CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

20-tie gadi

1926.gads

    Adamsone Milda
    Amata Marta
    Azacs Alberts
    Bebris Jānis
    Bernāts Jānis
    Bērziņa Marta Veronika
    Bite Jānis
    Bleikše Alvīne-Auguste
    Blumbergs Auseklis - Valdemārs
    Brigzne Marija
    Bude Zelma
    Bulders Jānis Alfreds
    Bunde Vilhelms - Valdemārs
    Burģere Vilma
    Ceplīts Hugo
    Čakanovskis Ernests -Ev.
    Čapas Līna
    Deičmanis Kārlis
    Deisone Lidija
    Drizule Milda - Antonija
    Dronis Kornelijs
    Dzirkale Vilma
    Eglītis Kārlis
    Elksnīte Marta
    Emoliņa Klāra
    Ērmanis Pēteris
    Freimane Marija
    Fričs Otto
    Gailis Kārlis- Vilhelms
    Gailītis Pēteris
    Gaņģe Velta Aleksandra
    Gavare Hilda
    Goģe Zelma
    Grabe Rudolfs Hermanis
    Grāmatiņš Arturs
    Grase Emma- Marija
    Grase Liena
    Grase Vilhelmine
    Ģērmane Marta Marija Anna
    Ignaše Vera
    Jēgere Sofija Ella Vera
    Jūra (Jūrberģe) Aleksandra
    Jurģis Viktors
    Kampe Austra Vallija
    Kampe Rudolfs Aleksandrs
    Kārkliņa Līvija Vilhelmīne
    Karnete Ženija
    Kasparere Vera
    Kauliņa Austra Paulīne
    Kavaliers Ernests
    Kaze Minna Marija
    Kļaviņa Marija
    Kļaviņš Jūlijs
    Kraukle Elza
    Krauze Valdemārs Jūlijs
    Kubulniece Lucija
    Kundziņš Jānis
    Kurmis Valdemars
    Ķelle Erna Kornelija
    Ķiegale Irena
    Ķikuts Adams
    Ķīpene Elvīra Melānija
    Ķīsele Lucija Elza Al.
    Lāce Austra
    Lapiņa Elza
    Leduskraste Elza Lud.
    Leitrante Marta
    Lūkina Elza
    Lūse Hermīne Natalija
    Mansons Jānis Ed.
    Mastiņa Milda
    Melbārdis Harijs
    Melperts Ludv. Vilhelms
    Melperts Ludviķis
    Midega Emilija
    Mukauska Elza
    Mūrniece Zelma
    Ozola Alise Virginija
    Ozole Marta Elizabete
    Ozoliņa Antonija
    Palms Andrejs Gerhards
    Paure Marija
    Peiče Hermīne
    Peiče Zenta Austra
    Peka Jānis
    Pērkons Osvalds
    Pētersone Erna Paulīne
    Plose Alma
    Raiskums Aleksandrs
    Raņķe Amanda
    Rēmere Alma
    Riekstiņš Oskars
    Riktere Marta
    Rišovs Aleksandrs
    Rulle Elza
    Sārms Kārlis
    Sietiņsons Alberts
    Sināts Reinis
    Sirmbārda Otilija Natālija
    Stabiņa Berta
    Šice Elza
    Šīre Hortenzija Otilija
    Šmits Jānis
    Timermanis Roberts Dāvids
    Tomsone Elza
    Tomsons Jānis Voldemars
    Tūte Emma Marija
    Upmane Elza
    Vasariņa Elza Julianna
    Vasīlīte Emilija
    Veckalniņa Erna
    Vēliņš Jānis
    Vītole Lūcija Vilhelmīne Anton
    Zaļaiskalne Milda
    Zariņa Zenta Aldona
    Zariņš Jānis
    Zariņš Pēteris

1927.gads

    Andersons Pēteris
    Aleksandrejs Kārlis
    Aleksandrejs Verners
    Apsīte Pēteris
    Auziņš Pēteris
    Balodis Jānis
    Bamblovskis Augusts
    Berkholcs Arnolds
    Berkholcs Voldemars
    Bērziņš Antonija
    Bērziņš Milda
    Blaus Angelika
    Celms Vilma
    Cimbuls Elza
    Cinis Pēteris
    Cīrulis Jānis
    Dolfijs Līvija
    Dzilna Arturs
    Freimanis Kārlis
    Grāvels Ella
    Ikšels Elza
    Inkulis Pēteris
    Jansons Arnolds
    Jēgers Jānis
    Kalniņš Irma
    Kaņepe Voldemars
    Kalniņš Austra
    Kalniņš Valdis
    Kazaks Austra
    Keggi Jānis
    Ķēsis Otīlija
    Komisars Milija
    Krūmiņš Erna
    Kupcis Alfons
    Kūlis Austra
    Lācis Malvīna
    Leitis Pēteris
    Lilje Mārtiņš
    Matīss Velta
    Migla Vilhelms
    Mizis Velta
    Mieriņš Vilhelmīne
    Neimanis Arvīds
    Ozoliņš Alfrēds
    Ozols Marija
    Paleja Nellija
    Paurniece Minna
    Princis Rudolfs
    Precenieks Zigrida
    Priedītis Artūrs
    Sedlenieks Nanija
    Skrastiņš Jānis
    Šedriks Francis
    Štāks Vilhelmīne
    Tillers Kārlis
    Tomsons Vera
    Vītoliņš Alvīna

PEDAGOĢISKĀ KLASE

    Bebris Jānis
    Bertmane Zelma Alida
    Biezā Elfrida
    Bude Zelma Alida
    Ceplītis Hugo Arvids
    Cerbule Milda
    Cinis Alfreds
    Daiga Vanda
    Dreimanis Vilis
    Dronis Kornelijs
    Grendze Elza
    Kārkliņa Līvija
    Kraule Valda
    Ķīsele Lūcija
    Lapiņa Alida
    Lūse Hermīne Natālija
    Pinkule Natālija Katrīna
    Veronika Purgale
    Smetāls Roberts
    Spige Alma
    Sprance Elfride
    Spriņģe Antonija Elza
    Sudiks Jēkabs
    Pommere Vera
    Tore Elza
    Veinberga Jūlija Anna
    Vintere Vima
    Zeltiņš Jānis
    Zīlīte Elvira Elza
    Zvirbule Anna Viktorija
    Vilkande Ida Elfrida
    Tūte Emma Marija
    Tropiņa Valentīna
    Tabāka Vera
    Stabiņa Berta (Bertīna)
    Ruciņa Emma Kristina
    Rožukalne Zenta
    Riekstiņa Lucija
    Pureniņa Elīna
    Mērnieks Vilhelmina
    Liepiņa Vilma
    Ķieģele Irma
    Kroģere Lūcija
    Karpa Lidija Berta
    Jaunzeme Alvīne
    Jansone Zelma
    Ignaše Austra
    Grīnfogele Anna Emilija
    Gaņģe Velta Aleksandra
    Gailīte Anna
    Eglīte Emma
    Dorša Elza
    Dambīte Milija Matilde
    Bleikše Alvine Auguste
    Beķere Lidija
    Balode Alise
    Apinīte Marta Lucija
    Amate Liesma
    Akmentiņa Ludmila Hortenzija

1928.gads

    Ābele Jānis
    Amats Emma Natalija
    Bamblovskis Elvisa Aleksandra
    Berkholcs Jūlijs
    Bērziņš Arvīds
    Bērziņš Lidija Austra
    Birzgalis Emma Helena
    Blumbergs Jānis Harijs
    Blumbergs Oskars Oļģerts
    Bogens Jānis
    Cēbers Ērika
    Draule Kārlis
    Dzirneklis Alfreds Vilhelms
    Frišs Vilis Volfs
    Gaiķis Jānis
    Gaiķēns Jānis
    Grasis Arveds
    Greķis Irma Marija
    Grunte Jānis Arvīds
    Grunte Pēteris
    Jaunozoliņš Marija
    Jirgens Jānis
    Kalniņš Kārlis Hugo
    Kaupmanis Elvira Kristīne
    Kazaks Irma Melanija
    Kļaviņš Fridrihs
    Kļaviņš Lucija
    Kļavsons Arvids
    Kociņš Vilma Alise
    Koroļevs Vladimirs
    Ķerpe Zenta
    Ķipēns Alma Lidija
    Liberts Kurts Reinhards
    Līdaks Paulis
    Liepa Kārlis Arvīds
    Liepiņš Velta Marija
    Līcis Alma
    Lode Arnolds
    Loze Aleksandrs
    Lubūzis Velta
    Mednis Jānis Alfreds
    Mednis Ērika
    Mellupis Elma
    Neimanis Anna
    Norvelis Jānis Alfreds
    Otvars Elza Adelina
    Pilsētnieks Velta Julianna
    Pilsētnieks Austra Johanna
    Plēsums Kārlis Alberts
    Prauliņš Nikolajs Arvids
    Rācenis Elmārs
    Rācenis Emma Emilija
    Reichholds Kārlis Ēriks
    Riekstiņš Elza Livija
    Ronis Milda Veronika
    Siliņš Pēteris
    Sliede Arturs Aleksandrs
    Štāls Milda
    Strazdiņš Herta Helena
    Tillers Meta
    Tillers Vilma Kristīne
    Valdmanis Paulis Kazimirs
    Vanags Arvids Voldemars
    Vārna Arvids
    Vīgants Jānis

1929.gads

    Ādamsons Pēteris- Rūdolfs
    Alksnis Elīna
    Balodis Oskars
    Bīlsēns Otto Kārlis Leo. Manfreds
    Dubrovs Pauls
    Dulbe Olga Marija
    Freimanis Lucija
    Jansons Leontīne
    Jopka Anna
    Kalacis Hilda
    Kalniņš Hilda Alvīne
    Kalniņš Milija
    Kazerovskis Kārlis- Konstantīns
    Krauklis Anna- Milija
    Liepiņš Ksenija
    Limbēns Viktors
    Loze Aleksandrs
    Miķelsons Marta- Zallija
    Oliņš Lilija- Cecilija
    Ozoliņš Karmene
    Ozols Ella- Elizabete
    Ozols Vilma- Elizabete
    Piksis Jānis
    Plāmšs Erna-Alida
    Pličs Nikolajs
    Pliens Elza- Alīna
    Pūlītis Lidija
    Reichholds Velta- Olga
    Reķis Verners
    Rudzītis Anna
    Siliņš Alberts
    Sirlaks Elvīra-Antonija
    Skušķis Oskars- Ādolfs
    Stīpnieks Austra
    Strubis Jūlijs
    Šēdriks Arvīds
    Tomsons Irmgarde- Melanija
    Tormanis Jānis Voldemars
    Veinbergs Irma- Julija
    Vīgants Artūrs
    Voitkus Otto- Verners
    Zārdiņš Aleksandrs- Osvalds
    Zvaigznīte Zelma Vilhelmine