CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

40-tie gadi

1940. gads

    Avens Aina
    Auers Dace
    Anikse Vera- Henriete
    Baltkājis Mirdza
    Brūklītis Irma- Sofija
    Bārdiņš Erna- Marģita
    Bitmets Zigrīda
    Čukstis Helga- Tatjana
    Dreimanis Herta
    Dziedātājs Ilgvārs
    Gaross Velta- Imanta
    Hartmanis Valdemārs
    Hicenbergs Austra
    Janitēns Viesturs
    Karavics Elmārs- Teodors
    Koks Uldis
    Krieviņš Ella- Renate
    Kiberis Ilmārs
    Krūmiņš Lidija
    Lācis Imants- Tālivaldis
    Lustīgs Elvīra- Velta
    Mārtinsons Dzidra- Skaidrīte

1941. gads

    Aleksis Ojārs
    Apinis Anja
    Auškāps Velta
    Bērziņš Mirdza
    Brants Velta
    Cinītis Ausma
    Dakers Valdis
    Dandens Arturs
    Dīnere Šeina
    Dreimanis Ilga
    Freivalde Aina
    Galva Beate
    Gopers Elza
    Grauze Ida
    Gregors Kārlis
    Grustiņš Otomārs
    Jarmūsiks Jūlija
    Kalniņš Regina
    Kazerovskis Elvīra
    Kibere Ilga
    Kibermane Ņina
    Kūlītis Alfreds
    Lielpēteris Gaida
    Makars Elena
    Mārtinsons Laimdota
    Mežītis Ilga
    Ozoliņa Biruta
    Paegle Ārija
    Pētersons Milda
    Pličs Veronika
    Polmanis Anna
    Priedītis Ida
    Purgalis Arvīds
    Purgalvs Artūrs
    Rozīte Lūcija
    Runcis Jānis
    Slaidiņš Kārlis
    Strods Ērika
    Šmits Zigurds
    Šnēvelis Broņislavs
    Šveics Leons
    Trumpe Emma
    Vaško Ārijs
    Venters Uldis
    Vītols Austra
    Vītols Emma
    Zālītis Raimonds
    Zemmers Irma
    Zirnītis Andrejs
    Zvirbulis Imants
    Žagars Austra

1942. gads

    Andreisons Ausma
    Bertholds Anna
    Brošs Andrejs
    Daņilovs Antonija
    Daudziņš Līvija
    Erdmanis Jānis Valdemārs
    Gailis Ausma
    Grabis Valentina
    Grīnvalds Voldemārs
    Kalniņš Austra
    Klāris Maiga
    Klētnieks Almars
    Kušķis Jūlijs
    Krūmiņš Eiženija
    Lēbers Jānis Olģerts
    Lielausis Spodra
    Liepiņš Jānis
    Ližinskis Herta
    Lode Rita Livija
    Maksims Marta- Irmgarde
    Martinsons Leonīds
    Odiņš Elza Elvīra
    Pētersons Rasma Eleonora
    Pētersons Rasma
    Pētersons Lilija
    Piliņš Maigonis
    Sējējs Viesturs
    Silgailis Nelija
    Zirnis Ārija
    Sliede Aina
    Sniķeris Andrejs
    Strazdiņš Valentīns
    Užāns Ausma
    Vērmanis Ilga Benita
    Vītols Elizabete
    Vītols Imants
    Zommers Rūta Laimdota
    Zandersons- Šmidlers Rasma

1943.gads

    Avens Auseklis
    Balode Ilga
    Baltzoss Gaida
    Bauere Līga
    Berņevs Leonids- Pēteris
    Bole Venera
    Bole Venēra- Silvija
    Broša Agnese- Ieva
    Brože Miervaldis
    Eicēns Kārlis
    Frīvenfelds Jānis- Gastons
    Gailīte Velta
    Gaross Jānis
    Grāvele Ruta
    Janītēna Ilga- Ārija
    Kajone Ausma
    Kaze Sugrida
    Kazerovskis Jānis - Arvids
    Keggi Zinaida
    Klāre Laura
    Kasulis Jānis
    Kumisāre(Komisāre) Lidija
    Kurzemniece Hilda
    Kūlītis Arvids
    Lagāte Ausma Ārija
    Lasmane Ausma
    Lagzdiņš Jānis- Oskars
    Līvena Anna
    Luters Elmārs
    Mieriņa Ērika- Anna
    Ogsts Modrīte- Balva
    Okše Elza- Hedviga
    Ozols Arnolds- Kārlis
    Ozols Laimdots- Kārlis
    Pandare Laima- Valija
    Podiņa Gaida- Liliana
    Polmane Rita- Olita
    Priedītis Pēteris
    Rozena Erna- Elfrida
    Sautiņa Līvija
    Seisums Roberts
    Siliņš Oskars
    Steika Irma- Emilija
    Stīpnieks Arvids
    Strazdiņš Jānis
    Šparna Meta- Biruta
    Taue Ausma- Ilga
    Treijs Jānis- Alfreds
    Veinberga Mirdza
    Veise Aina- Regīna
    Viziņš Ēriks
    Zaklauksis Leons- Boļeslavs
    Ziediņš Tālivaldis
    Znotiņš Pēteris- Vjačeslavs

1944. gads

    Āboliņa Ausma- Irēna
    Balode Biruta
    Balode Zeltīte
    Baltgalve Ilga
    Berga Skaidrīte
    Bundziņš Pēteris- Elmārs
    Breida Imants- Miervaldis
    Birkhāns Juris
    Bērziņa Lauma- Melānija
    Cābule Maija- Ligita
    Deiča Lidija- Vera
    Dzirnekle Fanija
    Eglīte Nellija
    Holste Maiga
    Horoševska Aina
    Gēgere Marta
    Indriksone Anna- Eiženija
    Jonāte Milija- Biruta
    Jozere Valda
    Krūmiņa Velta- Lūcija
    Krastiņa Astra- Jautrīte
    Klabe Velta- Skaidrīte
    Kiršfelde Glorija- Margrieta
    Kauliņa Melānija- Ausma
    Ķeņģis Egons- Ziedonis
    Laiviņa Dzidra
    Lorence Dzidra
    Martinsons Pēteris
    Mieriņa Valija
    Ose Vera
    Pētersone Biruta
    Pupone Edīte
    Pungale Anna
    Rause Lūcija
    Ruņģe Biruta
    Rūte Helēna
    Rudzīte Aina
    Rusovs Edmunds
    Ruņģis Aivars
    Rīdiņš Viesturs
    Sproģe Ilga
    Soste Guna
    Strade Aina
    Šķībusts Imants
    Šulce Valda
    Štāls Elga
    Vagals Ausma
    Vulfa Anita
    Vāravs Kārlis
    Vītoliņa Anna
    Vītoliņa Ligita
    Vimba Vera
    Viziņš Gunārs
    Vanadziņš Visvaldis
    Zālīte Ilze

1945.gads

    Andersons Olga
    Anikse Olga
    Anslics Gizela
    Ansons Ella
    Bāņukalns Rūta
    Baumanis Ausma
    Belnis Vera
    Blite Velta
    Brambergs Aina
    Būmanis Erna
    Cimbulis Ārija
    Cīrulis Ārija
    Grāvītis Oļģerts
    Hiršs Gaida
    Jēriņš Velta
    Kalniņš Lilija
    Kalniņš Zinta
    Kauliņš Valija
    Leitis Aina
    Neimanis Elfrīda
    Pelēkzirnis Rita
    Pinnis Aina
    Pinnis Biruta
    Plāmšs Ausma
    Priedītis Rita
    Riekstiņš Mirdza
    Rudzīte Skaidrīte
    Saulītis Ilga
    Silabriedis Aina
    Sliede Līvija
    Tūte Daina
    Velmers Ilga
    Zariņš Vilma

1946. gads

    Ābelniece Anna
    Ābeltiņa Ērika
    Amerika Lauma
    Balode Rūta
    Balsārs Valdis
    Bērziņa Rasma
    Blana Inta
    Bricmane Biruta
    Bukša Regīna
    Cielēna Skaidrīte
    Driba Dzintars
    Eglīte Austra
    Eglīte Skaidrīte
    Eihe Velta
    Eltermanis Bruno
    Enne Aina
    Ērģele Anna
    Gaile Velta
    Gailis Daumants
    Gomane Mirdza
    Grundiņa Anna
    Jansone Valda
    Kalniņš Laimonis
    Klētniee Aija
    Krastiņa Daila
    Krieva Margita
    Krūms Vilnis
    Kučinska Leontīne
    Kūle Elvīra
    Kuple Anna
    Ķikute Skaidrīte
    Līde Ausma
    Liepiņa Ausma
    Liepiņa Vija
    Lode Ilga
    Lode Velta
    Mārtinsone Ausma
    Mārtinsone Ilga
    Meijiņa Laima
    Melngalve Emma
    Mežciema Alberlīne
    Ozollapiņa Līvija
    Paeglīte Vilma
    Piliņa Velta
    Reinsone Mirdza
    Riekstiņa Rita
    Semenska Tamāra
    Sīpole Inta
    Skaida Ausma
    Stabara Skaidrīte
    Štrause Elizabete
    Teikmane Ruta
    Timermane Rasma
    Trauliņa Aelita
    Veise Pārsla
    Zelcere Ārija
    Zute Elza

1947. gads

    Āboliņa Aina
    Aļļena Valija
    Avena Lidija
    Bēniņa Benita
    Bierne Lūcija
    Blumberga Mirdza
    Būģina Ārija
    Dandena Aina
    Dankfelds Gunārs
    Dreimanis Vilis
    Dzirnekle Ausma
    Eglīte Zaiga
    Grauze Hilda
    Grīnberga Biruta
    Grunde Dzidra
    Gruzde Jānis
    Hartmane Milija
    Jansone Elza
    Jaunzema Ausma
    Jostsona Rūta
    Kalēja Ilga
    Kalniņš Leons
    Kalvīte Laimdota
    Kārkliņš Romāns
    Kilēvica Dzidra
    Kvelde Inta
    Ķesa Ilga
    Lazdiņš Kārlis
    Lībiete Maija
    Martinsone Mirdza
    Milne Biruta
    Oldermane Velta
    Opmanis Augusts
    Ozola Aina
    Ozola Melānija
    Poruka Anna
    Pravarne Velta
    Prikulis Pēteris
    Purmale Milda
    Putniņa Gundega
    Rābe Austra
    Riemeris Alberts
    Rudzīte Vilma
    Rudzītis Arnis
    Siliņa Ingrida
    Sīpole Rūta
    Stādiņš Emīls
    Stoķe Edīte
    Tilmane Ārija
    Vasere Biruta
    Vasile Vizma
    Veide Anna
    Veskere Aina
    Viļumsone Ilga
    Zaļaiskalne Gaida
    Zāraka Irma
    Zariņa Maiga
    Zariņš Tālivaldis
    Ziediņa Austra
    Zilvere Irēna
    Žagare Lauma

1948. gads

    Apsīte Ausma
    Apsīte Skaidrīte
    Balodis Arnis
    Barbaka Maiga
    Bedrīte Vija
    Bičevska Olga
    Bierne Anna
    Bikava Skaidrīte
    Bluķe Ruta
    Bricmane Guna
    Briede Elga
    Bujāne Liesma
    Dambe Rita
    Dreimane Smaida
    Dubulte Mētra
    Dunde Paulis
    Eglīte Ausma
    Eglītis Andrejs
    Encis Arnolds
    Enne Ausma
    Gaile Gaida
    Gailis Arnolds
    Grinvalde Vija
    Groza Elizabete
    Ģeibaks Mintauts
    Janitēna Skaidrīte
    Jansone Asja
    Jansone Hilva
    Kalēja Ilga
    Kaukulis Uldis
    Kego Gunārs
    Kiršteins Valdis
    Krēsliņa Rasma
    Lāce Liesma
    Lūse Lilija
    Mastiņš Laimonis
    Mūrmane Ilga
    Ošiņš Pēteris
    Peičs Pēteris
    Peipiņa Rūta
    Pētersone Dzidra
    Petrikalne Ilga
    Pinne Benita
    Plātere Renāte
    Plinka Nellija
    Pole Ausma
    Priedīts Viktors
    Priedols Gunārs
    Puķītis Gunārs
    Rullis Ansis
    Sedleniece Aina
    Sietiņsone Sarmīte
    Sirmule Dzidra
    Skujiņa Austra
    Spunde Ērika
    Stirna Ausma
    Tiltiņa Dzidra
    Velmere Vija
    Vīgante Melānija
    Zāne Gaida
    Zariņš Jānis
    Zemitāns Guntārs
    Zīraka Vilma
    Zommers Roberts
    Zurza Paulis

1949. gads

    Alksnis Elmārs
    Augstkalns Imants
    Aumeisters Arvīds
    Aumeisters Jānis
    Āzere Ausma
    Bajāre Ausma
    Bormanis Eduards
    Broks Kārlis
    Bušs Ilmārs
    Ceriņš Laimons
    Čīka Elvīra
    Eglītis Mintauts
    Gailīte Velta
    Grigore Vairiņa
    Grunte Valdis
    Jekarāševs Anatolijs
    Kalniņa Ausma Pētera m.
    Kalniņa Aumsa Valdemāra m.
    Kalniņš Andrejs
    Kalnozola Rasma
    Kandere Skaidrīte
    Kataja Inta
    Kaukulis Indulis
    Komisāra Ilona
    Kraukle Vija
    Kurzemniece Erna
    Ķesa Laimons
    Ķīlis Arvīds
    Ķirse Biruta
    Lagāte Ausma
    Leimane Mirdza
    Lejiņa Aina
    Liepiņa Biruta
    Liepiņš Leons
    Logina Valerija
    Lorence Aina
    Lūse Lilija
    Lūsis Alfreds
    Mārtinsone Biruta
    Matīss Juris
    Meirēna Valija
    Nīmante Eta
    Olengovičs Romāns
    Oliņa Rasma
    Ozols Jānis
    Pētersone Biruta
    Pētersons Hugo
    Plūme Ausma
    Podiņa Alise
    Putniņš Verners
    Rauskiņa Zigrīda
    Reinbaha Laimdota
    Rieksta Velta
    Rožkalne Biruta
    Rudzītis Laimons
    Seisuma Elza
    Siliņa Lilija
    Skaidrais Ojārs
    Steika Irma
    Stīpnieks Arvīds
    Strupule Alīse
    Suharževska Dzidra
    Sūruma Ilga
    Šlejs Andrejs
    Štālmane Rūta
    Tēce Mirdza
    Tilmanis Jānis
    Treija Velta
    Upmanis Uldis
    Vīgante Biruta
    Vītols Gunārs
    Zaiguma Velta
    Zaķe Biruta
    Zandere Maija