” uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolēni Markuss Voldemārs Lancmanis – 3.vieta, Pēteris Ronis – 3.vieta, Melisa Kaškura – atzinība]. Druva, Nr.155, 2016, 6.okt., 4.lpp.
 • Citāda mācību stunda CVĢ: [par Skolotāju dienu CVĢ, kad divas mācību stundas vadīja vecāki, skolas absolventu, radoši cilvēki]. Skatīts 06.10.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/citada-macibu-stunda-cvg
 • Feldmane, Sarmīte. Zvārgulis pieskandina prātu: [par E.Treimaņa-Zvārguļa 150.jubilejas pasākumu Priekuļu pagasta “Leukādijās”, kurā piedalījās arī CVĢ jaunieši un skolotāja Gunita Bārda ar muzikālu dzejas uzvedumu “Pēc cilvēkiem es ilgojos”]. Druva, Nr.154, 2016, 5.okt., 1.lpp.

Septembris/2016

 • CVĢ iekļauta Latvijas skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP3: [par Ata Kronvalda fonda veidoto “Zvaigžņu reitingu”, kurā CVĢ ieguva 3.vietu]. Skatīts 01.09.2016. Pieejams:  http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-ieklauta-latvijas-skolu----zvaigznu-reitin
 • Kaņepe, Mairita. Zinātnieki un pētnieki: [par ģimnāziju 10.klasēs uzņemto skolēnu skaitu (CVĢ-80), par skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rezultātiem Latvijas mērogā: Ievas Radzobes un Kristofera Konovalova (redzami foto) darbs “Augšzemnieku dialekta Viļakas izloksnes manā dzimtā” ieguva 1.vietu; Ingas Ozolas un Sindijas Kalnupes un Līnas Kraftes (redzamas foto) darbs “Merčendaizings Cēsu veikalos” 3.vieta; Ingunas Gailes un Zanes Gaiķes (redzama foto) darbs “Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri ilgizmantojamību” 3.vieta. Druva, Nr.135, 2016, 1.sept., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/zinatniski-un-petnieciski/
 • Kaņepe, Mairita. Izvēle par labu skolotāja profesijai: [intervija ar CVĢ skolotāju, titula “Cēsnieks” 2016.gadā laureāti Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Druva, Nr.136, 2016, 2.sept., 5.lpp.
 • Dambīte, Biruta. Rekordgads mācību izcilniekiem: [par Cēsu novada naudas balvām skolēniem par izciliem mācību sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā, no 43 balvām 25 ir CVĢ 8.klases skolēniem (redzami foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2016, 2.sept., 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/rekordgads-macibu-izcilniekiem Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/rekordgads-macibu-izcilniekiem
 • CVĢ – Zvaigžņu reitingā! : [par Ata Kronvalda fonda veidoto “Zvaigžņu reitingu”, kurā CVĢ ierindojās 3.vietā Latvijā]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2016, 2.sept., 8.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Nakts stafete piesaista dažādu paaudžu cilvēkus: [par nakts stafešu pasākumu Stalbē, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece Elija Ņame (redzama foto)]. Druva, Nr.137, 2016, 6.sept., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pavāri strādā, bet līgumu ar firmām vēl nav: [par ēdināšanas organizēšanu Cēsu skolās; par noslēgto līgumu uz 3 gadiem ar SIA “Žaks2”, kas ēdina arī  CVĢ skolēnus]. Druva, Nr.140, 2016, 9.sept., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis “Lekrings” sāk ar uzvaru: [par florbola vīriešu komandas Cēsu “Lekrings”, kurā spēlē arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis, uzvaru “Elvi līgā”]. Druva, Nr.145, 2016, 20.sept., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Orientēšanās svētki aizvadīti: [par orientēšanās sacensībām  “Cēsu rudens”, kurās labāko vidū M16 grupā bija arī CVĢ skolnieks Rihards Knēts]. Druva, Nr.149, 2016, 27.sept., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Notikumiem bagāta jaunsargu vasara: [par jaunsargu kustību, par forsēto pārgājienu “Vīru spēles - Kāvi”, kurā piedalījās un uzvarēja arī CVĢ skolēni Edgars Jurkāns, Agnese Čakare, Sintija Broka, Monta Bisniece]. Druva, Nr.150, 2016, 28.sept., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Studente skolotājai pasniedz negaidītu dāvanu: [par LKA studentes, CVĢ absolventes Evijas Zagorskas dāvinājumu skolotājai Ilgai Šķenderei (redzama foto) ]. Druva, Nr.151, 2016, 29.sept., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/studente-skolotajai-pasniedz-negaiditu-davanu/

Augusts/2016

 • Sveic pieredzes bagātos pedagogus: [par pieredzē bagātu skolotāju pieņemšanu pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja; viņu vidū arī CVĢ skolotājas Sniedze Stupaka (nostrādājusi 30 gadus), Sarmīte Dreijalte un Ilga Šķendere (nostrādājušas 35 gadus) (redzamas foto)]. Skatīts 30.08.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/sveic-pieredzes-bagatos-pedagogus
 • Jūrmalas izglītības darbinieki apgūst cēsnieku pieredzi: [par Jūrmalas izglītības iestāžu vadītāju pieredzes iegūšanu Cēsīs, arī CVĢ]. Skatīts 22.08.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jurmalas-izglitibas-darbinieki-apgust-cesniek
 • Kaņepe, Mairita. 60.vasarā pēc izlaiduma: [par Cēsu 1.vidusskolas 1956.gada absolventu salidojumu]. Druva, Nr.122, 2016, 10.aug., 4.lpp.
 • Ločmele, Kitija. Skolēni mācās strādāt kā pieaugušie: [par Cēsu novada pašvaldības organizēto projektu “Skolēnu prakse vasarā”, kurā jau trešo gadu iesaistās arī CVĢ skolniece Jete Jakoviča (redzama foto)]. Druva, Nr.119, 2016, 4.aug., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/skoleni-macas-stradat-ka-pieaugusie/
 • Kaņepe, Mairita. Jauns reitings lielām skolām: [par sabiedriskās organizācijas “Ata Kronvalda fonda” no jauna izveidoto Zvaigžņu reitingu skolām, kuras pasaules līmenī sagatavo starptautiskām mācību olimpiādēm; CVĢ 2.vietā, jo Marta Rudzīte un Edgars Klētnieks ieguva medaļas starptautiskajās olimpiādēs; direktore Gunta Bērziņa atzinīgi novērtē pedagogu un sabiedrības darbu un attieksmi]. Druva, Nr.117, 2016, 2.aug., 4.lpp.

Jūlijs/2016

 • Gada cēsnieks – Helēna Sermole: [par titula “Cēsnieks 2016” pretendentiem un uzvarētāju – sportisti un CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 2016, 28.jūl., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Nosauc Gada cilvēku: [par Cēsu pilsētas 810 gadu svinību kulminācijas brīdī pasniegtā titula “Cēsnieks 2016” ieguvēju, CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Druva, Nr.113, 2016, 26.jūl., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Ierakstīt uzvārdu rekordistu sarakstā: [par CVĢ skolnieku Edgaru Jurkānu (redzams foto), kurš Pasaules čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā Amerikā U18 grupā izcīnīja bronzas medaļu]. Druva, Nr.112, 2016, 22.jūl., 10.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skolas Ata Kronvalda fonda reitingā: [par sabiedriskās organizācijas “Ata Kronvalda fonds” skolu reitingu, kurā CVĢ Lielo skolu grupā starp 93 skolām ieņem 6 vietu]. Druva, Nr.111, 2016, 21.jūl., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Daudzām sievietēm par prieku: [par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes novada konferenci Limbažu novadā; fotogrāfijā redzamas dalībnieces no Cēsu reģiona, kuru vidū arī CVĢ bibliotekāre Sarmīte Balabāne]. Druva, Nr.108, 2016, 15.jūl., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Meitene ar ģitāru: [par CVĢ skolnieci Emīliju Kati Tomsoni (redzama foto), kura bērnu Imantdienās dziedāja I. Kalniņa dziesmu “Zelta haizivs”]. Druva, Nr.107, 2016, 14.jūl., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Pie medaļām tiek Cēsu un Pārgaujas novads: [par Latvijas IV Olimpiādi; fotogrāfijā redzams CVĢ skolnieks Kristiāns Potašovs startējot 1500 metros]. Druva, Nr.101, 2016, 5.lpp.

Jūnijs/2016

 • Pasniegti Ministru prezidenta Atzinības raksti: [par Ministru prezidenta atzinības rakstu par izciliem rezultātiem mācību darbā, godalgotajām vietām valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē pasniegšanu CVĢ 12.klašu skolēniem Armandam Kaņepem, Paulam Kozlovskim, Mikam Ozolam, Markusam Mieriņam, Rihardam Eglītim, Elīnai Zariņai, Ūvai Mudelei, Martai Cimdiņai]. Skatīts 20.06.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasniegti-ministru-prezidenta-atzinibas-raksti
 • Cēsnieks Edgars Jurkāns piedalās Pasaules čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā : [par Pasaules čempionātu klasiskajā spēka trīscīņā ASV, kurā Latvijas izlasi pārstāvēs trīs spēcīgākie Latvijas jaunieši, arī  CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns (redzams foto)]. Skatīts 20.06.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesnieks-edgars-jurkans-piedalas-pasaules-cemp
 • Gabrāns, Jānis. Rekordi un bronza: [par CVĢ skolnieka Edgara Jurkāna (redzams Foto) panākumiem  - bronzas medaļu Pasaules čempionātā (ASV) klasiskajā spēka trīscīņā jauniešu U18 grupā]. Druva, Nr.97, 2016, 28.jūn., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši ceļa jūtīs: [par Cēsu Pilsētas vidusskolas un CVĢ absolventu Ūvas Mudeles un Mika Ozola (redzami foto) nākotnes plāniem]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 1.lpp.
 • Vasaras saulgriežu deju koncerts: [par deju uzvedumu “Kad balti mākoņi līgo”, kuru tradicionāli veido tautas deju ansambļu vadītājs, CVĢ kolektīva “Kande” skolotājs Andis Kozaks]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Punkti krājas: [par orientēšanās kluba “Meridiāns” 11.kārtas līderiem, kuru vidū arī CVĢ skolnieks Rihards Knēts]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 10.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu florbolisti finālā: [par kvalifikācijas cīņām, lai iekļūtu Latvijas IV olimpiādē, spēlētāju vidū viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.91, 2016, 14.jūn., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ķīnas meitene ar Latvijas atestātu: [intervija ar CVĢ 9.klases, audzinātāja Vineta Bērziņa, beidzēju  Semiju Liang]. Druva, Nr.90, 2016, 10.jūn., 6.lpp.. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/kinas-meitene-ar-latvijas-atestatu/
 • Kārkliņa, Juta. Uzvaras lauri īsfilmu festivālā: [par CVĢ komandas piedalīšanos īsfilmu festivāla “2ANNAS” projektā “Projektors” stāsta Dace Baltiņa, par komandas dalībnieku, CVĢ skolēnu Armanda Kaņepes, Eduarda Gradovska, Alvja Caunīša, Elijas Kristas Ņames, Mārtiņa Tilaka, Trīnes Žagares uzfilmēto īsfilmu “Tolkaķ” un nākotnes nodomiem stāsta Gustavs Vijups]. Skatīts 01.06.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/uzvaras-lauri-isfilmu-festivala/

Maijs/2016

 • ZZ čempionātā CVĢ 8.b klase – labākie: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas 8.b klase izcīnīto 1.vietu ZZ čempionātā 6.-8. klašu grupā, kuri balvā ieguva riteņus]. Skatīts 31.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/zz-cempionata-cvg-8-b-klase---labakie
 • Absolventu kausa izcīņa futbolā 2016: [par CVĢ organizētajām ikgadējām futbola sacensībām, kurās šogad piedalījās 13 kungu un 6 dāmu komandas; sieviešu komandas uzvarēja CVĢ skolnieces Santa Hofmane, Riljāna Luize Bormane, Annija Keita Sabule, Demija Tijāre, Kristīne Eglīte un Katrīna Marta Riņķe]. Skatīts 23.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/absolventu-kausa-izcina-futbola-2016
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni saņem starptautisku diplomu: [par starptautiskā vācu valodas (DSD) diploma saņemšanu Rīgā; tos saņēma CVĢ skolēni Ūva Mudele, Klinta Undīne Kursiša, Matīss Toms Brūvers un Paula Jansone, skolotāja Sniedze Stupaka (redzami foto)]. Skatīts 23.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skoleni-sanem-starptau1
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi Atklātajā matemātikas olimpiādē: [par rezultātiem: 1. vieta Mišelai Vinogradovai (8.b) un Renātam Jurševskim (9.b); 2. vieta Kristiānam Kociņam (7.b), Katei Anetei Jansonei (7.b), Sandrai Siliņai (8.b), Dāvim Kažemakam (8.b), Liang Jiayi (9.a), Diānai Paulai Upmalei (9.b), Albertam Trucim (10.a1); 3. vieta Alexander Boytsov (7.b), Laurai Eglītei (8.b), Elizabetei Ulmanei (8.b), Elīzai Elizabetei Bicānei (9.b), Anitai Ilzei Gulbei (10.b); Atzinība Diānai Namniecei (7.b), Agrim Ratnikam (8.b), Kristinai Vinogradovai (8.b), Paulam Ērikam Skujiņam (9.b), Alisei Līcei (9.b), Mārtiņam Tilakam (10.b), Lāsmai Zaķei (10.a1); skolotājas Anita Slaidiņa, Agrita Bartušēvica un Laila Ruķe]. Skatīts 18.05.2016. Pieejams:  http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-panakumi-atkl-
 • Īsziņas. Skriešana: [par Rīgas maratonu, kurā CVĢ skolnieks Kristaps Potašovs 10 km distancē VDJ grupā ieguva trešo vietu]. Druva, Nr.75, 2016, 17.maijs, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Tradīcija, kas aug un attīstās: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu futbola turnīru, kurā dāmu konkurencē triumfēja CVĢ skolnieces Santa, Hofmane, Riljāna Bormane, Annija Sabule, Demija Tijāre, Katrīna Riņķe, Kristīne Eglīte; turnīru rīkoja CVĢ skolotāji Helēna Sermole (redzama foto), Ruta Priedīte un Aivars Krickis]. Druva, Nr.75, 2016, 17.maijs, 6.lpp.
 • Aizvadītas karatē nodarbības karatē meistara vadībā: [par Starptautiskās tradicionālā karatē klubu alianses un apvienības „Lielbritānijas Šotokans”, un karatē kluba „Saksona” vadītāja 7.dana karatē meistara Leigh Smith vadītajām treniņu nodarbībām, kurās eksāmenu lika arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 16.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/aizvaditas-karate-nodarbibas-karate-meistara-v
 • Gabrāns, Jānis. Rast atslēgu ģimenes sajūtai: [par Jurševsku ģimeni, par CVĢ skolnieku Renātu Jurševski (redzams foto) un viņa sasniegumiem mācību olimpiādēs]. Druva, Nr.74, 2016, 13.maijs, 1., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pārmaiņas Cēsu skolu ēdnīcās: [par uzņēmuma “Ēdiens₰KM.lv” darbu un ēdināšanas kvalitāti Cēsu skolās, par Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas saimes (foto redzami CVĢ skolnieki Mairis Teteris, Lauris Dedumets, Māris Millers) ēdināšanu izsakās arī Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.74, 2016, 13.maijs, 3.lpp.
 • Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē: [par Cēsu novada skolēnu panākumiem, kuru vidū arī CVĢ jauniešu sasniegumi: ekonomikā 3.vietā Sindija Kalnupe un Līna Krafte ar darbu “Merčendaizings Cēsu veikalos” (skolotāja Inga Ozola); ķīmijā 3.vietā Agnese Anna Pastare ar darbu “Dabiskās augu valsts krāsvielas un to īpašības” un Linda Blūma un Agnese Čakare par darbu “Parabēnu saturs zobu pastās” (skolotāja Sarmīte Dreijalte); latviešu valodniecībā 1.vietā Kristofers Konovalovs par darbu “Augšzemnieku dialektu Viļakas izloksnes manā dzimtā” (skolotāja Ieva Radzobe); socioloģijā 2.vietā Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane par darbu “Apreibinošo vielu lietošanas attēlojuma salīdzinājums Holivudas jauniešu filmās 1980-1985. un 2010.-2015.gados un tā ietekme uz mūsdienu jauniešiem” (skolotāja Solveiga Upīte; vides zinātnē 1.vietā Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere ar darbu “Invazīvā kanādas zeltslotiņa Solidago Canandensis Cēsu pilsētas apkārtnē” (skolotāja Inguna Gaile); zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā 3.vietā Zane Gaiķe ar darbu “Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri ilgizmantojamību” (skolotāja Inguna Gaile)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Valodu olimpiādēs. Krievu valodā: [par rezultātiem no Cēsu novada 9.klasēm, par CVĢ sniegumu A grupā 1.vietā Sandra Siliņa (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Samanta Savkina, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Anita Alhimova); B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Annija Krivjonoka un Alise Žagare (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Aleksandrs Boicovs, atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam (skolotāja Anita Alhimova)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Gudrākie satiekas Cēsīs: [par Latvijas skolu komandu sacensību finālu matemātikā un informātikā Cēsu Valsts ģimnāzijā, par CVĢ skolotāju ieguldīto darbu sacensību organizēšanā stāsta skolotāja Diāna Siliņa (piemin Aivara Lamberta vadītajās stundās izgatavotos suvenīrus)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Baltiņa, Dace (redzama foto). CVĢ skolēni apgūst filmu tapšanas mākslu: [par īsfilmu festivāla 2ANNAS projekta PROJEKTORS komandas Latvijas tūri un meistarklases vadīšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā, par balsojumā iegūto 1.vietu - CVĢ filmu "Tolkaķ" - autori Armands Kaņepe 12.a, Gustavs Vijups 12.b, Eduards Gradovskis 11.a, Alvis Caunītis 11.b, Elija Krista Ņame 10a1, Mārtiņš Tilaks 10.b, Trīne Žagare 9.b klases skolēni; par balvu - uzstāšanos „Rīga TV24" studijā] [tiešsaiste]. Skatīts 11.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-
 • CVĢ panākumi Jauno ķīmiķu konkursā: [par CVĢ 11.b klases skolnieka Elvja Pumpura iegūto 2.vietu valstī Jauno ķīmiķu konkursā (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. [Skatīts 11.05.2016. Pieejam: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-panakumi-jauno-kimiku-konkursa
 • Gabrāns, Jānis. Sezonai pielikts zelta punkts: [par Latvijas florbola čempionāta U-18 grupas komandas “CPSS/Lekrings” panākumiem, kuru kaldināšanā nozīme arī spēlētājiem, CVĢ skolniekiem Miķelim Roopam, Mikam Ozolam, Olafam Zvīnim, Edgaram Balodim (redzami foto)]. Druva, Nr.71. 2016, 10.maijs, 6.lpp.
 • Brinkmane, Ilze. Skolotāja uzdevums – neatpalikt un noturēties līmenī: [intervija ar Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāju, Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” galvenās balvas ieguvēju Aivaru Lambertu]. Izglītība un Kultūra, Nr.9, 2016, 12.maijs, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. No kā baidās skolu direktori: [par IZM galīgo paziņojumu par valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai izsakās arī CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.72, 2016, 11.maijs, 2.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Orientieristi krāj punktus: [par orientēšanās sacensībām “Rīgas kausi”, kurās ar labiem rezultātiem M16 grupā startēja CVĢ skolnieks Rihards Knēts – 6.vieta]. Druva, Nr.70, 2016, 6.maijs, 10.lpp.
 • Beļakovs, Aleksandrs. Skolu sacensības futbolā: [par Cēsu stadionā notikušajām vēsturiskā Cēsu rajona skolu futbola komandu sacensībām, kurās CVĢ komandas startēja ar labiem rezultātiem: A grupā 10.-12.klasēm 1.komandai 3.vieta, 2.komandai 4.vieta; meiteņu turnīrā 10.-12.klašu grupā uzvarēja CVĢ komanda – M.Čuličoka, A.Drevinska, R.Bišere, I.Pakalna, E.Radziņa, R.Laumane, I.Upena]. Druva, Nr.70, 2016, 6.maijs, 10.lpp.
 • Olimpiāde amerikāņu stilā : [par CVĢ skolēnu Renāta Jurševska (9.b), Mārtiņa Tilaka (10.b), Ievas Pakalnas (11.b), Mārtiņa Krakopa un Mika Ozola (12.b) (redzami foto) piedalīšanos matemātikas komandu olimpiādē amerikāņu stilā, kurā starp 15 Latvijas spēcīgāko matemātiķu komandām ieguva 5 vietu] [tiešsaiste]. Skatīts 06.05.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/olimpiade-amerikanu-stila1 Pieejams : http://nms.lu.lv/fotogalerija/  Pieejams: http://www.lu.lv/zinas/t/40206/
 • Īsziņas. Florbols: [par Latvijas jaunatnes čempionāta U-18 grupā finālā iekļuvušo “CPSS/Lekring” komandu, kuras spēlētājs CVĢ skolnieks Miķelis Roops fināla spēles laikā guva vienus vārtus]. Druva, nr.69, 2016, 5.maijs, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skrējienu sezona atklāta: [par tradicionālo skrējienu “Cēsu pavasaris”, kurā 1,6 km distanci ar labiem rezultātiem veica arī CVĢ skolnieki: Rihards Zanders – pirmais šķērsoja finiša līniju un ieguva godalgotu vietu V14 grupā, Kārlis Dieviņš ieguva godalgotu vietu V14 grupā, Kristiāns Potašovs stāsta par savām sportiskajām iecerēm]. Druva, Nr.68, 2016, 3.maijs, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skrejienu-sezona-atklata/
 • Skrējiena "Cēsu pavasaris 2016" rezultāti: [par skrējiena dalībniekieku rezultātiem, no CVĢ skrējienā piedalījās Kārlis Dieviņš, Krišjānis Tiltiņš, Kristiāns Potašovs, Alberts Truckis, Patriks Pinka, Rihards Voldemārs Vaivods, Andis Lejasblusa, Mārtiņš Atis Pētersons] [tiešsaiste]. Skatīts 01.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/skrejiena--cesu-pavasaris-2016--rezultati

Aprīlis/2016

 • Zināmi nākamie “ZZ čempionāta” 18 finālisti : [par Vidzemes pusfinālu 6.-8.klasēm Valmierā, kurā starp 60 skolām 1.vietu ieguva CVĢ 8.b klases komanda] [tiešsaiste]. 29.04.2016. Pieejams : http://www.delfi.lv/sports/news/zz-cempionats/zinami-nakamie-zz-cempionata-18-finalisti.d?id=47379167
 • Aizvien skanīgāk (foto) : [fotogrāfijā redzams Priekuļu sieviešu kora “Laumas” dziedātājas, kuru vidū CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica un skolniece Aivita Balode]. Druva, Nr.67, 2016, 29.apr., 7.lpp.
 • Dzīves pulsā kopā ar TC „Valleta” : Latvijas reģionālās TV 4.raidījums 28.04.2016.; 29:46 min. : [par CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli].Pieejams: http://www.retv.lv/raidijumi.html
 • Brinkmane, Ilze. Vienkopus Latvijas gudrās galvas : [par DACVĢ organizētajiem tradicionālajiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem un vidusskolēnu domrakstu konkursu, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece Madara Siliņa, kura savā darbā rakstīja par ģimenes lomu audzināšanas procesā]. Izglītība un Kultūra, Nr.8, 2016, 28.apr., 18.lpp.
 • 'ZZ Čempionātā' noskaidroti pirmie 18 finālisti : [par skolēnu sporta un prāta spēļu sacensību “ZZ čempionāta” pirmajām pusfināla klasēm, kuru vidū CVĢ 11.b klase, kura ieguva 2.vietu (redzama foto), par ceļazīmju uz Jūrmalas finālu ieguvējām klasēm, kuru vidū arī CVĢ 11.a klase] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2016. Pieejams: http://www.delfi.lv/sports/news/zz-cempionats/zz-cempionata-noskaidroti-pirmie-18-finalisti.d?id=47372913
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie Vidzemes ģeogrāfi : [par CVĢ notikušo Vidzemes ģeogrāfijas olimpiādi 8.klašu skolēniem par tēmu “Vidusjūras valstis”, par uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolēni Agris Ratniks, Gustavs Dravants un Toms Hirte (skolotāja Inguna Gaile) ieguva atzinības]. Druva, Nr.66, 2016, 28.apr.
 • Akmentiņš, Aivars. Rotaļīgi par sarežģīto : [par konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs 2016” laureātiem, kuru vidū galvenās balvas ieguvējs CVĢ skolotājs Aivars Lamberts – stāsta par radošiem risinājumiem rotaļīgajā fizikā]. Cēsu Vēstis, Nr.4, 2016, 28.apr., 4.lpp.
 • Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs : [par Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādi, angļu valodas un krievu valodas olimpiādēm 5., 6., 9.klasēm; par olimpiādes rezultātiem krievu valodā 9. klasei, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: A grupā 1.vietā Sandra Siliņa (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Samanta Savkina (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Anita Alhimova); B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Annija Krivjonoka un Alise Žagare (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Alexander Boycov un atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam, (skolotāja Anita Alhimova)] [tiešsaiste]. Skatīts 26.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi-macibu-prieksmetu-olimpiades
 • Špūle, Agnese. Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē godalgotas vietas cēsniekiem : [par godalgotām vietām apbalvotajiem 21 Vidzemes reģiona skolēnu darbiem, kuru vidū arī CVĢ skolēnu darbi:
  • augstāko novērtējumu un I.pakāpes diplomu saņēma Kristofers Konovalovs par darbu „Augšzemnieku dialekta Viļakas izloksnes manā dzimtā” (darba vadītāja Ieva Radzobe) – no Vidzemes reģiona uzstājās konferences noslēguma plenārsēdē latviešu valodniecības sekcijā;
  • Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere par kopīgi izstrādāto darbu „Invazīvā Kanādas zeltslotiņa Solidago Canandensis Cēsu pilsētas apkārtnē” (darba vadītāja Inguna Gaile)
  • ar II.pakāpes diplomu tika apbalvots Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane par kopīgi izstrādāto darbu „Apreibinošo vielu lietošanas attēlojuma salīdzinājums Holivudas jauniešu filmās 1980.-1985. un 2010.-2015. gados un tā ietekme uz mūsdienu jauniešiem” (darba vadītāja Solveiga Upīte);
  • III.pakāpes diplomu saņēma Sindija Kalnupe un Līna Krafte par kopīgi izstrādāto darbu „Merčendaizings Cēsu veikalos”( darba vadītāja Inga Ozola), Linda Blūma un Agnese Čakare par kopīgi izstrādāto darbu „Parabēnu saturs zobu pastās” (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte - konferences atklāšanas plenārsēdē tika pasniegta IZM pateicība par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā, sagatavojot Latvijas skolēnu zinātniskajai konferencei), Agnese Anna Pastare par darbu „Dabiskās augu valsts krāsvielas un to īpašības” (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte), Zane Gaiķe par darbu „Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri ilgizmantojamību” ( darba vadītāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Skatīts 27.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/latvijas-40-skolenu-zinatniskaja-konference-ar
 • Sproģe, Monika. Skolēni interpretē Pētera Postaža gleznas : [par tradicionālajām mākslas dienām CVĢ stāsta skolotāji Ēro un Emma Rass, par mākslinieka Pētera Postaža gleznas izvēli stāsta Melisa Kaškure (redzama foto), par Pētera Postaža dāvinātajām gleznām stāsta pats mākslinieks]. Druva, Nr. 63, 2016, 22.apr., 7.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Bez uztraukuma : [fotogrāfijā redzams Liepas pagasta deju kolektīva “Sadancis” dejotāji, kuru vidū arī CVĢ skolotāja Selga Goldmane]. Druva, Nr. 63, 2016, 22.apr., 7.lpp.
 • Putna, Anita. Krievu un vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas pasākums Cēsīs : [par Gulbenes novada 15 krievu un vācu valodas skolotāju izbraukuma semināru CVĢ, kura laikā ar skolu un Cēsīm iepazīstināja Maruta Vēvere, Erna Suharževska, Gunta Bērziņa, Ivars Zemītis un atklātās stundas rādīja Jutta Medne, Anita Alhimova un Sniedze Stupaka] [tiešsaiste]. Skatīts 21.apr. Pieejams: http://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/1652-kr1604
 • Gabrāns, Jānis. Orientieristi sāk krāt punktus : [par orientēšanās sacensībām Latvijā, kurās ar labiem rezultātiem savā grupā startē arī CVĢ skolēni Rihards Knēts un Sabīne Dzalba]. Druva, Nr.60, 2016, 19.apr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/orientieristi-sak-krat-punktus/
 • Feldmane, Sarmīte. Raiti 70 gadus : [par TDA “Raitais solis” stāsta arī CVĢ skolotājs Andis Kozaks (redzams foto)]. Druva. Novadnieks, Nr.59, 2016, 15.apr., 11.lpp.
 • Koncerta “Imkas sapņu grāmata III” pirmās atlases rezultāti : [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo Cēsu un tuvākās apkārtnes dziedošo bērnu atlases 1.kārtu koncertam “Imkas sapņu grāmata III”, kuras izvērtēšanas radošājā darba grupā bija arī CVĢ skolotāja Ilga Šķendere] [tiešsaiste]. Skatīts 14.04.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/koncerta----imkas-sapnu-gramata-iii----pirmas-a
 • Kaņepe, Mairita. Novērtē idejas : [par Cēsu novada domes iedibināto konkursu skolotājiem – oriģinālu un ikdienas darbā pārbaudītu ideju autoriem, kuru vidū vislielāko atzinību ieguva un par to pastāstīja CPV un CVĢ mājturības skolotājs Aivars Lamberts - pedagoģiska jauninājuma “Rotaļīgā fizika” autors]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 4.lpp
 • Kaņepe, Mairita. Atšķirīgie putni : [par putnu būrīšu gatavošanu skolās izsakās arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 1.lpp.
 • Afiša. Veltījums komponistam : [par Ulda Stabulnieka piemiņas koncertu Cēsu koncertzālē, kurā piedalīsies arī CVĢ skolotāja Ilga Šķendere, diriģējot 1.pamatskolas meiteņu kori “Con Anima”]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 7.lpp.
 • CVĢ skolēnam atzinība fizikas olimpiādē : [informācija par Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolnieku Renātu Jurševski, kurš fizikas valsts olimpiādē ieguva atzinību (skolotājs Reinis Lazdiņš)] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenam-atziniba-fizikas-olimpiade
 • Skolēni valsts olimpiādēs iegūst godalgotās vietas : [informācija par skolēniem – valsts olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni: Renātam Jurševskim 3.vieta ķīmijā (skolotāja Sarmīte Dreijalte), Diānai Paulai Upmalei 1.vieta latviešu valodā un literatūrā 8. un 9.klasei (skolotāja Vineta Bērziņa), Melisai Kaškurai Zelta diploms un Laurai Grušinai Sudraba diploms atklātā mūzikas olimpiādē (skolotāja Ilga Šķendere)] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-valsts-olimpiades-iegust-godalgotas-v
 • CVĢ skolniecei zelta medaļa valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē : [informācija par CVĢ 9.b klases skolnieci Diānu Paulu Upmali, kura valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē izcīnīja zelta medaļu (skolotāja Vineta Bērziņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 12.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolniecei-zelta-medala-valsts-latviesu-val Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-valsts-olimpiades-iegust-godalgotas-v
 • Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti : [par rezultātiem ikgadējā konkursā, kurā galveno balvu ieguva CPV un CVĢ skolotājs Aivars Lamberts ar inovāciju “Rotaļīgā fizika”] [tiešsaiste]. Skatīts 11.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogu-konkursa-----inovativs-labas-prakses-pi
 • Īsziņas. Ātrā rēķināšana : [par sacensības "Rēķini galvā" Latvijas finālu, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: Sandra Siliņa, Madara Siliņa, Annija Anna Zariņa, Renāts Tutiņš, Diāna Siliņa; Latviju starptautiskajā finālā Slovēnijā pārstāvēs Sandra Siliņa, Madara Siliņa un Renāts Tutiņš (skolotāja Diāna Siliņa)]. Druva, Nr.54, 2016, 7.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par valsts olimpiādi vēsturē 9.klasēm, kurā atzinību ieguva CVĢ skolniece Trīne Žagare (skolotāja Inese Sīmane)]. Druva, Nr.53, 2016, 6.apr., 1.lpp.
 • Grizāne, Liene Lote. Mācoties pavadīts gads Itālijā : [par mācībām Itālijā stāsta CVĢ skolniece Reičela Bišere, kura izmantoja “AFS Latvija” piedāvātās skolēnu apmaiņas programmas]. Druva, Nr. 2016, 5.apr., Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/macoties-pavadits-gads-italija/
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni pārstāvēs Latviju starptautiskajās sacensībās galvas rēķinos : [par sacensības "Rēķini galvā" Latvijas finālu, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: starp 7. – 12.klases meitenēm 2.vietā Sandra Siliņa, 4.vietā Madara Siliņa, 9. vietā Annija Anna Zariņa; starp 7. un 12.klases zēniem 4.vietā Renāts Tutiņš; starp veterānēm sievietēm 8.vietā Diāna Siliņa; Latviju starptautiskajā finālā Slovēnijā pārstāvēs Sandra Siliņa, Madara Siliņa un Renāts Tutiņš (skolotāja Diāna Siliņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skoleni-parstaves-la
 • Ministru prezidenta Atzinību pasniegšana pasaules olimpiāžu uzvarētājiem : [par Ministru prezidenta Māra Kučinska pasniegtajām Atznībām Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem Martai Rudzītei un Edgaram Klētniekam - pasaules olimpiāžu uzvarētājiem un viņu skolotājām Initai Kriškānei un Sarmītei Dreijaltei] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ministru-prezidenta-atzinibu-pasniegsana-pasaule
 • Foto: Kučinskis apbalvo starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētājus : [par Ministru prezidenta Māra Kučinska Ministru kabineta Diplomu pasniegšanu skolēniem par sasniegumiem starptautiskajās mācību olimpiādēs 2015.gadā un skolotājiem par darbu ar talantīgajiem skolēniem; Diplomus saņēma arī CVĢ skolotājas Sarmīte Dreijalte un Inita Kriškāne] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-kucinskis-apbalvo-starptautisko-macibu-olimpiazu-uzvaretajus.d?id=47258169
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par panākumiem valsts olimpiādē matemātikā, kurā CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis ieguva sudraba godalgu starp 9.klašu skolēniem (skolotāja Anita Slaidiņa)]. Druva, Nr.51, 2016, 1.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par panākumiem valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā 11. un 12.klasēm, kurā CVĢ skolniece Melisa Kaškura ieguva sudraba godalgu (skolotāja Ina Gaiķe)]. Druva, Nr.51, 2016, 1.apr., 1.lpp.

Marts/2016

 • Īsziņas. Kino : [par 21. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla “2ANNAS PROJEKTORS” komandas plānoto viesošanos CVĢ, lai demonstrētu un sniegtu ieskatu īsfilmu veidošanā]. Druva, Nr.50, 2016, 31.marts, 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Balvas par jaunradi : [par interešu izglītības, arī CVĢ, skolotājas Mirdzas Lībietes darbu ar jaunajiem literātiem, kuri ar labiem panākumiem piedalās Latvijas mēroga konkursos, arī CVĢ skolniece Kate Medne “Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” rīkotajā literārajā jaunrades konkursā]. Druva, Nr.48, 2016, 29.marts, 4.lpp.
 • Ģeogrāfijas olimpiādes 8.klasei rezultāti : [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 3.vietā Toms Hirte – (uzaicināti uz Vidzemes reģiona olimpiādi), azinība Patrīcijai Loginai un Emīlijai Ezeriņai (skolotāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Skatīts 16.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/geografijas-olimpiades-8-klasei-rezultati
 • Skolēnu zinātniski pētnieciskais veikums : [par Cēsu novada kārtu, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: ekonomikā 1.vietā Sindija Kalniņa un Līna Krafte, 2.vietā Egita Zariņa un Daniels Pipurs, 3.vietā Krišs Jānis Amantovs (skolotāja Inga Ozola); latviešu valodā 2.vietā Kristofers Konovalovs (skolotāja Ieva Radzobe); latviešu literatūras zinātnē un vēsturē 2.vietā Ieva Lauka (skolotāja Ina Gaiķe); cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras zinātnē un vēsturē 1.vietā Kristaps Martinsons un Kristaps Miķilps (skolotāja Selga Goldmane); pedagoģijā 1.vietā Aivita Sīmane (skolotāja Inese Lazdiņa), Aivita Balode, Anete Suharževska un Kintija Māra Garanča (skolotāja Agrita Bartušēvica), 2.vietā Artis Skujiņš (skolotāja Agrita Bartušēvica), 3.vietā Artis Valters un Edgars Jurkāns (skolotāji Inese Lazdiņa, Reinis Lazdiņš); psiholoģijā 1.vietā Sabīne Zariņa, 2.vietā Marika Žarkova un Ruslana Granovska (skolotāja Ilze Kricka); socioloģijā 1.vietā Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane, 3.vietā Ēriks Kūlītis un Rainers Cirmanis (skolotāja Solveiga Upīte); matemātikā 1.vietā Laura Priedīte, 2.vietā Amanda Skovgārda Rasmussena un Laura Kalniņa, 3.vietā Monta Bisniece (skolotāja Laila Ruķe); informātikā 1.vietā Emīls Ezeriņš un Kārlis Kaminskis, 2.vietā Pēteris Roberts Čeksters, 3.vietā Egils Eglītis (skolotājs Ilmārs Siliņš); bioloģijā 2.vietā Miks Grīnfelds (skolotāja Inita Kriškāne); fizikā 2.vietā Sintija Broka un Krista Oļehnoviča (skolotājs Reinis Lazdiņš); ķīmijā 1.vietā Linda Blūma un Agnese Čakare, 2.vietā Agnese Anna Pastare (skolotāja Sarmīte Dreijalte); zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā 1.vietā Zane Gaiķe, 3.vietā Elvis Pumpurs (skolotāja Inguna Gaile); vides zinātnē 1.vietā Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere, 2.vietā Santa Bartušēvica, 3.vietā Madara Siliņa (skolotāja Inguna Gaile); kulturoloģijā 1.vietā Agnese Sarkane (skolotāja Lūcija Suhanova), Melisa Kaškura (skolotāja Ilga Šķendere), 2.vietā Lote Evija Lukjanska (skolotājs Ēro Rass); mākslas zinātnē 2.vietā Beatrise Berkolte un Evija Tavare (skolotāja Lūcija Silva Suhanova)]. Druva, Nr.43, 2016, 17.marts, 4.lpp.
 • Matemātikas valsts olimpiādē piedalās 9 Cēsu skolēni : [par valsts matemātikas olimpiādi, kurā no CVĢ piedalījās Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Ieva Pakalna, Santa Bartušēvica, Artis Skujiņs, Evita Vanaga] [tiešsaiste]. Skatīts 10.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/matematikas-valsts-olimpiade-piedalas-9-cesu-
 • Latvijai sudraba un bronzas medaļas Eiropas pauerliftinga čempionātā : [par Eiropas čempionātu klasiskajā spēka trīscīņā Igaunijas pilsētā Tartu, kur Latvijas pauerlifteru komandā startēja arī CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns U18 svara kategorijā līdz 66 kilogramiem un ieguva Eiropas sudrabu] [tiešsaiste]. Skatīts 09.03.2016. Pieejams: http://valmieraszinas.lv/latvijai-sudraba-un-bronzas-medalas-eiropas-pauerliftinga-cempionata/
 • Deju kolektīva “Raitais solis” 70 gadu jubilejas koncerts : [par deju kolektīva “Raitais solis” 70 gadu jubilejas koncertu “Visam cauri iet” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, kurā piedalīsies arī CVĢ deju kolektīvs “Kande” (redzama foto), pasākuma režisore CVĢ skolotāja Gunita Bārda] [tiešsaiste]. Skatīts 01.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/deju-kolektiva----raitais-solis----70-gadu-jubile
 • Gabrāns, Jānis. Cēsnieces – čempiones : [par Liepājā notikušajām Latvijas skolēnu 69.spartakiādes finālsacensībām basketbolā A grupas jaunietēm, kurā čempiones kļuva CVĢ komandas meitenes Māra Mote, Krista Emīlija Grava, Ieva Lauka, Agate Krieviņa, Riljāna Bormane, Samanta Gulbe, Kristīne Medne (skolotāji Ruta Priedīte un Aivars Krickis)]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-komanda-latvijas-skolenu-69-spartakiades-fi Pieejams: http://edruva.lv/cesnieces-cempiones-2/ Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/41-latvijas-skolenu-finalsacensibas-basketbola
 • Gabrāns, Jānis. Edgaram Jurkānam – sudrabs : [par mazā sudraba vilkmē un lielās sudraba medaļas ieguvēju Eiropas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā CVĢ skolnieku Edgaru Jurkānu]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/edgaram-jurkanam-sudrabs-eiropas-pauerliftinga-c
 • Grizāne, Liene Lote. Augs, kas pie mums neiederas : [par CVĢ skolnieces Reičelas Bišeres veikto pētījumu par invazīvo Kanādas zeltslotiņu Latvijā]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 4.lpp.
 • Tehniskās grafikas olimpiādes rezultāti (inf. sag. Cēsu novada mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītājs CVĢ skolotājs Aivars Lamberts : [par tehniskās grafikas olimpiādi 6.-8.klases skolēniem, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: 7.klasē 1.vietā Kārlis Dieviņš; 8.klasē atzinība Eduardam Auzānam (skolotājs Aivars Lamberts)] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/tehniskas-grafikas-olimpiades-rezultati
 • Kaņepe, Mairita. Skatuves runas pratēji : [par vēsturiskā Cēsu rajona skatuves runas konkursa otro kārtu un uz Vidzemi izvirzītajiem jauniešiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni Emīlija Kate Tomsone, Kitija Šūlmeistere un Jānis Vilciņš (redzams foto)]. Druva, Nr.36, 2016, 4.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/149896/
 • Ločmele, Kitija. Sacentās ar skanīgām balsīm : [par vokālo mūzikas konkursu “Balsis 2016”, kurā piedalījās arī CVĢ 10.-12.klašu vokālais ansamblis]. Druva, Nr.36, 2016, 4.marts, 3.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/sacentas-ar-skanigam-balsim/
 • Kaņepe, Mairita. Dabaszinību dienas viesi : [par CVĢ skolotājas Agritas Bartušēvicas un mācību pārzines Ilgas Škesteres organizēto valsts ģimnāziju dabaszinātņu dienu, kurā piedalījās komandas no desmit skolām]. Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/dabaszinibu-dienas-viesi/ Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/38-dabaszinibu-diena-valsts-gimnazijam
 • Cēsu novada skolēni dosies uz valsts mācību priekšmetu olimpiādēm : [par uz valsts olimpiādēm valsts rīcības komisijas uzaicinātajiem skolēnus, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: matemātikā Renāts Jurševskis (skolotāja Anita Slaidiņa), Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Evita Vanaga, (skolotāja Laila Ruķe), Ieva Pakalna, Santa Bartušēvica, Artis Skujiņš (skolotāja Agrita Bartušēvica); ķīmijā Renāts Jurševskis un Elīza Elizabete Bicāne (skolotāja Sarmīte Dreijalte); latviešu valodā un literatūrā 8. un 9.klasei Diāna Paula Upmale (skolotāja Vineta Bērziņa); latviešu valodā un literatūrā 11. -12.klasē Melisa Kaškura un Evita Vanaga (skolotāja Ina Gaiķe); Krievu valodā (svešvaloda) Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne); ekonomikā Artis Skujiņš (skolotāja Inga Ozola); vēsturē 9.kl. Elīza Marta Stangaine un Trīne Žagare (skolotāja Inese Sīmane)] [tiešsaiste]. Skatīts 03.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/uz-valsts-macibu-prieksmetu-olimpiadem-dosies
 • Ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāji : [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi 9. – 12.klases skolēniem pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni (redzami foto): 9.klasēs 1.vietā Kristiāns Potašovs; 10.klasē 1.vietā Alberts Trucis, 2.vietā Toms Vaļķins, 3.vietā Lāsma Zaķe un Stella Bērziņa, atzinība Alisei Feldmanei, Ilonai Upenai un Anitai Ilzei Gulbei; 11.klasē 1.vietā Elvis Pumpurs, 2.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Ēriks Kūlītis, atzinība Reičelai Adelei Bišerei un Madarai Siliņai; 12.klasē 2.vietā Miks Ozols, 3.vietā Rihards Eglītis, atzinība Paulam Kozlovskim un Mārtiņam Krakopam (skolotāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Slkatīts 03.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/geografijas-olimpiades-uzvaretaji
 • Zināmi skatuves runas konkursa 1.kārtas rezultāti : [par CBJC notikušo vēsturiskā Cēsu rajona skolu skatuves runas konkursu, kurā laureāta titulu ieguva arī CVĢ skolēni: 7.-9.klašu grupā Emīlija Kate Tomsone, Kitija Šūlmeistere (redzamas foto), 10.-12.klašu grupā Jānis Vilciņš] [tiešsaiste]. Skatīts 01.03.2016. Pieejams: file:///C:/Users/SB/Desktop/Cesis.lv%20-%20S%C4%81kums%20%C2%BB%20Aktualit%C4%81tes%20%C2%BB%20Kult%C5%ABra%20%C2%BB%20Zin%C4%81mi%20skatuves%20runas%20konkursa%201.k%C4%81rtas%20rezult%C4%81ti.htm
 • Kaņepe, Mairita. Svinēja ķīniešu Jauno gadu : [par Priekuļu novada Skangaļu muižā organizēto Ugunīgā Pērtiķa gada sākumu, kurā par viesi tika uzaicināta CVĢ skolniece Semija Liang (redzama foto)]. Druva, Nr.33, 2016, 1.marts, 4.lpp.

Februāris/2016

 • Valsts ģimnāziju Dabaszinību diena Cēsu Valsts ģimnāzijā : [par ikgadēju tradicionālu dabaszinību pasākumu CVĢ] [tiešsaiste] Skatīts 29.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-gimnaziju-dabaszinibu-diena-cesu-valsts1
 • Panākumi valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē : [par olimpiādes rezultātiem, par CVĢ skolēniem 8.-10.klašu grupā – 3.vieta un bronzas medaļa Renātam Jurševskim, atzinība Sandrai Siliņai (skolotāja Diāna Siliņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi--valsts-informatikas--programmesanas-1 Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/36-veiksmigs-starts-informatikas-programmesanas-olimpiade
 • Iegūst godalgotās vietas vācu valodas olimpiādē : [par Cēsu novada vācu valodas olimpiādi, kurā piedalījās tikai CVĢ skolēni (redzami foto) un ieguva rezultātus: 1.vietā Toms Hirte, 2.vietā Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Karlīna Egle un Annemarija Volfa, atzinība Ancei Lapiņai un Beatrisei Alisei Ivanovai (skolotāja Sniedze Stupaka)] [tiešsaiste]. Skatīts 26.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-vacu-valodas-olimpiad
 • Gabrāns, Jānis. Būt futbolā par visiem 100 : [par CVĢ sporta skolotāju un futbola kluba „Priekuļi” un Cēsu Sporta skolas futbola treneri Aivaru Kricki]. Druva, Nr.32, 2016, 26.febr., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/but-futbola-par-visiem-100/
 • Kaņepe, Mairita. Prieka asaras dziedātājiem : [par Vidzemes novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2016”, kurā pirmo pakāpi ieguva arī CVĢ 9.klases komanda Emīlija Tomsone, Pauls Skujiņš, Kitija Šūlmeistere, Trīne Žagare (redzami foto), sagatavoja skolotāja Ilga Šķendere]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/prieka-asaras-dziedatajiem/
 • Kaņepe, Mairita. Muzicē un saceri : [par Mūzikas skolotāju apvienības rīkoto vēsturiskā Cēsu rajona novada skolu mūzikas olimpiādi „Muzicē un saceri” un Vidzemes skolu mūzikas olimpiāde, kuras notika CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes vadībā; par uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolnieces Melisa Kaškure -1.vieta un 3.vieta un tiesības piedalīties V Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā, Elīza Marta Stangaine – 2.vieta, Laura Grušina – 3.vieta (skolotāja Ilga Šķendere)]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/vidzemes--regiona-skoleni-sacensas-muzikas-oli
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas finanšu eksperti – labākie valstī : [par Swedbank Privātpersonu finanšu institūta organizēto skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursu „Jaunais finanšu eksperts 2016”, kurā CVĢ 10.b klase (skolotājas Inese Sīmane un Inga Ozola) no 58 komandām ieguva 1.vietu valstī un balvu 500 €] [tiešsaiste]. Skatīts 25.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-finansu-eksperti-----la
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie programmēšanas vidē : [par valsts informātikas olimpiādi, par CVĢ skolēnu Renāta Jurševska un Sandras Siliņas (redzama foto) veiksmēm, par skolotāju Diānu Siliņu, par CVĢ, no kuras uz valsts olimpiādi uzaicināti 9 dalībnieki – visvairāk tūlīt aiz Rīgas 1.ģimnāzijas]. Druva, Nr.29, 2016, 23.febr., 1.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jaunie-programmesanas-vide/
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie nopelna stipendiju : [par Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolēnu stipendijas” trešo piešķīrumu, kurā stipendiātu vidū bija arī astoņi CVĢ skolēni; viņu vidū Miks Ozols, Renāts Tutiņš, Madara Siliņa (redzami foto)]. Druva, Nr.28, 2016, 19.febr., 1., 3.lpp. Cēsu Vēstis, Nr.2, 2016, 26.febr., 4.lpp.
 • Īsziņas. Dziedās : [par tautasdziesmu dziedāšanas sacensībām „Lakstīgala 2016” 2.kārtu, kurā piedalīsies arī CVĢ 9.klases komanda (skolotāja Ilga Šķendere)]. Druva, Nr.27, 2016, 18.febr., 1.lpp.
 • Olimpiāde fizikā : [par Cēsu novada fizikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: no 9.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Elīza Elizabete Bicāne un Anastasija Skribe, 3.vietā: Kārlis Ogliņš un Diāna Paula Upmale, Atzinība Jiayi Liang un Elīzai Martai Stangainei; no 10.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 2.vietā Heinrihs Eglīte, atzinība Anitai Ilzei Gulbei; no 11.klasēm 1.vietā Emīls Ezeriņš, 3.vietā Madara Siliņa, atzinība Elzai Gāršai; no 12.klasēm 1.vietā Miks Ozols, atzinība Renātam Tutiņam (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, nr.27, 2016, 18.febr., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-fizikas-olimpiade
 • Lībiete, Mirdza. Dzeja rod atbalsi klausītājos : [par Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” organizēto tikšanos ar dzejnieci Rasmu Urtāni]. Druva, nr.25, 2016, 16.febr., 2.lpp.
 • Ķīmijas olimpiādes uzvarētāji : [par Cēsu novada ķīmijas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni (redzami attēlos), : 9. klase -1.vietā Renāts Jurševskis 2.vietā Elīza Elizabete Bicāne, 3.vietā Diāna Paula Upmale, atzinība Paulam Ērikam Skujiņam un Elīzai Martai Stangainei; 10. klase - 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, 2.vietā Alberts Trucis un Anita Ilze Gulbe, 3.vietā Heinrihs Eglīte, atzinība Pēterim Ronim; 11. klase - 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Artis Skujiņš, 3.vietā Elvis Pumpurs, atzinība Beatrisei Maijai Krieviņai; 12. klase - 1.vietā Miks Ozols, 3.vietā Diāna Mateusa (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 19.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/kimijas-olimpiades-uzvaretaji Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Tautasdziesmu dziedāšanas sacensību 1.kārta noslēgusies : [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušajām Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām “Lakstīgala 2016”, kurās uz 2.kārtu izvirzīta arī CVĢ komanda (redzama foto) – skolotāja Ilga Šķendere]. Skatīts 15.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/tautasdziesmu-dziedasanas-sacensibu-1-karta-no
 • Cēsu komandai 3.vieta Latvijas senioru - veterānu sacensībās distanču slēpošanā : [par Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas biatlona bāzē notikušajām 53.LSVS finālsacensībām distanču slēpošanā, kurās Zelta medaļu izcīnija CVĢ skolotāja Helēna Sermole (redzama foto)]. Skatīts 15.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesu-komandai-3-vieta-latvijas-senioru---veteran
 • Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasei : [par Cēsu novada matemātikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni (redzami foto): no 7.klasēm 1.vietā Kristiāns Kociņš, 2.vietā Diāna Namniece, 3.vietā Viktorija Aleksējeva, atzinību ieguva Bruno Kuļezņovs, Evelīna Meļņika, Elīna Skrodere un Kate Anete Jansone (skolotāja Agrita Bartušēvica); no 8.klasēm 1.vietā Agris Ratniks un Sandra Siliņa, 2.vietā Kristīna Vinogradova un Mišela Vinogradova, 3.vietā Arta Soboļeva, Anta Ziediņa un Laura Eglīte, atzinību ieguva Vaira Buža; Elizabete Ulmane un Annija Krivojonoka (skolotāja Anita Slaidiņa)]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-matematikas-olimpiad-
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši uzdod jautājumus : [par Ēnu dienu izsakās CVĢ skolniece Samanta Gulbe (redzama foto) un metodiķe Dace Baltiņa]. Druva, Nr.23, 2016, 11.febr., 1.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti : [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 10.klases A grupā 2.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča (skolotāja Jutta Medne); 10.klases B grupā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova), 3.vietā Aļiks Labetovs; 11.klases A grupā 2.vietā Andris Degsnis; 11. klases B grupā 1.vietā Ruslana Granovska ( skolotāja Jutta Medne) 2.vietā Dana Sproģe (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Marikai Žarkovai; 12.klasēm A grupā 1.vietā Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne), 3.vietā Elīna Zariņa (skolotāja Anita Alhimova)]. Druva, Nr.23, 2016, 11.febr., 4.lpp.
 • Iegūst godalgotās vietas mūzikas olimpiādē : [par CVĢ notikušo vēsturiskā Cēsu rajona mūzikas olimpiādi “Muzicē un saceri”, kurā labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni: vecākajā grupā (16 - 19 gadi) 1.vietā Melisa Kaškura, 2.vietā Elīza Marta Stangaine, 3.vietā Laura Grušina (skolotāja Ilga Šķendere). Uz Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādi izvirzīti Melisa Kaškura, Elīza Marta Stangaine un Laura Grušina]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-muzikas-olimpiade
 • Cēsu novada matemātikas olimpiādē piedalās 113 skolēni : [par CVĢ notikušo novada matemātikas olimpiādi (redzama foto), kurā labus rezultātus ieguva CVĢ skolēni: no 9.klases 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale un Pauls Skujiņš, 3.vietā Elīza Elizabete Bicāne, Trīne Žagare, Liang Jiayi, Alise Līce, atzinība Elīzai Martai Stangainei, Kristai Kronbergai (skolotāja Anita Slaidiņa); no 10.klasēm 1.vietā Anita Ilze Gulbe un Alberts Trucis, 3.vietā Estere Muceniece, Lāsma Zaķe, Markuss Lancmanis, atzinība Anetei Gelsbergai un Rēzijai Veronikai Laumanei (skolotāja Laila Ruķe); no 11.klasēm 1.vietā Ieva Pakalna, 2.vietā Santa Bartušēvica un Artis Skujiņš, 3.vietā Reičela Adele Bišere, Alvis Caunītis, Elza Gārša; atzinība Egilam Eglītim un Emīlam Ezeriņam (skolotāja Agrita Bartušēvica), Monta Bisniece, (skolotāja Laila Ruķe); no 12.klasēm 1.vietā Evita Vanaga (skolotāja Laila Ruķe), 2.vietā Marta Cimdiņa, 3.vietā Diāna Lelde Mateusa, Miks Ozols, Rihards Eglītis (skolotāja Agrita Bartušēvica). Uz valsts matemātikas olimpiādi tika izvirzīti Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Ieva Pakalna un papildus izvirzītajiem skolēniem atsevišķu komandu matemātikas valsts olimpiādei (3 skolēnus) piesaka Cēsu Valsts ģimnāzija]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-matematikas-olimpiade-piedalas-11
 • Iegūst godalgotās vietas ekonomikas olimpiādē : [par Cēsu novada ekonomikas olimpiādi 10.-12.klasēm, kurā labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni: 1.vietā Artis Skujiņš, 2.vietā Anita Ilze Gulbe , Renāts Tutiņš, Mārtiņš Gailis, Heinrihs Eglīte, 3.vietā Aivis Ločs, atzinība Ievai Laukai un Sandim Grīnbergam (skolotāja Inga Ozola)]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-ekonomikas-olimpiade Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Cēsīs norisinājusies angļu valodas olimpiāde : [par Cēsu vidusskolu audzēkņiem organizēto olimpiādi, kurā labus rezultātus uzrādīja arī CVĢ audzēkņi: 1.vietā Elza Gārša (skolotāja Melānija Artimoviča), 2.vietā Renārs Zaharko (skolotāja Selga Goldmane), 3.vietā Reinis Dāvidsons (skolotāja Melānija Artimoviča), atzinība Mārtiņam Gailim (skolotāja Ineta Ābola); par Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādi, kurā piedalījās Elza Gārša – ieguva atzinību, Reinis Dāvidsons – ieguva 3.vietu (skolotāja Melānija Artimoviča), Renārs Zaharko]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-norisinajusies-anglu-valodas-olimpiade Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Skolēni piedalīsies valsts mācību priekšmetu olimpiādēs : [uz valsts olimpiādēm uzaicinātie skolēni, kuru vidū CVĢ audzēkņi (redzami foto): INFORMĀTIKĀ (PROGRAMMĒŠANA) jaunākajā grupā (8. – 10.klase) Sandra Siliņa, Alberts Trucis, Miks Jānis Olte, Renāts Jurševskis; vecākajā grupā (11.-12. klases) Klāvs Balabāns, Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs, Mārtiņš Gailis (skolotāji Diāna Siliņa un Ilmārs Siliņš); LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA 11. un 12.klase Melisa Kaškura un Evita Vanaga (skolotāja Ina Gaiķe); FIZIKĀ Elīza Elizabete Bicāne, Renāts Jurševskis un Anastasija Skribe (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-piedalisies-valsts-macibu-prieksmetu-
 • Skolēni piedalās latviešu valodas un literatūras olimpiādē : [par Cēsu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: no 8.klasēm 2.vietā Arta Soboļeva, 3.vietā Patrīcija Aļļena un Agris Ratniks, atzinība Antai Ziediņai; no 9.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, 2.vietā: Trīne Žagare, 3.vietā: Emīlija Kate Tomsone, atzinība: Elīzai Martai Stangainei (skolotāja Vineta Bērziņa)]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-piedalas-latviesu-valodas-un-literatur
 • Cēsīs norisinās novada matemātikas olimpiāde : [par Cēsu Valsts ģimnāzijā notikušo Cēsu novada matemātikas olimpiādi (dalībnieki redzami foto)]. Skatīts 05.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-norisinas-novada-matematikas-olimpiade
 • Kaņepe, Mairita. Nakts dzīvnieciņš – šinšilla ; [par CVĢ skolotājas Agritas Bartušēvicas ģimenes, īpaši Santas, mīluli šinšillu Kiki]. Druva, Nr.20, 2016, 5.febr., 12.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/dzivesstils/nakts-dzivniecins-sinsilla/
 • Skolēni sacenšas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē : [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 10.klases A grupā 2.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča (skolotāja Jutta Medne); 10.klases B grupā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova), 3.vietā Aļiks Labetovs; 11.klases A grupā 2.vietā Andris Degsnis; 11. klases B grupā 1.vietā Ruslana Granovska ( skolotāja Jutta Medne) 2.vietā Dana Sproģe (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Marikai Žarkovai; 12.klasēm A grupā 1.vietā Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne), 3.vietā Elīna Zariņa (skolotāja Anita Alhimova)]. Skatīts 05.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-krievu-valodas--svesvalodas--o
 • Latviešu valodas olimpiādes rezultāti : [par rezultātiem novada latviešu valodas olimpiādē, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolnieki: no 10.klasēm 1.vietā Lāsma Zaķe, 3.vietā Sendija Beata Lazdiņa, Stella Bērziņa, Markuss Voldemārs Lancmanis, atzinību saņēma Anmita Ilze Gulbe, Liene Freimane, Rēzija Veronika Laumane; no 11.klasēm 2.vietā Melisa Kaškura, atzinību saņēma Līva Ņizina; no 12.klasēm 2.vietā Evita Vanaga, 3.vietā Ūva Mudele un Kitija Puriņa, atzinību saņēma Pauls Kozlovskis, Paula Jansone un Kate Medne (skolotāja Ina Gaiķe); labi rezultāti arī A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vsk. skolniecei, kuru sagatavoja Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.19, 2016. 4.febr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Zēnu sacensības kokapstrādē : [par vēsturiskā Cēsu novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolnieks Kārlis Dieviņš – 1.vieta no 6. un 7.klasēm (skolotājs Aivars Lamberts redzams foto)]. Druva, Nr.19, 2016. 4.febr., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/zenu-sacensibas-kokapstrade/ vai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/astonu-novadu-skoleni-sacensas-majturibas-un-
 • Jauno ģeogrāfu skolas komandu sacensībās CVĢ 3.vietā : [par LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Valsts Jauno ģeogrāfu skolas organizētajām komandu sacensībām, kurās 25 komandu konkurencē CVĢ komanda Kristiāns Potašovs, Elīza Marta Stangaine, Agris Ratniks, Reičela Adele Bišere izcīnīja 3.vietu] [skatīts 02.02.2016]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jauno-geografu-skolas-komandu-sacensibas
 • Gabrāns, Jānis. 20 miljoni novada izaugsmei : [par ES fondu izmantošanu 2014.-2020. Cēsu novadā, arī CVĢ metodiskā centra un skolas iekšpagalma izveidošanai]. Druva, Nr.17., 2016, 2.febr., 5.lpp.
 • Pasniegti Draudzīgā aicinājuma apbalvojumi : [par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pasniegtajiem Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumiem – medaļām un Goda diplomiem arī CVĢ absolventiem Martai Rudzītei, Edgaram Klētniekam un Pēterim Pakalnam un skolotājām Initai Kriškānei, Sarmītei Dreijaltei, Diānai Siliņai, kā arī mecenātam Jurim Kozlovskim] [skatīts 01.02.2016]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasniegti-draudziga-aicinajuma-apbalvojumi
 • Īsziņas. Piedalīsies matemātikas olimpiādē : [par CVĢ skolnieces Ievas Pakalnas (skolotāja Agrita Bartušēvica) izcīnīto iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO 2016 Rumānijā]. Druva, Nr.17, 2016, 2.febr., 1.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ieva-pakalna-startes-eiropas-meitenu-matematika

Janvāris/2016

 • Kaņepe, Mairita. Pagodinājums par zināšanām : [par Draudzīgā aicinājuma fonda cildinājuma pasniegšanu CVĢ absolventiem Edgaram Klētniekam, Pēterim Pakalnam, Martai Rudzītei, skolotājām Initai Kriškānei, Diānai Siliņai, Sarmītei Dreijaltei (redzamas foto), pieminēta valsts mēroga bioloģijas olimpiādes sudraba medaļas ieguvēja CVĢ skolniece Elza Gārša (skatīt http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/elzai-garsai-sudrabs-valsts-biologijas-olimpia ). Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/pagodinajums-par-zinasanam/
 • Kaņepe, Mairita. Informātikas (programmēšanas) Cēsu novada olimpiāde : [par informātikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: 11., 12.klašu grupā 2.vietā Oļģerts Klāvs Balabāns, 3.vietā Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs, Mārtiņš Krakops, Madara Siliņa, Mārtiņš Gailis, atzinība Ievai Pakalnai, Elzai Gāršai, Santai Bartušēvicai; 8.-10.klašu grupā 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Miks Jānis Olte, Anita Ilze Gulbe, Uldis Žīgurs, Renāts Jurševskis; atzinību saņēma Mārtiņš Tilaks, Kristiāns Gaspersons, Teodors Tālers, Estere Muceniece, Jete Jakoviča (skolotāji Diāna Siliņa un Ilmārs Siliņš)]. Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada--informatikas--programm
 • Feldmane, Sarmīte. Ģimnāzijas vēstures pētniece : [par CVĢ metodiķes Māras Baķes darbu pie skolas vēstures un grāmatu izdošanas]. Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 7.lpp.
 • Veinberga, Lelde. Startam trasē vienmēr gatava : [par CVĢ skolotājas Helēnas Sermoles (redzama foto) dzīvi, darbu un hobijiem]. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr.19, 2016, 28.janv.
 • Kaņepe, Mairita. Nezinot, kas tiks prasīts : [par vēstures plimpiādi novados, par Cēsu novada olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skoēni: no 9.klasēm 1.vietā Elīza Marta Stangaine, 2. vietā Trīne Žagare, atzinība Tiayi Liang un Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Inese Sīmane); no 12.klasēm 3.vietā Linda Bitmane, atzinība Renātam Tutiņam un Jānim Vilciņam (skolotāja Solveiga Upīte)]. Druva, Nr. 11, 2016, 21.janv., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-vestures-olimpiade
 • Kaņepe, Mairita. Plauktiņš tālruņiem : [par CVĢ skolotājas Lailas Ruķes (redzama foto) realizēto ideju – skolēnu tālruņu noglabāšanas plauktiņš mācību stundas laikā]. Druva, Nr.7, 2016, 14.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/plauktins-talruniem/
 • Kaņepe, Mairita. „Radošuma pils” sapulcēti : [par CVĢ notikušo pedagoģisko konferenci „Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē”, kurā par savu darbu pieredzē dalījās arī CVĢ pedagogi Inga Ozola, Selga Goldmane, Ineta Ābola, Ina Gaiķe, Agrita Bartušēvica, kuras aktīvas rīkotājas bija Lauma Abramsone un Dace Baltiņa (redzamas foto)]. Druva, Nr.7, 2016, 14.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/radosuma-pils-sapulceti/
 • Gabrāns, Jānis. Biatlonisti startēs pasaulē : [par jauno biatlonistu startiem, kuri dod iespēju pārstāvēt Latviju Pasaules jauniešu un junioru čempionātā Rumānijā – arī CVĢ skolnieces Annija Sabule, Nora Osīte un Pasaules jaunatnes olimpiādē Norvēģijā – arī CVĢ skolniece Nora Osīte]. Druva, Nr.5, 2016, 12.janv., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Mūzikas pedagogu vasaras sapnis : [par vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības, kuras vadītāja ir CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), plānotajiem dziesmotajiem pasākumiem]. Druva, Nr.3, 2016, 7.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/muzikas-pedagogu-vasaras-sapnis/
 • Grizāne, Liene Lote. Vietējiem trūkst veikala : [par dzīvi Drabešos stāsta CVĢ skolniece Ella Kristiāna Grundīza (redzama foto)]. Druva, Nr.3, 2016, 7.janv., 6.lpp.

 

Par skolu medijos 2015. gadā

DECEMBRIS / 2015

 • Liepiņa, Agita. Ciemojoties acteku un inku zemē : [par CVĢ skolotājas Selgas Goldmanes (redzama foto) ceļojumu uz Dienvidameriku]. Druva, nr.196, 2015, 30.dec., 15. lpp. Pieejams : http://edruva.lv/dzivesstils/ciemojoties-acteku-un-inku-zeme/
  Akmentiņš, Aivars. Plašs ieskats skolas vēsturē : [par CVĢ 90 gadu jubileju un metodiķes Māras Baķes (redzama foto) sastādīto grāmatu par skolas vēsturi]. Cēsu Vēstis, Nr.12, 2015, 23.dec., 3.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/cesuvestis/2015decembris/cesuvestis.pdf
 • Bioloģijas olimpiādē: [par Cēsu novada bioloģijas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ: no 9.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, 2. vietā Elīza Elizabete Bicāne un Emīlija Kate Tomsone, 3.vieta Elīza Marta Stangaine, atzinība Kristiānam Zelčam, Aleksandram Volkovam, Alisei Līcei, Sanitai Jansonei; no 10.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 3.vietā Rēzija Veronika Laumane, Estere Muceniece, Heinrihs Eglīte, atzinība Anetei Gelsbergai, Emīlijai Kristai Gravai, Tomam Vaļkinam, Mikam Jānim Oltem, Lāsmai Zaķei, Baibai Jermolājevai, Anitai Ilzei Gulbei; no 11.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Kristaps Martinsons, Elvis Pumpurs, Ēriks Kūlītis, atzinība Danai Sproģei, Agnesei Annai Pastarei; no 12.klasēm 3.vietā Diāna Mateusa, atzinība Armandam Kaņepem (skolotāja Inita Kriškāne)]. Druva, Nr.191, 2015, 17.dec., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Karatisti sacenšas un kārto pārbaudījumus : [par Cēsu Karatē kluba čempionātu, kurā CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto) demonstrēja teicamu sniegumu un ieguva 2.vietu Kumite grupā]. Druva, Nr. 189, 2015, 15.dec., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Dāvanu gādāšana sākusies : [par grāmatu pirkšanu pirms Ziemassvētkiem un pircējiem, kuru vidū arī CVĢ skolotāja Māra Baķe (redzama foto), kura grāmatnīcā „Globuss Cēsis” interesējās par grāmatu par Herbertu Cukuru]. Druva, Nr.188, 2015, 11.dec., 3.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. „Gada cilvēks 2015” kandidāti : [par laikraksta „Druva” organizēto aptauju, kurā pieteikta arī CVĢ metodiķe Māra Baķe par skolas vēstures izpēti sakarā ar tās 90 gadu jubileju un CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.187, 2015, 10.dec., 1., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Par Blaumaņa tēmām : [par memoriālā muzeja „Braki” organizētā konkursa laureātu vidū arī CVĢ skolniece Lorna Barbara Ērla (atzinība)]. Druva, Nr. 187, 2015, 10.dec., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši izsakās svešvalodās : [par DA Cēsu Valsts ģimnāzijas organizēto konkursu, kurā piedalījās arī CVĢ un laureātu vidū angļu valodā CVĢ skolniece Elza Gārša]. Druva, Nr. 187, 2015, 10.dec., 4.lpp.
 • Dambīte, Biruta. Skolēni sacenšas novada mācību priekšmetu olimpiādēs : [par BIOLOĢIJAS olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ: no 9.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, 2. vietā Elīza Elizabete Bicāne un Emīlija Kate Tomsone, 3.vieta Elīza Marta Stangaine, atzinība Kristiānam Zelčam, Aleksandram Volkovam, Alisei Līcei, Sanitai Jansonei; no 10.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 3.vietā Rēzija Veronika Laumane, Estere Muceniece, Heinrihs Eglīte, atzinība Anetei Gelsbergai, Emīlijai Kristai Gravai, Tomam Vaļkinam, Mikam Jānim Oltem, Lāsmai Zaķei, Baibai Jermolājevai, Anitai Ilzei Gulbei; no 11.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Kristaps Martinsons, Elvis Pumpurs, Ēriks Kūlītis, atzinība Danai Sproģei, Agnesei Annai Pastarei; no 12.klasēm 3.vietā Diāna Mateusa, atzinība Armandam Kaņepem (skolotāja Inita Kriškāne) par VĀCU VALODAS olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: 1.vietā Mārtiņš Gailis, 2.vietā Matīss Toms Brūvers, atzinība Ūvai Mudelei, (skolotājas Sniedze Stupaka, Maruta Vēvere)]. Skatīts 09.12.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-macibu-prieksmetu-oli
 • Siliņa, Diāna. Cēsu novada skolēni sacenšas ātrrēķināšanā : [par Cēsu Valsts ģimnāzijā notikušo Cēsu novada konkursu „Rēķini galvā 2015”, kurā arī CVĢ skolēni startēja ar labiem rezultātiem: 7.-9. klases meiteņu grupā 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Annija Zariņa, atzinība Jiayi Liang, Sanitai Jansonei; 7.-9. klases zēnu grupā 2.vietā Renāts Jurševskis, 3.vietā Agris Ratniks (skolotāja Anita Slaidiņa). Skatīts 07.12.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-skoleni-sacensas-atrrekinasan-
 • Svešvalodu konkursā "Latvija un Latvieši" piedalās 12 Latvijas ģimnāzijas : [par DA Cēsu Valsts ģimnāzijas organizēto konkursu, kurā piedalījās arī CVĢ un laureātu vidū angļu valodā CVĢ skolniece Elza Gārša]. Skatīts 01.12.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/svesvalodu-konkursa--latvija-un-latviesi--pieda
 • Kaņepe, Mairita. Uz Ādažiem pēc balvām : [par Ojāram Vācietim veltīto skolēnu jaunrades literāro darbu konkursu, kurā piedalījās CVĢ skolotāju Ineses Lāces, Ievas Radzobes, Inas Gaķes, Vinetas Bērziņas jaunieši, kuri guva godalgotas vietas: 1.vieta Melisa Kaškura, Trīne Žagare, Līva Ņizina, Liene Freimane; atzinība Kate Medne, Elīza Marta Stangaine]. Druva, Nr.183, 2015, 3.dec., 4.lpp.

NOVEMBRIS / 2015

 • Cēsīs – Latvijā labākā ģimnāzija : [par Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu CVĢ kā labākajai pilsētas ģimnāzijai Latvijā, kā līderei Dabas zinību eksāmenu sadaļā]. Cēsu Vēstis, Nr.11, 2015, 27.nov., 1.lpp
 • Abramsone, Lauma (debašu pulciņa vadītāja CVĢ). Debašu turnīra rezultāti : [par skolu debašu kustību, par debašu turnīru CVĢ, kurā par tēmu „Latvijas valsts ir/nav gatava bēgļu uzņemšanai” savu viedokli izteica arī CVĢ skolēni Santa Bartušēvica, Ieva Pakalna, Krišs Jānis Amantovs]. Druva, Nr.179, 2015, 26.nov., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Uzņēmēja skats uz gadu : [par paveikto stāsta „Druvas” Gada cilvēks 2014, uzņēmējs Juris Kozlovskis, kurš 2015.gada aptaujā iesaka CVĢ direktori Guntu Bērziņu]. Druva, Nr.179, 2015, 26.nov., 2.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Dzied Stabulnieka dziesmas : [par diriģentes un CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes (redzama foto) piedalīšanos komponista Ulda Stabulnieka piemiņas koncertā „70 gadi ar Latviju”]. Druva, Nr.177, 2015, 24.nov., 4.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Piebaldzēna Piebalgas izjūta grāmatā : [par kultūras biedrībā „Harmonija” notikušo Jāņa Mājenieka dzejoļu krājuma atvēršanas pasākumu, kurā izteicās arī CVĢ skolotāja Mirdza Lībiete]. Druva, Nr.177, 2015, 24.nov., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Sporta balvas Cēsīs sadalītas : [par Cēsu novada dibināto pasākumu „Cēsu Sporta laureāts”, kurā balvu „Paraugs sportā” ieguva CVĢ skolotāja Helēna Sermole (redzama foto), balvu; „Gada sporta komanda” saņēma Latvijas čempioni florbolā „Lekrings”, kurā spēlē arī CVĢ skolnieks Miks Ozols (redzams foto); „Cerību Balvas” kandidāti bija arī CVĢ skolēni Nora Osīte, Annija Sabule, Aleksandrs Volkovs (redzami foto)]. Druva, Nr.177, 2015, 24.nov., 1., 5.lpp.
 • Siliņa, Rasa. Apbalvoti Cēsu labākie sportisti : [par pasākumu “Cēsu Sporta laureāts 2015”, kurā tika sumināta arī CVĢ skolotāja Helēna Sermole (redzama foto) un skolniece Māra Mote (redzama foto)]. Skatīts 24.11.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/aizvadits-cesu-sporta-laureats
 • Hauka, Evija. Daudzkrāsainā Latvija jauniešu acīs : [par vērtībām runā jaunieši, arī CVĢ skolnieces Beatrise Maija Krieviņa un Reičela Adele Bišere (redzamas foto), kuru iedvesmo skolotāja Ingūna Gaile]. Patiesā Dzīve, Nr.22, 2015, 20.nov., 8.-13.lpp.
 • Kļanska, Daiga. Augstākie sasniegumi.. : [par Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga uzvarētāju godināšanas ceremoniju, kurā Cēsu Valsts ģimnāzija par absolventu uzrādītajiem rezultātiem ģimnāziju grupā ierindojusies 5.vietā (foto redzama Gunta Bērziņa); par Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga atzinīgajiem vārdiem CVĢ skolotāju kolektīvam]. Izglītība un Kultūra, Nr.20, 2015, 19.nov., 4.-5.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzija – labākā starp Latvijas pilsētu ģimnāzijām : [par Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu CVĢ kā labākajai pilsētas ģimnāzijai Latvijā, kā līderei Dabas zinību eksāmenu sadaļā (foto redzama Gunta Bērziņa un Ilga Šķendere)]. Skatīts 13.11.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazija-----labaka-starp-latvij
 • Kuzmina, Ilze. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – nepārspējama : [par Draudzīgā aicinājuma fonda veidoto skolu reitingu, kurā Cēsu Valsts ģimnāzija starp pilsētas ģimnāzijām ieguvusi 1.vietu]. Latvijas Avīze, 2015, 12.nov. Pieejams : http://www.la.lv/rigas-valsts-1-gimnazija-neparspejama
 • Kaņepe, Mairita. Izglītības ražas balvas : [par sabiedriskās organizācijas „Draudzīgā aicinājuma fonds” organizēto pasākumu skolām, kurām labi sasniegumi centralizētajos eksāmenos; CVĢ sasniegumi dabas zinātnēs un līdere pilsētu ģimnāziju grupā (fotogrāfijā redzami skolotāji Sarmīte Dreijalte, Ilmārs Siliņš, Gunta Bērziņa, Ilga Šķestere, Gunita Bārda)]. Druva, Nr.173, 2015, 13.nov., 1.lpp
 • Kļanska, Daiga. Augstākie sasniegumi.. : [par Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga uzvarētāju godināšanas ceremoniju, kurā Cēsu Valsts ģimnāzija par absolventu uzrādītajiem rezultātiem ģimnāziju grupā ierindojusies 5.vietā (foto redzama Gunta Bērziņa); par Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga atzinīgajiem vārdiem CVĢ skolotāju kolektīvam]. Izglītība un Kultūra, Nr.20, 2015, 19.nov., 4.-5.lpp.
 • Kuzmina, Ilze. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – nepārspējama : [par Draudzīgā aicinājuma fonda veidoto skolu reitingu, kurā Cēsu Valsts ģimnāzija starp pilsētas ģimnāzijām ieguvusi 1.vietu]. Latvijas Avīze, 2015, 12.nov. Pieejams : http://www.la.lv/rigas-valsts-1-gimnazija-neparspejama
 • Cēsnieki izcīna 1.vietu LVF “Kausa izcīņas” finālspēlēs U17 grupā : [par Cēsu pilsētas Sporta skolas volejbola komandas “Halovīns” , kurā spēlē arī CVĢ jaunieši Heinrihs Eglīte, Uldis Elksnis (redzami foto), uzvaru]. Skatīts 10.11.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesnieki-izcina-1-vietu-lvf----kausa-izcinas--

OKTOBRIS / 2015

 • Sila, Inita. Brīvdienas aizvadīju.. : [par CVĢ salidojumu pārdomās dalās CVĢ absolvente Sila Inita (foto redzama Selga Goldmane]. Ieva, Nr.42, 2015, 28.okt., 1.lpp.
 • Īsziņas. Pērnavā : [par starptautisku akordeonistu konkursu, kurā CVĢ skolniece Alise Siliņa ieguva 1.vietu un balvu par izcilu polifonijas izpildījumu]. Druva, Nr.163, 2015, 28.okt., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cēsu Valsts ģimnāzijas saimē : [par CVĢ 90 gadu jubilejas svinībām, kuru veidošanā nozīmīgu darbu veica direktore Gunta Bērziņa, grāmatas sastādītāja Māra Baķe, grāmatas korekrote Mirdza Lībiete, deju kolektīva vadītājs Andis Kozaks, koru diriģente Ilga Šķendere, video veidotāji skolnieki Armands Kaņepe un Markuss Edvards Mieriņš, foto redzami Ivars Zemītis un Diāna Siliņa]. Druva, Nr.162, 2015, 27.okt., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. „Ašie” noslēdz sezonu : [par skriešanas sacensībām Sāremā, kurās teicami startēja arī CVĢ skolnieki Kristiāns Potašovs un Rihards Serģis (redzami foto)]. Druva, Nr.162, 2015, 27.okt., 6.lpp. Pieejsms : http://edruva.lv/asie-nosledz-sezonu/
 • Kaņepe, Mairita. Svin ģimnāzijas 90 gadu jubileju : [par Cēsu Valsts ģimnāzijas jubilejas svinībām skolā, par vēsturnieces un pedagoģes Māras Baķes veidoto grāmatu]. Druva, Nr.161, 2015, 23.okt., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie stipendiāti zināmi : [par „Draudzīgā aicinājuma fonda” piešķirtajām stipendijām vidusskolu un ģimnāziju audzēkņiem vēsturiskajā Cēsu rajonā; to vidū CVĢ skolnieki Miks Ozols, Melisa Kaškura, Anita Ilze Gulbe, Pauls Kozlovskis, Marta Cimdiņa, Madara Siliņa, Diāna Lelde Mateusa, Renāts Tutiņš]. Druva, Nr.157, 2015, 16.okt., 3.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/jaunie-stipendiati-zinami/
 • Gabrāns, Jānis. Skolu rudens kross : [par starpnovadu skolu sacensībām rudens krosā, kurā CVĢ jaunieši K. Potašovs, E.Eglītis, V.Mickeviča, D.Tijāre ieguva labus rezultātus A grupā un skolu kopvērtējumā šajā grupā CVĢ uzvarēja]. Druva, Nr.158, 2015, 20.okt., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. „Lekrings” uzvar, „Pārgauja” – zaudē : [par Latvijas virslīgas čempionāta spēlēm, kurās piedalījās arī CVĢ skolnieki: komandai „Pārgauja” vārtus guva arī Emīls Eglītis, Miķelis Roops, Olafs Zvīnis]. Druva, Nr.158, 2015, 20.okt., 6.lpp.
 • Cēsīs aizvadīti 129 Karjeras nedēļas pasākumi : [par Karjeras nedēļas pasākumiem Cēsu skolās, arī CVĢ (redzami fotogrāfijās)] [tiešsaiste]. Skatīts 20.10.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-aizvaditi-129-karjeras-nedelas-pasakum
 • Īsziņas. Skriešana : [par sacensībām „Gulbenes apļi”, kurās komandas „SK Ašais” skrējēji ieguva godalgotas vietas, viņu vidū CVĢ skolnieki Kristiāns Potašovs 1.vietu, Rihards Serģis 2.vietu, skrienot 6 km distancē]. Druva, Nr.155, 14.okt., 2015, 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jauniešu kori un orķestri : [par koncertiem „Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas!”, kuros piedalījās arī CVĢ meiteņu koris „Volante” (redzams foto), diriģente Ilga Šķendere]. Druva, Nr.154, 13.okt., 2015, 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Sienas tomēr nepalīdzēja : [par starptautisko florbola turnīru „EuroFloorball Cup 2015”, kurā, spēlējot komandā „Lekrings”, piedalījās arī CVĢ skolnieki (redzami foto)]. Druva, Nr.154, 13.okt., 2015, 6.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Jubileja un dzimšanas diena kopā : [par Raunas pansionāta 70.jubileju.., foto redzama Maruta Vēvere]. Druva, Nr.153, 2015, 9.okt., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skolu sports : [par starpnovadu skolu sacensībām vieglatlētikā vecākajā grupā, kurās starp sešām skolām visvairāk balvas ieguva CVĢ audzēkņi: Ilgvars Dzedulis, Emīls Eglītis, Kristiāns Potašovs, Olafs Zvīnis, Rihards Serģis, Helge Bernāns, Edgars Jurkāns, Kārlis Liepiņš, Matīss Brūvers, Nauris Vāravs, Ivo Auziņš, Kārlis Ekerts, Sandis Grīnbergs, Anrte Suharževska, Valērijs Mickevičs, Rēzija Laumane, Annija Sabule, V.Mickeviča, Demija Tijāre, Santa Hofmane]. Druva, Nr.153, 2015, 9.okt., 10.lpp.
 • Pētersone, Ilze. Forši būt gudram : [par starpatautisko mācību olimpiāžu medaļniekiem, arī CVĢ absolventi Martu Rudzīti un viņas skolotāju Initu Kriškāni (redzamas foto kopā ar Sarmīti Dreijalti, Edgaru Klētnieku un Laimdotu Straujumu)]. Mājas Viesis, Nr.19, 2015, 9.-22.okt., 16.-20.lpp.
 • Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku sveikšana : foto galerija : [fotogrāfijās redzamas CVĢ skolotājas Sarmīte Dreijalte, Inita Kriškāne, Ina Gaiķe] [tiešsaiste]. Skatīts 05.10.2015. Pieejams http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=601&type=image&id=3596#!prettyPhoto
 • Pasaules olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana pie Valsts prezidenta : [par pieņemšanu pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, kurā piedalījās arī CVĢ skolotājas Sarmīte Dreijalte, Inita Kriškāne, Ina Gaiķe] [tiešsaiste]. Skatīts 06.10.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasaules-olimpiazu-uzvaretaju-pienemsana-pie
 • Plūme, P. Latvija – Norvēgija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas! : [par EEZ programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” projekta koncertu, kurā piedalīsies arī CVĢ meiteņu koris VOLANTE, diriģente – Ilga Šķendere] [tiešsaiste]. Skatīts 16.09.2015. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/latvija-----norvegija--atklaj-tautas-muzikas-tr
 • Jauniešu kori un orķestri : [par koncertu ar Norvēģijas Nestunas stīgu orķestra un Siguldas un Cēsu jauniešu sadarbības koncertu, kurā piedalīsies arī CVĢ meiteņu koris VOLANTE, diriģente – Ilga Šķendere]. Druva, Nr.150, 2015, 6.okt., 4.lpp.
 • Grizāne, Liene Lote. Uzmanīs notiesātos : [par notiesāto elektronisko uzraudzību izsakās Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs, CVĢ skolotājs Jānis Zārdiņš (redzams foto)]. Druva, Nr.150, 2015, 6.okt., 3.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Dzejai draugu daudz : [par kultūras biedrības organizēto pasākumu, kurā piedalījās un runāja CVĢ skolotāja Mirdza Lībiete]. Druva, Nr.149, 2015, 2.okt., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pusdienas skolas ēdnīcā : [par vērojumiem CVĢ ēdnīcā]. Druva, Nr.148, 2015, 1.okt., 4.lpp.
 • Abramovs, Aleksandrs. Novadā palielinājies skolēnu skaits : [par skolēnu skaitu Cēsu novada vispārizglītojošajās skolās un skolām, kurās palielinājies viņu skaits – CVĢ 16 skolēni]. Cēsu Vēstis, Nr.9, 2015, 1.okt., 1.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijai 90 : [par skolas jubilejas programmu]. Cēsu Vēstis, Nr.9, 2015, 1.okt., 3.lpp.
 • Sila, Inita. Redaktores sleja : [par Skolotāju dienu un viņas vidusskolas audzinātāju Selgu Goldmani]. Ieva, Nr.39, 30.09.2015., 3.lpp.
 • Pole, Ilze. Sākta datorikas programmas aprobācija skolā : [pieredzē dalās projektā iesaistīto skolu pārstāvji, arī CVĢ informātikas skolotāja Diāna Siliņa] [tiešsaiste]. Skolasvārds, Nr.18, 2015, 1.okt., 9.lpp.

SEPTEMBRIS / 2015

 • Īsziņas. Ūdens motosports : [par CVĢ skolnieka Kārļa Dieviņa panākumiem Baltijas čempionāta noslēguma posma sacensībās JT-250 klasē – 3.vieta, GT-15 klasē – 7.vietā]. Druva, Nr.146, 2015, 29.sept., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Vai tas ir zelts? : [par Liepas jauniešu centra „Apelsīns” un E.Veidenbauma muzeja „Kalāči” literāro konkursu, kurā 1.vietu ieguva CVĢ skolniece Lorna Barbara Ērla]. Druva, Nr.144, 2015, 24.sept., 4.lpp.
 • Lībiete, Mirdza. Cēsu skolotāju institūta jubilejas gads : [par skolotāju institūtu Bērzainē, kur pirms tam bija CVĢ]. Druva. Novadnieks, Nr.141, 2015, 18.sept., 11.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Literāri un mūsdienīgi par Raini : [par Raiņa 150. dzimšanas dienas atzīmēšanu skolās, par Raiņa mākslai veltīto zibakciju CVĢ stāsta skolotāja Ina Gaiķe]. Druva, Nr.140, 2015,17.sept., 4.lpp.
 • Īsziņas. Motokross : [par moto čempionātu Igaunijā, kurā CVĢ skolnieks Ingars Asma MX2 junioriem izcīnīja 6.vietu]. Druva, Nr.139, 2015, 16.sept., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cik audzēkņu skolas uzņēmušas : [par skolēnu skaitu Cēsu vēsturiskajā novadā septembra sākumā; CVĢ – 79]. Druva, Nr.135, 2015, 9.sept., 1.lpp.

AUGUSTS / 2015

 • Īsziņas. Pulcējas skolotāji : [par pedagogu tradicionālo augusta konferenci, kura notiks CVĢ]. Druva, Nr.126, 2015, 26.aug., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pedagogi svin un iepazīst stratēģijas : [par skolotāju augusta konferencēm, par Cēsu Pilsētas vidusskolas atvēršanu blakus CVĢ L.Paegles 1, par abu skolu kopējo skolēnu skaitu – 1100]. Druva, Nr.129, 2015, 28.aug., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Balva „Lielā Pūce” – atkal uz Cēsīm : [par Ata Kronvalda ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremoniju Rīgā, Melngalvju namā, kurā CVĢ saņēma „Lielo Pūci”]. Druva, Nr.129, 2015, 28.aug., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cēsnieki muzicē Austrijā : [par A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņu piedalīšanos starptautiskajā pop un jazz mūzikas festivālā Austrijā, kuru vidū arī CVĢ skolēni Pauls Ēriks Skujiņš, Elza Liepiņa]. Druva, Nr.116, 2015, 6.aug., 4.lpp.

JŪLIJS / 2015

 • Īsziņas. Piedalījās : [par A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņu piedalīšanos starptautiskajā pop un jazz mūzikas festivālā Austrijā, kuru vidū arī CVĢ skolēni Pauls Ēriks Skujiņš, Elza Liepiņa]. Druva, Nr.113, 2015, 31.jūl., 1.lpp.
 • Īsziņas. Panākumi : [par CVĢ skolnieka Edgara Klētnieka iegūto bronzas medaļu pasaules ķīmijas olimpiādē]. Druva, Nr.113, 2015, 31.jūl., 1.lpp.
 • Īsziņas. Sacenšas gudrākie ķīmijā : [par CVĢ skolnieka E.Klētnieka piedalīšanos 47.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Baku, Azerbaidžānā]. Druva, Nr.107, 2015, 22.jūl., 1.lpp.
 • Īsziņas. Veiksmīgi startē bioloģijas olimpiādē : [par CVĢ skolnieces Martas Rudzītes piedalīšanos 26.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Orhusā, Dānijā, kur izcīnīja sudraba medaļu]. Druva, Nr.107, 2015, 22.jūl., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pateicības sarīkojums skolotājiem : [par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skolēnu kolektīvu vadītāju no vēsturiskā Cēsu rajona tikšanos pašvaldību vadītāju organizētajā pateicības pasākumā, kurā piedalījās arī CVĢ mūzikas skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto)]. Druva, Nr.105, 2015, 17.jūl., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Paziņots jaunākais skolu reitings : [par Ata Kronvalda fonda reitingu, kurā „Lielo Pūci 2015” lielo skolu grupā saņem arī CVĢ, kura reitingā ierindojas 5.vietā no 80 skolām; par iegūto atzinību izsakās CVĢ direktore Gunta Bērziņa un skolotāja Anita Slaidiņa]. Druva, Nr.104, 2015, 16.jūl., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cēsu koriem trīs Zelta, viens Sudraba diploms : [par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursu, kurā 5.-9.klašu B grupā CVĢ meiteņu koris „Volante” ieguva Zelta diplomu, CVĢ jauktais koris „Tomēr” (redzams foto) B grupā ieguva Zelta diplomu (skolotāja Ilga Šķendere)]. Druva, Nr.101, 2015, 10.jūl., 1.lpp.
 • Buholcs, Māris (foto). Mēģinājumā skolā : [fotogrāfijā redzama CVĢ mūzikas skolotāja Ilga Šķendere, strādājot ar 1.pamatskolas meiteņu kori „Con Anima”]. Druva, Nr.99, 2015, 8.jūl., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Dzied jauniešu kori : [par XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Rīgā pasākumiem, kuru vidū koru fināla konkurss, kuram nopietni sākuši gatavoties arī diriģentes Ilgas Šķenderes vadītie kori]. Druva, Nr.95, 2015, 1.jūl., 7.lpp.

JŪNIJS / 2015

 • Feldmane, Sarmīte. Vēstules atklāj Sudrabkalnu : [par CVĢ skolotājas Mirdzas Lībietes (redzama foto) saraksti ar dzejnieku Jāni Sudrabkalnu, un viņa viesošanos Cēsu 1.vidusskolā 20.gs. 50.gados]. Druva. Novadpētnieks, Nr.52, 2015, 19.jūn., 11.lpp.
 • Kaupuža, Lāsma. Latvijas labākais galvā rēķinātājs : [intervija ar projekta „Rēķini galvā” starptautiskā fināla 7.-12.klašu grupas trešās vietas ieguvēju CVĢ skolnieku Renātu Tutiņu (redzams foto), kuru rosinājusi rēķināt galvā skolotāja Diāna Siliņa]. Druva, Nr. 87, 2015, 11.jūn., 4.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Vedīs svētkus uz Rīgu : [par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kuru vidū arī CVĢ jauktais koris „Tomēr”, 5.-9.klašu koris (skolotāja Ilga Šķendere, 10.-12.klašu deju kolektīvs „Kande” (skolotājs Andis Kozaks)]. Druva, Nr.84, 2015, 5.jūn., 7.lpp.
 • Liepkalne, Marta. Cēsnieki „Latvijas Maksimālistu” vidū : [par lielveikalu tīkla „Maxsima Latvija” sociālo projektu stipendiju konkursu „Latvijas Maksimālist”, kurā apbalvoti ar naudas prēmiju mūzikas kategorijā tika arī CVĢ skolēni Alise Siliņa un Pauls Ēriks Skujiņš]. Druva, Nr.83, 2015, 4.jūnijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Māsu – Maijas un Paijas – stāsts : [par Valmieras teātra pirmizrādi A.Brigaderes lugai „Maija un Paija” izsakās CVĢ 8.klašu skolēni Elīza Marta Stangaine, Aleksa Laima Pļaviņa, Madara Aļļēna, Paula Niklase, Kristīne Blūma, Annija Zariņa, Anastasija Skribe, Lorna Barbara Ērla, Māris Millers, Kristiāns Potašovs, Mairis Teteris, Renāts Jurševskis, Ivo Markovs, Elīza Drabovica, Marta Selga, Mikus Villerušs, Līva Ģipsle, Arta Grazdiņa, Semija Liang, Emīlija Kate Tomsone, Kitija Šūlmeistere]. Druva, Nr.83, 2015, 4.jūnijs, 4.lpp.

MAIJS / 2015

 • Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēde. Foto: Reinis Inkēns : [fotogrāfijā redzami Saeimā uzaicinātie Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltītā domrakstu konkursa „Himnas Goda diena” laureāti un skolotāji, kuru vidū arī Mirdza Lībiete] [tiešsaiste]. Skatīts 26.05.2015. Pieejams : http://saeima.lv/lv/galleries/view/4205
 • Kaškura, Melisa. Tas tak ir zelts, tā vairs nav bronza! : [par CVĢ koru diriģenti Ilgu Šķenderi, izvirzot viņu Swedbank Svētku skolotāju stipendijām] [tiešsaiste]. Skatīts 25.05.2015]. Pieejams : http://dziedundejo.lv/skolotaji/
 • Gabrāns, Jānis. Absolventi izbauda futbolu : [par CVĢ organizēto tradicionālo absolventu futbola turnīru, kuru rīko skolotājs Aivars Krickis kopā ar Helēnu Sermoli un Rutu Priedīti, direktori Guntu Bērziņu; turnīra meiteņu komandu vidū 3.vietu ieguva CVĢ ar kapteini Ilzi Korneti (redzama foto)]. Druva, Nr.73, 2015, 19.maijs, 6.lpp
 • Gabrāns, Jānis. Volejbolā vēl viens zelts : [par Latvijas jaunatnes čempionātu, kurā zelta medaļu ieguva Cēsu Sporta skolas B2 vecuma grupas komanda, kuras sastāvā arī CVĢ skolnieki Heinrihs Eglīte, Uldis Elksnis un Kristians Zelčs (redzami foto)]. Druva, Nr.73, 2015, 19.maijs, 6.lpp.
 • Latvijā pirmais Pasaules skolu formāta debašu turnīrs Cēsīs : [par turnīru , kurš notika CVĢ un kurā piedalījās arī CVĢ skolēni Edgars Klētnieks, Sintija Tarasova un Artis Dubkevičs (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 11.05.2015. Pieejams : https://www.facebook.com/events/440837722749251/
 • Lībiete, Mirdza. Ciemos pie Aspazijas : [par Cēsu novada latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītājas, CVĢ skolotājas Inas Gaiķes organizēto mācību ekskursiju un teātra izrādes „Ezeriņš” apmeklējumu]. Druva, Nr.71, 2015, 14.maijs, 2.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Novērtē izcilu veikumu izglītībā : [par Cēsu novada naudas balvām un Goda rakstu pasniegšanu mācību priekšmetu valsts olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu godalgoto vietu ieguvējiem un viņu skolotājiem, kuru vidū arī no CVĢ – Rihards Eglītis, Mārtiņš Gailis, Elza Gārša un Armands Kaņepe, Edgars Klētnieks, Pauls Kozlovskis, Markuss Edvards Mieriņš un Miks Ozols, Pēteris Pakalns, Marta Rudzīte, Diāna Paula Upmale, Pauls Valdovskis un Elīna Zariņa, Sarmīte Dreijalte, Ina Gaiķe, Inguna Gaile, Selga Goldmane, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš, Laila Ruķe, Diāna Siliņa, Maruta Vēvere, Saoveiga Upīte]. Druva, Nr.71, 2015, 14.maijs, 2015. 4.lpp.
 • Rakickis, Edvīns. Latvijas labākie skolēni pārsteidz ar zināšanām par govīm un zombijiem : [par vidusskolēnu zinātniski pētnieciskajām tēmām, TOP 7 nosaukts arī CVĢ skolnieks Pauls Kozlovskis „Uzraksti uz automašīnām – Cēsu novada lingvistiskās ainavas raksturotāji”] [tiešsaiste. Skatīts 14.05.2015. Pieejams : http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/193852/latvijas-labakie-skoleni-parsteidz-ar-zinasanam-par-govim-un-zombijie
 • Īsziņas. Viesos : [par Cēsu sadraudzības pilsētas Ahimas skolēnu un pedagogu viesošanos Cēsu Valsts ģimnāzijā]. Druva, Nr.70, 2015, 13.maijs, 1.lpp.
 • Buholcs, Māris. Ikdiena : [fotogrāfijā redzama medicīnas māsa, CVĢ darbiniece Jeļena Artemjeva (redzama foto) aprūpējot pacienti]. Druva, Nr.70, 2015, 13.maijs, 5.lpp.
 • Īsziņas. Iekļūst finālā : [par Vislatvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ Čempionāts” Vidzemes pusfinālu, kurā piedalījās arī CVĢ 10.B un 11.b klases un iekļuva finālā]. Druva, Nr.69, 2015, 12.maijs, 1.lpp.
 • Īsziņas. Motokross : [par Latvijas čempionāta pirmo posmu, kurā MX125 klasē CVĢ skolnieks Ingars Asma ieguva 4.vietu]. Druva, Nr.66, 2015, 6.maijs, 1.lpp.
 • Grizāne, Liene, Lote. Pikniks dabā... ar meža garšu : [par laikraksta Druva organizēto pikniku, kurā devās arī CVĢ skolnieks, jaunsargs Edgars Jurkāns (redzams foto), izteicās par ugunskura iekurināšanas gudrībām]. Druva, nr.68, 2015, 8.maijs, 8.lpp.
 • Rīgas un Latvijas skolēniem labi rezultāti starptautiskajās sacensībās "Rēķini galvā" : [par Rīgas 28.vidusskolā notikušajām Starptautisko sacensību Rēķini galvā finālsacīkstēm, kurās piedalījās arī CVĢ skolēni – 7.-12.klašu vecuma grupā zēniem 2.vietu ieguva Renārs Tutiņš (redzams foto kopā ar skolotāju Diānu Siliņu, Madaru Siliņu un Sandru Siliņu)] [tiešsaiste]. Skatīts 12.05.2015. Pieejams : http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/193739/rigas-un-latvijas-skoleniem-labi-rezultati-starptautiskajas-sacensibas-rekini-galva
 • Noslēdzies ceturtais ZZ čempionāta pusfināls Madonā : [par pusfināla rezultātiem 9.-12.klašu grupā, kurā CVĢ 10.b klase (redzami foto) ieguva 2.vietu un 11.b klase – 8.vietu un dosies uz Lielo Finālu Jūrmalā] [tiešsaiste]. Skatīts 08.05.2015. Pieejams : http://zzcempionats.zeltazivtina.lv/par-zz-cempionatu/jaunumi/nosledzies-ceturtais-zz-cempionata-pusfinals-madona-48
 • Pole, Ilze. Latvijas 39.Skolēnu zinātniskā konference – augstā līmenī : [par skolēnu izvēlētajām tēmām; analizētas arī CVĢ skolēnu tēmas: Kārļa Bormaņa atstātais mantojums un ietekme uz ģeogrāfijas pētniecību Latvijā – Edvards Mieriņš un Rihards Eglītis, zīmes un simboli uzrakstos uz automobiļiem – Pauls Kozlovskis, skolas kora vēsture – Amanda Zanda Gustapa]. Skolas Vārds, Nr.13, 10.05.2015. Pieejams : http://skolasvards.lv/zurnals/skolas-vards/2015-05-10/149
 • Kaņepe, Mairita. Zvaigžņu stunda jauniešiem un pieaugušajiem : [par CVĢ direktores Guntas Bērziņas (redzama foto) kolektīva apsveikumu un atziņām saņemot apbalvojumu Atzinības Krusts; par CVĢ Zvaigžņu stundu, kurā skolēni saņem apbalvojumus par sasniegumiem mācību darbā; par Edgaru Klētnieku un Martu Rudzīti, kuri piedalīsies pasaules mēroga skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs]. Druva, Nr.68, 2015, 8.maijs, 3.lpp.
 • Mūzikas konkursos. Akardeonisti : [par A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas rīkoto Vidzemes konkursu, kurā par labāko akardeonisti 2015.gadā kļuva CVĢ skolniece Alise Siliņa]. Druva, nr.67, 2015, 7.maijs, 4.lpp
 • Kaņepe, Mairita. Novērtē koru sniegumu : [par Cēsu apriņķa vispārizglītojošo skolu koru konkursa pirmo kārtu, gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem, kurā CVĢ kori skolotājas Ilgas Šķenderes vadībā ieguva labus rezultātus: 5.-9.klašu koris ieguva 46,33 punktus, jauktais koris „Tomēr” ieguva 43 punktus]. Druva, nr.67, 2015, 7.maijs, 4.lpp.
 • Cēsīs notiks Latvijā pirmais pasaules skolu formāta debašu turnīrs : [par Latvijas pirmo pasaules skolu formāta debašu turnīru "Latvian World Schools Open 2015", kurš notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā un kuru organizē arī CVĢ]. eDruva, 2015-05.07. [tiešsaiste]. Pieejams : http://www.edruva.lv/skolas/16277
 • Kārkliņa, Diāna. Vai šis ir labs arguments? : [par debašu kustību Latvijas skolās, par CVĢ komandas Edgara Klētnieka, Sintijas Tarasovas un Arta Dubkeviča redzami foto) iegūto 5.vietu starptautiskajā debašu turnīrā Prāgā]. Diena, Nr.83, 2015, 5.maijs, 12.lpp.
 • Latvijas jaunajiem programmētājiem balvas Varšavā : [par Varšavā notikušo 21. informātikas olimpiādi, kurā Latvijas komandā startēja arī CVĢ skolnieks Pēteris Pakalns, kurš uzrādīja atzīstamu sniegumu] [tiešsaiste]. [Skatīts 04.05.2015]. Pieejams : http://www.la.lv/latvijas-jaunajiem-programmetajiem-balvas-varsava/

APRĪLIS / 2015

 • Dzenža, Anda. Cēsnieks Pēteris Pakalns informātikas olimpiādē Polijā : [par 21. Baltijas informātikas olimpiādi Varšavā, kurā Latvijas komandā startē CVĢ skolnieks Pēteris Pakalns]. e-Druva, 2015-04-28. Pieejams : http://www.edruva.lv/skolas/16270
 • Dzenža, Anda. Cēsu vidusskolēni starp labākajiem konkursā „Fizikas pavasaris” : [par fonda “Viegli” sadarbībā ar profesoru Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu projektu “Fizikas pavasaris”, kurā CVĢ 12.b klases komanda “Tumsas spēki” - Sintija Tarasova, Edgars Klētnieks, Artis Jēkabs Dubkevičs un fizikas skolotājs Reinis Lazdiņš – iekļuvusi 10 labāko komandu vidū]. e-Druva, 2015-04-27. Pieejams: http://www.edruva.lv/skolas/16262
 • Feldmane, Sarmīte. Katra deja kā izrāde : [par Cēsu deju apriņķa skati, kurā ar trim deju kolektīviem piedalījās arī CVĢ skolotājs Andis Kozaks, kura dalību skatē M.Alpa nosauca par „Anda Kozaka zvaigžņu stundu”]. Druva, nr.62, 2015, 24.apr., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Zināšanu apliecinājums ģeogrāfijā : [par Vidzemes jauno ģeogrāfu konkursu Alūksnē, kurā CVĢ skolēni guva labus panākumus: 3.vietā Elīza Elizabete Bicāne, atzinību ieguva Elīza Marta Stangaine (skolotāja Inguna Gaile). Druva, Nr.61, 2015, 23.apr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Panākumi konkursos : [par starptautisko akordeonistu-solistu konkursu Daugavpilī, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece, Cēsu Mūzikas vidusskolas 5.klases skolniece Alise Siliņa un ieguva 2.vietu]. Druva, Nr.61, 2015, 23.apr., 4.lpp.
 • Sveicam izglītības un kultūras darbiniekus, saņemot augstākos valsts apbalvojumus : [par Ordeņu kapitula 2015.gada 2.aprīļa lēmumu piešķirt apbalvojumus par nopelniem Latvijas valsts labā skolotājiem, kuru vidū arī CVĢ direktorei, latviešu valodas skolotājai Guntai Bērziņai Atzinības krusta IV šķiru]. Izglītība un Kultūra, Nr. 8, 2015, 23.apr., 2.lpp.
 • Dzenža, Anda. Noslēgušies Vidzemes dabaszinātņu skolotāju pieredzes braucieni (fotogrāfijā redzama Gunta Bērziņa un Agrita Bartušēvica] : [par projekta dalībnieku viesošanos skolās, arī CVĢ, kur īpaši pārsteidza bioloģijas skolotājas Initas Kriškānes pieredze apvienot modernās metodes ar senākām – dabīgiem uzskates līdzekļiem] . e-Druva, 2015-04-20. Pieejams : http://www.edruva.lv/skolas/16251
 • Īsziņa. Balva : [par Ordeņa kapitula Atzinības krusta IV šķiras piešķiršanu CVĢ direktorei un latviešu valodas skolotājai Guntai Bērziņai par nopelniem Latvijas valsts labā]. Druva, Nr.57, 2015, 16.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Debatēs : [par debašu turnīru Prāgā, kur 50 komandu vidū CVĢ debatētāji Sintija Tarasova, Artis Dubkevičs, Edgars Klētnieks (otrais labākais individuālais turnīra debatētājs) izcīnīja 5.vietu]. Druva, Nr.57, 2015, 16.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Uz Briseli : [par Eiropas Parlamenta deputāta Arta Pabrika uzaicinājumu viesoties Brisē Latvijas labākos jaunsargus, kuru vidū arī CVĢ skolēni Dārta Zaļā, Ilgvars Dzalbs un Linda Švirberga]. Druva, Nr.55, 2015, 14.apr., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Dažas nacionalitātes un kultūras vienotā skolā : [par RPIVA Cēsu filiāles organizēto konferenci, kurā uzstājās CVĢ skolniece Fiayi Liang par ķīniešu iejušanos Cēsīs un vienu no pedagogu darba grupām vadīja Ilze Kricka]. Druva, Nr.55, 2015, 14.apr., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Jauno volejbolistu zelts : [par Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta finālturnīru, kurā Cēsu pilsētas Sporta skolas B1 grupas Cēsu PSS/Vecpiebalgas 1998./1999.gadā dzimušie audzēkņi, kuru vidū arī CVĢ zēni Heinrihs Eglīte, Krišs Amantovs, Uldis Elksnis (redzami foto), izcīnīja zelta medaļu]. Druva, Nr.55, 2015, 14.apr., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Satikšanās vieta – Valmiera : [par Vidzemes mākslinieku darbu izstādi „Es mīlu tevi tā...” Valmierā, kurā piedalās arī CVĢ skolotāji Emma Rass un Ēro Rass]. Druva, Nr.55, 2015, 14.apr., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skatuves runas konkursā : [par skatuves runas konkursu Vidzemē, kurā vislielāko punktu skaitu ieguva CVĢ 12.klases skolniece Diāna Krista Stafecka, pirmās pakāpes diplomu – Artūrs Zaikovskis, otrās pakāpes diplomu – Patrīcija Aļļēna (skolotāja Inese Lāce)]. Druva, Nr.50, 2015, 2.apr., 10.lpp
 • Feldmane, Sarmīte. Cāļus skaita pavasarī : [par Cēsu deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu atlases skati XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kurā Cēsu Valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Kande” – redzami foto (vadītājs Andis Kozaks, koncertmeistare Inese Lazdiņa) ieguva laureāta statusu C grupā – 46,7 punkti; intervija ar Andi Kozaku par gatavošanos svētkiem]. Druva, Nr.50, 2015, 2.apr., 8.lpp.

MARTS / 2015

 • Kaņepe, Mairita. Vērtēts skolēnu zinātniskais veikums. Druva, Nr.47, 2015, 26.marts, 4.lpp.
 • Īsziņas. Izvirzīja : [par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēto pasākumu „Ideju laboratorija”, kurā arī CVĢ skolniece Sintija Tarasova izstrādāja priekšlikumus Eiropas Komisijai un tika izvirzīta pārstāvēt Latvijas jauniešu viedokli Briselē]. Druva, nr.45, 2015, 24.marts, 1.lpp.
 • Caune, Dainis. Vienīgā : [fotogrāfijā redzama CVĢ skolniece Annija Keita Sabule, kura pēc sacensībām sprintā Priekuļos palika vienīgā olimpiete, turklāt ar bojātu šautenes tēmekli]. Sports, Nr.3, 2015, marts, 17.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Pielikts punkts slēpošanas čempionātam : [par Latvijas čempionāta slēpošanā 3.posma sacensībām Madonā, kurās CVĢ skolnieces Rebeka Raiska, Annija Sabule startēja Cēsu Sporta skolas komandā un ieguva sudrabu S18 grupā]. Druva, Nr.41, 2015, 17.marts, 6.lpp.
 • Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti : [par olimpiādēm, kurās CVĢ skolēni ieguva labas vietas: ģeogrāfijā 10.klasēm 1.vietā Elvis Pumpurs, 2.- Ēriks Kūlītis, 3. – Nikola Serģe, atzinību – Melisa Kaškura; 11.klasēm 2.vietā Miks Ozols, 3. – Pauls Kozlovskis, atzinība – Markuss Edvards Mieriņš, Sandis Grīnbergs, Diāna Mateusa; 12.klasēm 1.vietā Edgars Klētnieks, 2. – Linda Kudure un Viktorija Šābele (skolotāja Inguna Gaile);
 • Informātikā 8.-10.klasēm 1.vietā Oļģerts Klāvs Balabāns un Renāts Jurševskis, 2. – Pauls Valdovskis un Sandra Siliņa, 3.- Mārtiņš Gailis; 11. un 12.klasēm 1.vietā Pēteris Pakalns, 2. – Mārtiņs Krakops un Marta Rudzīte, atzinību – Diāna Krista Stafecka, Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs, Liene Alka (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš); angļu valodā 11. un 12.klasēm 2.vietā Viktorija Šābele, 3. – Ūva Mudele un Alvis Gļeba, atzinību – Artis Dubkevičs, Rihards Rožkalns (skolotāja Selga Goldmane);
 • Vācu valodā 1.vietā Mārtiņš Gailis, Matīss Toms Brūvers, atzinību – Edgars Klētnieks, Hariss Hans (skolotājas Maruta Vēvere un Sniedze Stupaka);
 • Krievu valodā 12.klasē A grupā atzinību saņēma Elizabete Sīlīte, 11.klasēm B grupā 3.vietā Elīna Zariņa, atzinību saņēma Sintija Trofimova, 10.klasēm A grupā 1.vietā Aivita Sīmane un Andris Degsnis, atzinību – Ieva Lauka, 10 klasēm B grupā 2.vietā Ruslana Granovska un Marika Žarkova, 9.klasēm A grupā 1.vietā Simona Priedeslaipa, 8.klasēm A grupā 1.vietā Emīlija Kate Tomsone, 2. – Dina Savkina, 8.klasēm B grupā 1.vietā Anastasija Skribe, 2. – Diāna Kukore, atzinību – Annija Krivjonoka (skolotājas Anita Alhimova, Jutta Medne, Erna Suharževska)] Druva, Nr.43, 2015, 2015, 19.marts, 4.lpp.
 • Ņizina, Līva (CVĢ 10.a klases skolniece). Sarkanā āboliņa stāsts : darbs ieguvis atzinību Kultūras biedrības „harmonija” un „Druvas” īso stāstu konkursā]. Druva, nr.43, 2015, 19.marts, 7.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Četri dzīves ceļi satikušies : [par kultūras biedrības „Harmonija” izdoto grāmatu „Dzīves ceļos”, kuras priekšvārdu sarakstījusi CVĢ skolotāja Mirdza Lībiete (redzama foto)]. Druva, Nr.44, 2015, 20.marts, 7.lpp.
 • Premjeres Straujumas selfijs ar Latvijas gudrākajiem skolēniem : [par starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu sveikšanu pie Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas, kuru vidū CVĢ skolēni Marta Rudzīte un Edgars Klētnieks, skolotājas Sarmīte Dreijalte un Inita Kriškāne (visi redzami foto)]. Skatīts 18.03.2015. Pieejams : http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/188609/premjeres-straujumas-selfijs-ar-latvijas-gudrakajiem-skoleniem-foto
 • Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti : [par CVĢ skolēnu rezultātiem olimpiādēs mājturībā un tehnoloģijās no Cēsu, Amatas, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu novada – 8.un 9.klasēm atzinība Kristiānam Potašovam; 6.un 7.klasēm 2.vieta Emīlam Danam Briedim (skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto)); fizikā no Cēsu novada – 9.klasēm 1.vietā Pauls Valdovskis, 2.vietā Anita Ilze Gulbe, 3.vietā Lāsma Zaķe (skolotājs Reinis Lazdiņš). Druva, Nr.39, 2015, 12.marts, 4.lpp.
 • Ģērmanis, Andris. Ģeogrāfijas skolotāji tiekas LU 73.zinātniskās konferences ģeogrāfijas un vides zinātnes izglītības sekcijā : [par konferences ietvaros nolasītajiem referātiem, kuru vidū arī CVĢ skolotājas Ingunas Gailes pieredze vadot nodarbību par jahtas „Milda” ceļojumu apkārt pasaulei]. Izglītība un Kultūra, Nr.5, 2015, 12.marts, 14.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cēsu apkārtnes skolēni saņems stipendijas : [par Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijām Cēsu vēsturiskā rajona vidusskolu audzēkņiem ar augstu vidējo atzīmi, panākumiem olimpiādēs, konkursos, sabiedriski aktīvu darbību skolā; par stipendiāti, CVĢ skolnieci Nikolu Serģi (redzama attēlā)]. Izglītība un Kultūra, Nr.5, 2015, 12.marts, 6.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore saņem Latvijas Skolotāju balvu un rektora atzinības rakstu [tiešsaiste] : [par CVĢ direktori, Latvijas Universitātes Gada skolas direktora balvas ieguvēju Guntu Bērziņu (redzama foto) izsakās skolas absolventi]. [Skatīts 10.03.2015]. Pieejams : http://cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-direktore-sanem-latvija
 • Gabrāns, Jānis. Aizvadīta Latvijas Olimpiāde : [par Latvijas III Ziemas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolniece Annija Sabule: biatlonā 3.vietā, masu startā 1.vietā]. Druva, Nr.37, 2015, 10.marts, 6.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Nav viegli uzrakstīt stāstu : [par kultūras biedrības „Harmonija” un „Druvas” īso stāstu konkursa laureātiem, kuru vidū arī CVĢ skolotājas Mirdzas Lībietes konsultētās jaunietes: Lornai Barbarai Ērlai 3.vieta par darbu „Mazo cilvēciņu valstība”, Līvai Ņizinai un Elīnai Gailītei, un Elzai Gāršai atzinība īso stāstu konkursā]. Druva, Nr. 36, 2015, 6.marts, 7.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti : [laureātu vidū arī CVĢ skolēni: ekonomikā no Cēsu novada 12.klasēm 1.vietā Klāvs Linde, 3.- Renārs Tutiņš, atzinību – Jēkabs Kokars (skolotāja Inga Ozola); ķīmijā no Cēsu novada 9.klasēm 1.vietā Pauls Valdovskis, 2.- Anita Ilze Gulbe (redzama foto), 3. – Lāsma Zaķe (redzama foto); 10.klasēm 1. – Elza Gārša (redzama foto), 2. – Beatrise Maija Krieviņa, 3. – Elvis Pumpurs, atzinību Artis Skujiņš; 11.klasēm 1. – Dagnis Jemsis, 3. – Miks Ozols; 12.klasēm 1. – Edgars Klētnieks, 2. – Marta Rudzīte, 3. – Pēteris Pakalns (skolotāja Sarmīte Dreijalte (redzama foto))]. Druva, Nr.35, 2015, 5.marts, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Sacenšas vokālie ansambļi : [par vokālās mūzikas konkursu skolēniem „Balsis”, kura žūrijas locekle bija Cēsu vēsturiskā rajona mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, diriģente, CVĢ skolotāja Ilga Šķendere]. Druva, Nr.35, 2015, 5.marts, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skolēni saņems stipendijas : [par Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijām Cēsu vēsturiskā rajona vidusskolu audzēkņiem ar augstu vidējo atzīmi, panākumiem olimpiādēs, konkursos, sabiedriski aktīvu darbību skolā; par stipendiāti, CVĢ skolnieci Nikolu Serģi (redzama attēlā)]. Druva, Nr.35, 2015, 5.marts, 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Veterāni joprojām aktīvi : [par Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības 52.sporta spēļu sacensībām distanču slēpošanā Priekuļos, kurās laureātu vidū arī CVĢ skolotāja Helēna Sermole (redzama foto)]. Druva, Nr.33, 2015, 3.marts, 6.lpp.

FEBRUĀRIS / 2015

 • Caune, Dainis. Nenokomplektētā ziema : [par XII Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādi Austrijā, kurā Latvijas komandas sastāvā bija arī CVĢ skolniece Annija Keita Sabule (redzama foto)]. Sports, Nr.2, 2015, febr., 22.lpp.
 • Divdesmito reizi Ērgļos : [par Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādi, kurā CVĢ pēc izcīnīto medaļu skaita ierindojās 21.vietā; viena zelta - Rebeka Raiska biatlonā un divas bronzas medaļas – Annija Keita Sabule un Nora Viktorija Osīte slēpošanā, brīvajā stilā]. Sports, Nr.2, 2015, febr., 5.lpp.
 • Debašu čempioni : [par Igaunijas skolu debašu turnīra English College Open 2015 uzvarētājiem CVĢ skolniekiem Sintiju Tarasovu, Edgaru Klētnieku un Arti Dubkeviču]. Cēsu Vēstis, Nr.2, 2015, 27.febr., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Būs izmaiņas valsts ģimnāzijām izvirzītajās prasībās : [par skolēnu skaita regulēšanu vidusskolās un ģimnāzijās; minēti skaitļi: 2014.gada 1.septembrī CVĢ mācījās 345 skolēni, no kuriem vidusskolas klasēs – 223]. Druva, Nr.29, 2015, 24.febr., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Jaunieši sacenšas par medaļām : [par rezultātiem Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos, kurā CVĢ ieguva vienu zelta - Rebeka Raiska biatlonā un divas bronzas medaļas – Annija Sabule un Nora Osīte slēpošanā, brīvajā stilā]. Druva, nr.28, 2015, 20.febr., 10 lpp.
 • Dzenža, Anda. Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece iepazīst ķīmiķa darbu „Grindeks” [tiešsaiste] : [par „Grindeks” organizēto ikgadējo projektu „Profesiju dienas skolēniem”, kurā konkursu izturēja un ar ķīmiķa darbu iepazinās arī CVĢ skolniece Diāna Mateusa]. [Skatīts 13.02.2015.] Pieejams : http://www.edruva.lv/skolas/16157
 • Majore-Līne, Māra. Ēnas iepazīst profesijas : [par Ēnu dienu un skolēniem- ēnotājiem, kuru vidū arī CVĢ skolniece Lote Agne Zute (redzama foto)]. Druva, Nr.24, 2015, 13.febr., 4.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas debatētāji uzvar Tallinā : [par Igaunijas skolu debašu turnīra English College Open 2015 uzvarētājiem CVĢ skolniekiem Sintiju Tarasovu, Edgaru Klētnieku un Arti Dubkeviču (redzami foto)]. Izglītība un Kultūra, Nr. 3, 2015, 12.febr., 2.lpp.
 • Brinkmane, I. Panākumi rodas, ja ir komandas atbalsts : [intervija ar CVĢ direktori, Latvijas Universitātes Gada skolas direktora balvas ieguvēju Guntu Bērziņu (redzama foto)]. Izglītība un Kultūra, Nr.3, 2015, 12.febr., 11.lpp.
 • Insberga, Lana. Skolēnu interese par bioloģiju nezūd : [par Bioloģijas 37.valsts olimpiādi un vienu no tās uzvarētājām CVĢ skolnieci Martu Rudzīti]. Skolas Vārds, Nr.6, 2015, 12.febr., 8.-11.lpp. Pieejams : http://skolasvards.lv/zurnals/skolas-vards/2015-02-12/134
 • Insberga, Lana. Debates – ceļš uz analītiskāku domāšanu : [par debašu kustību skolās, par Igaunijas skolu debašu turnīra English College Open 2015 uzvarētājiem CVĢ skolniekiem Sintiju Tarasovu, Edgaru Klētnieku un Arti Dubkeviču (redzami foto), intervija ar Edgaru Klētnieku] . Skolas Vārds, Nr.6, 2015, 12.febr.,11.-14.lpp. Pieejams : http://skolasvards.lv/zurnals/skolas-vards/2015-02-12/134
 • Kaņepe, Mairita. Apjauš, kā šovasar skanēs skolēnu balsis : [par Cēsu un novadu skolēnu koru kopmēģinājumu, kurā piedalījās arī Ilga Šķendere]. Druva, Nr.23, 2015, 12.febr., 4.lpp.
 • Vēstures olimpiādē : [ar labiem panākumiem startēja arī CVĢ skolēni : no Cēsu novada 9.klašu skolēniem 1.vietā Pauls Valdovskis, 3.vietā Lāsma Zaķe, atzinību Anita Ilze Gulbe (skolotāja Inese Sīmane); 12.klašu skolēniem 2.vietā Sabīne Vasina (skolotāja Solveiga Upīte)]. Druva, Nr.23, 2015, 12.febr., 4.lpp.
 • Kārkliņa, Diāna. Cēsu skolēni uzvar debašu turnīrā : [par Igaunijas skolu debašu turnīra English College Open 2015 uzvarētājiem CVĢ skolniekiem Sintiju Tarasovu, Edgaru Klētnieku un Arti Dubkeviču, kuriem dota iespēja pārstāvēt Latviju 2015.gada Pasaules skolu debašu čempionātā Singapūrā]. Diena, Nr.27, 2015, 10.febr., 13.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [labus rezultātus uzrādījuši arī CVĢ audzēkņi: INFORMĀTIKĀ (programmēšanā) no Cēsu novada 8.-10.klasēm – 1.vietā Oļģerts Klāvs Balabāns no 10.klases un Renāts Jurševskis no 8.klases, 2. – Pauls Valdovskis no 9.klases un Sandra Siliņa no 7.klases, 3. – Mārtiņš Gailis no 10.klases (skolotāji Ilmārs Siliņš un Diāna Siliņa); 11., 12.klasēm – 1.vietā Pēteris Pakalns no 12.klases, 2.- Mārtiņš Krakops no 11.klases un Marta Rudzīte no 12.klases, atzinību – Diāna Krista Stafecka un Liene Alka no 12.klases, Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs no 11.klases (skolotāji Ilmārs Siliņš un Diāna Siliņa). BIOLOĢIJĀ no Cēsu novada 9.klasēm – 1.vietā Pauls Valdovskis, 2.-Lāsma Zaķe, 3. – Heinrihs Eglīte, atzinību – Anita Ilze Gulbe (skolotāja Inita Kriškāne); 10.klasēm – 1. – Elza Gārša un Melisa Kaškura, 2. – Ēriks Kūlītis, 3. – Dana Sproģe, Kristaps Martinsons, Agate Krieviņa, atzinību – Maija Beatrise Krieviņa, Agnese Sarkane (skolotāja Inita Kriškāne); 11.klasēm – Mārtiņš Krakops, 2. – Armands Kaņepe, Miks Ozols, 3. – Marta Cimdiņa, Armands Magone, atzinību – Kitija Zeidenberga (skolotāja Inita Kriškāne); 12.klasēm 1. – Marta Rudzīte un Viktorija Šābele, 3. – Sintija Tarasova, atzinība – Diāna Krista Stafecka, Linda Kudure, Sabīne Zande, Elizabete Sīlīte (skolotāja Inita Kriškāne). Druva, Nr.19, 2015, 5.febr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Noskaidroti zinošākie bioloģijā : [par bioloģijas olimpiādi novados un valstī, kurā starp Latvijas skolām labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolotājas Initas Kriškānes audzēkņi: Marta Rudzīte 1.vieta starp 12.klašu skolēniem, Elza Gārša (redzama foto) 2.vieta starp 10.klasēm, Pauls Valdovskis 3.vieta 9.klašu grupā]. Druva, Nr.19, 2015, 5.febr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Nosaka skolēnu skaitu klasē : [par Cēsu novada pašvaldības noteikumiem 2015./16. mācību gadam par skolēnu komplektēšanu skolās; ģimnāzijās – uzņemt ne vairāk kā divas 7.klases ar katrā no tām ne vairāk kā 22 audzēkņiem un ne vairāk kā trīs 10.klases ar katrā ne vairāk kā 25 audzēkņiem]. Druva, Nr.18, 2015, 4.febr., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Deputātu paveiktais pērn : [par Cēsu novada domes deputātu aktivitāti domes sēžu apmeklēšanā, arī par CVĢ skolotāju Inesi Lāci]. Druva, Nr.18, 2015, 4.febr., 4.lpp.

JANVĀRIS / 2015

 • LU Gada balvu iegūst Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas un Saldus 2. vidusskolas skolotājas [skatīts 30.01.2015.]. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/lu-gada-balvu-iegust-cesu-valsts-gimnazijas-direktore-rigas-valsts-3-gimnazijas-un-saldus-2-vidusskolas-skolotajas
 • LU Gada balvas saņem 14 izglītības un zinātnes nozares speciālisti : [par balvas saņēmējiem, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa - Skolas direktora balvas laureāte par ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU]. Skatīts 30.01.2015. Pieejams : http://www.la.lv/lu-gada-balvas-sanem-14-izglitibas-un-zinatnes-nozares-specialisti/
 • Brice, Andžela. Annija Sabule – Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde – 2015.dalībniece. Priekuļu Novada Vēstis, Nr.1, 2015, 30.janv., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Sveču lējējas ziemā : [par CBJC eksperimentālo rokdarbu pulciņu, kurā darbojas arī CVĢ skolniece Kitija Šūlmeistere (redzama foto)]. Druva, Nr.16, 2015, 30.janv., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Labākie debatētāji Baltijas mērogā : [par Igaunijas skolu debašu turnīra English College Open 2015 uzvarētājiem CVĢ skolniekiem Sintiju Tarasovu, Edgaru Klētnieku un Arti Dubkeviču, kuriem dota iespēja pārstāvēt Latviju 2015.gada Pasaules skolu debašu čempionātā Singapūrā]. Druva, Nr.15, 2015, 29.janv., 3.lpp.
 • Lībiete, Mirdza. Robertam Mūkam veltītais konkurss – viens no populārākiem : [par Galēnu skolas organizēto konkursu, kurā atzinības rakstus un grāmatas ieguva arī CVĢ skolnieces Elza Gārša un Marta Cimdiņa, kā arī skolotāja Mirdza Lībiete]. Druva, Nr.15, 2015, 29.janv., 4.lpp.
 • Akmentiņš, Aivars. Rimti dziesmotas atmiņas : [par Cēsu Vienības laukumā notikušo barikāžu laika piemiņas pasākumu, kurā dziedāja jauniešu kori diriģentes CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes (redzama foto) vadībā]. Cēsu Vēstis, Nr.1, 2015, 29.janv., 3.lpp.
 • Īsziņas. Balva skolas direktorei : [par CVĢ direktorei Guntai Bērziņai piešķirto Latvijas Universitātes Vidzemes reģiona skolas direktora balvu absolūtajā vērtējumā 2014.gadā]. Druva, Nr.13, 2015, 27.janv., 1.lpp.
 • Īsziņas. Atcere : [par Vienības laukumā organizēto barikāžu laika piemiņas brīdi, kurā dziedās jauniešu kori CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes vadībā]. Druva, Nr.9, 2015, 20.janv., 1.lpp.
 • Latviešu valodas olimpiādē no Cēsu novada : [uzvarētāju vidū arī CVĢ skolēni: 10.klasēm 1.– Nikola Serģe, 2. - Laura Vitenburga, 3. – Melita Kaškura, Laura Priedīte, Anna Tjumina (skolotājas Inese Lāce un Ieva Radzobe); 11.klasēm 3. – Pauls Kozlovskis, Kitija Puriņa, atzinība – Evita Vanaga, Ūva Mudele (skolotāja Ina Gaiķe); 12.klasēm 1. – Sabīne Vasina, 2. – Elīna Gailīe, 3. – Sabīne Žolte, atzinība – Diāna Krista Stafecka (skolotāja Ina Gaiķe)]. Druva, Nr.11, 2015, 22.janv., 4.lpp.
 • Baķe, Māra. Mācītājs Arturs Piebalgs : [par Cēsu pilsētas ev. luteriskās draudzes mācītāju un CVĢ Bērzainē ticības mācības skolotāju Arturu Piebalgu; foto redzams iesvētot CVĢ skolas karogu, kuru tur skolas direktors Jānis Jansons]. Druva. Novadnieks, Nr 4, 2015, 9.janv., 11.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Slēpotāju un biatlonistu sezona sākusies : [par slēpošanas un biatlona sacensībām šoziem, CVĢ skolniece Annija Sabule (redzama foto) izcīnījusi tiesības startēt Latvijas biatlona izlasē Eiropas jauniešu ziemas olimpiādē]. Druva, Nr.1, 2015, 6.janv., 6.lpp.

Bibliogrāfiju sastādīja

CVĢ bibliotekāre

Sarmīte Balabāne

Par skolu medijos 2014. gadā

DECEMBRIS / 2014

 • Feldmane, Sarmīte. Lielās svinēšanas diena : [par kultūras biedrības „Harmonija” literātēm, kuru vidū arī CVĢ skolotāja Mirdza Lībiete (redzama foto)]. Druva, Nr.197, 2014, 30.dec., 6.lpp.
 • Lībiete, Mirdza. Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai” – 100 : [par J.Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai” veltīto konferenci Neretas vidusskolā]. Druva, Nr.197, 2014, 30.dec., 14.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Mīlestības apliecinājuma laikā : [par CVĢ Ziemassvētku pasākumu „Mīlestība-kas tā”, labdarības tirdziņu (saziedoja 971 eur Artūram), fotogrāfijās redzami skolotāji Ilga Šķendere, Gunta Bērziņa, Inese Sīmane, Inese Lāce, Ģirts Zeilārs, Rūta Upīte, Vita Zeilāre]. Druva, Nr. 2014, 23.dec., 11.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ģimnāzistu veltījums sabiedrībai : [par CVĢ Ziemassvētku lielo sarīkojumu „Mīlestība – kas tā?”, par ziedojumu tirdziņu veltītu Artūra Pelšes veselības uzlabošanai]. Druva, Nr.195, 2014, 19.dec., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cēsnieki debašu turnīrā : [par Nacionālo debašu turnīru Jelgavā, kurā CVĢ skolēni Sintija Tarasova, Artis Dubkevičs, Edgars Klētnieks, debatējot angļu valodā, ieguva 1.vietu]. Druva, Nr.194, 2014, 18.dec., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Blaumaņa tēlu rosināti rakstīt : [par R.Blaumaņa literārās prēmijas domrakstu konkursu „Brakos”, kurā 1.vietu ieguva CVĢ skolniece Melisa Kaškura, skolotāja Inese Lāce]. Druva, Nr. , 2014, 11.dec.,
 • Kaņepe, Mairita. Koru mēģinājumi sākušies : [par vēsturiskā Cēsu rajona meiteņu koru dalībnieču kopmēģinājumu, kuru vada CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto)}. Druva, Nr.186, 2014, 4.dec., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. pretendenti uz „Gaujas prēmiju” : [par Ādažu vidusskolas organizēto O.Vācietim veltīto jaunrades konkursu, kurā ar labiem rezultātiem piedalījās arī CVĢ skolēni - savās vecuma grupās 1.vietu ieguva Līva Ņizina, 2.vietu Edgars Klētnieks, 3.vietu Lorna Barbara Ērla; skolotājas Vineta Bērziņa, Inese Lāce, Ina Gaiķe]. Druva, Nr.186, 2014, 4.dec., 4.lpp.

NOVEMBRIS / 2014

 • Cēsu valsts ģimnāzija skolu reitinga augšgalā : {par „Skolu reitingu 2014”, kurā CVĢ 3.vieta]. Cēsu Vēstis, Nr.11, 2014, 28.nov.
 • Kaņepe, Mairita. Brauc mājās, latvieti! : [par Salacgrīvas 6.Patriotiskās dzejas festivālu, kura finālā iekļuva arī CVĢ skolniece Lorna Barbara Ērla, skolotāja Mirdza Lībiete]. Druva, Nr.182, 2014, 27.nov., 4.lpp.
 • Cēsīs paziņo skolu reitingus : [par Draudzīgā Aicinājuma fonda balvu pasākumu, kurā Cēsu Valsts ģimnāzija starp lielo pilsētu skolām saņēma „Lielo Pūci” (3.vieta); fotogrāfijā redzama Inese Lāce un Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.178, 2014, 20.nov., 4.lpp.
 • Vidzemes koncertzālē pasniegtas Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga balvas : [par DA fonda vērtēšanas kritērijiem un rezultātiem – Cēsu Valsts ģimnāzija pilsētu ģimnāziju grupā kopvērtējumā 3.vietā]. Izglītība un Kultūra, Nr.20, 2014, 20.nov., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. literatūras stundas ar Māru Zālīti : [par Cēsu Centrālās bibliotēkas organizēto tikšanos ar Māru Zālīti, kurā dzejnieces dzeju runāja CVĢ skolotājas Ineses Lāces rosināti skolēni]. Druva, nr.175, 2014, 13.nov., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Unikāls projekts Latvijai : [par RTU Cēsu filiāles studentu projektu – publisko mobilo ierīču alternatīvās enerģijas uzlādes stacijām un pirmās tādas stacijas uzstādīšanu pie CVĢ (foto)]. Druva, Nr.169, 2014, 4.nov., 1.lpp.

OKTOBRIS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Ciemos pedagogi no Latgales : [par Balvu novada skolotāju viesošanos Cēsīs un CVĢ, kur piedalījās skolas dzimšanas dienas pasākumā, klausījās Ilgas Šķenderes vadīto koru dziedājumu, vēstures pētnieces Māras Baķes stāstījumu, režisores Ineses Lāces pieredzes vēstījumu]. Druva, Nr. 166, 2014, 29.okt., 4.lpp.
 • Fedotova, Ilze. Ārzemnieks, kurš atvērts visam pozitīvajam : [par tabakas lietošanas kaitīguma informēšanas kampaņas „Brīvs” pasākumu CVĢ, kurā dalību ņem mūziķis Jorans Šteinhauers]. Druva, 2014, 23.okt., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Dodas pēc literāras iedvesmas : [par radošo jauniešu pasākumu Dikļos, kurā piedalījās arī CVĢ skolēni skolotājas Mirdzas Lībietes rosināti]. Druva, Nr.163, 2014, 23.okt., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skola – sanošs bišu strops : [par Druvas organizētā pasākuma „Gada cilvēks 2013” laureātes CVĢ direktores Guntas Bērziņas paveikto un piedzīvoto šajā gadā]. Druva, Nr.162, 2014, 22.okt., 2.lpp.
 • Ar ko nākamgad našķēsies skolēni? : [viedokli par ēdināšanu skolā izsaka arī CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Skolas Vārds, nr.29, 2014, 9.okt., 22.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jauniešu priekšā īstens dzejnieks : [par dzejnieka Edvīna Raupa viesošanos CVĢ, kur skolēni bija gatavojušies skolotājas Inas Gaiķes vadībā]. Druva, Nr.151, 2014, 2.okt., 4.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Pagaidām interese maza : [par Saemas vēlēšanu iecirkņiem Cēsīs (foto redzama CVĢ)]. Druva, nr.150, 2014, 1.okt., 1.lpp.

SEPTEMBRIS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Ēst gribas visiem : [par skolēnu ēdināšanu Cēsu skolās, arī CVĢ (foto redzama CVĢ ēdnīca)]. Druva, Nr.148, 2014, 26.sept., 3.lpp.
 • Kļanska, Daiga. Skolotāji saņem Ata Kronvalda balvu un ceļojošo balvu „Lielā pūce” : [par Ata Kronvalda balvu, kuru 2013./2014.mācību gadā ieguva CVĢ ķīmijas skolotāja Sarmīte Dreijalte (redzama foto) un „Lielo pūci” visa CVĢ saime; intervija ar Sarmīti Dreijalti]. Izglītība un Kultūra, Nr.15, 2014, 11.sept., 1., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Spēcīgākais Latvijā : [par sacensību seriālu „Latvijas spēcīgākā pilsēt” stieņu spiešanā guļus, kurā par Latvijas spēcīgāko jaunieti 20 kg stieņa spiešanā guļus kļuva CVĢ skolnieks Artūrs Zaikovskis (1000 reizes)]. Druva, Nr.136, 2014, 5.sept., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pedagogus novērtē : [par Ata kronvalda prēmiju ieguvēju pieņemšanu pie valsts prezidenta Andra Bērziņa, kurā piedalījās CVĢ skolotāja Sarmīte Dreijalte (redzama foto) un CVĢ skolotāji, saņemot ceļojošo balvu „Lielā pūce ” par iegūto 5.vietu]. Druva, Nr. 135, 2014, 4.sept., 4.lpp.

AUGUSTS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Skolās jau jūt pasaules elpu : [par Cēsu novada pedagogu konferenci, kura notika CVĢ, fotogrāfijā redzami skolotāji Gunta Bērziņa, Ina Gaiķe, Reinis Lazdiņš]. Druva, Nr.132, 2014, 29.aug., 3.lpp.
 • Ločmele, Kitija. No Vjetnamas ar bronzas medaļu : [par CVĢ skolnieka Edgara Klētnieka piedalīšanos 46.Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Vjetnamā, Hanojā, kur ieguva 3.vietu; Edgars izsaka pateicību skolotājai Sarmītei Dreijaltei]. Druva, Nr. 127, 2014, 21.aug., 4.lpp.

JŪLIJS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Debatē Slovēnijā : [par CVĢ skolēnu Sintijas Tarasovas, Arta Dubkeviča, Edgara Klētnieka (redzami foto) piedalīšanos Starptautiskajā debašu akadēmijā Slovēnijā]. Druva, nr. 114, 2014, 30.jūl., 4.lpp.

MAIJS / 2014

 • Gabrāns, Jānis. Ko tu ašiem padarīsi : [par skrējienu „Apkārt Liepai 2014”, kurā ar labiem rezultātiem piedalījās arī CVĢ skolnieks, sporta kluba „Ašais” skrējējs Kristaps Potašovs (redzams foto)]. Druva, Nr. 79, 2014, 27.maijs, 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Absolventi cīnās par kausu : [par CVĢ organizēto ceturtajām „Absolventu kausa” sacensībām futbolā, kurās dalībniekus uzrunāja direktore Gunta Bērziņa, kuru organizācijā lielu darbu ieguldīja skolotāji Ruta Priedīte, Helēna Sermole (redzama foto), Aivars Krickis]. Druva, Nr.78 , 2014, 23.maijs, 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Mārtiņš Blūms – Latvijas čempions : [par SEB MTB kalnu riteņbraukšanas maratonu Smiltenē, kurā Latvijas čempiona titulu izcīnīja CVĢ skolnieks Mārtiņš Blūms]. Druva, Nr.74, 2014, 16.maijs, 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skolēnu kori labi sagatavoti : [par vēsturiskā Cēsu rajona skolēnu koru skati, kurā l.pakāpes diplomu ieguva arī CVĢ 7.-9.klašu koris, diriģente Iveta Lapiņa]. Druva, Nr.70, 2014, 9.maijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Tēma – globālas zināšanas : [par CVĢ skolotāju organizēto konferenci „Globālā pasaule, kultūra un izglītība”, kurā iniciatīvu izrādīja kulturoloģijas skolotāja Lūcija Silva Suhanova, kurā uzstājās CVĢ skolnieces Hanne Pušpure un Linda Švirberga]. Druva, Nr.64, 2014, 8.maijs, 4.lpp.
 • Seši Latvijas skolēni izcīna sešas medaļas : [par 20.baltijas Informātikas olimpiādi Palangā, kurā CVĢ skolnieks Pēteris Pakalns izcīnīja bronzas medaļu]. Diena, 2014, 7.maijs.

APRĪLIS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Argumenti un fakti atnes uzvaru : [par Nacionālo debašu turnīru 2014, kurā uzvarēja CVĢ komanda Sintija Tarasova, Marta Rudzīte, Artis Dubkevičs, Edgars Klētnieks (redzami foto), kurus sagatavoja skolotāja Lauma Abramsone]. Druva, nr.66, 2014, 30.apr., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Novērtējums izglītības darbā. Cēsu novada skolotāju idejas : [par Cēsu novada konkursu „Inovatīvs labās prakses piemērs”, kurā galveno balvu saņēma CVĢ skolotāji Sarmīte Dreijalte, Agrita Bartušēvica, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš, Ilmārs Siliņš par darbu „Valsts ģimnāziju dabaszinātņu dienas konkurss”]. Druva, 2014, 30.apr., 4.lpp.
 • Buholcs, Māris. Pirmie dalībnieki (foto) : [fotogrāfijā redzamas CVĢ skolotājas Mirdza Lībiete un Māra Baķe Jāņa Cimzes 200 gadu atzīmēšanas pasākumā]. Druva, Nr.64, 2014, 25.apr., 7.lpp.
 • Buholcs, Māris. Rindā pie kases (foto) : [fotogrāfijā redzama CVĢ skolotāja Lauma Ābramsone pērkot biļeti uz Vidzemes koncertzāles „Cēsis” atklāšanas koncertu]. Druva, Nr.63, 2014, 24.apr., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Literātu konkursam desmit : [par DACVĢ organizēto domrakstu konkursu Latvijas skolām, kurā CVĢ skolēni Raimonda Žvarte un Edgars Klētnieks saņēma atzinības rakstus]. Druva, Nr.64, 2014, 24.apr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skolēni stāsta par izciliem novadniekiem : [par CVĢ skolotājas Lūcijas Silvas Suhanovas organizēto pētniecisko projektu konferenci „Mana novada izcilie ļaudis Latvijas valstī un pasaulē” 7.-9.klašu skolēniem, kurā labus rezultātus parādīja arī CVĢ skolēni Kristiāns Potašovs, Pauls Skujiņš, Anete Rutka]. Druva, Nr.60, 2014, 16.apr., 4.lpp.
 • Gabrānovs, Jānis. Jaunie volejbolisti izcīna zeltu : [par Cēsu Sporta skolas C1 vecuma zēnu komandas, kurā spēlē arī CVĢ skolnieki Uldis Elksnis, Heinrihs Eglīte, Kristians Zelčs (redzami foto), iegūto 1.vietu – zelta medaļas un čempionu kauss Latvijas jaunatnes čempionāta finālsacensībās volejbolā]. Druva, Nr.59, 2014, 15.apr., 6.lpp.
 • Īsziņas. Mēneša sportists : [titula ieguvējs martā – kalnu slēpotājs, CVĢ skolnieks Žaks Gedra]. Druva, Nr.59, 2014, 15.apr., 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jauniešu kori dzied skatē : [par skolu jauniešu koru skati Valmierā, kurā piedalījās arī CVĢ koris – diriģente Iveta Lapiņa]. Druva, Nr.58, 2014, 11.apr., 3.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti : [no Cēsu novada skolām CVĢ skolēniem ģeogrāfijā 1.vietā Pauls Valdovskis, 3.vietā Anita Ilze Gulbe, atzinība Anetei Gelsbergai; publiskajā runā latviešu valodā 2.vietā Emīls Gaiķis (skolotāja Ina Gaiķe), angļu valodā 1.vietā Toms Ernests Balabāns (skolotāja Melānija Artimoviča), 3.vietā Miks Ozols (skolotāja Selga Goldmane), krievu valodā 1.vietā Anna Tjumina, 2.vietā Linda Kudure (skolotāja Anita Alhimova) un Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne), vācu valodā 1.vietā Hariss Hans (skolotāja Maruta Vēvere)]. Druva, Nr.57, 2014, 10.apr., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Sezona sākusies : [par orientēšanās sporta kluba „Meridiāns” 1.kārtu, kurā labākie savās grupās bija arī CVĢ skolnieki Rihards Knēts (V14) un Sandis Grīnbergs (V18)]. Druva, Nr.54, 2014, 4.apr., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Koru dalībniekus noklausās žūrija : [par vēsturiskā Cēsu rajona skolēnu koru skati, kurā I pakāpes diplomu ieguva arī CVĢ jauktais koris (diriģente Iveta Lapiņa); par Vidzemes pamatskolu labāko koru skati Cēsīs, kurā piedalīsies arī CVĢ 7.-9.klašu koris (diriģente Iveta Lapiņa)]. Druva, Nr.53, 2014, 3.apr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Deju festivālā „Reveranss” : [par Cēsu sarīkojumu deju kluba „Reveranss” organizēto konkursu, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece Sanita Jansone (redzama foto) un ieguva 3.vietu]. Druva, Nr.53, 2014, 3.apr., 4.lpp.
 • Īsziņas. Uzvar debatēs : [par skolu jaunatnes debašu turnīru, kurā 1.vietu ieguva CVĢ komanda – Sintija Tarasova, Marta Rudzīte, Edgars Klētnieks]. Druva, Nr.52, 2014, 2.apr., 1.lpp.
 • Dzenža, Anda. Pavada stundu bez elektrības : [par Cēsu jauniešu domes organizēto Zemes stundu un akciju – stundu bez elektrības stāsta jauniešu domes priekšsēdētāja, CVĢ skolniece Katrīna Marta Riņķe]. Druva, Nr. 51, 2014, 1.apr., 3.lpp.

MARTS / 2014

 • Kaņepe, Mairita. Spēle skolēniem : [par pasaules Dabas fonda rīkoto spēli 11.klašu skolēniem „Jūras saimnieku parlaments”, kurā piedalīsies arī Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda]. Druva, nr.50, 2014, 28.marts, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. „Krūze zaļā” Priekuļos : [par izrādes tapšanu Priekuļu kultūras namā, kurā „pilsētas ritmus caur dejas soļiem līdzējis iemiesot horeogrāfs no Cēsīm – Andis Kozaks (redzams fotogrāfijā)”]. Druva, nr.50, 2014, 28.marts, 8.lpp.
 • Īsziņas. Vēsturē : [par rezultātiem valsts olimpiādē, kurā labus rezultātus guva CVĢ skolotājas Ineses Sīmanes sagatavotās skolnieces: no 9.klasēm Nikola Serģe – atzinība, no 12.klasēm Ance Pavasare – 2.vieta]. Druva, nr.49, 2014, 27.marts, 1.lpp.
 • Īsziņas. Ķīmijā : [par CVĢ skolotājas Sarmītes Dreijaltes skolnieku labajiem rezultātiem Latvijas atklātajā olimpiādē: no 8.klasēm Paulam Valdovskim 3.vieta un Anitai Ilzei Gulbei atzinība, no 11.klasēm Edgaram Klētniekam 2.vieta un 12.klašu grupā – atzinība]. Druva, nr.49, 2014, 27.marts, 1.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte, Ieviņa, Zane, Grizāne, Liene Lote. 25.marts – lappuse Latvijas vēsturē : [par komunistiskā terora upuru piemiņas dienas pasākumiem Cēsīs un Jaunpiebalgā, kuros piedalījās arī CVĢ radošā grupa „Piektdieņi” ar uzvedumu „Ir nolauzts zars...” un CVĢ jauktais koris (redzams fotogrāfijā) – diriģente Iveta Lapiņa)]. Druva, nr.49, 2014, 27.marts, 4.lpp.
 • Hallo, Druva. Aizkustināja : [pateicība CVĢ skolotājai Inesei Lācei un skolēniem par uzvedumu „Ir nolauzts zars...”, kuru izrādīja Cēsu Iztāžu namā 25.martā – komunistiskā terora upuru piemiņas dienā]. Druva, nr.49, 2014, 27.marts, 2.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Vēsture ne tikai jāizprot : [par konferenci Amatas novadā „Kāpēc jāzina par padomju deportācijām?”, kurā uzstājās arī CVĢ skolnieks Jānis Vilciņš ar stāstījumu par savu vecotēvu]. Druva, nr.48, 2014, 26.marts, 1.lpp.
 • Riekstiņš, Aivis. Paaudžu saruna (foto) : [fotogrāfijā redzami dažādu paaudžu cilvēki, arī CVĢ skolniece Lāsma Zaķe, sarunājoties par cilvēku izsūtīšanu pirms 65.gadiem]. Druva, nr.48, 2014, 26.marts, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Žaks un Žanete nepārspēti : [par Baltijas kausa izcīņas sacensībām kalnu slēpošanā Somijā, kurās visvairāk uzvaru savā grupā ieguva arī CVĢ skolnieks Žaks Gedra]. Druva, nr.47, 2014, 25.marts, 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ģimnāzisti nosauc savu kultūras kanonu : [par Latvijas mēroga konkursu „Jaunais kultūras kanons 1991-2013”, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolotājas Lūcijas Silvas Suhanovas sagatavotā komanda Elīna Baltskara, Evita Zagorska, Mārcis Urbāns (redzami fotogrāfijā)]. Druva, nr.46, 2014, 21.marts, 1.lpp.
 • Īsziņas. Matemātikā : [par CVĢ skolotāju Lailas Ruķes, Anitas Slaidiņas un Agritas Bartušēvicas sagatavoto skolēnu Riharda Eglīša, Pētera Pakalna, Martas Rudzītes, Artūra Jāņa Pētersona labajiem sasniegumiem valsts olimpiādē]. Druva, nr.43, 2014, 18.marts, 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Eksperimenti fizikā : [par dabaszinību konkursu „Experiments”, uz kura otro kārtu kvalificējusies arī CVĢ skolotāja Ilmāra Siliņa sagatavotā komanda komanda Ašie]. Druva, nr.41, 2014, 13.marts, 4.lpp.
 • Buholcs, Māris. Konkursā Cēsīs (foto) : [fotogrāfijā redzami skatuves runas konkursa dalībnieki – arī CVĢ skolēni Elīza Stangaine, Jānis Vilciņš un Artūrs Zaikovskis]. Druva, nr.41, 2014, 13.marts, 4.lpp.
 • Matemātikas olimpiādē : [par CVĢ skolotāju Anitas Slaidiņas un Agritas Bartušēvicas sagatavoto skolēnu labajiem rezultātiem Cēsu novada matemātikas olimpiādē]. Druva, nr.41, 2014, 13.marts, 4.lpp.
 • Īsziņas. Panākumi : [par Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa rezultātiem, arī CVĢ skolēnu panākumiem: Artūrs Zaikovskis – 1.pakāpe, Elīza Stangaine – 3.pakāpe]. Druva, nr.40, 2014, 12.marts, 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Mājturības skolotāji apvieno spēkus : [par olimpiāžu un konkursu organizēšanu mājturībā zēniem izsakās CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams fotogrāfijā, turpat skolnieks Andris Vanags)]. Druva, nr.40, 2014, 12.marts, 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Cēsniekiem atkal godalgas : [par Latvijas jaunatnes čempionātu kalnu slēpošanā, kurā ar labiem rezultātiem supergigantā, milzu slalomā un slalomā startēja CVĢ skolnieks Žaks Gedra]. Druva, Nr, 38, 2014, 7.marts, 7.lpp.
 • Īsziņas. Uzvara : [par CVĢ skolnieka Pētera Pakalna panākumiem – izcīnīto zelta medaļu 27.Latvijas informātikas olimpiādes 3.posmā]. Druva, Nr, 38, 2014, 7.marts, 1.lpp.
 • Grizāne, Liene Lote. Desa, cīsiņi un žāvējumi – trīs gardos ēdienos : [par ēdienu gatavošanu kafejnīcā „2Locals”, kurā piedalījās un izteica savu viedokli CVĢ skolotājs un Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs Jānis Zārdiņš (foto)]. Druva, Nr, 38, 2014, 7.marts, 9.lpp.
 • Suharževska, Erna (Cēsu novada krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja). Pieredzes apmaiņā Valmieras ģimnāzijās : [par krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņu Pārgaujas ģimnāzijā un Valmieras Valsts ģimnāzijā, foto redzamas arī Erna Suharževska, Jutta Medne, Anita Alhimova]. Liesma, Nr.35, 2014, 4.marts, 8.lpp.

FEBRUĀRIS / 2014

 • Kaņepe, Mairita (sag.). Konference par vēstures un morāles tēmām : [par konferenci Amatas novadā, kurā uzstāsies arī Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Jānis Vilciņš ar pētījumu „Mans vectēvs”]. Druva, nr.34, 2014, 28.febr., 14.lpp.
 • Matemātikas olimpiādē no Cēsu novada 9. līdz 12.klasēm : [par CVĢ skolēnu rezultātiem un skolotāju Anitas Slaidiņas, Agritas Bartušēvicas, Lailas Ruķes ieguldījumu]. Druva, Nr.33, 2014, 27.febr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Cer iekļūt skolēnu valsts izlasē : [par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Martas Rudzītes rezultātiem Valsts olimpiādē bioloģijā, kurā ieguva 3.vietu (skolotāja Inita Kriškāne), par CVĢ skolēnu iespējām gatavoties starptautiskām olimpiādēm izsakās direktore Gunta Bērziņa)]. Druva, Nr. 28, 2014, 19.febr., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Mīlas dzejas uzvedums : [par Cēsu Valsts ģimnāzijas uzveduma ar Ojāra Vācieša mīlas dzeju panākumiem]. Druva, Nr.26, 2014, 14.febr., 4.lpp.
 • Laikraksta Druva, nr.26, 2014, 14.febr. lapaspusēs redzami CVĢ skolēni: Andris Vanags – 1.lpp. Katrīna Riņķe – 9.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti latviešu valodā no Cēsu novada skolēniem 11., 12.klasēm : [arī par CVĢ skolēnu, kurus sagatavoja skolotājas Ina Gaiķe, Ieva Radzobe, Vineta Bērziņa]. Druva, nr.25, 2014, 13.febr., 4.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti angļu valodā starp olimpiādes dalībniekiem no Vidzemes : [arī par CVĢ skolēnu, kurus sagatavoja skolotājas Melānija Artimoviča, Ineta Ābola]. Druva, nr.25, 2014, 13.febr., 4.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti ģeogrāfijā no Cēsu novada skolēniem : [arī par CVĢ skolēnu, kurus sagatavoja skolotāja Inguna Gaile]. Druva, nr.25, 2014, 13.febr., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Gūst uzvaras un baudu slēpojot : [par LSVS 51.sporta spēlēm distanču slēpošanā, kurās „individuālajās distancēs dāmām 80+ jau kuru gadu viena bez konkurentēm slēpo cēsniece Helēna Sermole”]. Druva, Nr.23, 2014, 11.febr., 6.lpp.
 • Latviešu valodas olimpiādē Cēsu novada skolu 9. un 8.klasēm : [par rezultātiem, par CVĢ skolēnu, kurus sagatavoja skolotājas Inese Lāce, Vineta Bērziņa, panākumiem]. Druva, Nr.21, 2014, 6.febr., 4.lpp.
 • Ieviņa, Zane. Dejā ielikts stāsts : [par horeogrāfa Anda Kozaka (foto) gatavošanos jaunatnes deju konkursam „Mēs un deja”, darbu ar dejotājiem (Kande – foto) un profesionālo koncertmeistari Inesi Lazdiņu (foto)]. Druva, Nr.20, 2014, 5.febr., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Sportiskās balvas sadalītas : [par pasākumu „Gada sportists 2013”, kurā CVĢ absolvente, skolotājas Helēnas Sermoles (foto), skolniece Ingrīda Amantova pasniedza balvas, arī mūsu skolas skolniekam, kalnu riteņbraucējam Mārtiņam Blūmam (foto)]. Druva, Nr.19, 2014, 4.febr., 1., 3., 6.lpp.

JANVĀRIS / 2014

 • Olimpiāžu rezultāti krievu valodā, vācu valodā, bioloģijā, programmēšanā : [par valsts olimpiādes bioloģijā un Cēsu novada mācību olimpiāžu rezultātiem, par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju Juttas Mednes, Sniedzes Stupakas, Marutas Vēveres, Initas Kriškānes, Diānas Siliņas un Ilmāra Siliņa ieguldīto darbu]. Druva, Nr.17, 2014, 30.janv., 4.lpp.
 • Lejiņa, A. Politika Saeimā, skolā ikdiena : [par vēstures mācīšanu un olimpiādēm vēsturē stāsta skolotāja Inese Sīmane un skolniece Nikola Serģe (foto)]. Druva, Nr.5, 2014, 9.janv., 4.lpp.

Bibliogrāfiju sastādīja

CVĢ bibliotekāre

Sarmīte Balabāne