CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

70-tie gadi

1970. gads

    Akmentiņa Anita
    Aļļe Arnis
    Arāja Aina
    Balde Aija
    Bāliņa Aija
    Bāliņa Māra
    Baltroka Baiba
    Baltroka Dace
    Bērziņa Maiga
    Bērziņa Māra
    Bērziņš Andris
    Bērziņš Guntis
    Bībere Līga
    Biseniece Valda
    Blūma Dace
    Bogdāne Anita
    Bomis Guntis
    Bulgārina Sarmīte
    Cīrule Melita
    Čuprānovs Aleksandrs
    Daugaviņa Daina
    Dika Mirdza
    Draguna Ilzīte
    Dvorņika Inta
    Dvorņiks Valdemārs
    Eglītis Aivars
    Eltermanis Māris
    Enere Māra
    Fārnaste Elita
    Gabante Beatrise
    Gailis Māris
    Geca Biruta
    Glāzīte Laima
    Grazdiņš Aldis
    Grīnbergs Māris
    Grundmanis Mārtiņš
    Hāka Ausma
    Holcmane Meldra
    Ilmets Mārtiņš
    Jakobsone Regīna
    Jevdokimova Zinta
    Kalniņa Ilze
    Kaņepe Irida
    Karitone Guna
    Kārkliņa Vija
    Keiša Anita
    Kleša Larisa
    Krūmiņš Harijs
    Kubliņa Inese
    Lāce Laima
    Lezdiņš Aivars
    Liberts Imants
    Liepiņa Laura
    Madžule Anastasija
    Majore Inese
    Matulis Jānis
    Medne Vilma
    Meldre Anita
    Melngalve Inta
    Mellēna Ausma
    Mergups Juris
    Miķelsons Ilgonis
    Ozola Baiba
    Ozola Zinta
    Ozoliņa Līvija
    Ozolkāja Anita
    Pālens Māris
    Petrova Zinaida
    Platais Imants
    Puriņš Ivars
    Radziņa Lilita
    Rozītis Anita
    Rozītis Jānis
    Rudzīte Aina
    Runce Inese
    Ruska Ilze
    Sakne Olīvija
    Salmanoviča Sarmīte
    Salmiņš Jānis
    Sīmane Sandra
    Skrodere Solveiga
    Šķudīte Vija
    Sproģe Rūta
    Stīpnieks Juris
    Stokmane Laima
    Stuce Līga
    Šverste Patricija
    Veģe Ilze
    Vildere Dace
    Vīņaude Maija
    Virse Tamāra
    Vītiņš Uldis
    Zālīte Dzintra
    Zāmuelis Andrejs
    Zande Ziedonis
    Zavickis Einārs
    Zirne Daira
    Zirnīte Vita

1971. gads

    Ābele Edgars
    Akmentiņš Ēriks
    Alksne Ināra
    Alksnis Uldis
    Anžāne Vanda
    Apine Anda
    Apine Ināra
    Apine Māra
    Augstkalniete Alda
    Balode Baiba
    Baltā Nellija
    Baltgalve Rūta
    Baumanis Guntis
    Berga Ilze
    Bērziņa Anita
    Bērziņa Rudīte
    Bērziņa Zane
    Bērziņš Aivars
    Bērziņš Valdis
    Bītmete Mērija
    Brūvere Daila
    Čivžele Anita
    Dāvis Juris
    Deviķe Valda
    Driķis Aivars
    Dripe Jānis
    Dubkova Ija
    Dzenša Dzintra
    Eizāns Andrejs
    Gabante Valda
    Gailums Jānis
    Galauska Ilga
    Ģēģere Velga
    Ģeņģere Ieva
    Greize Olita
    Grīnbergs Valters
    Gudēvica Alda
    Jakobsone Baiba
    Janševska Dagnija
    Jansone Dace
    Jaunzemis Juris
    Jaunzemis Vilnis
    Kaņepe Lija
    Kauliņa Solveiga
    Kiršteine Dace
    Krieviņa Agita
    Kronītis Ēvalds
    Krūmiņš Andris
    Lāce Valda
    Landmane Līga
    Lapiņa Māra
    Lapiņš Gundars
    Larnovska Irēna
    Leitass Andris
    Ļeļeva Irēna
    Līcis Andrejs
    Lielā Gunta
    Lindermanis Visvaldis
    Lisovska Lidija
    Malnacis Konstantīns
    Malinovska Māra
    Mille Astra
    Neimanis Viesturs
    Ozola Ruta
    Paeglīte Ieva
    Pļavenieks Agris
    Ramiņa Beatrise
    Rasa Tamāra
    Rēķe Raita
    Rostoka Sarmīte
    Rozenberga Zaiga
    Rozniece Inese
    Rudzīte Vizma
    Salaks Andrejs
    Sarkane Alda
    Saulītis Andrejs
    Saulītis Indris
    Seidare Austra
    Sermuliņa Sarma
    Siņicins Mihails
    Skrastiņa Laima
    Štēbele Daina
    Stivriņa Ināra
    Stucis Jānis
    Šūmanis Elmārs
    Tarasovs Dainis
    Treija Dzintra
    Vāciete Baiba
    Vanags Ivars
    Veģere Dace
    Vilciņa Dūda
    Vīlipa Dzintra
    Vītola Gunta
    Zakke Lilija
    Zaļaiskalns Viesturs
    Zariņa Līga
    Žīda Anita
    Žilinska Skaidrīte
    Zobena Laima

1972. gads

    Afanasjevs Aldis
    Alksne Agita
    Augstkalniete Mētra
    Ballaha Maija
    Balode Anita
    Balode Zigrīda
    Bebris Māris
    Bernavs Ivars
    Berovska Banga
    Bērziņa Baiba
    Bērziņa Ilona
    Bērziņa Māra
    Bērziņa Mudīte
    Biķerniece Ilga
    Bincis Kārlis
    Bisenieks Viesturs
    Blaua Ilze
    Blūms Māris
    Bogdāne Edīte
    Brante Glorija
    Bukovska Dzintra
    Buķe Ilze
    Cirmane Līga
    Daleckaja Sarmīte
    Devene Ligita
    Dūcis Tālis
    Eglīte Inta
    Eglīte Tamāra
    Eltermane Baiba
    Freimanis Kārlis
    Gābere Inese
    Gailis Guntis
    Grauča Brigita
    Grīnberga Elfa
    Gulbe Rudīte
    Iesalniece Mārīte
    Jakobsone Dzintra
    Jankovska Māra
    Kalēja Vija
    Kaurecka Reņa
    Kļaviņš Ziedonis
    Kriķis Dainis
    Krišjānis Jānis
    Krūmiņa Anita
    Kurcalts Aldis
    Lapiņa Anita
    Lazdiņa Anita
    Leitase Maija
    Lismente Inese
    Luika Ingrite
    Mačs Viesturs
    Marauske Vija
    Masa Līvija
    Mažāne Ilze
    Medne Laimdota
    Melbārde Loreta
    Mencs Vilnis
    Muižniece Vija
    Olte Juris
    Ozoliņa Aija
    Pablaks Ivars
    Pētersone Līga
    Pirro Ēriks
    Plauka Baiba
    Pļavenieks Zintis
    Plūme Dzintra
    Polis Laima
    Ponomarenko Zinaīda
    Pranka Modrīte
    Priedīte Laimdota
    Priedīte Solveiga
    Priedītis Ints
    Pumpurs Ģirts
    Pūris Gaida
    Puriņa Teiksma
    Rence Zaiga
    Riekstiņa Laimdota
    Romanovska Inese
    Rozīte Rūta
    Rudzītis Artis
    Ruska Astrīda
    Safonova Līga
    Šahmane Anita
    Salmiņa Dace
    Seņkova Ina
    Sermuliņa Aina
    Seržante Marija
    Siliņa Milija
    Sinuka Lelde
    Siņelobova Tatjana
    Skrastiņa Baiba
    Smila Viktors
    Smirnova Tamāra
    Speļģe Anita
    Spriņgis Ivars
    Šteine Gunta
    Šulte - Šulcs Ruta
    Supe Janīna
    Tilgase Inese
    Tītmane Velta
    Tīvele Andra
    Treimanis Nikolajs
    Uzulniece Mārīte
    Vidriķis Jānis
    Vīķelis Gunārs
    Zalivska Marina
    Zariņa Anita
    Zariņa Velga
    Zavickis Aldis
    Zeltiņa Laimdota
    Zirne Līga

1973. gads

    Antona Līga
    Auziņa Aida
    Avdoško Ilze
    Baiža Inguna
    Bāliņa Inese
    Bāliņš Ojārs
    Ballaha Jeļena
    Baltā Malda
    Bariss Voldemārs
    Baumane Daina
    Belrusa Ilga
    Bernarde Ligita
    Bērziņa Dzintra
    Bērziņa Sarmīte
    Bērziņš Dainis
    Bērziņš Pēteris
    Binde Mairita
    Bluķe Ilze
    Brencis Uldis
    Broka Rita
    Čakars Inārs
    Ceriņa Valda
    Cilinska Andra
    Cīrule Dagmāra
    Dambergs Ivars
    Daukšs Jānis
    Dragūns Jānis
    Dreimane Valda
    Drute Renāte
    Dumpe Sarmīte
    Dzelze Santa
    Dziedātājs Mārtiņš
    Eglīte Gundega
    Eglīte Lilita
    Eglīte Līvija
    Frišamane Anita
    Giela Ilga
    Grīnberga Lauma
    Jansons Guntis
    Jakule Ruta
    Jubass Ilmārs
    Kalniņa Dace
    Kalniņš Andris
    Karitone Valda
    Karlovska Ligita
    Kazaks Dainis
    Kazerovska Ieva
    Ķipēna Māra
    Kļaviņa Ināra
    Konrāds Viesturs
    Kornets Valdis
    Krauze Gunta
    Krēsliņa Mārīte
    Krēsliņš Andis
    Krieva Aina
    Krūmiņš Jānis
    Kučerova Tamāra
    Kūriņš Dainis
    Kušķe Aīda
    Lāce Ingrīda
    Ladnaja Anda
    Lazdiņa Gunta
    Leimane Dace
    Liepiņa Aija
    Liepiņa Dace
    Liepiņa Inese
    Ločmele Lūcija
    Logina Valentīna
    Lūsiņa Dace
    Matule Ilma
    Matulis Ivars
    Melbārdis Guntis
    Meldre Daila
    Meņģele Dzintra
    Mežvēvere Ingrīda
    Muižniece Astra
    Mušperte Zaiga
    Ozola Aija
    Ozola Ilona
    Parma Dzidra
    Pelšs Edgars
    Peskova Rita
    Plinka Dace
    Podziņa Dzidra
    Pogaine Maija
    Pote Līga
    Prauliņa Dzidra
    Pundure Marija
    Puriņš Māris
    Rāka Mudīte
    Rencis Ivars
    Rībenis Andris
    Riekstiņa Rudīte
    Rubeža Ligita
    Salmiņš Andris
    Saulīte Zaiga
    Savina Ira
    Šekavs Edvīns
    Sermuliņa Baiba
    Serova Antonīda
    Sīmane Maruta
    Skrastiņš Edvīns
    Sloka Ranta
    Smilkta Irma
    Solodjankins Jalmars
    Šparne Velta
    Sproģe Ināra
    Stabulniece Ināra
    Strazdiņa Māra
    Sūniņa Ivonna
    Tipcāne Anna
    Treija Solveiga
    Treimanis Einārs
    Tumāne Valentīna
    Voldiņš Aivars
    Vasmanis Daumants
    Veldze Alda
    Verners Ģirts
    Vīgante Maruta
    Vilcāns Aivars
    Vītola Anita
    Zaķe Gunta
    Zaķe Līga
    Zariņa Mudīte
    Zaura Daina
    Zemīte Dace
    Ziediņa Anda
    Žilinskis Aivars
    Zilvere Ruta
    Zlaugotne Lauma

1974.gads

    Ābelis Andrejs
    Ābols Aivars
    Aizpurvs Indulis
    Aizupiete Gunta
    Alksne Aija
    Alksnis Ivars
    Andersone Gunta
    Arāja Dace
    Auziņš Andris
    Balde Spodra
    Bāliņa Aina
    Bāliņa Zeltīte
    Bārda Dace
    Barūna Gunta
    Bēniņa Ingrīda
    Bergmane Lauma
    Bērtulsons Aivars
    Bērziņa Elga
    Bērziņa Lilita
    Bērziņa Vineta
    Bērziņš Indulis
    Bērziņš Vairis
    Bincis Jānis
    Bitmete Ērika
    Brante Valda
    Bratka Valda
    Bregže Rasma
    Buka Indulis
    Buķe Dace
    Caune Gundega
    Circenis Inguards
    Dambis Sandra
    Daņiļenko Skaidrīte
    Dižkača Diāna
    Dripe Artis
    Dūmiņa Līga
    Endzelis Andris
    Ērģele Zigrīda
    Feders Alda
    Frišmane Gunta
    Gābers Vilnis
    Grīnberga Mirdza
    Grundule Ināra
    Gruņiere Maija
    Jaunzemis Tālis
    Jaunzems Tālis
    Johansone Gita
    Jurgaite Regīna
    Jurgena Andrika
    Jursa Aija
    Juška Valentīna
    Karpušenko Igors
    Kļaviņa Diāna
    Kļaviņa Selga
    Klementjeva Ināra
    Kokarēviča Skaidrīte
    Kornets Juris
    Krastiņš Viesturs
    Kreitāle Gaida
    Krieviņa Anita
    Krieviņa Maija
    Krieviņš Uldis
    Kurme Māra
    Laganovska Rūta
    Lapiņa Sniedze
    Larionova Ērika
    Leite Laimdota
    Liberte Ginta
    Lielauza Guna
    Lūcis Andrejs
    Matisone Maruta
    Medne Zinta
    Mednis Andris
    Moisenko Lidija
    More Vivita
    Moroza Anna
    Muižnieks Laima
    Neimane Biruta
    Neimanis Juris
    Ostrovska Venita
    Ozols Egons
    Ozols Jānis
    Ozols Jānis
    Paurāne Ārija
    Perevalova Ņina
    Pireks Nils
    Podiņa Dzintra
    Podiņa Ilze
    Podiņš Juris
    Pučurs Anita
    Pūķe Māra
    Ribakova Elvīra
    Rieksta Daiga
    Roštoka Ināra
    Rubene Olga
    Rutkis Guntis
    Samsone Ilga
    Saturiņa Mārīte
    Sauska Melānija
    Sīle Iveta
    Simsone Maira
    Šīre Pārsla
    Sirlaks Jānis
    Škraba Edīte
    Skrabulis Jānis
    Smirnova Rasma
    Šmite Inese
    Stīpniece Dace
    Tarasova Gunta
    Timoško Indra
    Tīrons Uldis
    Treimane Lelde
    Trukšāne Mārīte
    Upena Ruta
    Vadzis Ženija
    Vanaga Dace
    Varnis Ieva
    Vasiļjeva Olga
    Vasiļjeva Sandra
    Vasmane Olita
    Veidemanis Egons
    Vennere Vineta
    Verners Aldis
    Vīksna Agra
    Vilciņš Ziedonis
    Vīlipa Ingrīda
    Vītola Valda
    Zaļā Vēsma
    Zaļivska Iraida
    Zariņa Indrīda
    Zariņa Sandra
    Zemītis Arvis
    Zemmere Marīte
    Zvanta Ilze

1975. gads

    Alsberga Ināra
    Alsiņa Rota
    Amoliņš Andris
    Andersons Gunārs
    Apine Marina
    Armfelde Sarmīte
    Augule Līga
    Baiža Aīda
    Bojāre Elīze
    Balodis Dzintars
    Baltiņa Vita
    Bārdiņa Inese
    Beitika Svetlana
    Berķe Ligita
    Bērziņa Maiga
    Bērziņš Aivars
    Bērziņš Guntars
    Bisenieks Māris
    Blaus Anita
    Blumberga Dace
    Boze Maiga
    Bregže Anita
    Briede Ildze
    Briede Silvija
    Broka Ieva
    Bruņinieks Pēteris
    Buceniece Laila
    Burkēvica Indra
    Bušs Uldis
    Butkins Juris
    Cepurīte Dace
    Čakare Valda
    Dišlers Gunārs
    Eglīte Inta
    Elekse Daina
    Elstiņa Valda
    Ezermale Rita
    Freimane Dzintra
    Friša Anda
    Gābere Gita
    Gabrānovs Ainārs
    Galauska Laimdota
    Gomane Rama
    Grāvelsina Dace
    Grišāns Jānis
    Grunte Ināra
    Hofrāte Ruta
    Inkina Inga
    Jākobsone Ināra
    Jākobsons Māris
    Jakušonoka Rita
    Jansons Viesturs
    Janševskis Helmuts
    Jaunbalode Ilze
    Jirgensone Melita
    Jurgelāns Vilnis
    Kacare Lidija
    Kaķīte Sarmīte
    Kalniņa Lauma
    Kalniņa Maira
    Karele Benita
    Karelis Imants
    Kazaka Inta
    Kazaks Guntars
    Keiša Rita
    Klakovska Aldona
    Klāvsone Vineta
    Kļavapurs Gintars
    Klaviņš Aivars
    Kokars Indulis
    Krauze Dzintra
    Krēgere Inese
    Krieviņš Gaidis
    Krumiņa Rudīte
    Krūmiņa Sarmīte
    Ķeiriņš Jānis
    Ķesa Juris
    Ķīsis Ivars
    Ķūle Biruta
    Lejiņš Andris
    Lietuviete Mārīte
    Lūse Guna
    Meistare Dace
    Meitiņa Māra
    Melbārde Jolanda
    Millers Andris
    More Elita
    Muceniece Iveta
    Muižnieks Jānis
    Mušperte Vizma
    Olte Jānis
    Olte Līga
    Ozola Rasma
    Ozola Vija
    Ozoliņa Dace
    Ozoliņa Ilze
    Ozols Guntars
    Paipala Māra
    Pelše Valda
    Pētersone Vija
    Pikse Ilze
    Platace Dzintra
    Plaudis Ivars
    Podiņš Jānis
    Priedīte Inese
    Pudāne Dzintra
    Pundurs Jānis
    Puriņa Sarma
    Ratsepa Anita
    Rēķe Ingrīda
    Rība Inta
    Riekstiņa Anita
    Riekstiņa Ligita
    Rudzīte Andra
    Rudzīte Līga
    Rūķe Liene
    Serģe Saiva
    Sermule Anita
    Sinuka Vita
    Skrastiņš Uldis
    Skudere Māra
    Slišāns Arnis
    Sloka Līga
    Solodjankins Aldis
    Speļģe Vineta
    Sprūga Vilmārs
    Spunda Līga
    Strazdiņa Līga
    Sūce Zinta
    Šalunova Irēna
    Škarste Malda
    Šteinbergs Jānis
    Švāne Valda
    Švēde Ilmārs
    Tilika Biruta
    Tjukša Alda
    Trukšāns Edmunds
    Ungere Irēna
    Upīte Egils
    Vārna Guntis
    Vasers Edvīns
    Veide Regīna
    Vīgante Māra
    Vīksna Guntis
    Vīķele Maija
    Vīlipa Daina
    Vīņaude Andra
    Visokoborskaja Valda
    Vītols Agris
    Zālīte Vēsma
    Zaļaiskalne Astrīda
    Zariņš Pēteris
    Zariņš Ziedonis
    Zars Aida

1976. gads

    Āboliņa Pārsla
    Ādminis Gints
    Andersone Lolita
    Apine Maija
    Ardava Elita
    Auziņa Ilze
    Auziņš Lilita
    Bāliņa Silva
    Balode Liāna
    Baltuse Rudīte
    Barisa Maija
    Baumane Aira
    Bērtulsons Guntis
    Bērziņa Anita
    Bērziņa Astrīda
    Bērziņa Liāna
    Bilzēna Vita
    Blaua Liene
    Blaus Iveta
    Blicava Daiga
    Bogens Juris
    Brante Elita
    Brante Māra
    Brasliņš Māris
    Bratuškins Edmunds
    Brīdiņa Ināra
    Briezis Egons
    Broka Mārīte
    Bronka Sarmīte
    Buka Aija
    Buķe Māra
    Buldurs Aleksandrs
    Buša Lilita
    Cēdere Vizma
    Cērpiņa Saulīte Ieva
    Cīrule Ingrīda
    Čunkura Laima
    Čunkure Vaira
    Dārznieks Vilnis
    Dūce Sarma
    Dūka Aivars
    Dzērve Dace
    Eglītis Aldis
    Eihenbaums Andris
    Ezeriņa Zinta
    Freimane Rita
    Gailītis Eduards
    Ģērmane Gunta
    Gerstenfelda Ināra
    Gore Anita
    Grantiņa Rasma
    Greizis Gunta
    Griezne Ija
    Groša Ilona
    Grunte Antra
    Guriņa Astrīda
    Ivanova Sandra
    Ivanovs Margots
    Izaja Maiga
    Jākobsone Nora
    Jānelsiņa Vineta
    Janitēna Inese
    Jansone Dace
    Jansons Agris
    Jansons Ivars
    Jaunzeme Diāna
    Jaunzeme Ingrīda
    Jenčs Jānis
    Iļjina Svetlana
    Kabucis Andris
    Kairovs Armands
    Kalniņa Zigrīda
    Kandere Aija
    Kaņepe Marija
    Kārkliņa Mārīte
    Kaušs Herberts
    Ķeņģis Aldis
    Kiršteins Ārijs
    Kļaviņa Gunta
    Kļaviņa Maija
    Klints Ilze
    Kociņa Dina
    Kokare Anita
    Kondrāts Ģirts
    Kozlovska Modrīte
    Krauklis Roberts
    Kreile Vija
    Kreitūzis Ēriks
    Krieviņš Inga
    Krūmiņa Inese
    Lāce Edīte
    Lakevica Dace
    Lapiņa Aija
    Lapiņa Laila
    Lapiņa Sarmīte
    Lazdiņš Aivars
    Liepa Jānis
    Liepiņa Inese
    Liepiņa Maija
    Lisovskis Agris
    Luceva Lilita
    Lutere Gunta
    Lutere Ruta
    Markuse Ilga
    Mārtinsone Inese
    Maseļune Irēna
    Mauriņa Valda
    Meņģele Agra
    Mīlenberga Agita
    Mukāne Solvita
    Naglinska Monika
    Neilande Ilga
    Neimane Sandra
    Niedrīte Iveta
    Ozola Anda
    Ozola Māra
    Ozoliņa Vineta
    Ozoliņš Andis
    Ozols Druvis
    Palmbaha Ilze
    Peļņa Leons
    Plauka Gunta
    Plētiena Olga
    Pliķēna Alda
    Pole Elvīra
    Prindulis Dzintars
    Putniņš Uģis
    Rengarte Izolde
    Rība Jānis
    Rieka Dzintra
    Romanovska Ruta
    Rubene Ilze
    Rudevica Gunta
    Šarapova Anita
    Sedlenieks Ivars
    Šīmane Ilze
    Simsons Oskars
    Sirmā Zaiga
    Skutelis Māris
    Slaucītāja Inese
    Spricis Einārs
    Stabiņa Anita
    Stabulniece Ineta
    Stepe Guntis
    Šulcs Mirdza
    Supe Skaidrīte
    Šustere Anita
    Švalbe Rita
    Taurmane Aija
    Trops Viesturs
    Užāne Valda
    Veipāns Jānis
    Veldze Velga
    Vītola Daina
    Vuņģis Jānis
    Zāģere Sandra
    Zaķe Dace
    Zaļā Inta
    Zālīte Ilma
    Zariņš Guntars
    Ziediņš Ilga
    Ziediņš Imants
    Zīraks Līga
    Zirnīte Daina
    Zviedre Inese

1977. gads

    Ābelītis Jānis
    Amantova Dagnija
    Ambroževica Rita
    Amoliņa Vēsma
    Auziņa Anita
    Auziņš Ivars
    Auziņš Visvaldis
    Baiža Andrejs
    Balodis Gunta
    Baumane Anda
    Baumane Dace
    Baumiļute Vijole
    Bebris Gatis
    Bēce Evija
    Bērziņa Dace
    Bogdanovs Laimonis
    Brīvkalne Laila
    Burkēvica Vineta
    Cakare Inese
    Cīrule Zaiga
    Čevere Līga
    Čivžele Ināra
    Deruma Dace
    Desmitniece Marita
    Dreimane Baiba
    Dukaļska Irēna
    Eglītis Uga
    Eindorfs Aivars
    Federe Inese
    Folkmanis Mārtiņš
    Frišfelds Indulis
    Gavare Guna
    Gediņa Ieva
    Gobiņa Inese
    Gradovska Selga
    Grāvelsiņa Ieva
    Grīnbergs Jānis
    Grundmane Līga
    Gudaite Valija
    Gulbis Balvis
    Hofmane Daina
    Iesalniece Diāna
    Inkina Lida
    Ivanova Margarita
    Jākobsons Ints
    Jākobsons Viktors
    Janitēna Dace
    Jansone Sarmīte
    Januška Ilze
    Kalēja Inga
    Kalniņš Didzis
    Kalniņš Edgars
    Kalvis Andris
    Kārkliņa Anda
    Kārkliņš Viktors
    Karlsone Anita
    Klavinius Ināra
    Klāva Inese
    Kokorēviča Aina
    Kotāns Jānis
    Krastiņa Sandra
    Krēgers Ivars
    Krēpausis Jānis
    Krūzmane Rita
    Kurmina Marita
    Kušķis Aivars
    Ķeņģis Edvīns
    Ķikute Ineta
    Ķīsis Ilze
    Ķīsis Jānis
    Lapsiņa Ilona
    Lārmane Sarmīte
    Leimane Ingrīda
    Līcīte Benita
    Līdemane Anita
    Liepiņa Ilze
    Logina Silvija
    Lozberga Anda
    Ludzeniece Laimdota
    Lūse Jānis
    Magone Maija
    Medne Silvija
    Melbārdis Jānis
    Mesla Ausma
    Mežraupe Inese
    Miķīte Ingrīda
    Munda Inta
    Ošs Pēteris
    Ozoliņš Visvaldis
    Paeglīte Gundega
    Pēča Benita
    Pētersone Brigita
    Pīlābers Viktors
    Platacis Jānis
    Polis Jānis
    Pranka Gunta
    Prūse Ingrīda
    Pudāne Gunta
    Purgalis Ventis
    Puriņa Gunta
    Purviņa Sarmīte
    Rāka Brigita
    Ravins Andris
    Rāviņš Modris
    Rīders Zaiga
    Roms Normunds
    Rudzīte Ingrīda
    Rudzīte Maija
    Sarkanis Andris
    Sērmaukšs Mārtiņš
    Sietiņa Valija
    Sirlaka Inga
    Skābarde Niluta
    Skrastiņa Maruta
    Skujiņa Anita
    Šmite Ilona
    Smurģe Inese
    Sniedze Dzintra
    Sniķersproģis Sandis
    Stepe Ingrīda
    Stirna Sarma
    Strauts Imants
    Strīgelis Zigurds
    Struņķe Aija
    Stūre Gunta
    Šulcs Arturs
    Sviķe Rudīte
    Šlakorcins Modris
    Šmits Aigars
    Šteins Austris
    Tihomirova Daina
    Tirzīte Ilzīte
    Trumpe Ligita
    Užāne Iveta
    Valtere Ingrīda
    Veģe Aija
    Veverbrante Ināra
    Vēvere Smuidra
    Vilciņa Vija
    Vilnis Aivars
    Vilnis Einārs
    Viļumsons Aigars
    Vīgante Baiba
    Vītoliņa Vineta
    Zara Vaira
    Zariņa Edīte
    Zelča Regīna
    Zlaugotnis Alvis
    Znatnaja Velga
    Zvaigznīte Linards
    Zvirgzdiņa Daina
    Žagars Andrejs

1978. gads

    Ābele Maija
    Ābola Daiga
    Ādmine Iveta
    Akmeņkalne Maira
    Alksne Iveta
    Amantova Ingrīda
    Antons Elmārs
    Āre Kārlis
    Artihoviča Aina
    Avena Rudīte
    Baiža Ilvars
    Baltruņķe Veronika
    Bašķere Lolita
    Berķe Lilita
    Bērziņa Anda
    Bērziņš Māris
    Bicāle Drosma
    Bogena Gunta
    Borovika Inese
    Brammanis Dzintars
    Bregže Inese
    Bresle Guna
    Burnava Gundega
    Buša Inga
    Buša Ingrīda
    Caune Egīls
    Čekstere Iveta
    Ciršs Viktors
    Cīrule Dace
    Damberga Ināra
    Daņilova Ira
    Daukule Anna
    Deičmane Līga
    Dembovskis Dainis
    Deruma Baiba
    Djakovs Igors
    Dunkure Mārīte
    Eizengrauds Aivars
    Elerte Inga
    Gailītis Aivars
    Ganiņš Gundars
    Geida Irēna
    Gobiņa Gunta
    Griķis Jānis
    Grundule Anda
    Gulbe Inese
    Iļjina Ināra
    Jauniete Līga
    Java Gunta
    Jurjāns Ārijs
    Kaķīte Aija
    Kalāce Daiga
    Kalniņa Lāsma
    Kaparkalēja Līga
    Kārkliņa Inese
    Karnīte Vaira
    Kazaka Lidija
    Ķelpe Aiva
    Kiršteins Māris
    Kļaviņa Baiba
    Kļaviņa Ilze
    Klāvs Gaidis
    Klavosne Anita
    Krancmane Dace
    Kreitāls Valdis
    Krišlauka Ilze
    Krūmiņa Santa
    Kube Dace
    Kudrjavcevs Juris
    Ķuze Inga
    Lāce Ingrīda
    Lācis Aivils
    Lāce Dace
    Lācis Jānis
    Lapiņa Vēsma
    Lapsiņa Sandra
    Lazdiņa Zaiga
    Leimane Māra
    Lībietis Valdis
    Liepiņa Ligita
    Lisners Juris
    Lūsiņš Māris
    Martinsons Ivars
    Martinsons Jānis
    Māsēna Valda
    Matuko Zoja
    Mauriņa Andra
    Mauriņa Sandra
    Mazlazdiņa Ilze
    Mazovska Natālija
    Mellens Dace
    Melnalksne Līga
    Melngalve Anita
    Mergins Aivars
    Milne Ina
    Moroza Anita
    Nagliņa Inese
    Nevečorova Tamāra
    Norītis Dainis
    Okrošinska Baiba
    Oša Valda
    Ozola Ingrīda
    Ozoliņa Dace
    Ozoliņš Andis
    Ozols - Ozoliņš Māris
    Perova Indra
    Pētersone Dace
    Petrovska Raina
    Pinne Iveta
    Plauka Ineta
    Pole Lelde
    Priedīte Ieva
    Priedniece Irēna
    Priļepiševa Rita
    Pūce Aina
    Putniņa Iveta
    Rācenis Eduards
    Reingarte Iveta
    Riekstiņa Drosma
    Roze Agris
    Rozenberga Ilze
    Rubenis Aigars
    Sabule Anita
    Saliniece Ināra
    Sauska Vallija
    Šēniņa Sigita
    Sērmaukša Dace
    Sietiņš Guntis
    Siksnāne Mārīte
    Silaraupe Vija
    Skraučs Valdis
    Šmits Guntis
    Sniedze Inita
    Štauere Māra
    Šteinberga Ināra
    Šteinbergs Imants
    Šteinfelde Ilze
    Strazdiņa Āra
    Strazdiņa Līga
    Stūris Iveta
    Suhanovs Valters
    Šusters Raimonds
    Švēde Vita
    Svilumbērza Līvija
    Tilaks Andris
    Toločko Dzintra
    Traumane Guna
    Udrovska Andra
    Uldriķis Ilgvars
    Umblejs Andrejs
    Upmanis Guntis
    Vaivods Dzintra
    Vanadziņš Andris
    Vasa Daiga
    Vasiļevskis Guntis
    Vilka Inguna
    Viļumsone Elita
    Viļumsone Valda
    Vinklere Lilita
    Virsnīte Inese
    Virvičs Ojārs
    Žagars Arnis
    Zaharova Ina
    Zālīte Ruta
    Zariņš Viktors
    Zeibote Sarmīte
    Zilveris Aldis
    Zvejniece Ieva

1979. gads

    Aļļēna Ineta
    Amantova Sandra
    Ambroževiča Marija
    Amoliņa Ilze
    Amoliņa Sandra
    Andersons Arnis
    Apele Ingūna
    Ardava Silvija
    Atslēga Maija
    Babre Ilona
    Balode Inese
    Balode Maija
    Balode Sandra
    Barope Maira
    Batņa Daiga
    Bauers Aigars
    Benika Līga
    Berelis Guntis
    Bērtulsone Anita
    Bērziņa Dace
    Bērziņa Gunta
    Bībere Ilze
    Bicāne Maija
    Birziete Daiga
    Bišers Gvido
    Bite Agra
    Blāķis Aldonis
    Brante Ineta
    Breice Māra
    Breide Egīls
    Briedis Gints
    Brokāns Andris
    Broks Normunds
    Bundziņa Ilze
    Burkāns Oskars
    Bušs Gatis
    Dambīte Anna
    Dārziņa Antra
    Dombrovskis Andrejs
    Dupuša Diāna
    Dzērve Māris
    Eglīte Dace
    Eglītis Elmārs
    Eliase Guna
    Ēvele Ruta
    Freiberga Ira
    Freimane Zaiga
    Gabrāns Jānis
    Gailīte Sarma
    Ganiņš Normunds
    Gārša Ingus
    Gobiņa Lolita
    Golubova Gunta
    Grantovska Ineta
    Grigalis Uldis
    Griķe Guna
    Grīnbergs Didzis
    Gritāns Pēteris
    Groša Ingūna
    Grundule Vineta
    Gulbe Ieva
    Gūts Jānis
    Jānelsiņa Iveta
    Jansone Ilze
    Jakušonoka Ieviņa
    Jonāne Silvija
    Kaķīte Gundega
    Kalniete Inese
    Kalniņa Ilze
    Kalniņa - Kalnmale Anita
    Kalniņš Gints
    Kanēle Līga
    Karitone Dace
    Kazaka Zaiga
    Ķelpiņš Ainārs
    Ķirse Saiva
    Ķīse Sandra
    Kļaviņš Sandris
    Kliedere Sandra
    Kmins Juris
    Kokorēviča Mārīte
    Kotāns Juris
    Kozlovskis Imants
    Kriķe Pārsla
    Krišāne Anita
    Krūmiņa Marita
    Kūlīte Inese
    Laidere Anita
    Lapiņa Agita
    Lapiņa Aija
    Lapsa Antis
    Larikovs Andrejs
    Lauga Aigija
    Laure Indra
    Lazdiņa Daiga
    Leimane Lauma
    Leite Brigita
    Liepiņa Antra
    Liepiņa Ingrīda
    Liepiņlausks Zintis
    Lietuviete Dace
    Lingarte Ilze
    Ločmele Ilga
    Ločmelis Aigars
    Maizītis Jānis
    Majors Gvido
    Martinsone Daiga
    Matisovs Eduards
    Mauriņa Iveta
    Meldere Diāna
    Mežciema Pārsla
    Miezis Gints
    Miezīte Iveta
    Millers Mārtiņš
    Mītniece Ilze
    Mozga Arnis
    Muižnieks Andris
    Odiņa Ingrīda
    Ontužāne Sandra
    Orehova Ingūna
    Ozola Vita
    Ozoliņš Ainis
    Ozoliņš Haralds
    Pabērza Anita
    Palsiņš Viesturs
    Pavasaris Dace
    Pavlova Inga
    Pēčs Rudīte
    Pelse Sarmīte
    Pērkone Vaida
    Pētersone Elita
    Pilābere Agrita
    Pirro Benita
    Plūmīte Ieva
    Podziņa Aija
    Poruka Anda
    Pravarnis Bruno
    Priedeslaipa Irēna
    Priedīte Iveta
    Prokofjeva Vineta
    Pūre Ilze
    Puriņa Antra
    Puriņa Dagnija
    Putrenieka Sandra
    Raugulis Māris
    Reņģe Uldis
    Rēpse Sarmīte
    Riekstiņa Ināra
    Robežniece Baiba
    Rodziņa Balva
    Romančuka Zigrīda
    Rubins Andis
    Rudzītis Ervīns
    Rulle Ina
    Rūsa Sarmīte
    Ruska Vineta
    Sarkane Astrīda
    Sarkane Marija
    Saulīte Ilze
    Sausais Smuidris
    Segliņa Sandra
    Sīlis Dainis
    Simsone Ieva
    Šķiņķe Gunta
    Smerotkina Spodra
    Šmits Indars
    Soboļevs Aivars
    Spēlīte Sandra
    Stepiņa Edīte
    Strazdiņa Inta
    Strupulis Gints
    Stūre Anita
    Šveicere Ruta
    Torgāns Andris
    Tumovs Ilmārs
    Ulmanis Ivars
    Upīte Indra
    Upītis Juris
    Vaļicka Rita
    Vanags Aldis
    Vārtiņa Iveta
    Vecgailis Ilmārs
    Veidmane Ilze
    Žagars Juris
    Zaķe Aija
    Zaķe Maija
    Zaķis Gints
    Zariņa Inta
    Zariņa Sarmīte
    Zavickis Gaidis
    Zeipe Elita
    Zeme Vilmārs
    Ziediņa Sandra
    Zlaugotnis Jānis
    Znotiņa Ināra
    Žukovska Inese
    Zunde Ineta
    Zvejnieks Austris