CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

90-tie gadi

1990. gads

    Aizpurve Guna
    Apinis Guntis
    Apinis Madars
    Babre Sarmīte
    Baiža Diāna
    Bāliņš Kārlis
    Bebris Ize
    Beļeviča Irita
    Bērziņa Ieva
    Bērziņa Ilze
    Biezais Mārtiņš
    Bieziņš Arnis
    Brencis Kaspars
    Brišs Dzintars
    Bruņiniece Ginta
    Bukbārde Solvita
    Daliņa Santa
    Dance Sanita
    Drēviņa Inga
    Dručka Līga
    Dzepuka Ieva
    Dzindža Ilze
    Eglīte Jana
    Epšteine Aiga
    Everta Sanita
    Freivalde Iveta
    Gaidlazda Gunita
    Gaigala Iluta
    Gailīte Dace
    Gruele Ilze
    Ivašina Dina
    Janovska Guna
    Jaunzems Sandris
    Jirgens Agris
    Kalniņa Ieva
    Kalniņa Liega
    Kaņepe Inese
    Kaņepe Zaiga
    Karitons Ēvalds
    Keiša Māra
    Kronbergs Kaspars
    Kuplis Andris
    Leja Kitija
    Mačuks Mareks
    Matisone Ilze
    Mauerzaks Pauls
    Mazpole Brigita
    Mende Ingus
    Mežance Dainuvīte
    Miķe Dace
    Mūrmanis Druvis
    Noviks Imants
    Odiņa Aija
    Ozoliņa Kristīne
    Ozols Jānis
    Pētersone Sintija
    Pinne Liene
    Plūce Inga
    Poriņš Zigmunds
    Pošeiko Jolanta
    Renga Jānis
    Rieksta Sanita
    Rudzītis Klāvs
    Semjonova Dace
    Šeremetjeva Santa
    Siksnis Valdis
    Siņelobova Ilona
    Skangale Inese
    Špilberga Dace
    Sproģis Renārs
    Strante Ivo
    Upīte Armands
    Urtāne Santra
    Uškāne Elfa
    Vilcmeiere Gita
    Viša Aija
    Viškere Vineta
    Zariņš Valdis
    Zvirbule Zane

1991. gads

    Akmene Baiba
    Amantova Inga
    Andrianova Ginta
    Babre Gunita
    Balode Lelde
    Baltaisbrence Ginta
    Bankovs Jānis
    Bārda Gunita
    Bārzdiņš Jānis
    Beroza Edijs
    Bērziņa Aiva
    Bērziņa Ilze
    Bērziņš Uvis
    Bloks Andris
    Brasava Lauma
    Brūmane Baiba
    Brūvere Judīte
    Bujāne Ildze
    Buša Dina
    Buša Linda
    Dievbērna Iveta
    Dreimane Elita
    Eglītis Lauris
    Eiduka Vivita
    Elperis Agnis
    Gailis Ģirts
    Geseltiņa Ilze
    Gore Agnese
    Grasis Jānis
    Graudiņa Dace
    Grūbe Gints
    Hauka Evita
    Irmejs Arvīds
    Jakovļeva Ineta
    Jaunzeme Ilze
    Konovalova Kristina
    Ķipēna Dace
    Kļaviņš Roberts
    Krastiņa Iveta
    Kreilis Ainis
    Krenkle Dace
    Kupče Andra
    Kupče Ērika
    Kuplis Ansis
    Lazdāns Edgars
    Lazdiņš Inguss
    Leimanis Ivars
    Liepiņš Ivars
    Ločmele Dace
    Lūsiņa Iveta
    Matvejs Aivars
    Meluškāns Guntars
    Metlāne Sanita
    Micpapa Zane
    Milgrāve Arta
    Mūrniece Evija
    Nestro Aiva
    Ogsts Jānis
    Plūme Kristīne
    Puriņa Ilze
    Puriņš Vilnis
    Radziņa Velga
    Rieksta Sandra
    Ruņģe Ilze
    Salmane Iveta
    Seisuma Dace
    Sičeva Iluta
    Simsone Evita
    Slišāne Iveta
    Šmite Aija
    Šmite Santa
    Spalviņa Ieva
    Spāre Dace
    Sproģe Adrija
    Strazdiņa Inga
    Stupaks Edmunds
    Timermane Alise
    Timoško Verners
    Treikale Ilze
    Treimanis Arnolds
    Urniks Andris
    Urtāne Evita
    Uškāne Vija
    Vaļicka Ilona
    Vaļicka Zane
    Vārava Aiva
    Veģers Aivis
    Veisa Dace
    Verstjuka Ērika
    Villerušs Andris
    Vītiņš Māris
    Vladimirova Sanita
    Voitāne Vivita
    Zālīte Juris
    Zārdiņš Jānis
    Zariņa Luma
    Zariņš Mariss
    Zavadska Liene
    Žēpere Irita
    Zīlīte Aiga

1992. gads

    Abzalone Zanda
    Aigare Kristiāna
    Aleksanova Digna
    Artemovičs Aigars
    Azace Ilva
    Bakāne Vivita
    Bambāne Inese
    Batņa Marita
    Bērziņa Inese
    Bērziņš Māris
    Bormane Tatjana
    Briede Dace
    Briede Līga
    Briedis Kaspars
    Briša Jolanta
    Briss Guntis
    Caunīte Inta
    Cielēna Inese
    Cukure Anita
    Daliņa Anda
    Dika Sanita
    Draule Daiga
    Dzintare Maija
    Eglīte Dace
    Eglīte Daiga
    Eglīte Santa
    Eiduka Indra
    Grazdiņš Nauris
    Grīnvalds Māris
    Gulbe Rudīte
    Herbsta Gundega
    Horna Eva
    Ivanovska Inta
    Jānelsiņš Jānis
    Jāņkalne Santa
    Jansone Ieva
    Jansons Gatis
    Jansons Matiass
    Jemeļjanova Daina
    Jonāse Gunita
    Kalnāre Viandra
    Kalniņa Diāna
    Karitone Līga
    Kārkliņa Dace
    Krujēle Ineta
    Lāce Agrita
    Lāce Dace
    Lapsa Kaspars
    Lasmane Guntra
    Laurinoviča Inita
    Leimane Santa
    Lejiņa Aija
    Lezdiņš Agris
    Malkavs Kārlis
    Neimanis Nauris
    Ozoliņa Ieva
    Ozoliņa Imonna
    Pastare Aija
    Pavloviča Daiga
    Piliksere Inga
    Plažio Linde
    Plekša Gita
    Prenka Evita
    Priedīte Saiva
    Prikule Iluta
    Pūcīte Dita
    Rengelis Raivis
    Rieksta Marita
    Rieksta Sanda
    Riņķe Evija
    Risbergs Mārcis
    Robīte Inga
    Rudzītis Arnis
    Sietpine Iveta
    Sils Ingars
    Skrastiņa Ingrīda
    Šļaukstiņa Ingrīda
    Šmite Ilze
    Šmits Vilis
    Spulle Sigita
    Staša Inguna
    Suhanova Solvita
    Surgunte Ilze
    Sūrīte Iveta
    Tunika Irēna
    Ungure Arta
    Valgere Ilze
    Valpētere Vita
    Vārpiņš Aigars
    Viļčinska Irita
    Zaķe Gunta
    Ziemele Iveta
    Zīriņa Ilze
    Zole Ieva
    Zukuls Kaspars
    Zvēriņa Inese

1993. gads, audzinātājas Selga Goldmane, Ārija Boldāne

    Apine Ilze
    Bērziņa Ilze
    Blata Arnita
    Dolgais Inguna
    Everte Diāna
    Freimane Ilze
    Gailīte Lelde
    Garančs Juris
    Holsts Uģis
    Homiļeva Jana
    Jure Ilona
    Kalvāns Artis
    Kārkliņš Kaspars
    Kokorēviča Inuta
    Līviņš Kaspars
    Madžule Inga
    Mauriņa Ieva
    Mūrmanis Jānis
    Ozoliņš Gints
    Šmite Ieva
    Sniedze Ieva
    Švēde Inga
    Vasiļjeva Arta
    Vītola Liene
    Zemītis Raivo
    Zirnis Māris

1994. gads

    Aukmane Gunta
    Auziņa Ieva
    Baltā Inese
    Bernāte Linda
    Bērziņš Lauris
    Binde Iveta
    Bruzgule Līna
    Buša Sintija
    Caune Inese
    Drozde Iveta
    Eglīte Baiba
    Eglīte Liene
    Fūrmane Ilze
    Grundule Eva
    Ivanova Inga
    Juševska Gunita
    Kalniete Gunda
    Kalniņš Aleksandrs
    Kārkliņa Liene
    Kukurīte Inguna
    Lapiņa Ilze
    Lazdāne Silvija
    Lazdiņa Ulla
    Lukoša Iveta
    Markovs Juris
    Neimane Zita
    Orina Inga
    Ozoliņa Līga
    Pavlovska Kristīne
    Peļņa Vilnis
    Puķīte Solveiga
    Putniņa Dace
    Putniņš Marts
    Radziņš Ilmārs
    Ravinska Airita
    Robežniece Evija
    Rodins Gunārs
    Sarkans Kaspars
    Sirmais Jānis
    Sniedze Anda
    Sprancmane Inga
    Šūmane Sandra
    Sūrīte Agita
    Tjarve Vita
    Ūdre Ilze
    Ulme Gundega
    Umaņeca Ilva
    Valtiņa Inga
    Veide Vija
    Villa Līga
    Ziediņa Evija

1995. gads

    Āboltiņa Randija
    Akuņeca Kristīne
    Andrejeva Kristīne
    Avota Daina
    Baha Aija
    Baranovska Ieva
    Bernāte Sandra
    Bērziņa Ginta
    Bērziņa Laura
    Birša Inga
    Bisnieks Jānis
    Brence Ieva
    Bricis Jānis
    Bukacinskis Mārtiņš
    Būris Raivis
    Buša Dana
    Buša Inese
    Čamane Iluta
    Ceriņa Inga
    Ceriņš Sandris
    Dambīte Irita
    Eizenberga Gita
    Gailīte Ilze
    Garlo Brigita
    Gaujers Artis
    Glāzers Māris
    Govča Laine
    Graudiņš Gatis
    Grudule Liena
    Grazdiņa Baiba
    Griķe Ilze
    Grīnberga Aija
    Grundule Iveta
    Gurtiņa Aija
    Jukāma Laura
    Kalniņa Ieva
    Kalniņa Inese Alda m.
    Kalniņa Inese Andra m.
    Kerliņa Laura
    Kimerāle Sigita
    Konošonoka Daiga
    Kozarevska Dana
    Krēgere Guna
    Krenkle Ilze
    Krūze Māris
    Kukuma Iveta
    Kūle Viktorija
    Liepiņa Dace
    Liepiņa Linda
    Madžule Ieva
    Magone Marita
    Martjanova Līga
    Melbārde Ieva
    Mežaka Una
    Millere Laura
    Neimane Iveta
    Nikolajevs Imants
    Pelse Marita
    Proškoviča Santra
    Romka Daina
    Rudzīte Zanda
    Rudzītis Krišjānis
    Saliņa Irita
    Salna Linda
    Šmidlere Agnese
    Sparinskis Rihards
    Spožuma Edīte
    Stirna Sanita
    Studina Inese
    Taškovs Juris
    Trauliņa Dace
    Urniks Juris
    Vasiļjevs Renārs
    Veispāle Aija
    Vīksne Inese
    Vīksne Sandra
    Zaharko Sanita

1996. gads

    Alsiņa Inga
    Balode Laura
    Bebriša Arnita
    Benķe Ieva
    Bērziņa Evita
    Bleikšs Māris
    Bricis Pēteris
    Broka Līga
    Buča Jolanta
    Čudorāne Iluta
    Dančovska Ilze
    Dreimanis Jānis
    Drinks Didzis
    Ērkšķe Evija
    Freivalde Gundega
    Gaile Anda
    Gaša Ilze
    Graudiņa Inga
    Grozberga Eva
    Jonass Mārtiņš
    Kalniņa Elita
    Katlapa Sandra
    Ķirse Zane
    Kļaviņa Inga
    Klētniece Linda
    Kokina Linda
    Krivašonoka Lana
    Krūmiņa Aiga
    Krūmiņa Gundega
    Lancs Kristīne
    Lāsmane Ilze
    Leja Žanna
    Lekse Dace
    Liepiņš Dainis
    Medvecka Dace
    Mietule Laura
    Melnis Māris
    Mezīte Aira
    Niedra Inga
    Ozola Vineta
    Ozoliņa Gita
    Pāruma Baiba
    Pētersone Līga
    Praznicāne Laura
    Rečs Mareks
    Rēķis Māris
    Riekstiņa Sigita
    Risbergs Jānis
    Rūniks Roberts
    Šarkovska Margita
    Šatovs Mārtiņš
    Sila Inita
    Sīlīte Inga
    Šķerberga Ieva
    Sproģe Karīna
    Sproģe Kristīne
    Šteinberga Gunta
    Stirna Iveta
    Strazdiņa Laila
    Strazdiņš Andris
    Šube Inese
    Suija Inese
    Tabūne Ieva
    Timermane Santa
    Treija Kristīne
    Urnika Zane
    Zēmele Gunita
    Zukulis Kristaps
    Zvaigznone Elīna

1997. gads

    Aleksāne Ineta
    Baltgalve Ineta
    Bānis Andris
    Basevičs Andris
    Beķere Spodra
    Bērziņa Kristīne
    Bērziņa Linda
    Bērziņa Marita
    Brice Līga
    Briedis Kārlis
    Bučs Mārtiņš
    Caune Vineta
    Cekuls Māris
    Ciukša Indra
    Dābola Inga
    Dambīte Laura
    Daukša Madara
    Dreimane Ilze
    Eklons Elvings
    Gavrilova Solveiga
    Goldberga Līga
    Guseva Oksana
    Hlevicka Linda
    Janušons Sandris
    Kokarēviča Solvita
    Kopmane Kristīne
    Krastiņa Ilze
    Kuplais Kaspars
    Kurpnieks Egils
    Laiviņa Lauma
    Leimane Agnese
    Leimane Liene
    Leišavniece Guna
    Lencbergs Andris
    Malahova Līga
    Mežciema Rasa
    Millere Sandra
    Mizone Agnese
    Muižniece Evija
    Ozoliņa Jolanta
    Ozoliņš Madars
    Pālēns Monvīds
    Pelce Liene
    Pēlmane Linda
    Podziņa Liene
    Riemeris Artis
    Rugāja Inese
    Selga Liene
    Seļicka Baiba
    Sestule Liene
    Strautmale Dace
    Strazdiņa Sandra
    Štops Oskars
    Tensbergs Kaspars
    Umaņecs Edijs
    Urbacāne Kristīne
    Vaičūna Elīna
    Vāvers Edgars
    Veihmane Kristīna
    Vīlipa Signe
    Vilnīte Agnese
    Virskulis Andis
    Zusters Ervīns
    Zvirbule Antra

1998. gads

    Amane Marita
    Amantova Sanita
    Amantova Sintija
    Ane Inga
    Anis Ainārs
    Antonoviča Arta
    Baranovskis Ruslans
    Bartaševiča Baiba
    Baumane Anda
    Beļakovs Armands
    Bieziņa Ieva
    Būce Jolanta
    Buča Evija
    Cīrulis Jānis
    Dauškāne Inga
    Dreimane Sabīne
    Drozdova Oksana
    Dunkure Sigita
    Dutka Arturs
    Gerliņa Laura
    Golde Gunta
    Harjo Laura
    Jansons Dans
    Jarullina Olga
    Jeršovs Ints
    Kaimiņa Ilze
    Kalniņa Ieva
    Karņicka Anda
    Kerliņa Egija
    Kļavenieks Kaspars
    Krasnā Adrija
    Krūmiņa Inese
    Krūmiņa Laura
    Krūmiņa Vita
    Liniņa Elīna
    Logins Helmuts
    Lomašonoka Dace
    Ludzenieks Guntars
    Lūkina Linda
    Mača Evita
    Malkava Edīte
    Melngailis Mareks
    Milta Dace
    Mūhina Aiga
    Muižniece Ieva
    Neimands Edgars
    Ozola Elīna
    Paeglīte Kristīne
    Pakalniete Agnese
    Pirro Inguss
    Putniņa Ilva
    Rudzīte Dana
    Saldava Teiksma
    Salmiņš Lauris
    Sestule Zane
    Stūrmanis Edvards
    Šķendere Inga
    Šlakorcina Kristīne
    Šmite Evija
    Šteina Kristīne
    Tensbergs Juris
    Tērauda Ieva
    Tīliks Māris
    Udrovska Kristīne
    Udrovska Liene
    Vietniece Ieva
    Vīķelis Uldis
    Vilciņa Līga
    Vītoliņa Olga
    Zariņa Zane

1999. gads

    Aizupe Linda
    Altena Janeta
    Aļļēna Anita
    Avota Aiva
    Balode Ieva
    Banga Dace
    Belasova Marta
    Bērzkalne Ilze
    Bormane Baiba
    Botore Līga
    Būris Aivars
    Cīrule Ieva
    Čilipāne Inese
    Dikijs Pēteris
    Dreimane Inita
    Eihe Sanita
    Grīslīte Kristīne
    Jakimovs Aigars
    Jākobsone Evita
    Jarceva Viktorija
    Jaunākā Sintija
    Jēgere Līga
    Jegorova Inguna
    Jurģēna Liene
    Kalniņa Nora
    Kalniņš Jānis
    Kaļinka Baiba
    Klētnieks Lauris
    Kļaviņa Ieva
    Kreičmane Evija
    Krēsliņa Ilze
    Krieviņa Agnese
    Kriviša Anita
    Kručāne Eva
    Kukina Inga
    Kukliča Evita
    Kuprune Kristīne
    Kviesis Kaspars
    Lazdiņš Ivo
    Legzdiņš Nauris
    Lēģere Laura
    Leišauniece Linda
    Liepiņa marta
    Lokmane Zane
    Lomašenoka Liāna
    Mazapšs Māris
    Mednis Mārtiņš
    Meļķe Evita
    Mennika Baiba
    Metāle Ilze
    Mihailova Jeļena
    Opmanis Mārtiņš
    Petrova Linda
    Petrova Mārīte
    Plaude Evita
    Plažio Inese
    Priļepiševa Santa
    Ramata Agnese
    Rasa Elīna
    Raudziņš Kaspars
    Riemers Reinis
    Rodionova Solvita
    Saulīte Anda
    Savickis Mihails
    Sīklēna Inga
    Spulle Sandris
    Stupaka Liene
    Šemeta Zanda
    Šulce Inga
    Tinusa Dace
    Treimanis Mārcis
    Vanadziņš Mārcis
    Veide Evita
    Višņaks Jānis
    Zāmuele Zane
    Zande Jānis
    Zinovska Svetlana