CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Eksterni

Eksterni

1949.gads

    Āzere Ausma
    Bormanis Eduarts
    Eglītis Mintauts
    Gailīte Velta
    Jekaraševs Anatolijs
    Lagāte Ausma
    Leimane Mirdza
    Lejiņa Aina
    Lūse Lilija
    Meirēna Valija
    Reinbacha Laimdota
    Steika Irma
    Stīpnieks Arvīds
    Strupule Alise
    Zaķe Biruta

1950.gads

    Buņķis Tadeušs
    Engere Aina
    Gruzdiņa Helga
    Laiva Velta
    Nīgalis Jūlijs
    Oivase Erna
    Rozentale Ērika
    Saulīte Milda
    Studente Rita

1951.gads

    Balode Dzintra Renate

1957.gads

    Grauss Kārlis
    Kazaka Ilga
    Kirilko Žanis