CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

2000-2009

2000. gads

A klases audzinātāja Jutta Kondratjeva

B klases audzinātāja Ingrīda Tilaka

C klases audzinātāja Ieva Radzobe

D klases audzinātāja Dina Suipe

    Auziņa Kristīne
    Ābols Mārtiņš
    Āboltiņa Laura
    Āzis Edgars
    Baginska Velga
    Baķe Jana
    Balode Vita
    Bertholde Sarmīte
    Bērziņa Kristīne
    Bērziņš Jānis
    Bērziņš Mārtiņš
    Bērziņš Mikus
    Bērziņš Renārs
    Bormane Marina
    Brenča Santa
    Brengmane Inese
    Brokāne Baiba
    Bukava Ravita
    Cīrule Liene
    Čunkure Ramona
    Dandens Dzintars
    Dreimane Evita
    Dubkova Svetlana
    Dūka Dace
    Eglons Jānis
    Feldberga Linda
    Gaigule Ineta
    Gedroica Ginta
    Giels Einārs
    Gromova Karīna
    Grundule Iluta
    Gusarevs Raimonds
    Ikauniece Dace
    Jakovļevs Vitālijs
    Jansons Kaspars
    Kadiķis Nils
    Kanapole Liene
    Kašs Inese
    Kiršteine Liene
    Kittelis Agris
    Koks Valdis
    Krivašonoka Laila
    Kursīte Kristīne
    Ķirsis Ivars
    Langmane Līga
    Lapiņa Iveta
    Leišauniece Līga
    Leja Daina
    Lence Sandra
    Liberte Linda
    Lindenbergs Gunārs
    Lipsberga Kristīne
    Mača Sanita
    Malnača Liene
    Martinsons Mārcis
    Martiņuka Zanda
    Miezīte Aija
    Ņikitina Jūlija
    Ozoliņa Ieva
    Ozoliņš Aigars
    Pētersone Liene
    Pjatkina Jana
    Plauka Kristīne
    Pora Kristīne
    Priedīte Jānis
    Pužule Dana
    Reinsone Elīna
    Rodionova Sigita
    Romanovskis Jānis
    Rulle Gunita
    Sebre Laura
    Skaliņa Zane
    Skrastiņš Kārlis
    Spulle Baiba
    Stabiņa Līga
    Stīpniece Santa
    Strode Sanita
    Stūre Diāna
    Šīrants Mārtiņš
    Tabūne Aija
    Tooma Māra
    Valaine Anita
    Vanadziņš Valdis
    Vanaga Liene
    Veģere Dace
    Verners Mikus
    Vilne Baiba
    Zalcmane Sandra
    Zande Jana
    Zariņa Sindija
    Znatnaja Laura
    Zvaigznone Sabīne
    Žīgurs Oskars

2001.gada 12.A klase, audzinātāja Maruta Vēvere

    Apars Sandis
    Baltiņš Roberts
    Bērziņa Agnese
    Bērziņa Ilze
    Daugule Līga
    Janovs Rūdolfs
    Jūrmalniece Ieva
    Kairovs Raimonds
    Kukaine Ilze
    Ķikute Līga
    Lācis Mārtiņš
    Meistare Ieva
    Millere Ilona
    Palsiņa Zane
    Pavlova Inga
    Rozentāle Iveta
    Ruttulis Andris
    Sala Linda
    Skrastiņa Ieva
    Skrinda Māra
    Smilga Sanita
    Suipe Aelita
    Šīrante Maira
    Tonne Zelma
    Treikmanis Ģirts
    Tūtere Ilvija
    Vīgants Mārtiņš
    Ziediņa Anita

2001.gada 12.B klase, audzinātāja Sarmīte Dreijalte

    Baškers Jānis
    Cīrulis Harijs
    Eihentāle Inta
    Garā Zane
    Indriksone Silvija
    Janševska Kristīne
    Jarohovičs Mārtiņš
    Kalniņš Imants
    Kaņepe Vita
    Kļaviņš Jānis
    Kornete Māra
    Lapsa Kristaps
    Malkavs Andris
    Malnačs Jānis
    Neimande Lelde
    Peskova Lelde
    Putnis Armands
    Raibace Gunta
    Sīklēna Inese
    Šlakorcina Kristīne
    Tereško Andris
    Udrovska Ieva
    Urjāns Dagnis
    Vikmanis Jānis
    Vīķele Marita
    Vodinska Vita

2001.gada 12.C klase, audzinātāja Selga Goldmane

    Agafonovs Juris
    Andrejeva Laura
    Apsīte Inga
    Artimoviča Sintija
    Batņa Zane
    Beikulis Oskars
    Beķeris Andris
    Brokāns Andris
    Brūklītis Didzis
    Čekstere Sabīne
    Daiga Alīna
    Dūka Zane
    Jansone Inese
    Kašs Sanda
    Koks Andris
    Krieviņš Jānis
    Ķeņģe Liene
    Ķesa Jānis
    Lasmanis Jānis
    Līce Līga
    Lūkina Ieva
    Ozola Unda
    Sestule Ilze
    Šlēsiņš Gints
    Teteris Mārtiņš
    Tirne Liene
    Upīte Agne
    Vēvere Ilze
    Vītiņa Inese
    Zieda-Ziediņa Līga

2002.gada 12.A klase, audzinātāja Inga Ivanova

    Ādamsons Armands
    Bērziņa Ance
    Bērziņa Evija
    Bērziņš Kristaps
    Brakovska Ilze
    Brokāne Ieva
    Cera Ilze
    Ceriņš Gints
    Dambe Ilona
    Dembovskis Aivis
    Fiļimoņenkova Linda
    Gončare Ieva
    Jansone Agate
    Kārkliņa Zane
    Kļaviņa Ilva
    Lakša Jana
    Lazdiņa Alise
    Lazdiņa Liene
    Ločmelis Gatis
    Makarova Sintija
    Ormane Inga
    Ozoliņa Aija
    Ozoliņa Madara
    Pilābers Uģis
    Ruttule Liene
    Spārs Lauris
    Šalunova Agnese
    Trauberga Diāna
    Zaķis Normunds
    Zaļā Inese

2002.gada 12.B klase, audzinātāja Melānija Artimoviča

    Atsēga Andris
    Ābola Evija
    Brauna Austra
    Celms Andris
    Čanders Mārtiņš
    Daukulis Artūrs
    Deduškēvičs Juris
    Gurtiņš Andris
    Jakovļevs Viktors
    Jaloviks Deniss
    Kokina Baiba
    Kozlovskis Anatolijs
    Krūze Ēriks
    Lazdiņš Kristaps
    Lorencs Aivars
    Mihailova Jūlija
    Mikāls Artis
    Mūrmane Una
    Ozoliņa Zanda
    Pētersons Mārtiņš
    Rutkovska Inga
    Šmits Aivars
    Tonne Māra
    Zvaigzne Edgars
    Zviedre Egija

2002.gada 12.C klase, audzinātāja Ligita Neimane

    Balode Ilze
    Banga Tālis
    Bērziņš Reinis
    Briede Gunita
    Butkina Aija
    Cimbule Linda
    Eizengrauda Liene
    France Keta
    Friša Sintija
    Grīslītis Kaspars
    Jansone Sintija
    Jēgere Liene
    Kirijenko Oļesja
    Klūga Elīna
    Kozaka Vita
    Krasnā Lelde
    Kursīte Līga
    Lapsiņš Mārtiņš
    Lāce Inga
    Logins Kristaps
    Pauls Ivo
    Pinkule Laura
    Platais Rihards
    Pužule Liene
    Sasonkins Mārtiņš
    Stīpniece Elīna
    Miks Toms
    Treimanis Gatis
    Vītiņa Baiba
    Vītoliņa Baiba
    Zīraka Sintija

2002.gada 12.D klase, audzinātāja Inese Lazdiņa

    Blaus Mārtiņš
    Bogena Dita
    Čamans Arnis
    Dainis Mareks
    Eglīte Inga
    Eglīte Liene
    Elsts Atis
    Jankovska Jana
    Kalniņš Gundars
    Kozlova Liene
    Kreičmane Laura
    Kreilis Māris
    Kūla Reinis
    Laiva Kristīne
    Lezdiņa Sigita
    Liepkalns Agris
    Matisone Lāsma
    Mihailova Liene
    Ontužāne Ieva
    Ozoliņa Sandra
    Punāne Liene
    Reķe Elīna
    Rudmiezis Agris
    Saliņš Jānis
    Treimanis Atis
    Uzulēna Zane
    Zaļaiskalna Linda
    Zelča - Ločmele Zane
    Žbanova Santa

2003.gada 12.A klase, audzinātāja Jutta Kondratjeva

    Aļļēna Līga
    Ābele Aija
    Beikule Dace
    Berga Olga
    Bērziņa Evija
    Bērziņš Ingus
    Brīkše Karīna
    Grāvīte Baiba
    Indrēvics Sandris
    Kalniņa Ieva
    Kalniņa Ieva
    Karpušenko Jūlija
    Krauja Līga
    Krūmiņa Liene
    Liepiņa Ilze
    Loss Elīna
    Lukstiņa Ieva
    Mālniece Agnese
    Odziņa Vita
    Ozoliņa Elīna
    Petrova Elīna
    Stepka Ingūna
    Šurkus Kristaps
    Tauriņš Gatis
    Treimane Aiva
    Trēziņa Līva

2003.gada 12.B klase, audzinātāja Inita Kriškāne

    Aišpurs Normunds
    Bāliņa Anda
    Bernava Anete
    Bogdanovičs Guntars
    Cimbule Anete
    Dzērve Gunita
    Dzērve Salvis
    Fiļipovs Jevgenijs
    Gruzdiņš - Cīrulis Guntars
    Kolotkovs Vitālijs
    Krūmiņa Gerda
    Lapiņš Andris
    Locāns Linards
    Miezīte Silva
    Ņemkova Vartui
    Putniņš Dairis
    Raiskums Jānis
    Rūsa Artis
    Skoboļeva Ginta
    Spure Marta
    Vaivods Normunds
    Virskuls Artis
    Zunde Saiva

2003.gada 12.C klase, audzinātāja Sniedze Stupaka

    Apsīte Guna
    Breide Linda
    Breidaka Inta
    Brožena Evija
    Dzene Kristīne
    Dzudzilo Andris
    Gavariņa Ieva - Helēna
    Ģēģere Laine
    Ikauniece Anita
    Kazaka Dace
    Landratova Līva
    Lūkina Laura
    Majors Māris
    Opmane Anita
    Pālena Madara
    Paulsone Baiba
    Pikšens Gatis
    Pilābers Aivis
    Piljanovska Baiba
    Puriņa Indra
    Pužulis Dainis
    Pūce Elīna
    Rutkovska Sarmīte
    Sala Ingus
    Sasonkina Ilze
    Siņicina Ingrīda
    Tomsone Inguna
    Trezuns Imants
    Tūtere Arita
    Viškere Santa

2003.gada 12.D klase, audzinātāja Ingrīda Tilaka

    Āre Anete
    Barkāne Baiba
    Bitītis Madars
    Cīrulis Ēriks
    Gaidele Ieva
    Gedroica Signe
    Goldmane Gunda
    Indrika Sintija
    Jirgensons Raitis
    Kamša Elīna
    Kindzule Inita
    Kozlovskis Didzis
    Kuzmane Ilze
    Lapsa Madara
    Millere Eva
    Nīmane Laura
    Okrašinska Agnese
    Ostrovskis Māris
    Ozoliņa Ieva
    Ozoliņa Lāsma
    Ozoliņa Līga
    Priede Edgars
    Purmale Iveta
    Pūliņš Andris
    Riemere Daina
    Suhanova Agnese
    Sviķis Andrejs
    Šmits Hendrijs
    Štorha Elīna
    Šverns Valters
    TēraudeSaiva

2004.gada 12.A klase, audzinātāja Maruta Vēvere

    Andersone Agnese
    Arnīte Kate
    Bormane Irina
    Buša Ieva
    Eglīte Eva
    Jakovļeva Linda
    Grahoļska Guna
    Grosberga Sanita
    Krieva Kristīne
    Kupča Agnese
    Liniņa Sanita
    Oliņa Agnese
    Ozoliņa Signe
    Petrova Aija
    Piroga Laura
    Puriņa Ieva
    Rudzīte Agnese
    Salmane Līga
    Treimane Baiba
    Vorobjova Ilona
    Zaharova Zane

2004.gada 12.B klase, audzinātāja Sarmīte Dreijalte

    Cimbulis Gatis
    Dunkure Elīna
    Dūklava Elīna
    Eglīte Elīna
    Koks Edgars
    Krūmiņa Daiga
    Ķieģele Līga
    Legzdiņa Indra
    Liepiņa Līga
    Modriņš Artis
    Pavloviča Liāna
    Reķe Linda
    Silde Viktorija
    Simanoviča Rita
    Strazdiņa Agnese
    Ščerbakovs Ivars
    Teikmane Eva
    Trubicins Romans

2004.gada 12.C klase, audzinātāja Ineta Ābola

    Barkāne Linda
    Bērzlejs Harijs
    Bībere Līga
    Blumberga Līga
    Freimane Liene
    Gaigule Daiga
    Hartmanis Ilmārs
    Jansons Jānis
    Kalniņa Anna
    Kalniņa Ilze
    Krieviņa Līga
    Lavrinoviča Ilze
    Lielkāja Elīna
    Miks Kaspars
    Mizonis Andžs
    Ozola Laura
    Ozola - Ozoliņa Baiba
    Paškovska Linda
    Sijāte Zane
    Silava Inese
    Vasmane Lāsma
    Žīgure Madara

2004.gada 12.D klase, audzinātāja Inga Ozola

    Auziņa Aiva
    Bērtulis Ēriks
    Bērziņa Lāsma
    Glaudiņa Jana
    Graudiņš Edgars
    Jirgensone Gunta
    Kalniete Inga
    Kozlovskis Mārtiņš
    Liasovska Līga
    Mikijanska Ieva
    Pričina Līga
    Salmiņa Elīna
    Strazdiņa Līga
    Šibalovs Juris
    Tomsone Ilze
    Ulmane Mārīte
    Ūdre Ilze
    Vimba Edgars

2005.gada 12.A klase, audzinātāja Inga Ivanova

    Aleksējeva Kristīne
    Andersone Evija
    Andža Ilze
    Apine Madara
    Baltgalve Lauma
    Breidaka Janīna
    Caune Aiva
    Dilevka Aigars
    Fiļimonova Laine
    Gormaļova Natalija
    Indrēvica Ilze
    Keice Lelde
    Ķirse Baiba
    Lazdiņa Kristīne
    Matusēviča Laura
    Plūme Kitija
    Prauliņa Elga
    Pūpols Kristaps
    Roze Baiba
    Rozentāle Ilze
    Sniedzāne Rasa
    Supe Inga
    Sviķkalne Jolanta
    Verdenfelde Mārīte
    Zicāne Ilze
    Ziņģe Laura

2005.gada 12.B klase, audzinātāja Ieva Radzobe

    Akuņeca Ieva
    Ancāns Artūrs
    Andersons Reinis
    Antonova Elīna
    Avotiņš Artis
    Bartuseviča Agnese
    Bartuseviča Inese
    Braukša Ilze
    Grīnblate Santa
    Kārkliņa Anda
    Kliečis Ingus
    Krūzmane Lelde
    Lūriņš Reinis
    Melnis Mikus
    Puķītis Edgars
    Puriņa Zane
    Raiskums Ingus
    Riekstiņš Andžs
    Seļakovs Dāvis
    Tirne Inguna
    Vilne Ilona
    Zicmanis Māris

2005.gada 12.C klase, audzinātāja Inese Lazdiņa

    Ābele Anda
    Ābola Santa
    Bērziņš Jānis
    Bērzleja Ēriks
    Eihenbauma Anda
    Elsiņa Līga
    Kalniņa Inga
    Kučerova Jūlija
    Locāne Ilze
    Majaušķe Linda
    Mazīte Agita
    Mežjāne Mārīte
    Millers Mārtiņš
    Mūrnieks Ēriks
    Nette Agnese
    Obersts Viesturs
    Poļikarpova Ilona
    Rabe Linda
    Rajecka Liene
    Rūsa Jānis
    Skrastiņa Anna
    Štorha Madara
    Udrovska Dagnija
    Viškers Raivo
    Zaļaiskalna Zane
    Zaļaiskalns Edgars
    Zēmele Alvis
    Znotiņa Elīna
    Žilova Inga

2005.gada 12.D klase, audzinātāja Inguna Gaile

    Artimoviča Silva
    Bērtulsone Laura
    Bračka Aiga
    Brūvers Dāniels
    Eglīte Līga
    Federe Laura
    Ivanova Vita
    Kāposta Linda
    Kļaviņš Mārtiņš
    Krastiņa Zane
    Ozoliņa Līga
    Priedīte Mārtiņš
    Rass Marko
    Rode Ivo
    Romans Kristaps
    Rudmiezis Jurģis
    Rutkovska Laura
    Sīmane Agnese
    Smukais Agris
    Šmats Edijs
    Šmidlere Maija
    Šverns Dainis
    Untere Agita
    Zviedrāns Artis
    Žbanovs Ansis

2005.gada 12.E klase, audzinātāja Melānija Artimoviča

    Apsīte Zane
    Astahovskis Andris
    Bauers Oskars
    Bērziņš Kristaps
    Bērziņa Linda
    Biezā Lana
    Ciparsone Līga
    Dambis Mārcis
    Daņiļenko Līva
    Dzalbs Arnis
    Grāvele Santa
    Grīga Inese
    Gulbiņš Mārcis
    Jansone Lelde
    Keišs Nauris
    Kmins Jurģis
    Krieva Alda
    Kriķis Uģis
    Kudurs Edgars
    Lapsiņa Ilze
    Ļeonova Inga
    Mača Edīte
    Ozoliņš Krišjānis
    Strence Dina
    Štrausa Solvita
    Vaicekovskis Ivo
    Zariņa Dana


2006. gada 12.A klase

    Andža Aija
    Auziņa Kristīne
    Bernarde Elīna
    Bērziņš Jānis
    Brokāne  Džeina
    Čerkesova  Rūta
    Dančauska Zane
    Dārzniece Līva
    Dimbelis Krists
    Driķe Elīna
    Ecētāja Ilva
    Karpa Zane
    Kļaviņš Māris
    Kursiša Karīna
    Ontužāne Līga
    Pētersone Ilze
    Pole Zane
    Pupurs Mārtiņš
    Pūce Ginta
    Ratnieks Renārs
    Sēkliņa  Santa
    Steiks Guntars
    Stilbe Gita
    Strazda Lelde
    Tombergs Jānis
    Vilcāns Didzis
    Vildere Ilze

2006. gada 12.B klase

    Atvase Oskars
    Bauers Māris
    Beķeris Rolands
    Borisenkovs Ēriks
    Brauers Jurģis
    Cimbulis Jānis
    Drande Kristaps
    Ezeriņš Mārcis
    Gruzde Elvis
    Holsta Inga
    Jankoviča Ieva
    Kājiņš Ivars
    Kalniņa Liene
    Krieva Santa
    Kurcens Kaspars
    Lazdiņa Digna
    Leja Artūrs
    Medne Zane
    Meijere Eva
    Metāls Gints
    Ozols Jurģis
    Pēcis Sandis
    Pētersone Ieva
    Rocis Gundars
    Ročāns Jānis
    Skrastiņš Kārlis
    Stālmane Dana
    Štēbelis Kristaps
    Vasiļevska Rūta
    Zariņa Anete

2006. gada 12.C klase

    Anžāns Ritvars
    Baltmane Inga
    Bašķere Evija
    Bičkovska Santa
    Dravnieks Kārlis
    Eglīte Lāsma
    Eglītis Ingmārs
    Elsiņa Madara
    Freimanis Raimonds
    Fridrihsone Zane
    Gaiķe Elīna
    Grava Gita
    Gruzīte Liene
    Hofmanis Edgars
    Jansona Ieva
    Kalniņš Indulis
    Kazerovska Zaiga
    Krūmiņa  Renāte
    Levitass Kārlis
    Maksimivs Pēteris
    Nīmane Alise
    Osītis Linards
    Soročinskis Jans
    Šubrovskis Jānis
    Tabūns Kristaps
    Urtiņš Mikus
    Vernere Zane
    Vilcāns Krists

2006. gada 12.D klase

    Apinīte Krista
    Balaško Ilona
    Baltgalve  Anete
    Bernavs Andris
    Biseniece Zane
    Brakovska Inese
    Brakša  Liene
    Bugā Inga
    Bujāne  Evelīna
    Dambe  Anete
    Dragone Daina
    Ermansons Aigars
    Ivanovs  Edgars
    Jonāse Zane
    Kampe Ilze
    Kāposta  Līga
    Karitone Iveta
    Komarova  Ina
    Krūmiņš  Nauris
    Lūriņa  Anna
    Mihaļova  Kristīne
    Mikāns Nauris
    Plētiens Edgars
    Priedeslaipa  Elīna
    Punāne Līva
    Sietiņš Jānis
    Spunde Līva
    Vaido Juris
    Vanders Gints
    Veidemane Liene

 2007. gada 12.A klase

    Bahmane Zelma
    Beča Linda
    Bicāns Uģis
    Dedumete Lelde
    Grīnfelde Ieva
    Irša Sigita
    Karlsberga Kristīne
    Krūmiņa Lelde
    Malahovska Laura
    Mārtinsone Amanda
    Matroze Līga
    Pakalns Artūrs
    Pendrika Ieva
    Petrovičs Andris
    Putniņš Jānis
    Rudzīte Dana
    Ruskule Eva
    Steika Saiva
    Strodāne Linda
    Šuvarikova Elēna
    Tīruma Liene
    Tuļepovs Marats
    Vietniece Liene

2007. gada 12.B klase

    Avotiņa Amanda
    Brakovskis Jānis
    Deduškevičs Andris
    Derjabina Aleksandra
    Dikijs Mārtiņš
    Dzenis Edgars
    Ērgle Linda
    Freimane Līga
    Grasis Rihards
    Igaunis Jānis
    Igaunis Mikus
    Jansons Gatis
    Jaudzema Līga
    Jermacāns Toms
    Keiša Anete
    Lapsiņš Juris
    Ļeonovs Edgars
    Nolberga Zane
    Ozoliņš Jānis
    Ozoliņš Matīss
    Pētersons Rimands
    Rozītis Jānis
    Vilnis Artūrs
    Viškints Mārcis
    Volmanis Dzintars
    Zvērs Jānis

2007. gada 12.C klase

    Amantovs Kalvis
    Apsīte Linda
    Balode Ilze
    Broka Kristīne
    Brūvers Jānis
    Cekule Marta
    Cekuls Ivars
    Eglītis Edgars
    Gaile Inga
    Goģis Mārcis
    Kārkls Krišjānis
    Kornete Baiba
    Logins Ģirts
    Meļķe Lelde
    Ozoliņa Sanita
    Poiša Māra
    Priedīte Jānis
    Purmalis Edgars
    Rupaine Signe
    Salmiņa Agita
    Serģe Anna
    Sniedze Kitija
    Šķendere Ieva
    Štēbele Laine
    Švalbe Inga
    Viškere Andreta
    Zaķe Daira

2007. gada 12.D klase

    Auziņš Andris
    Bērziņa Māra
    Bujāne Anete
    Cīrule Aija
    Dzalbe Ieva
    Gaša Ronalds
    Igaune Lelde
    Jakovļeva Agne
    Jēkabsons Kristaps
    Kanders Dzintars
    Konovalova Kristīne
    Kozlovska Marita
    Krūzmane Lauma
    Mača Inese
    Mercs Aigars
    Mieze Madara
    Mūrniece Inga
    Okrašinska Zane
    Rode Artis
    Rozentāle Eva
    Ruķe Dārta
    Simsone Kristīne
    Smelters Ģirts
    Strode Monta
    Svars Jānis
    Timaškovs Jurijs
    Treimanis Oskars
    Zvejniece Baiba

2008. gada 12.a klase

    Āboliņa Kristīne
    Balode Anda
    Bārdiņa Laura
    Bērziņa Sanda
    Bistrova Jekaterina
    Brante Kristīna
    Brasle Līva
    Ceriņa Kristīne
    Cvetkova Liene
    Dārznieks Imants
    Dorošenoka Zane
    Dūce Kristīne
    Egle Līga
    Gailiša Liene
    Kārkliņš Lauris
    Krastiņa Ieva
    Landrāte Klinta
    Liepkalne Laura
    Pētersons Edgars
    Sēkliņa Liene
    Siliņa Velta
    Skujiņa Laila
    Sprance Monta
    Strazdiņa Elza
    Šulte Alise
    Zalaiskalns Andris
    Zalaiskalns Māris

2008.gada 12.b klase

    Arāja Mārīte
    Auders Silvestrs
    Avotiņš Māris
    Bērziņa Monta
    Bērziņa Santa
    Bičkovskis Roberts
    Borītis Krišs
    Brigmane Dace
    Gailis Anrijs
    Gavrilova Ilona
    Goldmanis Jānis
    Gorbunovs Jānis
    Grāvelis Arvīds
    Greiškāns Mārtiņš
    Holsts Mārtiņš
    Lisovska Saiva
    Niedrīte Jānis
    Ozoliņš Jānis
    Ozols Mārtiņš
    Putniņš Andris
    Rezgalis Ansis
    Ribakovs Pāvels
    Rocis Ainārs
    Rozītis Rolands
    Simanovičs Pēteris
    Spalviņš Nauris
    Šveice Linda
    Vasiļčuks Mareks
    Vīksne Kārlis
    Zumbergs Aigars

2008.gada 12.c klase

    Aizpure Ieva
    Ceriņa Dita
    Freimane Alise
    Goba Lelde
    Ilmete Anete
    Jēgere Māra
    Jēgers Mārtiņš
    Kahovskis Krišjānis
    Kiršteine Līga
    Kučerova Jana
    Laganovskis Reinis
    Lasmanis Māris
    Missa Karīna
    Mize Līga
    Pavlovska Evija
    Roze Rasa
    Ruka Daina
    Siksnis Kristaps
    Strazdiņa Ilma
    Šekeva Santa
    Vīksne Kaspars
    Vilciņa Inese
    Zaviļeiska Sandra
    Zelča Zane
    Zušmane Inese

2008.gada 12.d klase

    Bāze Anna
    Biezēka Rita
    Ciekurs Krišjānis
    Eikena Zane
    Elekse Elīna
    Irmeja Madara
    Jakāne Agnese
    Kļaviņs Jānis
    Miķelsons Edžus
    Morozs Jānis
    Neimane Elīna
    Ņikandrova Dace
    Opoļskis Alens
    Ozola Adele
    Ozoliņš Roberts
    Pīpkalēja Rūta
    Slaidiņš Jānis
    Sondors Kristaps
    Stangainis Artūrs
    Strazda Ketija
    Šulce Zane

 
2008.- 2009. mācību gads

2009. gada 12.A klase, klases audzinātājs Ģirts Zeilārs
1. Bērziņa Lelde
2. Bērziņa Paula
3. Dālmanis Dāvis
4. Dancīte Guna
5. Dičs Edgars
6. Dzērve Dārta
7. Gribuste Alise
8. Jaunzems Kristaps
9. Keiša Alise
10. Krastiņš Dāvis
11. Krieviņa Vija
12. Lāce Madara
13. Ločmele Līga
14. Martinsone Madara
15. Mauriņa Eva
16. Melgalve Ilze
17. Mihaļova Liene
18. Nīmane Karlīne
19. Ozola Monta
20. Poļakova Kristīne
21. Ravina Annemarija
22. Rīsmane Katrīna
23. Sadovska Sintija
24. Vaksa Kristīne
25. Valainis Toms
26. Volfs Kārlis

 

2009. gada 12.B klase, klases audzinātājs Reinis Lazdiņš
1. Alksne Laura
2. Baķis Eduards
3. Bērziņa Kristīne
4. Bērziņš Kristaps
5. Bozis Kaspars
6. Broka Ieva
7. Broks Kārlis
8. Cimže Jānis
9. Dragons Didzis
10. Dreijalte Līga
11. Gelsbergs Mareks
12. Goldšteins Pēteris
13. Grasis Edvards
14. Krūmiņa Anete
15. Ločmelis Gints
16. Mača Kristīne
17. Melgalvis Mārcis
18. Meļķe Astra
19. Ozoliņš Jānis
20. Pelšs Jānis
21. Potašova Vita
22. Riekstiņa Marta
23. Rozenova Lauma
24. Rozītis Dāvis
25. Soročinska Alīna
26. Spunde Dāvis
27. Šmoteka Evija
28. Štēbele Kristiāna
29. Šteins Roberts
30. Vietnieks Miķelis

 

2009. gada 12.C klase, klases audzinātāja Ieva Radzobe
1. Alkšere Agrita
2. Alsiņš Artis
3. Andersone Kristīne
4. Auziņa Agnese
5. Bērziņa Kaiva
6. Bieziņa Kristīne
7. Bite Elīna
8. Bukšs Artūrs
9. Dimitrijeva Aldona
10. Jermacāne Kitija
11. Kaliksone Linda
12. Kalniņa Madara
13. Kunga Elīna
14. Lapsiņa Inese
15. Līce Signe
16. Majore Madara
17. Mendriķe Laura
18. Ontužāne Ilze
19. Ozoliņš Jānis
20. Petaka Santa
21. Plūme Monta
22. Pūpols Reinis
23. Rass Marlēna
24. Rone Rūta
25. Rozīte Sintija
26. Sabule Dace
27. Smilga Edgars
28. Strazdiņš Jānis
29. Vaišļa Santa
30. Valdmane Beāte

 

2009. gada 12.D klase, klases audzinātāja Ingrīda Tilaka
1. Barkāne Līva Magdalēna
2. Bičuka Ance
3. Brizga Jānis
4. Čudarāne Lāsma
5. Dekterova Ieva
6. Ezeriņa Liene
7. Gaša Agnese
8. Grīnbergs Krišjānis
9. Grīnvalde Rūta
10. Grūbe Laura
11. Gulbe Elīna
12. Gušča Kristaps
13. Ivanovska Laura
14. Jaunzeme Signe
15. Jirgensone Lāsma
16. Kaupužs Kristaps
17. Levitass Jānis
18. Ligere Beāte
19. Martinsone Elīna
21. Petrova Evita
22. Prindule Māra
23. Selma Ieva
24. Tilaka Elīna
25. Umbleja Edīte
26. Vaivode Māra
27. Verpelis Jānis
28. Vīksna Toms