CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

30-tie gadi

1930.gads

    Alberiņš Arturs
    Alsītis Jānis
    Auere Anna
    Balodis Jānis
    Balodis Vilhelmīne
    Bauris Vera
    Bērs Nikolajs
    Bērziņš Verners
    Birks Alise
    Caunītis Ērika
    Dzirnis Anna
    Eglīte Rasma
    Eicēns Hermīna
    Gailītis Voldemārs
    Gopers Anna
    Grunte Zelma
    Janelsiņš Veronika
    Jansons Elza
    Jursons Olga
    Kalpiņš Aleksandrs
    Kārkliņš Anna
    Kauce Regīna
    Lagzdiņš Vera
    Lapiņš Voldemars
    Martinsons Elvīra
    Matīss Viļums
    Mednis Arvīds
    Ozoliņš Austra
    Ozoliņš Lilija
    Rācenis Elizabete
    Reņģe Elza
    Ruņģis Vilhelms
    Skrastiņš Verners
    Skuja Nikolajs
    Spunde Oļģerts
    Širovs Jānis
    Taksis Anna
    Tomsons Edmunds
    Trautmanis Alise
    Vēbers Anna
    Vītiņš Marta
    Zirdziņš Hugo

1931. gads

    Āboltiņš Tereze
    Amoliņš Osvalds
    Baiže Velta
    Balodis Velta
    Bērziņš Alīda
    Bērziņš Zenta
    Bērziņš Zenta
    Bilsēns Erhards
    Blumbergs Ella
    Brēmanis Elmārs
    Cepurīte Irena
    Cirītis Otilija
    Čemme Elza
    Dombrovskis Oļegs
    Dzilna Vilhelms
    Dzirneklis Eleonora
    Eglīte Helena
    Eglītis Marta
    Grigors Elza
    Grosbergs Anna
    Jauntirāns Velta
    Kaķis Olga
    Kampus Ella - Nameja
    Kauliņš Elvīra - Nadina
    Kaupe Marta
    Kosis Alfrēds
    Krieviņš Hermīna
    Krūmiņš Jānis
    Ķauķis Marta
    Ķeviņš Vilma
    Ķirkums Arvīds
    Lācis Arvīds
    Lapiņš Nina
    Lesiņš Milda - Emilija
    Liepiņš Valerija - Aina
    Linīts Alvīna
    Loze Elza
    Matīss Skaidrīte
    Melngailis Klara - Aleksandra
    Melngailis Milda
    Merģins Emma
    Mieriņš Emma
    Ops Anna - Elizabete
    Ozols Arvīds
    Ozols Eduards
    Paurnietis Jānis
    Pētersons Arturs
    Pličs Vilma - Antonija
    Postiljons Jānis
    Rūķis Marta
    Rumpītis Daina - Valija
    Ruska Evalds
    Sīmanis Alise
    Skujiņš Zelma - Amalija
    Soste Irena
    Spilners Elza - Emilija
    Šakums Edmunds
    Šiliņš Beate
    Vidriķis Elza - Emilija
    Vīlips Arvīds
    Vīlips Arvīds - Aleksandrs
    Zībers Alfreds
    Zuments Rutiņa - Mirdza
    Zvaigznītis Viktors

1932. gads

    Apsītis Alma- Marija- Aleksandra
    Āboliņš Velta- Marija
    Āboliņš Anna- Alvīne
    Augusts Ella- Melanija
    Andersons Elfrīda- Anna
    Akermanis Zenta Konstance
    Akimovs Tamāra
    Bindža Marija- Aleksandr
    Brants Marša
    Baķis Eduards
    Birks Rita
    Bērziņš Irma
    Balodis Ida Leontīne
    Bāliņš Kārlis- Alfrēds
    Balodis Valters- Elmārs
    Čerņakovs Mozus
    Dunka Oskars
    Dievabērns Anna
    Gertners Elza- Leontīne
    Irbenieks Laima
    Kalniņš Marta- Amālija
    Kalējs Velta
    Karitons Maija
    Kļavs Vilma- Melanija- Edīte
    Kaliksons Zenta- Aleksandra
    Krievs Arnolds- Paulis- Aleksandrs
    Kalejs Otto- Pēteris
    Luters Ilgvars
    Lapsalis Vera- Alise
    Luste Velta- Biruta
    Liepiņš Mārtiņš- Arnolds
    Nodievs Berta Aleksandra
    Nīderbergers Margote- Elizabete
    Ozoliņš Emma- Otilija
    Pētersons Vilhelms- Reinholds
    Pilpe Visvaldis
    Raudulis Olga- Matilde
    Rechtšprechers Helena
    Sietinsons Marija
    Sīka Jānis- Valters
    Slaidiņš Jānis
    Sproģis Jānis- Arvīds
    Strauchs Kārlis- Frīdrihs
    Štelcs Aina- Margrieta
    Sietiņsons Marija
    Trautmanis Edgars- Gustavs- Ad.
    Timermanis Milda- Antonija
    Vīnoga Irena
    Valmieriņš Vilhelmine- Aleks.
    Vasers Vera
    Zommers Arturs- Rudolfs
    Žurovskis Smuidra

1933. gads

    Abzalons Anna- Alīna
    Augusts Anna
    Ābele Elza- Valentīna
    Balodis Velta
    Bāliņš Alise
    Bērziņš Berta
    Bērziņš Marta- Margrieta
    Brucers Margarita
    Briedis Aldons
    Reichholds Harijs- Pēteris
    Bariss Jānis
    Brēmanis Richards
    Caunītis Edgars- Arvīds
    Dancis Vilma Elvīra
    Dzirnis Roberts- Mārtiņš
    Šedriks Elza- Albertīna
    Gopers Marija
    Johansons Elza
    Jēgers Alīda
    Jēgers Alma
    Kāpiņš Lūcija
    Krieviņš Skaidrīte
    Kikuts Klāra
    Krišjānis Arvīds
    Kūmiņš Irene- Magda
    Lapiņš Rita
    Lācis Alise
    Laiviņš Viktors- Fridriķis
    Mālkahs Jānis- Alfrēds
    Marovskis Aleksandrs
    Mārtinsons Vera- Emilija
    Ozols Alise
    Pētersons Kārlis Fridrichs
    Prūsis Elza- Marija
    Pētersons Milda- Otilija
    Pētersons Marta- Leontīne
    Postiljons Malvīne- Viktorija
    Penka Emīls- Gustavs
    Pilpe Laimons
    Sukurs Karīna Vilma
    Sils Aina
    Trautmanis Edgars- Gustavs- Adolfs
    Tenkels Taube- Tilla
    Trankelovičs Erna- Elte
    Užāns Valentīna
    Vītols Henrijs
    Vīksne Marta
    Vasers Aina
    Valkovs Vera- Skaidrīte
    Vilsons Arija
    Zariņš Manda- Biruta

1934. gads

    Akermanis Verēna
    Apinis Elza- Albertīna
    Balodis Milda- Leontīne
    Bašķis Biruta
    Bekurs Elvīra- Eleonora
    Beķis Marija- Elizabete
    Biekis Jānis Ivārs
    Brunde Anna Leontīne
    Cēderis Austra- Zilvija
    Cīrulis Mirdza- Veronika
    Desmitnieks Valija
    Dzērve Anna- Betija
    Egle Velta
    Freidenbergs Rihards
    Gaiķis Leontīna
    Grasis Rita
    Grindulis Alīna- Vilonija
    Griška Aleksandrs
    Kalniņš Beta- Irēna
    Kampe Velta- Melita
    Knēža Jānis- Reinholds
    Kurzemnieks Leonhards
    Ķibermanis Vladimirs
    Lācītis Anita- Valerija
    Lagats Tamāra- Margrieta- Valentīna
    Liepiņš Rita- Natalija
    Lūļēns Anna
    Melbārdis Margrieta
    Ozoliņš Artūrs
    Ozols Biruta- Vera
    Paegle Mirdza- Lilija
    Pauga Ilga
    Pēčs Elza
    Pilsētnieks Arveds- Eduards
    Priedīte Berta
    Priedītis Zelma
    Prikulis Elza
    Rubenis Vilma- Amalija
    Rudzītis Mirdza- Erika
    Sirlaks Mirdza- Auguste
    Soste Viktors
    Sproga Jānis- Alfons
    Stepanovs Lucija- Elizabete
    Švītiņš Sergejs
    Virsnieks Marta
    Vītiņš Maiga- Irene
    Zebiņš Biruta
    Zēla Artūrs- Bruno Leopolds
    Zūlis Jānis
    Žvīgurs Anna

1936. gads

    Āboliņš Aina
    Ābols Ruta
    Balodis Anna- Austra
    Bērziņš Tālivaldis
    Bērziņš Zelma
    Celmiņš Rita
    Dzirkalis Aleksandra- Skaidrīte
    Freidenbergs Vera
    Jēkabsons Alise- Edīte
    Jansons Lidija
    Kalniņš Elga- Marija
    Karavics Klāra- Irēne
    Kremers Elizabete
    Krūmiņš Edvards- Andrejs
    Koroļevs Lidija
    Ķibers Adolfs
    Ķirsis Arturs- Roberts
    Līdaka Kornelija
    Liepiņš Ilga
    Maļinaskis Renata- Hedviga
    Millers Ernsts Alberts
    Miške Imants
    Mūrmanis Imants- Aleksandrs
    Nuge Elza- Emilija
    Ozoliņš Marga- Vilhelmīne
    Paucītis Laimons
    Peičs Ausma- Varenīte
    Pile (Piliņš) Marta
    Prauka Marta
    Riekstiņš Erika
    Stepanovs (Šemajevs) Rita
    Tichane ( Tehaue) Johanna
    Vilsons Alfonss
    Vīnoga Virgīnija
    Vītols Velta
    Zālītis Elvīra
    Zīberis Jūlijs- Jānis
    Zirnis Kārlis

1937. gads

    Amatnieks Elza- Leonija
    Apsītis Irvalds
    Aļeksejeva Marija
    Brincevs Leonids
    Ceriņš Eduards- Nikolajs
    Cēbers Anete (Anita)
    Dīners Reveka (Rebeka)
    Draugs Vilma- Lucija
    Flugiens(Flūgins) Kete- Zuzanna
    Gertners Ilga
    Grīslis Mirdza
    Ikars Arnolds
    Janiņkalns Valija- Amalija
    Kārkliņš Emilija
    Kalniņš Valentina
    Kalniņš Velta
    Krūmiņš Austra
    Kārkliņš Ģederts
    Loters(Laters) Jānis- Alfreds
    Lietiņš Biruta- Ausma
    Ozoliņš Zinaīda
    Ozoliņš Vilma
    Palmanis Alise
    Rengmanis Gaida
    Seisums Oskars
    Sirlaks Velta- Skaidrīte
    Sērmukslis Elza
    Streistermanis Elvīra
    Šakums Asja
    Timermanis Rozalija
    Tīliks Ruta- Marija
    Veiss Austra
    Zunde Biruta
    Zušmanis Valija- Marta
    Zeltiņš Rita- Austra

1938. gads

    Alksnis Vera- Lidija
    Apsītis Velga- Aleksandra
    Alders Jānis- Arvids
    Bekels Helena
    Beinerts Miervaldis
    Bērziņš Margota
    Bērziņš Pauls
    Caunītis Edvīns- Herberts
    Celmiņš Gaida- Tamara
    Dreimanis Austra- Skaidrīte
    Dzirne Arnolds- Arturs
    Eglītis Olģerts
    Grāvītis Alfonss
    Grabovskis Irena
    Jaunītis Johanna- Otilija
    Kociņš Elmars
    Krēmers Arturs- Romans
    Ķēzis Aina- Biruta
    Kauliņš Irma
    Kļaviņš Anna- Melanija
    Lībeks Ojārs
    Lūsis Austra- Regina
    Miķelsons Herta
    Pinka Verena- Maija
    Peičs Rita- Vija
    Pētersons Alma- Leontīne
    Raibacis Vallija
    Runcis Antonija
    Sirlaks Biruta
    Siriuss Eleonora- Skaidrīte
    Tankels- Ella
    Vilnītis Aina
    Vasers Laimons
    Zutenis Tatjana

1939. gads

    Alksnis Roberts
    Akermanis Ilga Silvija
    Ašenieks Smaida
    Bambulovskis Lidija- Antonija
    Bērziņš Jānis
    Bērziņš Lilija- Mirdza- Viktorija
    Bērziņš Natalija
    Brants Emma
    Burdajs Jānis
    Červonagurs Sora- Hena.
    Danovskis Omula
    Dzeguze Juris
    Freidenbergs Ella
    Grūbe Laimons
    Hermanis Oskars
    Indulēns Skaidrīte
    Jansons Alise
    Kalniņš Edvīns
    Kitners Jānis
    Kleinklavs Pēteris- Aleksandrs
    Krampis Gaida Elfrīda
    Grīnbergs Ārija- Krimbergs
    Kociņš Regīna- Lilija
    Liepa Arvīds
    Mednis Jūlijs
    Mekšs Ženija- Erika
    Mūrnieks Elvīra- Hermīne
    Paucītis Ausma
    Pedelmanis Rasma- Monija
    Perlbachs Osvalds
    Piksis Adolfs
    Runcis Artemijs (Artūrs)
    Ruska Velta
    Sīls Pauls
    Strads Erika- Melita
    Freimanis(Freumans) Normunds
    Vasers Vitauts- Arvīds
    Veidemanis Irma
    Vītols Otto- Arvīds
    Ziediņš Milda
    Zolmanis Gaida
    Zvaigzne Eduards