CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

80-tie gadi

1980. gads

    Ābrama Liesma
    Agafonovs Juris
    Alksne Dagnija
    Alksne Sandra
    Aļļēna Anda
    Aļļēns Juris
    Ampermane Vēsma
    Andersons Ventis
    Bajāruna Inese
    Baltruņķe Irēna
    Bariss Andis
    Bēce Anita
    Bernarde Anita
    Bērziņa Daiga
    Bērziņa Olita
    Bērziņa Simona
    Bērziņš Māris
    Bērzkalns Ingus
    Bistrova Svetlana
    Bleikšs Dzintra
    Bodniece Vēsma
    Brants Atis
    Brants Māris
    Brempelis Māris
    Brīdiņa Dainuvīte
    Briede Inga
    Broks Jānis
    Ciršs Antons
    Cīrule Ilze
    Dambis Kārlis
    Daugulis Imants
    Dramačonoka Anna
    Dreimanis Jānis
    Eglājs Andris
    Eglīte Aivita
    Eglītis Kārlis
    Eislere Ingūna
    Eškina Antra
    Freiberga Kaiva
    Gaigala Sandra
    Gaiķis Ģirts
    Geka Karmena
    Golovins Vadims
    Gore Olita
    Gradovska Līga
    Gradovskis Aldis
    Grava Daiga
    Grīnbergs Kārlis
    Grīsle Inese
    Grūsle Inita
    Guriņa Velga
    Hāze Gundars
    Igaune Ingre
    Jančevska Gundega
    Jansiņa Judīte
    Jansone Inita
    Jansone Rūta
    Jansone Sandra
    Jaudzems Jānis
    Jirgensone Baiba
    Johansone Amanda
    Kacere Ināra
    Kaliksone Gundega
    Kalniņa Dace
    Kalniņa Elita
    Kalniņa Ilona
    Kalniņa Tamāra
    Kalpiņa Daunuvīte
    Kaņepe Antra
    Karelis Ainārs
    Karitons Alvils
    Kauliņa Ilze
    Kažoka Ērika
    Keišs Einārs
    Kindzuļs Kārlis
    Kiršteine Līga
    Kļaviņa Ieva
    Kļaviņa Ilze
    Kondrāts Vilnis
    Korobova Ieva
    Korsakovs Juris
    Kravale Anita
    Kravale Zinaida
    Krima Sandra
    Krujele Iveta
    Krūmiņš Guntars
    Kuļezņeva Rita
    Kūms Alberts
    Kuzmane Valda
    Ladusāne Irēna
    Lapiņa Līga
    Leisovs Aldis
    Letiņa Sandra
    Liepiņa Sarmīte
    Limbaks Ojārs
    Lisovskis Māris
    Malkauss Dzintars
    Malnača Sarmīte
    Mārtinsone Daina
    Medne Anda
    Medne Rasma
    Mednis Jānis
    Meija Aigars
    Mergina Anita
    Mergina Maija
    Mežraupa Ilze
    Miezītis Armands
    Millere Aija
    Mūrnieks Osvalds
    Niedriņa Sandra
    Odiņa Dace
    Ošs Andris
    Ostrovska Ausma
    Ozoliņa Dace
    Ozoliņa Taiga
    Ozoliņš Māris
    Ozols Jānis
    Palkavnieks Raitis
    Pētersons Andis
    Piese Maija
    Pliķēna Māra
    Potaša Vija
    Priedeslaipa Silvija
    Priedīte Ģirts
    Reinharde Sandra
    Reinsons Dainis
    Riekstiņa Sandra
    Rieviņa Ņina
    Roberta Vizma
    Romančuka Dace
    Roze Andris
    Rudzīte Elita
    Ruņģe Inga
    Rupaine Iveta
    Sadovska Zinaida
    Sauska Lilita
    Sērmūkslis Modris
    Skrastiņš Ainārs
    Smurģe Maruta
    Šmite Ingūna
    Sniķersproģe Iveta
    Spricis Gints
    Sproģe Dzintra
    Sproģe Inese
    Stukmane Guna
    Suipe Sandra
    Svekris Andis
    Sville Zandis
    Tālberga Sandra
    Tomašs Tālis
    Tomiņa Ināra
    Tūte Sandra
    Upīte Anita
    Valaine Skaidrīte
    Vanaga Inga
    Vārna Dace
    Vārtiņš Egīls
    Veikšāne Sandra
    Vīlips Uldis
    Vilnis Zigmunds
    Vītoliņa Gita
    Zaharovs Didzis
    Zālīte Ingūna
    Zariņa Inese
    Zembaha Valda
    Ziediņa Ineta
    Zilgalvis Aldis

1981. gads

    Ābele Agra
    Ābelīte Agris
    Ābola Līga
    Aide Inese
    Alksnis Elmārs
    Alsbergs Māris
    Aļļēna Ina
    Andriksone Alda
    Andžāne Ingrīda
    Āre Solveiga
    Balode Inga
    Baltzaķe Inga
    Berķe Iveta
    Bernava Iveta
    Bērtiņš Agris
    Bērziņa Daiga
    Bērziņa Ginta
    Bērziņš Imants
    Blumbergs Agris
    Bļodāne Daina
    Boze Lolita
    Brasavs Lauris
    Brikmane Guna
    Broliša Dace
    Brolišs Guntis
    Brūvere Mētra
    Bugais Inese
    Bumbiere Iveta
    Bundža Laura
    Cēdere Dace
    Ceijere Andra
    Cīrulis Guntars
    Cīrulis Māris
    Čerņēviča Maija
    Čevere Maija
    Čukure Elga
    Dālmane Lelde
    Darviņš Artis
    Dreimanis Aigars
    Ducens Sarmis
    Dukaļskis Arnis
    Eglīte Līga
    Ferbera Diāna
    Freivalde Lilita
    Fridrihsons Mārtiņš
    Gaidlazda Ineta
    Gailīte Antra
    Gailīte Sandra
    Gašs Andris
    Gediņa Ilze
    Glāzers Gvido
    Golubova Vita
    Granovska Inita
    Gredzena Olita
    Grūslis Egils
    Gruzītis Uģis
    Gudaite Vita
    Hāne Elita
    Hauks Līga
    Holsts Juris
    Hozjainova Sandra
    Indriksone Indra
    Ivanovs Ojārs
    Jansone Vizma
    Jākobsons Valdis
    Jonase Inta
    Kalniņa Dace
    Kaņepe Ilze
    Kārkle Vineta
    Karlsberga Baiba
    Karušs Valdis
    Kavacis Gintars
    Keiša Ārija
    Keišs Zigmunds
    Kļaviņš Ilgonis
    Kokorēviča Ilona
    Kokorina Svetlana
    Konrāde Andra
    Kozlovskis Juris
    Krastiņa Sarmīte
    Krastiņš Māris
    Kravalis Gunta
    Kreitāle Inta
    Krieviņa Inguna
    Krūmiņa Lilita
    Krūze Arnis
    Ķelpiņa Inita
    Ķeņģe Sarmīte
    Lapsiņš Aivars
    Lazdiņa Guna
    Lazdiņa Skaidrīte
    Ledauniece Anda
    Lejasblusa Anda
    Liece Maija
    Liepiņa Inga
    Liepiņa Iveta
    Liepiņš Andris
    Linde Edmunds
    Līnis Uldis
    Lipskis Juris
    Ločmele Iveta
    Lūse Dace
    Mardaka Inita
    Markuss Ivars
    Maseļūns Andris
    Mergina Laima
    Mūrnieks Raimonds
    Milberga Aija
    Moroza Ivanda
    Niedre Saiva
    Olengoviča Amanda
    Opmane Olita
    Ozola Māra
    Ozoliņa Indra
    Ozoliņs Varis
    Ozols Indulis
    Pēterēna Guntra
    Pīpkalēja Ineta
    Plūme Dace
    Pravarne Anda
    Priedīte Didzis
    Pujāte Iveta
    Puplaka Guna
    Purcena Vineta
    Puriņš Ēriks
    Pužulis Aldis
    Pužulis Guntis
    Rancāne Agita
    Raudziņš Raitis
    Rasgale Ruta
    Rēķis Guntars
    Rencis Aivars
    Rīdiņa Vita
    Roze Inese
    Rubīns Ēvalds
    Rudmiezis Aivars
    Rudzīte Inga
    Rudzīte Zaiga
    Saulītis Aigars
    Sebris Uldis
    Sedleniece Ilze
    Sērmūksle Rota
    Silaraupe Iveta
    Sīle Anita
    Siliņš Andris
    Sisene Mirdza
    Smirnova Rita
    Spiridoviča Inga
    Sporns Māris
    Sproģe Iveta
    Sproģe Selga
    Stangaine Dace
    Stangainis Aivars
    Stīpniece Vineta
    Strazdiņš Uģis
    Suhānova Sandra
    Šica Ineta
    Šintlere Iveta
    Škogals Dainis
    Šķesteris Laimonis
    Šņuka Rota
    Šteinbergs Rolands
    Tenbergs Gints
    Tērauda Indra
    Tilaka Ilze
    Treiliņa Indra
    Treimane Aelita
    Tresčenko Ludmila
    Trops Uģis
    Unters Uldis
    Vanags Jānis
    Vārpule Silvija
    Vārtiņa Sandra
    Vasile Elvīra
    Vasiļjeva Antra
    Veide Vita
    Veisa Maiga
    Virvičs Ainārs
    Vētra Velga
    Vīksna Didzis
    Vītols Uldis
    Zaļais Inese
    Zariņa Gunta
    Zariņš Vilnis
    Ziediņa Gunta
    Ziediņš Ivars

1982. gads

    Ābele Uldis
    Alka Anita
    Alksne Anda
    Altroka Inguna
    Amantova Antra
    Apsīte Andra
    Apsīte Indra
    Arnītis Vilis
    Aunītis Valdis
    Balmane Vija
    Balode Saiva
    Bečs Aija
    Belousova Valentīna
    Beņķīte Elita
    Bērziņa Dace
    Bicāns Ojārs
    Birnbauma Laila
    Borga Inita
    Brengmane Ritma
    Broka Inga
    Buka Aleksandrs
    Bumbiere Baiba
    Butlere Daiga
    Cābule Zinta
    Caunīte Ērika
    Čevers Uģis
    Deiko Sandra
    Dilāne Guna
    Dombrovska Ineta
    Dragons Jānis
    Dundare Žanna
    Friša Inga
    Gaiķe Inese
    Gārša Ieva
    Gediņa Kristīne
    Goģis Māris
    Gorbāne Renāte
    Gore Marlēna
    Graudiņa Ieva
    Grigors Ilmārs
    Grīnberga Dina
    Grinberga Laila
    Gulbinskis Jānis
    Gulbis Ainārs
    Hauka Ingrīda
    Hauka Maija
    Iesalniece Dace
    Ieviņa Ināra
    Jākobsons Olafs
    Jakubika Ligita
    Jankovskis Imants
    Jansone Iveta
    Jansons Dainis
    Jaunzeme Ginta
    Jermacāne Rita
    Jonītis Ilgvars
    Kalniņa Baiba
    Kalniņš Ralfs
    Kanapinska Sandra
    Karelis Aiva
    Katkovska Ineta
    Katkovska Iveta
    Klāvs Inese
    Kleinberga Vita
    Kļaviņa Ingūna
    Kociņš Viesturs
    Kokiņa Inguna
    Korobova Inga
    Kozlovska Inta
    Kravaine Lija
    Kravalis Osvalds
    Krūmiņa Aisma
    Krūmiņš Jānis
    Kukaine Inese
    Kūma Astrīda
    Ķipēna Judīte
    Lācis Mārtiņš
    Lapsiņš Alfs
    Lēģere Dace
    Liepiņa Modra
    Liepiņš Jānis
    Limbaks Baiba
    Līpacis Andris
    Logina Regina
    Lukstiņa Vēsma
    Lūsis Dzintars
    Ļeontjeva Jeļena
    Mangule Inese
    Mardaka Agrita
    Matīsa Sandra
    Mežciema Mudīte
    Mūrmane Ruta
    Mūsiņš Ainis
    Nītiņš Valdis
    Norīte Baiba
    Ogste Elita
    Oļehnovičs Māris
    Oraševska Ināra
    Osīte Aija
    Ozola Larisa
    Ozoliņa Dainida
    Ozoliņš Juris
    Ozols Ēriks
    Ozols Ivars
    Palsiņš Dzintars
    Paule Anta
    Pavloviča Dagnija
    Peļņa Rita
    Pirro Maruta
    Pļaviņš Juris
    Popa Aija
    Priedīte Uģis
    Prikule Zeltīte
    Puķīte Inese
    Raugulis Andis
    Rezgalis Aigars
    Rieksta Ineta
    Roze Dita
    Rudmiezis Uldis
    Rusakova Irisa
    Rusova Inguna
    Sarkane Antonija
    Sarkanis Jānis
    Sarkanis Uģis
    Saulīte Ina
    Sērmūksle Jolanta
    Sietiņa Mārīte
    Sirlaka Iveta
    Sivakova Iveta
    Skrastiņa Inga
    Skudra Sarmīte
    Smurģe Aija
    Soste Marita
    Sprenīte Iveta
    Strazdiņa Elita
    Stuce Ineta
    Suhareva Mudīte
    Surgunte Agita
    Šaicāne Inita
    Šlapeko Juris
    Šteins Gints
    Tērauds Ainārs
    Tomiņa Gundega
    Torgāne Dace
    Tūce Margita
    Upīte Ineta
    Valaine Alīda
    Valaine Antra
    Valdberga Ilze
    Varpahovska Inga
    Vārtiņa Inita
    Vecgaile Zanda
    Ventere Zaiga
    Venterzute aira
    Vijute Marina
    Vilciņa Maija
    Zagurila Dace
    Zālīte Indra
    Zariņa Dace
    Zariņa Viana
    Zeme Maruta
    Zlaugotnis Ainis
    Zvaigzne Ija
    Zvirbule Marina
    Žaubris Vitolds
    Žēpere Vēsma
    Žukovska Sarmīte

1983. gads

    Ābele Gita
    Ābola Ineta
    Aļļēns Uldis
    Amantova Antra
    Amatniece Daiga
    Andrejeva Anda
    Apine Agra
    Ažiņa Ingūna
    Bāliņa Antra
    Bāliņa Antra
    Balode Alda
    Balode Sandra
    Baltgalvis Sandra
    Banka Iveta
    Benika Modrīte
    Berģe Velga
    Bernāns Uģis
    Bērziņa Ilze
    Bērziņa Iveta
    Bērziņa Lolita
    Bērziņa Marika
    Bērziņa Selga
    Bērziņš Uģis
    Bierande Laila
    Birkava Lolita
    Bogdanova Ilze
    Bondare Laila
    Bratka Ilze
    Brence Māra
    Bundža Anda
    Butāne Dina
    Čemme Ilgonis
    Čevere Līvija
    Dorila Dina
    Drozde Inese
    Dubrovska Ineta
    Dzene Anda
    Eglīte Solveiga
    Eglīte Vija
    Eglītis Gints
    Endzeliņa Inese
    Erdmane Dace
    Ērkšķe Ineta
    Ezeriņš Gints
    Gāršs Gints
    Glāzere Silva
    Gobiņa Aija
    Grantovska Arta
    Grasiņa Ingrīda
    Grazdiņš Aigars
    Griezne Inese
    Grigors Ivars
    Grundmane Anita
    Ģipsle Inguna
    Ivanovskis Armands
    Jaundzema Ilona
    Jelēvičs Raitis
    Jumare Guntra
    Jurikova Marina
    Kairis Raimonds
    Kalniņš Gatis
    Kanušniece Ilze
    Karps Andis
    Kasparāne Irita
    Kazaka Rita
    Kažoks Normunds
    Kide Sandra
    Kiršteins Indulis
    Kleinberga Inga
    Klešs Andrejs
    Kreile Līga
    Krone Ina
    Krūklīte Agita
    Kuzņecova Agita
    Ķevere Ināra
    Ķīse Aija
    Laicāne Sandra
    Laņģe Inguna
    Larikova Jolanta
    Lasteniece Laila
    Lazdiņa Ginta
    Leimane Inga
    Leimane Maruta
    Liepa Ainārs
    Linde Dace
    Lūse Sandra
    Matvejeva Daina
    Medne Maija
    Meija Inita
    Melbārde Inita
    Meņģelis Māris
    Miķīte Guna
    Mazovska Maija
    Mūrnieks Gatis
    Mūsiņš Jānis
    Nadziņa Liesma
    Narņickis Agris
    Neimane Vita
    Ozola Indra
    Ozola Inga
    Ozola Iveta
    Ozoliņa Inguna
    Ozoliņš Didzis
    Ozols Dainis
    Paškova Nadežda
    Pāvulāne Ineta
    Petaks Normunds
    Pētersone Ineta
    Plešs Andris
    Plūme Una
    Podgaiskis Leonīds
    Prindulis Jānis
    Pšenko Žanna
    Purgale Agita
    Puriņa Dace
    Puriņš Ivars
    Rācene Ieva
    Rieksta Inga
    Riekstiņa Ieva
    Ronis Guntis
    Roopa Laila
    Rozīte Marita
    Ruča Gundega
    Sadovska Svetlana
    Sārs Ilmārs
    Saviča Sarmīte
    Sergejevs Andrejs
    Serma Līvija
    Sermole Ingūna
    Sidorenko Marika
    Sieriņa Dace
    Siksnis Daiga
    Siliņš Ilmārs
    Slaidiņa Elita
    Smilkte Ainārs
    Smoļina Elita
    Stangainis Artūrs
    Staģe Ligita
    Stepanovs Igors
    Stočka Inese
    Strīgele Daira
    Strogonova Ilze
    Stuce Agita
    Svīķe Daiga
    Šeptere Laima
    Škogale Valda
    Šmite Līga
    Šmitiņš Didzis
    Šulcs Gundars
    Tērauds Uģis
    Terentjeva Iveta
    Tetere Aija
    Treiliņa Ineta
    Upe Egīls
    Upe Elita
    Upīte Ingrīda
    Užāne Ieva
    Valaine Rudīte
    Varpahovska Dagmāra
    Vasina Inga
    Veldze Gatis
    Vijupe Olga
    Vīksna Māris
    Viļumsone Agita
    Vītola Elita
    Vītoliņa Maija
    Zāģere Iveta
    Zariņa Ināra
    Zellīte Veronika
    Zimina Rima
    Zīriņa Dagnija
    Zute Laila
    Zvejnieks Helmuts

1984. gads

    Āboliņa Zeltīte
    Akmentiņa Gunta
    Aleksandrovs Sergejs
    Alksne Ingrīda
    Amantova Ilona
    Amantova Ineta
    Amoliņa Diāra
    Andrejevs Normunds
    Aslanjana Nazika
    Auziņa Dzintra
    Bahtinova Dita
    Balode Antra
    Bēmere Līga
    Bērziņa Liesma
    Bērziņš Uldis
    Birzietis Ervīns
    Bitīte Inga
    Blūma Ineta
    Blūma Inga
    Briede Ilze
    Briedis Aldis
    Caunīte Anda
    Cēderštrēms Gints
    Čemme Andra
    Cielēns Uģis
    Cirsis Juris
    Damberga Gita
    Dančauskis Uģis
    Deičmane Inese
    Drozde Inita
    Dumbris Didzis
    Dupuža Anita
    Eliass Ģirts
    Ervalds Guntis
    Gailis Ritvars
    Garance Baiba
    Girgensone Baiba
    Grandava Zane
    Grasis Andis
    Gribuste Vaira
    Grundmane Diāna
    Jakubovska Inese
    Jansone Sarmīte
    Jansone Sniga
    Jirgensons Indulis
    Jumare Inese
    Jurševskis Dzintars
    Kalniņa Agrita
    Kamarūts Georgs
    Kaņepe Mairita
    Kaņeps Vilnis
    Kārkle Ilmāra
    Kārkle Inguna
    Kindzule Mārīte
    Klētniece Gita
    Kokarēviča Ineta
    Krēsliņa Ieva
    Kūlīte Saiva
    Kurmins Pēteris
    Leimane Lolita
    Lejiņa Daina
    Līviņa Agita
    Logina Iva
    Lukaižis Ints
    Micpapa Ieva
    Miķelsons Ēriks
    Murma Aigars
    Nesaule Inita
    Nicecka Inga
    Ogsts Inguss
    Opmane Sandra
    Ošiņa Laimdota
    Ozola Silvija
    Pālēna Elita
    Parms Gundars
    Petrovičs Normunds
    Piese Gita
    Pļaviņš Jānis
    Podniece Iveta
    Polikarpova Vita
    Preiberga Sandra
    Priekulis Normunds
    Puķīte Sarmīte
    Raķelis Rolands
    Rode Aigars
    Roze Ingmars
    Sarja Ilona
    Sauska Ināra
    Senkāne Gita
    Sebre Anita
    Šenberga Vija
    Šenbers Sarmis
    Šeškelis Māris
    Silaraups Ivars
    Sīle Sandra
    Sīmane Gita
    Skrastiņa Ilona
    Smurģe Inese
    Sovers Raitis
    Špickopfa Marita
    Stučka Ineta
    Students Māris
    Sveķe Dina
    Teteris Jānis
    Tjarve Rolands
    Trūpa Aina
    Tumova Ineta
    Upīte Liene
    Vārtiņš Gints
    Vecozola Dace
    Veispāle Inita
    Venterzutis Māris
    Vilcmeiere Sarmīte
    Vīlipa Guna
    Vilka Anda
    Žaka Raitis
    Žēbiņa Žanete
    Žukovska Guntra
    Zupa Ingūna
    Zvēriņa Ilita

1985. gads

    Adijāne Iveta
    Alsbergs Kristaps
    Andersone Linda
    Asare Inga
    Avena Lolita
    Balode Dace
    Balode Indra
    Barisa Inta
    Baumanis Andris
    Bertaite Ieva
    Bērziņa Ilze
    Bērziņa Inta
    Bičuka Agita
    Biezā Dace
    Birzietis Rauls
    Biseniece Laura
    Blaumane Iveta
    Bozis Andris
    Bricmanis Kaspars
    Bujāne Rineta
    Buldure Selga
    Cepurnieks Gints
    Ciekurzne Daiga
    Cimža Anda
    Cinis Andris
    Doktere Andra
    Dubova Linda
    Dubulte Iveta
    Dumbre Dita
    Duša Inese
    Dzērve Ineta
    Dzirkalis Ivars
    Eglīte Ieva
    Eglīte Vineta
    Ekmane Iveta
    Elviņa Sandra
    Fedorova Inese
    Fjodorova Vineta
    Gaiķe Vita
    Gaiķis Gints
    Gailīte Signe
    Ģipsle Evija
    Smirins Mihails
    Grīnfelde Ilona
    Grūbe Ģirts
    Gulbis Artis
    Immers Ainārs
    Irbe Ieva
    Jakovļevs Juris
    Jankovska Aira
    Jansone Jana
    Jansons Valdis
    Jaunzema Jana
    Jaunzems Jānis
    Jokste Iveta
    Jurģēna Daina
    Kairova Aiva
    Kaliksons Gints
    Kalnāre Sanita
    Kalniņa Lolita
    Kalnupa Gundega
    Kanders Jānis
    Kārkliņa Marita
    Karpačova Jolanta
    Kazāks Guntis
    Ķerpe Jogita
    Ķīle Mairita
    Kindzule Skaidrīte
    Kizika Sandra
    Klāvs Māris
    Klāvs Rudīte
    Kleinberga Vineta
    Krieva Inga
    Krieviņš Alvils
    Krieviņš Dainis
    Krieviņš Sarmis
    Kriķe Ginta
    Krompāne Ingrīda
    Kurmis Linda
    Ķuze Andra
    Lazdiņa Indra
    Lemeša Inita
    Liepiņa Laima
    Lokucejevska Antra
    Ļvova Laila
    Mārtinsone Evija
    Medeljē Jānis
    Mežciema Ingūna
    Migla Daiga
    Mikāne Sanita
    Morozs Vitolds
    Mortuļeva Vineta
    Odiņa Iveta
    Ontužāns Jānis
    Osīte Ilze
    Ozoliņš Kārlis
    Ozols Edijs
    Pakalnietis Ikars
    Pamata Ruta
    Picka Ilva
    Podniece Agita
    Prenka Vilnis
    Randa Inguna
    Remsone Dita
    Renga Arta
    Renga Kaspars
    Roopa Līga
    Roska Iveta
    Rubene Alda
    Rudi Aivars
    Rudzīte Vija
    Ruska Aiva
    Rutka Dace
    Sakne Liene
    Siņicina Liesma
    Šīrone Inita
    Skābarde Sanita
    Skujiņa Sarmīte
    Slišāns Jānis
    Šmidlers Andulis
    Šmitiņa Līga
    Sotniece Aiva
    Spruģevics Artis
    Stalbova Daiga
    Stočka Aiva
    Strautmane Daina
    Strazdiņš Aivars
    Stūris Selga
    Suipe Irēna
    Surgunte Iveta
    Tālberga Antra
    Tamanis Dzīlis
    Tauriņš Armands
    Tiltiņa Maija
    Timofejeva Elita
    Upīte Daira
    Valdmane Elita
    Valtere Vizma
    Vasiļjevs Aigars
    Vectirāne Inese
    Veide Asija
    Veipāns Agris
    Veitmane Iveta
    Villa Linda
    Vilnis Modris
    Vīna Sanita
    Vinogradova Solvita
    Virza Lija
    Vītola Anda
    Žagare Sandra
    Zariņa Baiba
    Zariņa Ieva
    Zariņš Raitis
    Zembaha Antra
    Ziediņa Dace
    Ziediņš Gatis
    Zīrape Daiga
    Zvejniece Anda
    Zviedre Sandra

1986. gads

    Akmene Ina
    Alksnīte Inese
    Ābele Indra
    Ārensone Ija
    Bakāns Ints
    Balka Antra
    Baumane Gita
    Bērziņa Inga
    Bimšteina Aiva
    Bite Sandra
    Blauss Inita
    Borizo Mairita
    Bragina Evija
    Broka Linda
    Brūvere Antra
    Bukbārde Sanita
    Cimberga Sandra
    Dalbiņa Renāte
    Dālmanis Didzis
    Dombrovska Dina
    Dreimanis Didzis
    Dzeguze Inguna
    Dzenis Didzis
    Dzērve Jana
    Egle Una
    Eglīte Eva
    Eglīte Ingrīda
    Elste Ilze
    Fjodorovs Jānis
    Fogelis Māris
    Gaigale Sanita
    Gaigals Armands
    Gaiķis Ivars
    Gaša Inese
    Gaujers Uģis
    Girgensone Zane
    Gravāne Elita
    Grigore Dita
    Grīnberga Baiba
    Ilstere Ilona
    Janetēna Anda
    Jansons Kristians
    Jurēvica Agita
    Kalniņa Dace
    Kalniņa Ieva
    Kalniņa Lija
    Kalpiša Dace
    Kaminskis Valters
    Kaņepe Ginta
    Kārkliņš Ivars
    Kartava Andra
    Karuša Vija
    Kašs Ginta
    Ķirsone Inese
    Kornete Līga
    Kraukle Maira
    Kravalis Māris
    Krieviņš Inguss
    Krilova Anda
    Krūklīte Linda
    Krūmiņa Inga
    Krūmiņa Signe
    Krūmiņš Normunds
    Krustiņa Ilze
    Kudrjašova Irēna
    Lāce Māra
    Leduskrasts Arnis
    Leduskrasts Māris
    Lejietis Uģis
    Lieleicēna Jogita
    Liepiņa Rita
    Lijasova Ingūna
    Ludrika Sanita
    Lūsis Linards
    Maklere Dace
    Mazure Ineta
    Miķe Zane
    Muižniece Ilze
    Murma Sarmīte
    Nagle Līva
    Narņicka Alda
    Neiders Ludis
    Niedre Linda
    Novikova Ņina
    Odiņa Alda
    Ozoliņš Aigars
    Ozoliņš Māris
    Pastuhova Indra
    Pats Gunārs
    Paucīte Ita
    Podziņa Zanda
    Puriņa Inese
    Reitmane Iveta
    Rence Inga
    Rence Vita
    Romule Iveta
    Rone Evija
    Rozenbergs Ilona
    Rudzīte Eva
    Rudzīte Inta
    Rudzīte Zane
    Rusovs Gundars
    Saide Jānis
    Sirmā Žanete
    Slišāne Sandra
    Sproģe Līga
    Spulde Ramona
    Skrīvele Antra
    Stabiņa Inta
    Šteinbergs Ilmārs
    Stilve Judīte
    Stivriņš Artis
    Suipe Solvita
    Sūriņa Elita
    Šusts Māris
    Švirberga Sanita
    Tauriņa Ingrīda
    Tilta Elita
    Trofimova Judīte
    Upmalis Ivars
    Urbanoviča Inga
    Uškaure Una
    Valgere Anita
    Vanags Edgars
    Vectirāns Gundars
    Veģeris Ainārs
    Veselova Diāna
    Vilciņa Dace
    Vīlips Aigars
    Žagare Ērika
    Zandberga Vineta
    Zariņa Inga
    Zariņš Alvis
    Zazīte Ingūna
    Zēla Saiva
    Zirnīte Vēsma
    Zuzāns Arnis

1987. gads

    Alksnīte Jana
    Ansone Kristīne
    Apala Mārīte
    Asare Aira
    Avens Jānis
    Bajāre Aiva
    Balode Indra
    Balvičs Jānis
    Bambelovska Gunta
    Banka Aigars
    Bernards Vilnis
    Bērziņa Inga
    Bērziņa Laila
    Biernis Jānis
    Biezā Ilze
    Binde Agrita
    Birziņš Māris
    Bogdanova Daira
    Bomīte Ligija
    Boze Inese
    Briģe Indra
    Bundža Oskars
    Cēderštrēma Ieva
    Cērpiņš Roberts
    Čerņavskis Andris
    Deičmane Lita
    Deksnis Andris
    Dubrovska Aiva
    Dzirkale Vija
    Eberharde Ineta
    Eglīte Dina
    Endele Jānis
    Endzeliņa Anita
    Ezeriņa Evija
    Frica Aiva
    Gablika Anda
    Gailis Gatis
    Gailīte Aija
    Gārša Ilze
    Gediņa Dace
    Grants Aivars
    Ģēģere Ieva
    Ģērmanis Gintars
    Greivule Ingrīda
    Grigore Ravita
    Grīnberga Sniedze
    Grundis Aivars
    Jakabsons Gints
    Jansone Irita
    Jaunzems Juris
    Jonīte Lelde
    Jurkāns Gvido
    Kalēja Inga
    Kalniņa Ilva
    Kalniņa Signe
    Kanapinska Dita
    Kaņepe Valentīna
    Kārkliņa Aija
    Kļaviņa Ingūna
    Kozaks Andis
    Kraukle Inese
    Krūmiņa Laila
    Laiviņa Solvita
    Lamaša Inga
    Janovska Sanita
    Lapiņš Jānis
    Lauga Una
    Laurīte Santa
    Lielpētere Baiba
    Lipskis Armands
    Lubūze Iveta
    Margita Santa
    Mastiņa Viveja
    Mazsīle Inita
    Mazule Anda
    Meļņika Iveta
    Mērniece Dace
    Meržejevska Jana
    Mētra Brigita
    Mežraups Arnis
    Mieze Ilva
    Millere Ilona
    Nadziņa Dace
    Noveiko Aigars
    Ose Egita
    Ozola Gunta
    Ozola Ineta
    Ozoliņa Ilona
    Ozols Raivo
    Ozols-Ozoliņa Elita
    Palavinskis Nauris
    Parfiļuka Gita
    Parkova Ineta
    Parms Andis
    Plūme Līga
    Priedīte Gunta
    Purava Ieva
    Rasnačs Rolands
    Reča Ilze
    Rīdiņa Antra
    Rudaka Elita
    Rudzīte Dita
    Saulīte Ineta
    Sebris Normunds
    Seļakovs Zigmārs
    Siksnis Andris
    Simonaite Elita
    Šķērstiņa Aija
    Skrastiņš Aigars
    Skrastiņš Raitis
    Smiltiņa Dace
    Spruģevica Inga
    Staša Gunita
    Stukle Maija
    Subatele Ingūna
    Šukīte Lāsma
    Sukure Gita
    Šūlmeistare Inga
    Šveice Evija
    Svilpis Dzintars
    Tērauda Solvita
    Tetere Indra
    Treiliņa Ilze
    Trumpe Egils
    Tupiņš Anrī
    Ūdre Dace
    Upīte Agris
    Vectirāne Vita
    Vintere Antra
    Vilsone Gunita
    Viļuma Arnita
    Vīna Egita
    Vinters Zigmārs
    Virse Iveta
    Vītoliņa Everita
    Vītols Ainārs
    Vladimirovs Ainars
    Zaķe Iveta
    Zālīte Anda
    Zavadska Laila
    Zecmane Ginta
    Živa Ilona
    Zvirbule Ginta
    Zvirbulis Jānis
    Zvirgzdiņš Andis

1988. gads

    Ābeltiņš Agris
    Abzalons Aigars
    Akots Andis
    Aleksandrova Ieva
    Ambaine Laila
    Apinis Ilgvars
    Augstkalne Dace
    Auziņa Gunita
    Avotiņš Pēteris
    Baha Lija
    Baltiņa Agita
    Bernarde Agita
    Bērziņa Laila
    Bērziņš Aigars
    Bērziņš Aivars
    Bierne Ilze
    Biezā Arnita
    Bittere Laine
    Blūma Zane
    Bundža Jana
    Bundzeniece Gita
    Čekanoviča Sanita
    Ceriņš Ilvars
    Čīča Arnis
    Ciganska Iveta
    Cvetkova Nata
    Daģis Guntars
    Daiga Iveta
    Dančauska Ieva
    Dičevs Ģirts
    Dreimane Guna
    Dubulte Rita
    Eglītis Artis
    Elsiņa Vineta
    Ērkšķe Gunta
    Gaiķis Jānis
    Gailina Inga
    Galva Inga
    Grabe Ginta
    Grīnberga Maruta
    Grunde Arta
    Grūsle Gunta
    Hanka Dace
    Ivanovs Kaspars
    Jansone Signe
    Jermacāne Inita
    Kalniņa Lelde
    Kalniņa Liene
    Kalniņa Vita
    Kalniņš Ints
    Kalniņš Uldis
    Koltova Aiga
    Kaņepe Dagnis
    Kārkliņš Jānis
    Karpova Inga
    Kartava Inga
    Keiša Regīna
    Ķibere Gunita
    Kokle Andrejs
    Kondratjevs Almārs
    Kubulniece Sandra
    Kuple Ilze
    Kuzņecova Solvita
    Lazdiņa Baiba
    Lezdiņa Inese
    Lielpēteris Jānis
    Lismente Sarmīte
    Lunte Inese
    Lūkina Dace
    Mače Svetlana
    Malkaus Artis
    Mārtiņjēkaba Iluta
    Melbārde Antra
    Neimanis Ivo
    Nestro Didzis
    Norvele Ieva
    Noviks Jānis
    Nulle Agita
    Odziņš Igors
    Orina Līga
    Paste Lilita
    Pāvulāne Anita
    Pētersone Līva
    Polis Raivo
    Priedīte Ieva
    Prūse Ārija
    Pūcīte Ilona
    Pučurs Raimonds
    Puncule Dace
    Putniņa Sanita
    Radzeviča Andželika
    Ramata Solvita
    Ratnieks Vilnis
    Rīsmanis Atis
    Romanova Indra
    Rudzīte Vivita
    Rutka Evija
    Šakurova Ilze
    Saulīte Agita
    Ščeglova Dina
    Semule Inga
    Sietinsone Irēna
    Silamiķele Aiga
    Siliņš Ilvars
    Sīmane Sanita
    Sinkēviča Jana
    Širokina Sandra
    Šīrante Dace
    Šķērstiņa Gunta
    Šķesteris Māris
    Skrastiņa Sandra
    Skroderis Uldis
    Sovere Andra
    Spalviņa Baiba
    Spila Irēna
    Spunde Ilze
    Studente Sanita
    Stukmane Guna
    Sudāre Iveta
    Šustere Ilona
    Suta Edgars
    Svelme Inga
    Tooms Jānis
    Treijs Helmūts
    Trifanova Jana
    Turcinovičs Ainārs
    Ūdris Jānis
    Ūdris Valdis
    Uškaurs Ģirts
    Valce Anita
    Vanags Valters
    Vanags Valdis
    Vasiļevska Laila
    Vectirāns Druvis
    Vilistere Karīna
    Villa Inga
    Zaharko Jānis
    Zariņa Irita
    Zariņa Sanita
    Zolcs Pētris

1989. gads

    Alksne Gunita
    Alksnis Māris
    Alksnīte Inese
    Ansone Asnīte
    Antonevičs Kaspars
    Apinītis Mārtiņš
    Balodis Jānis
    Baltaisbrencis Ģirts
    Barbare Juta
    Bēniņa Solvita
    Bernarde Lita
    Bērziņa Eva
    Botors Andris
    Bramberga Ingrīda
    Brante Baiba
    Briede Sanita
    Bujāne Inese
    Butlere Linda
    Čakša Ieva
    Cepurniece Baiba
    Ceriņa Jana
    Ceriņa Sarmīte
    Čimoka Sanita
    Deičs Egils
    Demska Jana
    Dievbērna Inga
    Djakova Ivanda
    Dubovika Santa
    Gediņa Inese
    Grase Dana
    Grāvelsiņa Linda
    Grigore Maira
    Guseva Gunita
    Hincenberga Aiva
    Ivulāns Mairis
    Jansone Iveta
    Jēkabsone Ligita
    Jemse Ilze
    Jeronovičs Jānis
    Jēruma Agita
    Jerums Ingemārs
    Juļina Evija
    Kaliksone Sigita
    Kalpiša Guna
    Kaņepe Dace
    Ķelle Ilze
    Ķeņģe Aiga
    Ķirsone Egita
    Klauģe Dace
    Klētniece Ilona
    Klūga Astra
    Krastiņa Ija
    Krenklis Ivars
    Krievāne Gunita
    Krūklītis Jānis
    Kudraša Aija
    Laugale Astra
    Leimane Sarma
    Lejietis Kaspars
    Ļipānova Mārīte
    Lukaižis Raitis
    Lukstiņš Normunds
    Mazpole Aija
    Miesniece Jana
    Miķelsone Inese
    Miķīte Anda
    Murstiņa Agita
    Ošs Andris
    Palsa Dace
    Parandjuka Sanita
    Pētersone Dace
    Porītis Mārtiņš
    Proškoviča Vineta
    Pudze Dace
    Rogoļeva Irita
    Romanovs Andis
    Rozmanis Aivars
    Rubene Eva
    Rudaka Iveta
    Rudmieze Ieva
    Sebre Lelde
    Sils Pauls
    Sirmais Kaspars
    Šmitiņš Guntars
    Šnē Evija
    Spulle Raimonds
    Strazdiņš Andris
    Tūtere Sanita
    Vaicekovska Olita
    Veģeris Ģirts
    Vītola Inese
    Zariņa Guna
    Zarīte Ingūna